СТАРИЙ КАЛУШ


"Історія Калуша і Калущини у датах, цифрах і цікавих фактах"
 

Витяги з книги М. Коломійця "Історія Калуша і Калущини у датах, цифрах і цікавих фактах"

 

27 травня,                Цього дня в Галицькому ґродському

1437  рік                    суді (Див.: Акта ґродські і земські -Т.12.- С.25,

№ 213) зроблено такий запис: "Драгуш гомо Регіус де Калуша", що означає в перекладі "Драгуш - людина відома, шляхетна, родовита з Калуша". На даний час,власне, це і є перша письмова згадка про Калуш.

 

7 квітня,                    Перша письмова згадка про Бабин

1438  рік                     Середній.

5 травня,                   Перша письмова згадка про Луку та Бабин.

1438  рік

19 січня,                    Перша письмова згадка про Томашівці.

1439  рік

1442  рік                     Перша письмова згадка про Боднарів.

1443  рік                     Перша письмова згадка про Воинилів у

польських актах.

1445 рік                     Перша згадка про Середнє.

1447 рік                     Перші письмові згадки про Довгу Войнилівську

та Угринів Старий.

1447 рік                     Королем Польщі іменовано Казимира IV Ягелончика   (1427-1492).   Сина Ягайла   і

української князівни Софії Гольшанської. Вів централістичну політику щодо українських земель. 1452 року скасував Волинське князівство, 1470 - Київське. 1481 - викрив змову українських князів під проводом Михай­ла Олелькевича і покарав їх на смерть.

1447  рік                    У документах, писаних у Галичі, згадується

село Калуша з жупою, тобто солеварнею.

31 липня,                  Перша письмова згадка про Верхню.      

1448  рік

1448  рік                    Перша письмова згадка про Довпотів.

1449  рік                    Перша письмова згадка про Добрівляни.

1451 рік                     Перша письмова згадка про Студінку.

1453  рік                    Перша письмова згадка про Підмихайля.

1454  рік                    Перша письмова згадка про Пійло.

1459  рік                    Перша письмова згадка про Тужилів.

1460  рік                    Перша письмова згадка про Вістову.

Перша поло-            Перша письмова згадка про Підгірки.

вина XV ст.

б квітня,                   Король Казимир IV Ягелончик подарував

1464 рік                    калуському костьолу в ужиток одну вареницю солі (солеварню).

1469 рік                    Акт на створення римо-католицького приходства у місті. Костьол і приходство тут будувалося

                                  за вказівкою польського короля Казимира IV Ягелончика.

1469 рік                    Розпочалися відправи у збудованому за протекцією польського короля католицькому                    костьолі.

З грудня,                 Акт короля Стефана Баторія на відновлення костьолу.  

1478 рік                    Прихід мав 8 ксьондзів, яких називали "альтаристами". При приході була лікарня і школа.

1490-1492 рр.           Селянське повстання на Прикарпатті під проводом   Мухи.   Мешканці   Калуша   теж, напевно, брали участь у ньому.

1493 рік                    Перша письмова згадка про Копанки.

1498 рік                    Перший напад кримських татар і турків на Галичину. Вони повторилися у 1502, 1508 і 1509       роках.

1506-1548 рр.          Роки правління польського короля Сиґізмунда II.

1518 рік                    У Калуші, як і в усій Польщі, запроваджена панщина. Урядова заборона селянам Гали­чини подавати скарги на феодалів.

1523 рік                    Шляхтич М.Синявський віддав в оренду Верхню і Войнилів І. ДІдушицькому.

1530-1572 рр.           Роки правління великого князя литовського Сиґізмунда II Авґуста (з 1548 року польсь­кий король).

1533 рік                    Калуш - адміністративний центр староства, до якого належало ряд сіл.

1549 рік                    Польський король Сиґізмунд II Авґуст уповноважив воєводу, гетьмана польського ко­ронного і старосту Галицького Миколая Синявського до заложення в старостві міста Калуша. На міщан було покладено обов'язок давати щорічно ЗО грошів податку з двора, 12 яєць, а також відробляти 2 дні під час жнив та сінокосу, 2 дні громадити сіно в копиці, доставляти 2 дерева для будівництва оборонного замку, а третє - для розпилювання. Тих, що осіли тут наново, король звільняв від податку і повинностей на 10 років. Місту було надано  Маґдебурзьке

(німецьке) право. Фактично Калуш став містом, у якому вже був магістрат. Широкою владою користувався призначений війт. Але потім місто викупляло цей уряд. Магістрат, тобто міська рада, складався з обраного війта і радників (райців і консулів), які творили колегію. Треба зазначити, що лише подекуди міщани обирали собі війта і лавників (лава - це судовий орган). Назагал лава займалася карними справами. У 1577 році король Стефан Баторій утворив так звану "ізбу ґмінну" - представництво міщан, що відстоювало інтереси широких мас і було дорадчим органом до маґістрату. Маґістрат складався з війта, бурмистрів і двох колеґій - ради (райців) й лави (лавників), що їх обирало міщанське населення. Маґістрат керував міською адміністрацією, судом, фінансами, поліцією та господарством. Згідно з Магдебурзьким правом, Калушу дозволялися торги щоп'ятниці та ярмарки на дні Св. Прокопа та Мартина.

1549 рік                    Акт на привілеї Магдебурзького права і власної

юрисдикції, котрий Калуш отримав від польсь­кого короля Сиґізмунда Авґуста. Зник під час пожежі, яку спричинили татари. Цей документ міг би дати інформацію щодо початків Калуша.

1550 рік                    У документах згадується панська солодовня.

Той, хто робить при ній солод, то платить 4 гроші за мірку і півмірки солоду, що дає до року 66 золотих і 20 грошів, бо вважається, що щороку тут роблять тільки 90 солодів. У броварні платили від варення пива 3 гроші. На тиждень тут роблять 2 вари. А ще роблять двірське пиво, яке йде для потреб маґістрату. Дохід, що дають ці фабрики, у порівнянні з іншими, досить високий.

1552 рік                    Засновано Войнилівський маґістрат, містечко

отримало Маґдебурзьке право.  Щороку тут влаштовували 5 ярмарків.

1553 рік                    У нагороду за військові заслуги польський

король дарував Калуш з усіма прилеглостями Синявському. Однак при цьому застерігав, що в разі вигасання роду по чоловічій лінії дароване повертається до корони, тобто в королівську власність.

1553 рік                    Соляні промисли були передані королем

Польщі шляхтичу Синявському за вірну службу короні.

1555 рік                    Перша письмова згадка про Мостище.

1556 рік

Люстрація, тобто опис королівських маєтків за цей рік, каже, що кожен двір міста Калуша платив ЗО грошів щорічного чиншу (податку), 2 курки, 12 яєць, відробляв 2 дні панщини в жнива, а 2 дні - в сінокіс, поставляв у двір маґістрату дрова і будматеріали. Крім основного чиншу, податок платили за бджіл (з 10-го вулика), за приготування солоду (по одному грошу від міри). На цей час у місті налічується 56 господарів. І задля цікавості перелічимо декотрих з них: Іван Занчович, Лучка Ковальович, Іґнат Когут, Гришко Коваль, Федір Ткач, Іван Заволода, Дмитро Ячкович, Сидір Глібкович, Лавр Повіра, Петро Ганевич, Тимко Швець, Васько Коваль, Олекса Писчальник, Павло Боднарь, Лаврик Воробеїв, Іґнат Тетерич, Микита Вітницький, Андрій Петриків, Андрій Клубович, Петрова (певно, вдова), Федон Ігнатів, Тимко Калинів, Сень Воробеїв, піп Павло Дикий, Іван Босий, Іван Горбатий, Борис Матвійович, Василь Бро-невич, Симко Ленартович, Мисько Бубович, Ячко Клубович, Петро Логінович, Федір Івашкович, Омелян Гриневич та ін. Вільні від чиншу Гаврило Кушняр (замість чиншу ремеслом служив громаді), Блоско Блоняр (робить до двору, що потрібно). Піп дає щорічно ЗО грошів чиншу, пів колоди вівса. Усі господарі (кожен осібно)  мають привозити на будову

замку Галицького по двоє дверей і по одній колоді до млина. Є ятка для різання худоби, корчма та млин, в якому два каменя для виготовлення борошна. Недалеко від міста є соляна баня (при ній дві добрі і одна недо­бра соляних студень). При одному з вікон є З вежі, 2 з яких орендують Іґнат та Лавр, а на третій - роблять сіль для пана старости. ЇЇ беруть і для фільварків. У фільварку озимини не сіють. Сіють жито, пшеницю, ячмінь, овес, тримають дійних корів, волів, овець, свиней та гусей. На цей час у місті є люди, що працюють не тільки на городах, але й біля пива, 2 шевці (Васько і Томко), що роблять взуття. Мито береться здавна. Від великого воза соляного, що тягнуть чотири воли, - З гроша, 1 віл - 1,5 гроша.

1564 рік                    Біля Калуша зареєстровано 1 гуту з рудою.

1564-1570 рр.    У люстраціях за ці роки згадується в Калуші "руда" (невеличка фабрика, де виплавляли залізо). "Руду" під Калушем місцевий староста, як значиться в документі, "держить більше для своєї потреби. Якщо й продають, то тільки для того, аби заплатити ремісників"; руду довозять селяни за плату з Жидачівщини за кілька миль; ковалям за вироблення 12 возів заліза платять по 1     золотому".

Середина                  У першому томі "Жерел до вивчення історії XVI ст.  України-Руси" (стор. 95) записано: "Селяни калуської волости обовязані ходити на лови", тобто на  полювання.

1565-1566 рр.       У містечку налічувалося 56 будинків, що під­лягали оподаткуванню.

1570 рік                    Люстрація за цей рік згадує у Калуші 1 бровар, солодовню, 1 коваля.

1572 рік                    За свідченням ревізії, цього року в містечку

налічувалося   55   будинків,   що   підлягали оподаткуванню. Кушнір, коваль, бляхар не платили нічого, бо перебували на послугах двору.

1579 рік                    Місту належить лише 5 ланів (десь 100 гектарів).

1579 рік                    Перша письмова згадка про Цвітову.

1579 рік                     Войнилову належить 3 лани землі.

1583 рік                    Польща ввела григоріанський календар, але король Стефан Баторій грамотами 1584, 1585 та 1586 рр. надав православному населенню право дотримуватися юліанського календаря.

липень,                      Татарський набіг на Калуш. Місто

1594 рік                    було зруйновано дощенту.

6-10 жовтня,            Берестейська церковна унія. Утворення УГКЦ.

1596 рік                    Король Сиґізмунд III підтримав рішення собору у Бересті. Митрополитом став Михайло Рогоза (до 1599 року).

1600-1607 рр.        Масові відмови селян Калущини виконувати феодальні повинності.

1612-1624 рр.       За цей час місто нищилося тричі.

1615 рік                    У містечку старостує Жолкевський. Згодом  Авґуст-Олександр, князь Чарторийський.

Початок ХVІІст.      У Калуші народився український маляр і різьбяр, іконописець Павло Ґабрієлевич (Гаврилович). У 1698-1704 рр. працював під керівництвом Й. Кондзелевича над Богородчанським іконостасом. Процесійний хрест, іконостас старої церкви в Новиці належать до його робіт.

Початок ХVIIст.      Ймовірно, що в цей час народився Іван Грабівський, який очолив повстання на Калущині за часів Богдана Хмельницького. Очолив повстанський рух у 20 селах Калуського повіту, в якому у жовтні-листопаді 1648 року брало участь до 5 тисяч люду. Звільнивши Калуське староство від польських загарбників, повстанці під керівництвом Івана Грабівського успішно діяли на Долинщині, де об'єдналися з армією Семена Височана.

20 квітня,                  У Варшаві король Сиґізмунд III видав

1632 рік                    акт на привілеї міста. Цей закон гласив, що

всі жителі Калуша за різні злочини підляга­ють суду, який складається із міських коро­лівських старійшин, а у вищих інстанціях суду короля і його замісників. Раніше жителі міста підлягали юрисдикції воєвод, коштелянів, старост. Місто отримує право на 2 великі ярмарки в рік і на 2 базари в кожну п'ятницю. Дається дозвіл збудувати у Калуші ратушу.

1 серпня,                  У Калуському замку побували королева

1636 рік                    Марісенька Собеська і канцлер Андрій Залуський, які брали участь у комісарському суді над невірними євреями. Була на них скарга про те, що вони купили в християн багато будинків і землі, користуються ними, а місту від того ніякої користі. Євреїв зобов'язали платити за будинки і землю податки.

1641   рік                    До Галицького ґродського суду надійшла 21 скарга про втечу 155 селянських родин з Галицького і Коломийського повітів. 2 родини осіли в Калуші.

1642  рік                    Міщани Калуша скаржилися на шляхтичів, які напали на місто під час ярмарку і розгромили варту, побили людей і познущалися з них та ще й погрожували спалити місто.

1643 рік                    До Галицького ґродського суду надійшло 60 скарг про втечу 401 селянської родини. У Калуші знову осіло 2 родини.

Червень, 1648 рік  Галицький сеймик ухвалив податок на утри­мання повітових хоругв, що мали вести боротьбу з повсталими.

26 вересня-             Облога козацьким військом Львова.

16 жовтня 1648 року

 

Осінь,                          Збройне повстання на Прикарпатті під про-

1648 рік                    водом Семена Височана та Івана Грабівського, в результаті якого більша частина Прикарпаття була звільнена від польської шляхти.

1648 рік                    На Калущині створено повстанський загін чисельністю 3-4 тисячі чоловік, до якого ввійшли жителі сіл Копанок, Сівки, Пійла, Вістови, Новиці, Підмихайля.

1648-1668 рр.        Правління в Речі Посполитій короля Яна II Казимира.

Осінь,

 1648 рік                 Розгромлено замок шляхтича Р. Пшелуського в Студійці і замок К.Яблонської в Підгірках.  У Калуші виник український уряд на чолі з бургомістром Грицем Воликовичем. Спалено замок Григорія Пшелуського в селі Камінь Калуського повіту.

Вересень-                 Як засвідчують "Жерела до історії України-

жовтень,                    Руси" (Т. 4, - С.60, -Львів, 1898), повстання

1648 рік                    на Калущині очолив перший, визначний і найбільший провідник у загонах повсталих піп Іван Грабівський. Повсталі під його керівництвом звільнили Калущину від польських загарбників. Калуш, як вважала польська шляхта, став столицею всіх "лотрів, гультяїв і бунтівників". (Див.: "Жерела до історії України-Руси". - Львів, 1898 .- Т. 4, - С.184).

8 жовтня,                  Повсталі під керівництвом Івана Грабівського

1648 рік                    здобули Долину і частину Долинського староства.

Грудень, 1648 року

Старостинський лісничий Данило Маковський, використавши замішання серед повсталих, несподівано захопив Калуш, ув'язнив керів­ників повстання на чолі з Іваном Грабівським і відновив у місті стару шляхетськопатри­ціанську владу. Керівники повстання, заковані в кайдани, були кинуті в замкову кріпость. Згодом польська влада звільнила маєток Данила Маковського від податків і надала йому ще й частину міської землі.

Грудень,                    У Калуші шляхта знищила понад 200 селян

1648  рік                    повстанців з 10 сіл повіту. Лише в Сівці Калуській, скажімо, вбито 10 селян, забрано 500 голів худоби, 9 коней, 150 вуликів. Реєстр підданих староства, складений Данилом Маковським, свідчить, що "на палі вбито полковника Івана Грабівського, бургомістра нового українського уряду Гриця Воликовича, райцю Івана Овсяникова, Федора Кравця, Юрка Кобеліка "четвертовано" Процка. Піп Костик, Лесь Орищак, Федько Швець, Матвій Швець, міщанин Малецький "на тортурах за­гинули", міщанина Петра Козака - "розстрі­ляно".

Лютий,                       Покарано шляхтича М. Бабецького.

1649 рік

1649 рік                      Мешканці села Довга Войнилівська вчинили напад на володіння шляхтича Блажовського у Цвітовій.

14 березня,             На Галицькому сеймику постановлено органі-

1649  рік                    зувати каральний військовий загін з 900 чоловік. Його підрозділи мали стояти в Новиці, Довпотові та інших селах Прикарпаття.

Березень,                  Шляхтич С. Понятовський скаржився до суду

1649 рік                    на те, що 39 мешканців Новиці брало участь у повстанні проти шляхти.

І3 квітня,                  Шляхтич Павло Ґловецький скаржився до

1649 рік                    Галицького ґродського суду на калуських міщан, які під орудою   грабівського   попа знищили восени 1648 року двір.

1649 рік                    Люблінський ґенеральний трибунал засудив учасників повстанського руху в Калуському старостві до страти "через стинання мечем". Вироки виконувалися у 1650 році.

Червень,   1649  рік               У Калуші старостує Ян Замойський.

1650  рік                    У місті вже була єврейська громада.

1657 рік Цеховий статут Калуша обмежував заняття ремеслом і торгівлею. У ньому під­креслювалося, що до цеху можуть бути прийняті тільки ремісники "віри римського костьолу".

XVII століття            На службі Калуського магістрату були воротні, трубачі, мостові, гармаші, возні, посильні і ... навіть кати.

1661 рік                    Люстрація за цей рік дає уяву про Калуський

замок. У ньому 8 покоїв, їдальня з коморою. На подвір'ї стайня й кухня. Є велика чавунна гармата, 2 залізні гармати, 10 гаківниць. Міщани платять 1 злотий за осілість, до інших повинностей не належні. Крім того, мають відправляти до народного ополчення одягнутих гайдуків, які повинні бути озброєні шаблями і мушкетами.

1661-1663 рр.       Протягом двох літ у Калуському старостві виготовляють поташ.

З грудня,                   Польський король Ян Казімир закріплює за

1663 рік                    калуськими євреями всі попередні свободи

нарівні з іншими мешканцями Калуша. Кожен єврей, що приїхав до міста, має право на основі того закону жити і будувати собі будинок, якщо раніше отримає дозвіл із магістрату.

1670 рік                    Права на Калуське староство має Ян Замойський.

16 жовтня,               Війська Яна Собеського, в складі якого були

1672  рік                    і калушани, розгромили великий загін татар під командою хана Селім Ґірея. Визволено з полону велику кількість людей (серед них понад 1000 дітей). Король Собеський побудував для них у місті сирітський будинок.

6 грудня,                  До Калуша зі Станіслава прибув Ян Собеський.

1673  рік

1673  рік                    Селяни села Станькова відмовились виконувати феодальні повинності.

1674  рік                    Польським королем став Ян Собеський.

1675  рік                    Війська, очолювані Андрієм Потоцьким, розгромили під містечком татарську орду. На­селений пункт зазнав руйнувань і спусто­шення.

11 вересня,             У листі-скарзі до Львівського єпископа Анас-

1 725 рік                    тасія Шептицького польський маршал Рох Яблуновський і ченці францисканського ор­дену з Галича вимагали зруйнувати новозбудовану церкву у Боднарові.

1731 рік                    У місті збудовано дерев'яну церкву Рождества Пречистої Діви Марії.

1765 рік

Цісарем Австрії став Йосиф II (1741-1790), син Франца І і Марії-Терезії. Він завів низку реформ у Галичині: зніс кріпацтво, яке замінив на панщину (1773 рік), зменшив привілеї магнатів, підпорядкував церкву державі (так званий "йосифізм"), запровадив свободу релігії (1781), зрівняв у правах з римо-католицьким греко-католицьке духовенство, запровадив нову систему освіти, для укра­їнського духовенства дав дозвіл на відкриття духовної семінарії у Відні (1774), а згодом, у

 

 

1773 році, відкрив Львівський університет. В адмініструванні заведено централізацію. Ці­сар сприяв напливу на українські землі колоністів, розвитку ремесла і торгівлі, про­пагував нові методи в сільському господарстві, змінив правне становище міст.

1765 рік                    У містечку було 64 великі і 194 малі християнські будинки (ті, що належали полякам та українцям). Єврейських було 62 великі, 73 маленькі. На цей час у місті є 2  костьоли  і З церкви.

1765 рік                    За переписом,  1087 євреїв Калуша платили податок.

Друга половина       У Новиці Калуського повіту були 4 дрібні на XVII ст.     солеварні, де працювало 25 робітників. Щороку вони давали по 160-170 тонн солі.

1767 рік                    Вигоріла велика частина міста внаслідок пожежі, що виникла стихійно.

1770 рік                    Епідемія холери обезлюднила місто.

1770  рік                   Перший поділ Польщі. Галичина ввійшла до складу Австрійської монархії. Містечко нале­жить до Руського воєводства Галицької зем­лі. Під час першого поділу Польщі Калуш потрапивши під владу Австрії, до кінця XVIII століття залишався невеличким містечком, де було 400 будинків, в яких мешкало 2,5 тисячі людей.

1771   рік                    Калуські солевари мали 12 криниць, з яких видобували сіль. Криниці були обладнані пристроями для витягування ропи. Тут пра­цювало 33 ремісники.

1771 рік                    На ринку, чотирьох міських вулицях, біля замкових валів і під замком було 39 великих будинків, 72 - малих ( з них 22 пустували). На  передмісті,   за   брамою,   у  львівському

напрямку було 2 будинки в'їзні і 78 житлових (21 з них пустував). На передмісті, за Га­лицькою брамою, знаходилося 34 будинки, 9 з яких пустувало. Костьол у Калуші збудований з ялини. Міський замок зі східної обго­роджений валом, на якому є паркан. На західній - паркан знаходиться на мурованих фундаментах, з півдня, від цвинтаря, замок був обгороджений хворостом, з півночі - парканом з дашком. В'їзна брама до міста мурована. У ній є будинок для охорони. На горі замку резиденція з ґанком довкола неї.

 

Ця світлина кінця XIX ст.  майже ідентично,  окрім оборонного замку,  відтворює «середньовічний Калуш. Треба сподіватися, що художники, маючи деталі та штрихи і  цієї книжки,   відтворять  більш-менш  правдивий  образ  міста  цього  періоду  в Графіці чи малюнку.

1771 рік                  Соляні жупи розташовані на львівському передмісті Калуша, за річкою Сівкою. Є 4 панви для виварювання бочкової солі, сушарня, 4 вежі гускові, що мають черени для вивару дрібної солі. При соляних жупах є будинок писаря, корчма, броварня. Тут працює 33 робітники-солевари. Вози із сіллю з Калуша йдуть до Литви.

1771 рік                  У Калуші старостує Станіслав, князь Любомирський.

1772 рік                   Внаслідок першого поділу Польщі Галичину поділено на 19 округ, Калуш належав до однієї з них. Після розпаду Польщі мешканець міста Франтішек Смолька був першим серед тих, що вимагали прав, які належать польському народу.

1 травня,                   Калуське староство посів австрійський уряд.

1972 рік

27 січня,                    Уряд Австрії заборонив приватні солеварні.

1773 рік

лютого,                  У солеварнях почалося закладення нових варениць для виварювання солі.

1773 рік                    Перший австрійський перепис населення в Галичині, в тому числі і в Калуші.

13 травня,                Утворення австрійським урядом крайового

1773 рік                    губернаторства - органу політичної та адміністративної влади з центром у Львові.

7 липня,                    Дозволено продаж солі з приватних крамниць,

1776 рік                    але тільки в межах краю.

1778 рік                    Загальна сума прибутків Войнилова становила 7,5 тисяч корон. У містечку 4       мельники, гончарі та броварня.

1782-1786 рр.        Проведення адміністративного реформування в Австрії. В Галичині утворено 12 округ.

квітня,                    Указ імператора Йосифа II про ліквідацію

1782  рік                    особистої залежності селян.

1783  рік                    Солеварні в Калуші належать маґнату Любомирському, а в Новиці  - Дідушицькому.

1783 рік                    Припинила існування Калуська солеварня.

1783  рік                    У місті побував цісар Австрії Йосиф   II.

1784  рік                    Біля Калуша засновано німецько-єврейське поселення (колонію) Новий Калуш.   У   1880 році тут проживало 577 жителів.

1784  рік                    У Калуші започатковано державну школу з

німецькою мовою викладання.

12 квітня,                  Запровадження земельного кадастру

1785  рік                    з метою упорядкування селянських податків.

6 липня,                    У місті налічується 382 будинки, де мешкає

1785 рік                    2444 жителі. Серед них 1546 християн (українців та поляків) та 898 євреїв.

1785  рік                    У Войнилові, яким володіють шляхтичі Тодоські, налічується 65 будинків, де проживає 1004 мешканці. Містечку належало 4035 морґів поля. Із 1786 року тут почала діяти школа з німецькою мовою викладання.

1786  рік                    Завдяки старанням німців-колоністів у Калуші відкрито загальну школу з німецькою мовою навчання.

16 червня,                Указ про запровадження в Австрії та Угорщині

1786  рік                    триденної панщини.

1 березня,                Перша письмова згадка про Бабин

1787  рік                    Зарічний.

1790 рік                    Закладено міський цвинтар.

1790 рік                    Закрито соляний промисел у Новиці.

1792 рік                    У місті збудовано дерев'яну церкву святого Андрея, що знаходилася на Загір'ї.

1804 рік                    У Калуші започатковано видобуток калійних солей.

1807 рік                    Місто має вище лісове управління та дорожній комісаріат.

1808 рік                    Засновано ливарню дзвонів братів Фельчинських. Вона містилася спершу на вулиці короля Яна Собеського (сьогодні це район магістрату і загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.

 

1809 рік                    Загарбання Австрії Наполеоном. Приєднання західної Галичини до утвореного Наполеоном герцогства...

 

 

З березня, 1811 рік

 

У Підгірках (тепер передмістя Калуша) наро­дився український поет-романтик Антін-Любич Могильницький. Його твори "Скит Манявський", і "Русин-вояк" порівнювали з поемами Міцкевича", зауважив І.Я.Франко пишучи про працю Костя Луканівського "Антін-Любич Могильницький. Його життя, його значення". У середині XIX століття, коли частина укра­їнської інтелігенції відверталася від народу, зневажала народну мову, твори нашого земляка підтримували в передової молоді віру в можливість і майбутнє народної літератури. У Бучачі, на Тернопільщині, письменник скінчив 4 класи гімназії, звідки був виключений. Закінчував ґімназію в Чернівцях. Відтак продовжив навчання в ліцеї. Але через неспокійний характер і тут його не могли стерпіти. Переселившись до Львова, невдовзі пішки   дійшов   до   Пешта,   де   закінчив філософію. Згодом вступив до греко-католицької духовної семінарії у Львові. Після її закінчення працював священиком у селі Хитарі, що в Карпатах, у Станьковій, що біля Збори, та Комарові, що коло Галича. Тут пробув до 1859 року в дуже несприятливих матеріальних умовах, маючи 13 дітей. У Комарові заснував парафіяльну школу і навчав у ній дітей. За спогадами солдата наполе­онівських часів, Могильницький написав гарне оповідання "Русин-вояк", в якому змалював епізод кривавої битви, де один з галицьких загонів, оточений на мості і роззброєний французами, а пізніше відбитий австрійським військом і поставлений без зброї за фронт, за допомогою виноградних дрючків здобув 6 французьких гармат. У 1849 році в часописі "Новини" Могильницький видрукував послання "Ученим членам Руської матиці", в якому був заклик до самовідданої праці на користь народу. У 1861 році письменника обирають послом до крайового сейму, делеґатом до Державної Ради у Відні. Тут він намагається обстоювати культурну автономію, наголошує на потребі запровадження рідної мови у школах. В 1867 році Могильницький припиняє громадську діяльність. Помер 13 серпня 1873 року, забутий всіма. Лише через 10 років Іван Якович Франко оживив пам'ять про нього, між паперами, знайшовши великий лист Могильницького, де було гумористичне оповідання про одного старосвітського священика, обдуреного хитрим авантюристом. Цей твір Каменяр опублікував у часописі "Зоря", який видавав Партицький. Це і збудило інтерес до його творчості.

ЇМ 11 рік                    На цей час у Калуші була пивоварня, ткацька майстерня, де працювало 6 робітників, млин (працювало 15 робітників). У місті ви­робляється поташ. На калуських ярмарках в першій половині XIX століття лише угорські купці щорічно купували по   500-600 волів. У цьому році в місті відкривають двокласну школу. Тут навчалося 65 учнів. Учителем був німець Фрідріх Проттунґ.

1813 рік                    Австрійський уряд звільнив себе від піклування про народну освіту і переклав будівництво та утримання шкіл на плечі селянства.

1820 рік                    Відокремлення Кудлатівки, як окремого села, зі складу Бабина.

1821-1913 р.р.     Роки життя священика, уродженця Калущини, історика москвофільського напрямку Антона Петрушевича. Він автор праці "Сводна Галицько-Руська літопись, 1500-1772 рр." Був членом Польської, Чеської, Румунської і Російської академій наук, членом першого Галицького сейму і делеґатом до парламенту у Відні.

1823 рік                    На Чортківщині (Тернопільщина) народився літературний діяч і журналіст Іван Гущалевич. Працював священиком у Калуському повіті, пізніше - катихитом Академічної Гімназії в Львові. З 1861 року довголітній посол до крайового сейму, делеґат до Державної Ради у Відні. З 1854 року - співробітник часопису "Зоря Галицька". Видавав часописи: "Новины" (1849), "Пчола", "Домь и школа" (1863-64 рр.), відомий як автор патріотичної пісні "Мир вам, браття" і популярної оперети "Підгоряни" (муз. М.Вербицького).

Початок                     У Калуші змуровано з цегли римо-католицький

XIX століття             костьол Святого Валентина. Важка доля спіткала його після 1939 року. Тут був влаш­тований склад для зберігання зерна, відтак культову споруду було перетворено в спорт­зал. У 1990 році її передано у тимчасове користування громаді Української Правос­лавної Церкви Київського патріархату.

 

 

 

1823-1832 рр.       Між цими роками в Калуші засновано парохіальну школу.

1831  рік                     Епідемія холери в Галичині. І місто, зрозуміло, теж зазнало цієї біди.

Літо, 1834 рік           На Калущині, зокрема у Боднарові, побував член "Руської трійці" Яків Головацький.

1837 рік                    Члени "Руської трійці" випустили у світ "Русалку Дністровую". Вона знаменувала собою появу в Галичині нової української літератури. До речі, автори "Русалки Дністрової" не раз бували і на Калущині, збирали тут матеріали.

1844-1883 рр.        Роки життя уродженця Калущини Гната Рожанського,   ініціатора  та   видавця   першого видання Шевченкового "Кобзаря" в Галичині. У 1867 році у Львові виходить двотомна збірка поезій

  Т.Г. Шевченка,   що   була   тоді найповнішим виданням його творчості. Сюди увійшло понад 200 творів, серед яких значну частину становили політичні вірші й поеми, що   не   друкувалися   в   Росії,   або   були спотворені цензурою. Цю   збірку,   датовану 1867 роком, видано окремими випусками заходами О. Барвінського, Г. Боднаря та Гната Рожанського (він фігурував тут як фіктивний видавець).   Підтримував  дружні  стосунки  з Юрієм   Федьковичем  та   Іваном   Франком, котрий  дуже   цінував  його   просвітницьку діяльність. У 3-ому томі Зібрання творів Івана Франка написано такі рядки:

"Дня 3 серпня 1884 року, Калуш...

 

 Честь пам'яті твоїй, гаряча душа!

Мов свічка яркая, згорів ти!

Та полум'ям своїм надовго, на все

Серць тисячі руських огрів ти".

 

2 червня 1883 року, десь за рік до того, як Калуш з групою студентів-мандрівників мав відвідати   Каменяр,   Гната   Рожанського   не стало. Похований на старому цвинтарі в Хотіні.

Початок                     У Калуші збудовано приміщення так званої

XIX ст.                        "червоної школи" (тепер це загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1.  До 30-х років XX століття ця споруда була двоповерховою.

 

1846 - 1848 рр.  На Калущині в родині священика, народився Омелян Савицький. Закінчив філософський факультет Львівського університету. В Академічній ґімназії викладав математику та фізику, а з часом перейшов на посаду директора ґімназії в Тернополі. Він - автор перших в Галичині підручників з математики та фізики. Працював також над фізичною та математичною термінологією.

1846 рік            В Угринові Старому народився український актор-комік Степан Стефурак. Критика від­значала, що це один з найкращих комічних акторів Галичини. На сцені з 1871 року. Прийшов у театр "Руська бесіда" у 23 роки, не маючи спеціальної театральної освіти, заслужив симпатії галицької публіки. Плідними для актора були 1882-1888 роки, коли в театрі "Руська бесіда" директорами були І. Біберович та І. Гриневецький. Грав ролі у таких виставах: "Ревізор"  та  "Одруження"   Гоголя,    Грозі Островського, "Підступність  і кохання" Ф.Шіл{ лера,   "Сватання   на   Гончарівці",   "Наталка! Полтавка", "Шельменко-денщик", "Підгоряни"! та   ін. Іван Франко у статті "Руський театр" 1 що була надрукована в 1893 році, написав: "Що   й   казати   про   артистів   і   артисток! заслужених,  талановитих,   розхвалюваних І критикованих, які одержують по ЗО, 40, 50 або 60 ринських місячної    платні   і  з  того повинні утриматися,   оплатити безперестаннії мандрівки  й перевози,  пристаратися  вбра­нням, а не раз навіть реквізиту,  потрібний) для  їхніх  ролей;  до того  ж  вони  повинні заощадити дещо на виховання своїх дітейч на  власне  забезпечення,   щоб   колись  н^ довелось за прикладом покійного Стефуракаі артиста дійсно талановитого і заслуженого, вмирати  майже  голодною  смертю".   Отже проживши недовге життя (лише 42 роки), у 1888 році у Львові помер наш славний земляк Степан Стефурак.

 

1848-1849 рр. Відбулася буржуазно-демократична революція в Австрії, що в історії відома під назвою "Весна народів".

 

17 квітня, 1848 рік    Австрійський уряд видав документ про скасування панщини в                Галичині з 15 травня

1848 року.

 

2 травня, 1848 рік У Львові заснована перша українська полі­тична організація - Головна Руська Рада. Відтак було створено 12 окружних Рад і 50 Рад на місцях, тобто в повітах. Така, очевидно, була і в Калуші.

 

9 травня, 1848 рік   Міністр внутрішніх справ Австрії дозволив
викладання українською мовою в народних школах.

15 травня, 1848 рік У Львові вийшли перша українська газета "Зоря Галицька" - орган Головної Руської Ради.

ЗО травня, 1848 рік  Відбулася політична маніфестація у Станіславі, перед учасниками якої виступив уродженець Калущини Антін Могильницький.

Червень, 1848 рік У Празі відбувся слов'янський з'їзд, в якому взяли участь українські делегації з Галичини: Напевно, хтось із калушан теж входив до їх складу.

 

7 вересня, 1848 рік  Австрійський цісар затвердив закон про скасу­вання феодальних повинностей за викуп. Дві третини, згідно закону, мали викупити селяни, а третину - держава.

 

 

Осінь, 1848 рік Головна Руська Рада сформувала батальйон гірських стрільців. 1849 року вона відкрила у Львові перший  Народний дім з українською бібліотекою, музеєм, книжковою крамницею.

 

 

1851 рік Розпуск австрійським урядом Головної Руської Ради. Сталося це після придушення революції
в Австрії.

 

1852 рік На фактичному матеріалі, зібраному в селі Довпотів,  написано першу моноґрафію про

Бойківщину.

 

9 березня, 1853 рік    Народився у Калуші, в незаможній родині місь­кого службовця, український письменник і громадський діяч Григорій Цеглинський. Гімназію скінчив у Львові, а університет - у Відні. Навчав дітей в Академічній гімназії у Львові, відтак, - у Перемишлі, де був дирек­тором, засновником бурси та ініціатором Інституту для дівчат. Писав літературні твори, комедії і драми. В 1907 році вибраний послом до Державної Ради у Відні. Був мистцем слова, розважним політиком і зна­менитим комедіописцем. Серед його творів добре відомі "На добродійні цілі" (1883), "Тато на заручинах", "Соколики" (1886), "Шляхта ходачкова", драми "Кара совісти", "Ворожбит".

Окрім того, Григорій          Цеглинський (псевдонім Григорій Григорієвич) - автор багатьох віршів, літературознавчих статей та рецен­зій. У Львові провадив театр товариства "Руська бесіда", був редактором часопису "Зоря", дописував до "Діла" і "Зеркала". Про значущість творчості цього калушанина засвідчує такий факт: 1 травня 1904 року, коли вперше в Канаді відбувся концерт на пошанування Тараса Шевченка, то драматич­ний гурток поставив першою театральну виставу - його п'єсу "Арґонавти". З 1907 року перенісся до Відня і працював тут, як посол і політик, до 23 жовтня 1912 року, де його й застала смерть. Тіло калушанина перевезли до Перемишля, де 27 жовтня відбувся похорон. Ніколи не цурався небіжчик, як зазначалося в посмертній згадці, чорнової роботи, був зразковим директором, виводив у люди всіляких волоцюг, від своїх вихованців вимагав праці і щирості.

24 квітня,                  За розпорядженням Міністерства внутрішні)

1854 рік                    справ, правосуддя і фінансів Австрії, утворені

Калуський повіт. До нього входило 90 сіл. ' цьому ж році повіт належав до Самбірського окружного суду Стрийської округи. На цей час у Калуші-місті мешкало 5935 житєлів Найбільш чисельним було єврейське населення (3700 чоловік).

Середина XIX століття

 

В "Описі Калуша" (Львів, 1884 р.), автором є В.Навроцький, написано: "За винятком декіль­кох мурованих одноповерхових будинків, які біля чотирикутного заболоченого ринку зде­більшого розташовані, на якому щопонеділка і п'ятниці тижневі торги відбуваються, не має Калуш інших, а тільки дерев'яні, соломою криті будівлі. Саме місто замешкане скрізь жидами, а міщани-українці, котрих ще нерідко можна побачити в шовкових ферезях (очевидно, шароварах - прим. Авт. ) і одязі староукраїнському, замешкують передмістя. Українська церква Св. Архистратига Михаїла

 

- дерев'яна, непоказна - лежить близько мурованого гостинця. Середина церкви красно вимальована, має красивий іконостас з образами на блясі намальованими. По пе­редмістях знаходяться обширні торговиці, на яких щорічно декілька ярмарків відбувається. Межи ними є ярмарок на Знес'нє (очевидно, Вознесіння – (прим. Авт.) найславніший для закупівлі великих партій худоби. Міський уряд утримує для підтримки громадського порядку, особливо під час ярмарків, декілька поліціянтів. Вся міська торгівля, здебільшого збіжжям, шкірами та іншим товаром знаходиться виключно в руках жидів..." Нарешті автор цього опису зауважує., що нестерпний сморід, утворений від торгу, робить на посторонню людину, яка зайшла сюди, дуже неприємне враження.

23 вересня, 1858 рік

 

У Войнилові народився український письме­нник, перекладач, критик і журналіст Іван Белей. Навчався в Станіславській ґімназії і Львівському університеті (1875-1880 рр.), де по знайомився з Іваном Франком та Михай­лом Павликом. У 1876-1877 рр. редаґує журнал "Друг", а з 1878 по 1881 - "Дрібну бібліотеку" (її ініціатором і фактичним редактором був Іван Франко). 1881-1882 рр. Іван Белей - редактор журналу "Світ". У 1881 р. започатковує "Бібліотеку найзнаменитіших повістей". Переклав, зокрема, твори М. Салтикова-Щедріна, автор статей про М.Гоголя, Ф. Ржеґоржа, М.Шашкевича, численних рецензій. У 1884 році Іван Белей став редактором щоденного незалежного га­лицького часопису "Діло", який редагував аж до 1902 року. Помер 20 жовтня 1921 року у Львові.

1858 рік                    Місто має двох лікарів та двох акушерок. Тим часом у повіті налічується 39383 мешканців.

1861 рік                    Створення урядом Австрії Галицького крайового сейму, де українці мали 49 депутатських

місць із 150.

15 квітня,                  Посол до Галицького сейму і депутат Віденсь-

1861 рік                    кої Державної Ради Антін Могильницький вииголосив на засіданні австрійського парла­менту промову в обороні української мови та культури.

Середина                  Збудовано у місті приміщення концертного

XIX століття             залу училища культури (вул. Шевченкака, 8). До середини 30-х років ця споруди належала польському військово-спортивному товариству "Сокіл", ще за Польщі тут  був кінотеатр.  Із 1939 року, вже при радянській владі, його теж використовували як кінотеатр.  Потім певний час приміщення належало управлінню кінофікації, а з переїздом до Калуша Снятинського культосвітнього училища, воно було передано в розпорядження навчального закладу.

 

 

1062 рік                    У місті розпочато промисловий видобуток і переробку калійних солей.

 

1863-1931рр.

Роки життя видатного громадського діяча Калущини Івана Куровця. Лікар, заслужений організатор Калущини, посол до Галицького сейму, діяч Української Національно-Демократичної партії, співзасновник УНДО. У 1918-1919 рр. - Державний секретар здоров'я в уряді ЗУНР, відтак довголітній директор "Народної лічниці" у Львові, головний видавець спілки "Діло" (1921-1931). Автор наукових і популярних медичних розвідок. У 1912 році під його орудою майже 3 роки виходив перший   часопис "Калуський листок".

1864-1918 рр.        Роки життя громадського діяча і організатора Калущини, адвоката Андрія Коса. У 1900-1907 рр. був послом до австрійського парламенту. За російської інвазії (1915-1917рр.) засланий до Сибіру. Повернувся до рідного міста, де й знайшов вічний спочинок.

20 листопада,        Запроваджено в Австрійській монархії  загальну військову повинність. З того, власне,                                                                          

 1864 рік                  часу мешканці Калущини проходили військову службу в імперському війську.

60-ті роки XIX        У місті відкрито перший фотоґрафічний заклад.

80-ті роки XIX        Ймовірно, що в цей період народився Михайло Посацький, уродженець Калущини.

століття                 Відомо, що він у 1902 році здав матуру у Львові. Тут же, в університеті, студіював філологію. Спочатку вчив дітей у Стрию, а відтак - у Львівській Академічній Гімназії. Серед учнів та професорів мав великий авторитет. В українській мемуаристиці відомий, як автор споминів з вакаційних подорожей по Греції, Іспанії і Норвегії.

11165 рік                    Видана польською мовою праця Ґвідо Баттаґлія "Тарас Шевченко. Його життя і творчість".

що сприяла ознайомленню з творчістю Кобзаря в Польщі, Чехії, Австрії. ЇЇ автор, який народився у 1848 році в родині польсь­кого шляхтича італійсько-тирольоького похо­дження), певний час навчався у Калуші. Помер у 1915 році.

1865-1866 рр.       Перший був роком жахливого голоду на Калущині, а другий - роком, що спричинив багато смертей. Так, скажімо, у селах Станькова, Збора, Верхня одного дня 1866 року було 16 домовин для похорону. Люди мерли від тифу, дифтерії, скарлатини та інших хвороб, які приносили з ярмарків, шинків і торгів.

1867 рік                    Нова Конституція Австрії, згідно з якою держава стала називатися Австро-Угорщина. Тут офіційно декларовано національну рівно­правність у школах, державних установах, судах. Однак, польська шляхта і надалі залишається господарем становища.

1869 рік                    На цей час у повіті проживало 62 454 чоловіки.

10 вересня, 1869 рік

 

У селі Космач (Богородчанський район Івано-Франківської області) в сім'ї вчителя наро­дився письменник і священик Михайло Петрушевич. Восени цього ж року батьки Михайла переїхали в Новицю, що біля Калуша. Закінчив ґімназію в Станіславі (1889), духовну семінарію у Відні. З 1894 року - священик в Болехові, де й помер 8 вересня 1895 року. Він - автор близько 10 оповідань, що були запримічені Іваном Франком. Одне з оповідань М.Петрушевича "Градобур" було надіслано на конкурс новелістичних творів, що був ого­лошений правлінням НТШ та редакцією журналу "Зоря". Першу, другу і третю премії здобули твори Б.Грінченка, О. Маковея,

М. Коцюбинського. Однак Іван Франко відзна­чив: "З інших оповідань, що були предметом нарад комісії, вирізняється особливо оповідання "Градобур"... Автор - талант незвичай­ний і сильний, жаль тільки, що невироблений". Оповідання написано за випадком, що трапився у Новиці Калуського повіту.

1869 рік                    Акціонерне товариство "КаІі" побудувало в Калуші фабрику.

 

1870 рік

Власниками Калуського пивзаводу стали приватні особи - родини Мільштайнів, Шпінделів та Вайсманів, що володіли броварнею до початку другої світової війни. (Але міська броварня вже існувала у місті ще в далекому середньовіччі. Правда, її технологія не була такою досконалою). У цей час на пивзаводі працювало 150 робітників, продукували щорічно 20 000 гектолітрів пива відмінної якості. При потребі завод міг подвоїти вироб­ництво пива і довести його випуск до 45 000 гектолітрів. Бровар посідав власні будинки, мав пивні склади і турбіну на 100 кінських сил.

 

 

30  травня,                У селі Кропивник Калуського району народн-

1872 рік                     лася українська поетеса, педагогічний і громадський діяч Костянтина Малицька (літе­ратурний псевдонім Віра Лебедова). Авторка знаменитої пісні "Чом, чом, чом, земле моя". Еула почесним членом Товариств "Просвіта", "Рідна школа" та ін. Народна учителька в Галичині,  навчала дітей  в Лужанах,  що  на

Буковині,   працював і  у дівочій  школі  Укра­їнського   Педагогічного Товариства  "Рідна школа" у Львові.   У 1912 році, спільно з М. Білецькою,  дала почин для заснування фонду "На потреби України ",     що    був матеріальною допомогою для Українських Січових Стрільців у  1914 році.   У  1915-1920 роках   перебувала  на засланні в   Сибіру.  Костянтина   Мали цицька - активна  діячка культурно-освітніх товариств у Львові,  засновниця і довголітній голова  кружка ім. Ганни Барвінок, провідна діячка "Жіночої Громади" в Чернівцях і Львові, ініціа­торка "Жіночої Служби Україні" (1941), зас­тупниця голови Світового Союзу Українок; авторка брошури "Про ЖІНОЧИЙ рух" (І903). Вона ж - дитяча письменниця, редактор журналу "Дзвінок", авторка багатьох січових пісень (найбільш відома "У Січі, у Січі гуртуймось, брати"), перекладач з чужих мов. Відомі збірки віршів та оповідань. Костянтини Малицької "Малі герої. Каріини з життя дітей" (1899), "З трагедій дитячих душ" (1907), "Мами. Нариси із нашої домашньої педагогіки". Варто згадати й реферат авторки "Про жіночий рух" (1904). У травні 1899 року опубліковано її доповідь "Жіночі типи в найновішій українсько-руській літературі", "Про організацію жіноцтва по містах і селах" (1902) та ін. Після 1939 року працювала бібліоґрафом дитячої літератури у Львівській науковій бібліотеці. Померла 17 березня  1947 року.

 

20 травня,                Крайова адміністрація у Львові, на основі

1873 рік                    давніх документів, в рескрипті № 7970 включає місто до списку тих, що мали власну юрис­дикцію і були вільними містами.

23 грудня,                Засновано літературне товариство ім. Тараса

1873  рік                    Шевченка у Львові.

1874  рік                    У Войнилові почав працювати 1 лікар.

7 березня, 1874 рік

У Калуші народився український актор та співак, заслужений артист України Іван Рубчак. Працював у театрі "Руська бесіда" у Львові (1894-1914), у трупі "Тернопільські театральні вечори" (1916-1917), у новому Львівському театрі (1919-1920). З 1921 по 1941 рр. - в театрах Ужгорода та Львова. У 1944 році Іван Рубчак знову повертається до Львова і працює у Львівському театрі ім. М.Заньковецької аж до смерті (11 травня 1952 року). Один з найпопулярніших акторів і творців театру в Західній Україні, що 50 років свого життя віддав сцені, зігравши на ній 500 ролей.

 

Кінець XIX століття

Збудовано приміщення музичної школи № 1 (вул. Степана Бандери, 11). До 1939 року тут знаходився повітовий суд. З 1946 до 1950 року тут був розміщений гарнізон, а при­міщення використовувалося як тюрма. Коли в місті постав хіміко-технолоґічний технікум, то це приміщення було передано навчальному закладу. На початку 70-х років XX століття будова належить музичній школі № 1.

 

1076 рік                    У Калуші почав діяти Народний банк.

7 липня,                    Австрійська поліція заарештувала Івана Белея.

1877 рік                 

1880 рік                    Станом на цей час місту належить 2741 гектар

(7657 морґів) земельних угідь. Тут проживає 7120 жителів (2012 греко-католиків, 895 римо-католиків, 4266 осіб іудейського віроспові­дання, 37 - інші). До урядової власності належить 31 морґ орної землі, 66 - лук і городів, 15 - пасовищ, 417 - лісу (1 морґ -це 0,56 гектара). У власності селян 2583 морґи орної землі, 1904 - лук і городів, 1515 - пасовищ, 66 - лісу. На схід від міста -передмістя Думка, на північний схід - Куниха або Сролек (присілок Бані), на південь - Загір'я, на північний захід - Помірки. У місті-садибі знаходяться: уряд повітовий і податковий, повітовий суд і нотаріат, уряд повітової комерції, рада окружна шкільна на два повіти (Калуський та Долинський), управа соляна, управа лісів, уряд поштовий і телеґрафний. На цей час у Калуші є чотирикласна чоловіча і двокласна жіноча гімназії, 2 доктори медицини, 3 хірурги, апгека, 2 парафії (греко-католицька і римо-католицька, перша належить до Калуського деканату, а друга - до Долинського), церква Св. Архистратига  Михаїла, парафіяльний костьол св. Валентина з 1469 року, обновлений у 1578 році Стефаном Баторієм. А той, що зберігся на нині, збудовано та освячено в 1842 році. Єврейська громада міста налічує понад 4000 душ. Вона має 6 синагог. На цей час у повіті проживає 65 089 мешканців. 58 484 не вміють ні читати, ні писати. Ґуральні були в Довжці, Дубовиці, Підмихайлі, Студійці, Завадці, Хотіні (до речі, тут була і броварня). Села Довжка та Підмихайля мають пилорами, тартак паровий на 40 кінських сил є в Завою. Він має 3 пилорами і 1 циркулярку. Продукція збувається в краю, решта - йде до Німеччини та Росії. Цеглу виробляли в Бабині, Довпотові, Підгірках і Пійлі. На цей час у повіті є 52 народні школи.

1880 рік                    Згідно з переписом населення, в повіті було:

4933 коней (2 053 власних), 10 ослів, 36 285 голів великої рогатої худоби (10 062 . власних), 2 329 овець 522 власних), 20 кіз (2 власних), 7 307 свиней (4 535 власних), З 263 вулики (350 власних). 33 відсотки території повіту займають ліси. Є ґута вапна у Войнилові, а гіпсу - в Середньому.

80-ті роки                 У селі Мостище на Калущині проживав декіль-

XIX століття             ка літ український письменник, публіцист та етноґраф  Орест Авдиковський,   що  видав

повісті   "Пригода  Стефана  Корчука"(1886), "Пильнуй свого - не забагай чужого" (1887).

середина                  Мером міста був єврей Мойше Майєр. Він

ХІХ століття                носив титул "Правитель Калуша".

1 січня,                      В. Барвінський започаткував у Львові одну з

1880 рік                     найстаріших і найпопулярніших українських ґазет "Діло". З 1884 по 1902 р.р. цей часопис редагував уродженець Калущини Іван Белей.

Вересень,                 У Калуші побував цісар Австро-Угорської

1880 рік                    імперії Франц-Йосиф І.

1881 рік                    Місто отримало 17 442 корони доходу. Місцевий промисел складався з виробництва солі, гончарних виробів, гарбарні, шевських, кушнірських та сукновальних майстерень. Здійснювали також дистиляцію спирту, був державний бровар, фабрика хемікалей та миловарня.

1881 рік                    Калуська солеварня продукує щороку близько З мільйонів 800 тисяч кілограмів солі, що фасується в кілограмовій упаковці. У Калуші на цей час є 6 крамниць, де продають сіль власного виробництва.

1881 рік                    Українська громадськість у Львові створила

Руське   педагогічне  товариство  (пізніше товариство "Рідна школа").

1882 рік                    Калушани почали щорічно відзначати Шевченківські свята.

6 лютого, 1882 рік

Народився в Калуші Гнат Мартинець. Закінчив університетські студії у Львові і учителював там (в Академічній Гімназії), згодом - в Рогатині, Бережанах і Самборі. У часі війни був кілька разів поранений. Під часі війни був 2 роки посадником Володимира-Волинського. У часі визвольних змагань (1918-1919 рр.) - повітовий комісар ЗУНР у Снятині.  На еміграції очолював Український Христи­янський Рух в Німеччині. Папа Іван ХХІІІ відзначив його титулом Лицаря-Командора Ордену Св. Сильвестра. Це одинокий укра­їнець, що одержав таку відзнаку. Все своє життя Гнат Мартинець був активним громадським діячем.  Помер у Мюнхені 1968 року.

 

2 березня, 1882 рік

Народився у Калуші український письменник Михайло Козоріс. Закінчив Станіславську ґімназію, у 1912 році - юридичний факультеті Львівського університету. Працював у редакції Газети "Калуський листок", був активним громадським діячем на Калущині. Під час російської інвазії (1915-1917 рр.) був засланий на Сибір. Відтак довший час працював на теренах Великої України, належав до письменницької організації "Західна Україна". Михайло Козоріс - автор збірки нарисів "Дві сили" (1927), повістей "Село встає" (1929), "Чорногора говорить" (1931), роману "Голуба кров". У його доробку є й літературознавчі праці, зокрема "Соціальні моменти в творчості В. Стефаника" (1932), "Панський терор на Західній Україні". Письменник-калушанин написав спогад "Моя зустріч з Іваном Франком". За життя письменника вийшло* близько 10 книжок, а новела "По кам'яній стежці" була відзначена першою літератур-

 

 

ною премією з нагоди 10-річчя жовтневого перевороту 1917 року в Росії. Життя Михайла Козоріса завершилося трагічно, він був розст­ріляний у 1937 році.

У місті почала діяти повітова каса ощадності.

У Калуші, здійснюючи українсько-руську студентську мандрівку, вперше побував Іван Франко. Він виступив перед калуською громадою на літературно-музичному вечорі. У своїй промові великий Каменяр кинув гасло: "Хай жиє хемія!" І ці його слова, як виявилося згодом, були пророчими. Як писала газета "Діло", "особливу увагу зібраної публіки звернула на себе "Дума про те, як гетьман козацький Самійло Кішка тікав з турецької неволі", виголошена і об'яснена історично Іваном Франком.

1884 рік       Наталія Кобринська створила у Станіславі перше українське жіноче товариство - "Това­риство Руських   женщин".

5 вересня                Народився в Калуші доктор Тарас Коритовсь-кий. Поручник УГА, відомий в Галичині адвокат,

1885    рік                   громадський і просвітницький діяч. Емігрував до США. Помер 10 грудня 1953 року у Філадельфії (США).

1888 рік        Збудовано дерев'яну церкву Святого Миколая в Хотіні.

1888-1940 рр   Роки життя уродженця Підмихайля, видавця, журналіста, громадського діяча Михайла Струтинського. Був співредактором часописів "Шляхи", "Свобода", "Життя і мистецтво". У 1918-1919 р,р. редаґував "Голос Калуша", дописував до "Діла", "Прапора" та "Української думки". Секретар Народного Комітету Укра­їнської Трудової партії. З 1928 по 1935 рр. був послом до польського сейму. У 1940 році вивезений більшовиками на Сибір, дальша його доля невідома. Правда, є  дані про те, що Михайло Струтинський загинув під час визвольних змагань 40-50 х рр. на теренах Галичини.

У Войнилові Калуськоіо помпу народився лі­тературний критик, публіцист, літературознавець Микола Федюшка- Євшан. Був особистим секретарем Михайла Грушевського і НТШ, очолював українсько-руську видавничу спілку, був завідувачем "Академічною дому" у Львові. Член ИТШ з 1913 року. Із 1914 року перебу­вав в австрійській армії, згодом - у лавах УСС і УГА, з якою перейшов за Збруч. У квітні 1919 року в Станіславі був коротко ув'яз­нений. 23 листопада 1919 року Микола Євшан помер від тифу в "чотирикутнику смерті" під Вінницею. Він - автор видань. "Під прапором мистецтва", "Літературно-криіичні статті" (1910), "Тарас Шевченко: статті" (1911), "Куди ми прийшли?" (1912), статей і рецензій про (Котляревського, О.Кобилянську, М.Коцю­бинського, Лесю Українку, Б. Грінченка, Г.Цеглинського, А.Кримського, оглядів про українську та світову літературу. Леся Українка бачила у молодому Миколі Євшану ідеал літературного критика.

 

28 жовтня,                У селі Добриневі, що на Рогатинщині, наро-

1890 рік                    дився доктор Дмитро Капітан. Ґімназійну освіту здобував у Рогатині та Бережанах. Був у лавах Січових Стрільців, брав активну участь у боях за Львів. На теренах східної України перехворів на тиф. Повернувся на Галичину, де був заарештований польською владою. Медичні студії започаткував у Віденському університеті, потім продовжив їх у Львівському (таємному) університеті, а закінчив - у 1933 році в Кракові. Із 1934 року до початку другої світової війни працював у Калуші. За більшовицької окупації 1939-1941 рр. завідував районним відділом охорони здоров'я в Перегінську. Під час німецької окупації займав

пост повітового лікаря в Калуші. Був прихильником визвольної боротьби, мав зв'язки з підпіллям, лікував поранених вояків УПА, давав фахові поради та перевіряв по­встанські медичні пункти, а санітарні служби УПА забезпечував медикаментами. У грудні 1943 року ґестапо запідозрило його у зв'язках з УПА, але через брак доказів він врятувався від розстрілу. Автор спомину, що вміщений в 23 томі "Літопису УПА". У 1944 році виїхав до Німеччини, а потім (1949 рік) - до США, де працював лікарем у Рочестері. Брав активну участь в громадському житті, був щедрим меценатом української культури. Помер 20 липня 1978 року.

7 вересня     До Канади прибули перші українські пере­селенці з Небилова Калуського повіту, які поклали початок 1891 рік             масової української еміграції до Канади. Лише до 1914 року туди емігрувало близько     100 тисяч українців.

 

1892 рік         У Калуші народилася Марія Козоріс-Бариляк, українська дитяча письменниця, сестра Михайла Козоріса. Друкувалася у "Жіночій долі", "Світі дитини". Опублікувала спогади "Сестра про брата" (1982) і "Спогад про Малицьку" (1982). З її слів літературознавець Федір Погребенник записав історію пісні на слова Костянтини Малицької "Чом, чом, чом, земле моя", встановивши справжнє походже­ння цієї популярної пісні, що стала народ­ною.

Австро-угорський уряд розпорядився розпо­чати постійний видобуток калійних солей (каїніту та сільвініту)   у Калуші.

У Підгірках (передмістя Калуша) народився український художник Григорій Смольський. Художню освіту здобував спочатку в Академії мистецтв у Львові (1921-1922 рр.) і художній школі Олекси Новаківського (1922-1930 рр.),

 

 

а згодом у Паризькій академії Колароссі (1934-1935 рр.). Як зрілого мистця його оцінила критика вже після виставки живопису і графіки, що відбулася у Львові 1937 року. У скарбницю українського мистецтваа увійшли його портрети, пейзажі і натюрморти, графіка. Серед  відомих   його   роби   "Лнтопортрет" (1923), "Мій батько" (1925), "Наречена" (1957),

"Портрет В.Стефаника" (1959), "Космацьке весілля" (1961), "Хліб наш насущний" (1970), "Троїста музика" (1976). Особливе місце у доробку Смольського займає гуцульська тематика. Діапазон його творчості широкий. Починаючи від повісті "Олекса Донбуш", що була опублікована 1935 року, до живописних полотен, ліноґравюр. Доробку І ригорія Смольського притаманна сонячна палітра з оранжевих, вохристо-жовтих І пурпурно-червоних тонів. Вони вражають  дзвінкістю та барвистістю.   Помер  9  люїтого   1984  року у Львові.

1894-1918 рр.        Роки життя української актриси  Теодозії Бенцелевої,  дружини режисера і актора Ми­коли Бенцаля, уродженки Калущини.  З 1913 по 1918 роки працювала у Руському Народ­ному  театрі  у  Львові,   1915-1917  рр.   -  у "Тернопільських театральних вечорах", 1918-1919 рр. - Українському театрі в Тернополі. Виконувала ролі Терпилихи у "Наталці Полтавці" Івана Котляревського, Морозихи "Дай серцю волю, заводе в неволю"  М.Кропивницького,  Мотрі у "Шельменку-денщику"  Г. Квітки-Основ'янннка, Палажки у "Мартині Борулі" І. Карпенка-Карого, Кулини у "Хмарі" В. Суходольського та ін.   Померла 16   травня 1919 року в Тернополі.

1894 рік                    У Львові вийшла книга-нарис "Двадцять і п'ять літ історії товариства "Просвіта" Івана Белея.

 

29 грудня,                Народився у Боднарові галицький громадський

1894 рік                    Діяч, аґроном-лісівник Микола Дяченко. Закін-

 

чив 1918 року Станіславську Гімназію та Український (таємний) університет у Львові, в якому студіював філософію. В 1926-1930 рр., навчався в Українській Господарській Академії в Подебрадах (Чехо-Словаччина) на агрономічно-лісовому факультеті. По закін­ченню академії і аж до 1939 року був агрономом філії товариства "Сільський гос­подар" в Станіславі. Фахова і громадська діяльність М. Дяченка тісно пов'язана з рідним Боднаровом, в якому 1936 року, завдяки його зусиллям, постало понад 10 громадських орга­нізацій. З квітня 1942 року обірвалося життя цієї людини. Помер у Боднарові, де й по­хований. Він - автор багатьох праць з питань агрономії, економіки, філософії тощо.

1894 рік

Народився у Калуші Іван Відоняк. В 1900 році Відоняки переїжджають до Канади, де живуть до 1910 року. Повернувшись на батьківщину, наш земляк поступає в 1913 році на на­вчання до Станіславської вчительської семінарії. Одночасно студіює уроки музики у відомого композитора Дениса Січинського. Під час першої світової війни служив у Відні. Пізніше брав активну участь у створенні січового стрілецтва на Станіславщині, в чині хорунжого воював у лавах УГА, відбував концтабори у Польщі. З 1920 по 939  рік  Іван  Відоняк  плідно

працює на культурно-просвітницькій ниві, бере активну участь у створенні читалень, бібліотек, проводить навчання музики, орґанізовує хори на Калущині (Підгірках, Студійці), керує ними, виступає одним із фундаторів "Чорногори". 1936 року на фестинах у Рожнятові хор села Ріпного, яким керував І.Відоняк, посів перше місце. Певний час працює у Судовій Вишні, що на Львівщині. З 1940 по 1945 рік Відоняк керував цер­ковними хорами в Калуші та Підгірках, заодно писав духовну і світську музику. У 1951 році було заарештовано його двох синів - Романа та Євгена, які відбували покарання на півночі Росії. Підчас обшуку конфіскували і знищили багато  творів  самодіяльного   композитора. Помер Іван Відоняк у  1977 році.

1895 рік                    Введено в дію водозабірні споруди "Парк" потужністю 60 кубометрів на годину.

1895 рік                    У місті з'явився перший велосипед.

1895 рік                    Розібрані руїни дитячою будимку для калуських сиріт, які збудовано   за наказом короля Яна Собеського.

 

1896 рік

Народився в Перевозці Калуського повіту у священичій родині Дмиїро Паліїв. Видатний журналіст, політичний і військовий діяч, був у лавах УСС. В 1919 році організаційний референт військового комітету і один з органі­заторів Листопадовою Зриву. Четар УГА і ад'ютант Генерала Тарнавського. "Моїм ад'ю­тантом був четар Дмиїро Паліїв (родом з Перевозця біля Калуша). Тут мушу сказати дещо про нього, на що він, зрештою, вповні заслужив своїми особистими прикметами. Мав він, побіч інших додатніх рис, дипломатичний хист і чималу зручність у виконуванні таких доручень, де потрібний був такт, швидка орієнтація та найбільша задатність. Через ці прикмети й був для мене незаступним помічником, що віддавав мені неоціненні прислуги. Його честь та почуття обов'язку дозволили мені складати на його руки... дуже важливі справи, з яких він завжди вив'язувався якнайкраще..." (Ґенерал Мирон Тарнавський. Спогади. - Львів, 1992. - С.81). Після визвольних змагань 1918-1919 рр. - один із засновників УВО і член її Начальної команди. Засновник Української партії Національної  Роботи та редактор "Заграви". Член Цент­рального комітету УМДО. В роки 1923-1920 рр. - редатор "Нового часу".          Від   1928 по 1930 рр. - посол до  польського сейму. В 1933 році створив леґальну націоналістичну організацію "Фронт Національної Єдности" та видавав його часопис "Батьківщина", "Пере­мога", "Українські вісті". У 1943 році - співорганізатор дивізії "Галичина", її сотник і по­літичний ад'ютант. Загинув у боях під Бро­дами.

13 жовтня, 1897 рік

У Верхні Калуського повіту народився українсь­кий співак, героїчний тенор Михайло Дуда. Закінчив Станіславську ґімназію, високу гірничу школу у Пшибрамі (Чехія), факультет права (а також і музики) в Українському Вільному університеті у Празі. 1915-1918 рр. - у лавах Січових Стрільців. 1919 рік - потрапив у польський полон. Проживав у Чехо-Словаччині, де працював інженером на шахтах. Покинувши гірничий фах, виступав на провінційних сценах як співак Чехо-Словаччини. 1939-1944 рр. - виступав з концертами у Відні, Празі, Берліні, Греції, Данії, Норвегії, пропаґуючи твори українських композиторів. У 1958 році пере­їхав до Філадельфії (США). Помер 9 вересня 1960 року.

1897-1897 рр.         На Калущині шкільним навчанням охоплено 7217 дітей.

1897 рік                   Засновано читальню "Просвіти" в Боднарові. Першим її головою був господар Григорій Луцький (1857- 1937 рр.).

 

Кінець ХІХ

століття

Збудовано приміщення теперішнього управлі­ння сільського господарства (Костельна, 5). До 1939 року тут був маґістрат міста. З 1939 по 1940 р. - райком партії. Відтак тут знаходилася німецька управа, а потім знову райком партії. На початку 70-х років це приміщення було передане для розміщення служб районного управління сільського гос­подарства.

 

17 березня, 1897 рік

У селі Середньому на Калущині народився український письменник і літературознавець Олесь Бабій. Навчався у Львівській гімназії і  Празькому університеті (1924-1929). Перебував у лавах УСС. Відсидів  4 роки в Дро­гобицькій тюрмі. Із 1930 року працював у Словаччині, Німеччині, а в післявоєнний період - у США. У 1922 році буїв одним з орга­нізаторів групи поетів-символістів "Митуса". Автор поетичних збірок "Ненависть і любов" (1921), "Поезії" (1923), "Перехрестя" (1930),  "За щастя оманою" (1930), "Пожнив'я" (1939), поем "Гуцульський курень"(1927), "Остання офіра цісареві" (1937), "Жнива" (1946), "Повс­танці" (1956), збірок прози "Шукаю людину" (1921), "Гнів" (1922), повістей "Перші стежі (1937), "Останні" (1938), монографії "Микола Федюшка-Євшан" (1930), праць про М.Шашкевича, Ю.Федьковича, Б.І. Антонича, В. Шекспіра. Помер 2 березня 1975 року в Чикаго (США).

 

1898 рік                    Народився у Войнилові Калуського повіту лікар

Гнат Белей. Навчався у Станіславській та Львівській ґімназіях. Медичні студії закінчи! у Празі. Під час визвольних змагань був у леґіоні УСС, брав участь у боях під Судовою Вишнею. Разом з вояками УГА пройшов усі випробування. Згодом працював лікарем у прикордонному місті Льовни. Користувався симпатією німецького і чеського населення. Належав до Спілки українських лікарів у Чехо-Словаччині. Помер передчасно - 18 серпня 1940 року.

Кінець ХІХ

століття                Збудований адміністративний будинок калійного комбінату з ратушею.

 

 

1 липня

1899 рік     У Войнилові народився Іван Белей, українсь­кий лікар і громадсько-культурний діяч. Навчався у Львівській Гімназії, на медичному факультеті Українського (таємного) універ­ситету у Львові. Медичну освіту здобув у Празі. Чотар УГА у бригаді Генерала М. Тарнавського. Працював лікарем у Войнилові. Був там головою "Просвіти". За його сприя­ння у селищі був побудований Народний дім. 1У41-1944 рр. - Іван Белей окружний лікар у Станіславі. У 1944 році у Мюнхені організував лікарню для українських переміщених осіб (так званих Ді-Пі). У 1947-1950 рр.   лікар у Бель­гійському Конґо, надавав у важких  кліматичних умовах медичну допомогу африканським ту­більцям. Бельгійський урид нагородив Івана Белея орденом і дворянським званням "Шивельє". 1956-1970 рр. лікар у лікарні Святого Йосафата у Філадельфії. Тут же й помер 2 липня 1970 року

1899 рік У Бережниці Калуського повіту вчигелює Василь Костів (Верховинець). уродженець Долинщини, згодом відомии український композитор, фольклорист, етнограф, дириґент.

1899 рік                    Збудовано дерев'яну церкву Стрітення Господнього у Підгірках.

27 квітня,                  Австро-угорський уряд видав ряд законів про

1899  рік                    реґуляцію рік в Галичині. Цього дня був документ про регуляцію Лімииці та її приток.

90 роки                      На Прикарпатті виникають пнрші українські

XIX століття             кредитні установи.

1900  рік                    В Калуській шкільній окрузі було 55 шкіл. Чотири школи не діяло через відсутність шкільних приміщень.

7 липня,                    У селі Копанки, на Калущині,

1900 рік                    народився лікар Іван Жовнірович. Закінчив 1920 року Станіславську Гімназію. Медичні студії почав в Українському (таємному) університеті у Львові, а закінчив 1928 року в Празькому університеті. 1930 року розпочав приватну практику в Бурштині, яку провадив до осені 1939 року. За час більшовицької влади в Західній Україні був директором лікарні. В роки німецької окупації повернувся до Калуша. Короткий час, крім приватної практики, виконував обов'язки міського лікаря. Оскільки йому загрожував арешт Гестапо, змушений був переховуватися у Львові, Перемишлі,   Кракові.   Наприкінці   1944   року покинув рідний край і дістався

Реґенсбурґа, де працював дитячим лікарем. Навесні 1949 року емігрував з родиною до США і поселився в Рочестері. Склав іспит на право займатися практикою в штаті Нью-Йорк та іспит з психіатрії і протягом 25 років працював у психіатричній лікарні. Був членом кількох американських  медичних  товариств, УЛТПА. У товаристві виконував обов'язки скарбника та члена контрольної комісії. Крім того, був членом УККА, товариства ветеранів "Рідної школи", меценатом ФКУ при Гарвардському університеті. Помер від  інфаркту   24лютого 1982 року.

1900 рік                    У селі Завалля на Снятиншуїні з ініціативи Кирила Трильовського постав перший осе­редок товариства "Січ". Згодом такі осеред­ки виникають і на Калущині.

З 1  грудня, 1900 рік

У Калуші на цей час було 909 будинків, 7829 жителів (3789 осіб чоловічої статі, 4140 - жіночої, 2439 - греко-католиків, 1040 - римо-католиків, 4323 - іудейського віросповідання, 27 осіб - іншого віросповідання. 5259 осіб вважали рідною польську мову, 2394 -русинську, 176 - німецьку. (Жоден єврей, як бачимо, не вважав рідною єврейську мову). Міщани утримували 1210 голів великої рога­тої худоби, 237 коней, 716 свиней.

1903 рік    У Калуші була заснована філія товариства "Просвіта".

1903 рік

Народився у Калуші в родині правника лікар Олександр Радивил. Середню освіту здобув у Станіславській ґімназії. Медичні студії - при Львівському університеті (1936 рік), лікарську практику відбув у Станіславові. Згодом працював лікарем у Нижневі. 1939 року виїхав практикувати до Лодзі (Польща). У 1943 році став лікарем української дивізії "Галичина", з якою перебув усі воєнні лихолігтя. 2 роки полону в Ріміні (Італія). Звільнився з полону, працював лікарем у таборі для переселенців в Авґсбурзі (Німеччина). У 1951 році пере­їхав з родиною до США, поселився в Чикаго. Відбув інтернатуру в лікарні Розшіенд Комюніті та трирічну ординатуру в Еваншанській лікарні. Далі була праця в різних лікарнях штату Ілліноіс. Помер 30 травня 1987 року.

Вересень,                 Галицька делеґація взяла участь у святкуванні

1903  рік                    з нагоди відкриття пам'ятника І.Котляревському в Полтаві. Напевно, до її складу входив хтось із калушан.

12 квітня,                  У Боднарові постало товариство "Сокіл".

1904  рік

1904 рік                    У Підгірках (передмістя Калуша)   поселився брат Івана Франка - Онуфрій Франко.

1904 рік                    У місті з'явився перший легковий автомобіль. На жаль, не вдалося з'ясувати, кому він належав.

1904 рік                    Засновано міську лікарню.

1904  рік                    У Калуші народився єврейський художник Йонаш Штерн, один із основоположників польського авангардизму.

Початок                     Збудовано будинок, де нині знаходиться

XX століття              міська Рада народних депутатів (Гагаріна, 1). Довший час тут містилася повітова ад­міністрація, райвиконком, а в 70-х роках це приміщення знову посіла міська Рада.

Вересень,                 У Калуші засновано окружний відділ товарист-

1905  рік                    ва "Взаїмна поміч учительству".

Травень,                    Вибори до австро-угорського парламенту, в

1907 рік                    ході яких українці східної Галичини і Буковини вибороли 34 парламентські місця.

 

1907 рік        Калушани обрали до Галицького сейму і австроугорського   парламенту  доктора   Івана Куровця.

 

 

 

 

 

 

1907 рік

 

Філію "Просвіти" у Калуші очолює доктор Андрій Кос, один з кращих правників Гали­чини, багаторічний посол до австрійського парламенту. Того року на Калущині було 47 читалень "Просвіти". Відтак, коли її членство складало понад 160 осіб, головою "Просвіти" був отець ВолодимирТисовський.

11 Квітня, 1907 рік

У Кропивнику, на Калущині, народився український історик, учасник революційного руху на Західній Україні Богдан  Дудикевич.   У   1946-1950 рр. - директор Львівського історичного музею, а з 1950 р.    - Львівського філіалу центрального музею В.І. Леніна.   1957 року захистив кандидатську дисертацію "Боротьба КПЗУ   за   створення   народного   антифа­шистського   фронту".   Автор   праць   "Під прапором   народного  фронту",   "До   історії квітневих подій  1936 року в Львові"  (1956), "Скарбниця   ленінізму"   (1959).   Співавтор книжки "Боротьба трудящих Західної України за   возз'єднання   з   Радянською   Україною" (1960), багатьох статей, написаних з прорадянських позицій. Помер 5 січня 1972 року у Львові.

12 квітня,                  Мирослав Січинський убив намісника Галичини

1908 рік                    Графа А. Потоцького. Терористичний акт був відповіддю  на  переслідування  українського

руху, на насильство адміністрації краю щодо українців при виборах до крайового сейму.

1908 рік                    У Калуші народилася Неоніла Попель. У 1927-1928 рр. студіювала у Краківській академії мистецтв на відділі рисунків у професора Володимира Яроцького.

15 травня,                Народився у Негівцях на Калущині лікар

1908 рік                    Микола Тимчишин. Середню освіту здобув 1926 року в Станіславській гімназії. Медичну освіту здобув у 1932 році у Львівському університеті. З 1933 року - член Українсь­кого лікарського товариства. Після одноріч­ної практики в загальному шпиталі у Львові виїхав на самостійну роботу до міста Крамська (Познаньщина). Під час другої світової війни був військовим лікарем української дивізії "Галичина", брав участь в боях під Бродами. За совітської влади був заареш­тований і засланий до концтаборів у Красно­ярський край. Пробув у Сибіру майже 10 років. Повернувшись в Україну, працював кілька років лікарем-рентґенологом у Перемишлянах, а потім на кафедрі онкології Латиського мед­інституту. Помер 2 травня 1972 року. Похований на Янівському цвинтарі у Львові.

24 червня, 1908 рік

У Сівці Войнилівській Калуською повіту в родині ґімназійного вчителя народився український лікар Ярослав-Ігнатій Макарушка. Середню освіту здобув в Українській Акаде­мічній ґімназії у Львові. У студентські роки належав до УВО, а потім до ОУН. За підпіль­ну діяльність кілька разів заарештовувався. 1933 року після закінчення медичних студій у Львові був засуджений поляками на 6 років ув'язнення. У червні 1938 року звільнений з тюрми. Почав працювати асистентом доктора Я. Малиса в українському шпиталі "Народної лічниці" у Львові. З приходом більшовиків виїхав на захід, склав іспит у Берлінському університеті, у червні 1941 року одержав диплом доктора медицини. Під час німецької окупації працював лікарем, а згодом дирек­тором лікарні у Бібрці біля Львова. Спів­працював з ОУН, переховував і лікував поранених членів організації. З наближенням фронту у 1944 році виїхав до Відня. Згодом дістав посаду лікаря в Саксонії. По війні працював лікарем у таборі для преселенців. 1947 року емігрував до США, у Нью-Йорку відбув стажування в госпіталі Сейнт Френціс.

У вересні 1948 року склав іспит і одержав право на медичну практику в штаті Нью-Йорк. Після цього практикував у Бронксі. В 1958 році переїхав до Евене Мілас, де працював психіатром у шпиталі Бінгґамптона. Активний член УЛТПА. Автор "Лікарського вісника". Очолював комітет з відзначення Шевченківських свят у Нью-Йорку.

1 січня 1909 рік

Народився у селі Угринів Старий Калуського повіту провідник ОУН Степан Бандера, виз­начний український політик, теоретик і практик національно-визвольного руху, прапор боротьби за незалежність України. Народився в сім'ї греко-католицького священика. Його батько - отець Андрій Бандера - капелян УГА, посол Української Національної Ради у Ста­ніславі. Учнем Стрийської класичної гімназії на чотирнадцятому році Степан Бандера стає членом "Пласту", пізніше членом таємної революційно-виховної організації молоді, яка готувала майбутніх членів УВО. З 1927 року - член УВО. Тоді ж складає гімназійну матуру. В 1928-1933 роках студіює на рільничому (аґрономічному) відділі Львівської політехніки у Дублянах і повністю віддається революційній праці. У 1929 році вступає до ОУН. З 1931 року - член її крайової екзекутиви на західно­українських землях. З кінця 1932 року виконує обов'язки крайового провідника і крайового коменданта УВО. У червні 1933 року, остаточно перебравши обидва пости, у відповідь на польський терор і пацифікацію (з латинської "умиротворення"), організовує проти монопольну і шкільну акції, атентати на керівника большевицького консуляту у Львові (1933) та польського міністра Пєрацького (1934). Заарештований у червні 1934 року. Після процесів у Варшаві та Львові був засуджений на смертну кару, замінену завдяки амністії на довічне ув'язнення. Звільнений з в'язниці з розвалом Польщі у жовтні 1939 року, очолив на еміграції опозиційну фракцію

 

 

ОУН, оформлену на переломі 1040-1941 рр. в окрему орґанізацію. Як її провідник, напере­додні німецько-російської війни, організовує Похідні групи і готує Акт підновлення укра­їнської держави, що був проголошений у Львові 30 червня 1941 року. У лютому 1945 року крайова конференція обирає його головою Проводу всієї ОУН.   У серпні 1952 року відмовляється від посади провідника організації через розходжоння з крайовим проводом ОУН.  У серпні 1953 року на IV конференції ЗЧ ОУН його знову обрано провід­ником. На цьому посту він залишається до дня своєї трагічної смерті. 15 жовтня 1959 року московський аґент Богдан Сташинський у Мюнхені підступно обірвав життя Степана Бандери. Похований у Мюнхені (Німеччина). На могилі Бандери епітафія: "І горів, і яснів, і страждав, і вмирав він для неї.  Бандера - автор ідеологічних і програмових статей на теми українського націоналізму.

1909 рік                    У Калуші створено акціонерну спілку "Каlі", що  володіла  калійним   промислом  на  три-гектарній площі.

1909 рік      

 

У селі Мостище, на Калущині, народився Ми­кола Климишин, визначний діяч ОУН, соратник Степана Бандери. Був засуджений разом з провідником ОУН за участь у замаху на польського міністра Пєрацького на досмертну в'язницю. Організатор похідних груп ОУН у 1941 році (був керівником Північної похідної групи, яка дійшла до Житомира). Там Миколу Климишина й було заарештовано і посаджено до німецького концтабору Аушвіц. 19 грудня 1944 року був звільнений з табору. У 1949 році емігрував до США. Там розгорнув широку видавничу діяльність. Видав книгу споминів "В поході до волі".

1909 рік

У місті відкрито перший кінотеатр.

Зима,

1010 рік

У Калуському Народному домі відбулися довірчі збори у справі подій,пов'язаних зі Львівським університетом. Наперекір старості Вайдановському, котрий не допускав пуб­лічного віча, зібралося понад 700 людей з найдальших сіл Кал,ущини. Реферат виголосив Роман Перфецький.

Вррезня, Ціп рік

 

У Боднарові на Калущині народився українсь­кий повстанський поет Михайло Дяченко (Мар ко Боєслав, "Гомін"), журналіст та активний учасник національно-визвольних змагань українського народу, крайовий провідник пропаганди УПА. Нагороджений Срібним Хрестом Заслуги. Закінчив Станіславську гімназію і юридичний факультет Львівського університету. Редагував журнал "Чорний ліс". Автор поетичних збірок "Іскри" (1936), "Хай слава луна", "Із днів боротьби", "Протест", що були видані в підпільній друкарні ім.Симона Петлюри у Станіславі. Окрім того, він автор поетичних збірок "Юні дні" (1938), "Вони прийдуть" (1941), "Непокірні слова" (1951). Загинув 25 лютого 1953 року біля села Дзвиняч, що в Богородчанському районі. Михайло Дяченко - засновник і перший редактор газети "Шлях перемоги" (1.05.1945-1947 р.р.), органу УПА.

 

8 квітня

1910 рік

Великий страйк робітників соляних копалень, що вимагали скорочення тривалості робочого дня. Робітниками солеварні було написано листа до гірничого управління в Кракові з вимогою ввести 10-годинну працю в цеху розмолу каїніту.

 

1910 рік

У ґазеті "Діло" вміщено статтю Костянтини Малицької "Дві просьби від жіночого кружка" (Українського   товариства   педагогічного). Авторка звернулася до громадськості з про­ханням передати для бідних учнів одяг.

1910 рік

У Боднарові на Калущині народився член Головного   Проводу  ОУН   Олекса  Луцький. Восени 1932 року створював Калуську повітову екзекутиву ОУН.  Із січня по вересень   1933 року - референт Станіславського окружного проводу ОУН. Відбув  шестирічне ув'язнення у  польській  в'язниці.   У   1940  закінчує курси командного складу ОУН. У січні  1941  року Головний Провід ОУН направляє Олексу  і Луцького на курси вищого командного складу збройних формувань ОУН. У 1943 році заступник військового рреференту Проводу ОУН.

У серпні 1944 року його призначено командуючим   "УПА-Захід".   22   січня    1945   року  заарештований і розстріляний більшовиками у Рівненській тюрмі.

19квітня 1910 рік

У Негівцях на Калущині І родині священика народився лікар Ярослав Миндюк. Середню  освіту   здобув   у  Станіславі,   модичні   студії завершив 1938 року у Познанському  університеті. Лікарську практику розпочав у Коломиї і провадив її до початку друюі світової війни. Після воєнних лихоліть опинився в Австрії, а потім  у  Німеччині,  де  працював  лікарем  у таборах для переміщених осіб.   1952      року еміґрував  до   США.   У   шпиіалі   Нью-Джерсі  відбув п'ятирічне стажуваня і відкрив приватну лікарську практику у Ньюарку (штат Нью-Джерсі).   З   1959   року   -   член   УЛТПА.   Займався суспільно-громадською   роботою,   був   спів­робітником   Східноєвропейського   інституту (Філадельфія),   що   видавав   спадщину Вячеслава Липинського. Стояв в обороні прав УКУ.  Особисто фінансував видання  "Листка УКУ", був меценатом НТШ в Сарселі (Франція),, українського історичного товариства "Проект тисячоліття   хрещення   України-Русі",   Укра­їнського наукового інституту Америки в Нью-Йорку та інших культурних установ. Помер 7 жовтня 1991  року.

Жовтень 1910 рік

У Калуському Народному домі відбувся західі на якому Михайло Таранька виклав тему "Народні пісні і їх історичне значення". Євгенія Перфецька інформувала громаду з рефератом на тему "Про рухи жіночі". Дохід від заходу пішов на купівлю фортепіано.

1910 рік

Створено повітову торгову спілку, спілковий статут присутнім пояснював адвокат Дудикевич. Вибрано раду і управу спілки. 50 осіб вложили для справи 250 корон.

1910 рік

Протягом цього року в міській лікарні (40 ліжок)   лікувалося   1398   хворих.   26   з   них померло тут, в лікарні.

15 березня 1910 рік

 

 

В Томашівцях, на Калущині, в родині вчителів народився вчений і художник Богдан Стебельський. У 1934-1939 роках навчався в Краківській академії мистецтв, учителював на Холмщині, у Самбірській учительскій гімназії. Був директором Яворівської промислової школи на Львівщині. З 1944 року - на еміграції. У 1949 році переїжджає з Німеччини до Ка­нади. Працює редактором тижневика "Гомін України", випускає щомісячний додаток "Літе­ратура і мистецтво". У 1959 році здобуває науковий ступінь доктора філософії, а в 1965 році очолює Асоціацію діячів української культури. У 1973 році обирається головою Ради у справах культури при секретаріаті Світового Конгресу вільних українців, стає головою Наукового товариства ім. Шевченка в Канаді, водночас виконуючи функції члена Головної (Світової) Ради НТШ. Автор кількох книжок з проблем українського мистецт­вознавства. 1991 року вийшла його збірка статей та есеїв "Ідеї і творчість". Богдан Стебельський - дуже активний член ОУН, в якій виконував різні доручення на різних становищах. Помер 27 липня 1994 року.

25 березня 1911 рік

У Калуші святкували 50-річчя смерті Тараса Шевченка. Перед початком концерту відбувся урочистий похід, в якому взяло участь півто­ра тисячі люду з Калуша та навколишніх сіл. У Народному домі Калуша було встановлено бюст Шевченка роботи М. Гаврилюка. Уміло і добірно було складено програму свята, виголошувалися промови, був концерт. "Накінець,- пише газета "Діло" від 10 квітня 1911 року, - виступили на естраду малі шкільні діти і відіграли сценічний образ "Вінок на могилу Шевченка". Духовному піднесенню учасників не було кінця, а серце раділо, дивлячись на розсміяні одухотворенням і внутрішнім задоволенням, обличчя селян, котрі прибули з далеких сіл до Калуша, зігріті кра­сою цього свята".

1911 рік                    У Львові учні створили перший таємний гурток "Пласту".

1911  рік                    Розібрано королівський мисливський замок, в  якому жив король Ян Собеський, коли приїжджав на полювання до Калуша.

Початок червня,    Під час виборів у Калуші поляки спровокували

 1911  рік                    безпорядки, що були приписані українцям.

17 червня,                До Калуша, як повідомляс   часопис "Діло" за

1911 рік                    цей рік, прибув батальйон піхоти із Стрия та 2   ескадрони   кавалерії   з   Перемишля   для

втихомирення безпорядків.

1911 рік                    3 Відня до Калуша надійшло 40 вагонів ґрису, призначеного для громадського стада Калусь-кого повіту, що потерпів внаслідок минуло­річного сльотливого літа. Крім того, авст­рійський уряд виділив калушанам гроші на закупку насіння.

16 серпня,                Засновано повітову торговельну спілку.

1911  рік

 

1911 рік                    У Калуському суді зареєстровано 2651 скаргу. 251 - на євреїв і німців, решта - 2400 -прийнято на українців. Підраховано, що трата: в часі склала 9600 днів, яка виносить 5860 корон. У кожній справі адвокати заробили по 20 корон з обох сторін. Це склало 48 тисяч корон. Три чверті справ завершилися вироками (1800x4 корони дорівнює 7200 корон). Хлопи в Калуському суді втратили за цей рік 70560 корон, аби оборонити свою честь і відстояти свій гонор. Карних справ того року у суді було 2353 (у 1764 випадках - бійки). За такі процеси мешканці повіту заплатити у цьому році 94080 корон.

10 грудня 1911 рік           У місті відсвятковано соті роковини з дня уродин Маркіяна Шашкевича. Свято почалося походом калуських товариств "Сокіл" та "Січ" з Хотіня до церкви, де було відправлено панахиду за упокій душі

 бл. п. Маркіяна. Під Народним домом був відспіваний ґімн "Ще не вмерла Україна". Відтак розпочався вечір святковий. Слово про Маркіяна виголосив Михайло Козоріс. Промова була дуже старанно опрацьована, але, щонайголовніше, добре виголошена. Співав хор під орудою пана Юрчика, який разом з Козорісом доклали багато зусиль та старань, аби це свято відбулося.

1911 рік        Від весни і аж до кінця року в повіті люто панували черевний тиф, червінка, кір, скар­латина та інші хвороби.

1911 рік        Побудували свої читальні громади сіл Завою, Грабівки, Мислова, Довпотова, Цвітової. Мають читальні Калуш, Новиця, Хотінь, Томашівці. А решта сіл повіту коморує по тісних приміщеннях.

1 січня 1912 рік         Вийшло у світ перше число ґазети "Калуський листок", редактором якої був Іван Куровець.

1 січня 1912 рік         У Калуші помер Казимир Война, радник і на­чальник суду. Був справедливим і совісним суддею, надзвичайно працьовитий чоловік і такої ж віддачі вимагав від своїх підлеглих. Від політики стояв далеко і робив усе, аби в суді її ніколи не було. Хоч поляк   був, але до русинів прихильний.

1912 рік                    Перші спроби спинити еміґрацію робітників за кордон, бо не було навіть належної кількості робітників для регуляції Лімниці. З 1899 по 1912 рр. лише з Мостищ до Америки на заробітки виїхало 44 особи (у тому числі 2 родини). 20 осіб заробило 32 тисячі корон. На цей час 16 мостищан залишається в Америці і має там добрий заробіток, а 8 осіб, що еміґрували, бурлакують.

Січень,                        Цьогорічних Різдвяних свят хор читальні

1912 рік                    "Просвіта" заколядував 120 корон на товариство. На "Рідну школу" копядунали три гурти - учителів та академіків (74 корони); гурт дівчат (30 корон); гурт міщанських синів (22 корони). Разом 126 корон. На товариство "Сокіл" колядував хор "Сокола". Його доробок склав 102 корони. А всіх грошей на народні потреби заколядовано - 348 корон.

21 січня,                    Відбулися загальні збори читальні "Просвіта".

1912 рік                    Коротку промову мала вчителька М. Таранько. Вона покликала до головування Панька Посацького, делегата читальні "Просвіта" від села Грабівка. Був зачитаний протокол зборів за 1911 рік. Читальня налічувала 207 членів (72 господарі, 21 жінка, 73 парубки, 34 дівчини, 7 почесних членів. Річний внесок для чоловіків був 1 корона, для жінок - 60 сотиків). Згадано одного з найідейніших членів  Завійської читальні, що перед смертю заповів 32 корони на потреби читальні. Його пам'ять вшанували вставанням. На цей рік читальня "Просвіти" мала 566 корон доходу, а 550 -витрат. Бібліотека читальні числила 130 книг різного змісту. Позичали книжки кожної неділі Найбільше (43 рази) читали повість І.Нечуя-Левицького „Микола Джеря", "Співомовки"               С. Руданського, "Марусю" Г. Квітки-Основ'яненка, "Хитрий   Панько"   Л.   Мартовича   та   "Абу-

Касимові капці" Івана Франка і т.д. Вибрано відділ "Просвіти" у складі: Асафат Бойко -голова, Антось Данів заступник голови, Михайло Таранько - секретар, Іван Ільків -касир, Іван Прокопів - бібліотекар, Іван Бойко - завідувач Народного дому, Маланка Бойко - господиня. Заодно вибрано контр­ольну комісію і мужів   довіри.

25 січня

1912 рік          У залі читальні "Просвіта" п. Михайло Таранька виступив перед громадою з доповіддю "Житє Тараса Шевченка", в якій широко виклав біоґрафію Кобзаря. Ця подія започаткувала серію популярних лекцій, ініціатором яких виступило "Товариство педагогічне". Цього дня до Калуша заїхав Гуцульський театр і заповів три вистави, а в дійсності дав лише дві- "Непросте" і "Довбуш". Третьої вистави не було, бо театр втік. Але його управа сама в цьому винна, бо заповіла свій приїзд, як зазначив часопис "Калуський листок", лише за два дні. На третю виставу було багато людей, але театру вже не було.

1912 рік           Відбулися загальні збори кружка "Сільський господар" у Завою, записалося до нього 25 осіб. До керівного складу ввійшли Михайло Гриців (голова),  Асафат  Бойко   (заступник), Андрій Прокопів (касир).

1912 рік             Біля Калуша було відкрито велике родовище газу.

1 лютого

1912 рік          Учительська громада "Взаїмна поміч" організу­вала в Народному домі "Великі вечорниці". Вхідний квиток вартував 7 корон.

4 лютого  1912 рік      У Народному домі перед присутніми виступив Михайло Козоріс з лекцією "Про торгівлю з найдавніших часів аж до теперішніх".

11 лютого 1912 рік         Л. Ягенчук виступив у Народному домі з до­повіддю "Шевченкові гайдамаки".

18 лютого,               Про кооперацію розповідав калуській гро-

1912 рік                    маді в Народному домі В. Тимцюрак.

 

 

Лютий,                       Повітова торговельна спілка замовила велику

1912 рік                    кількість добірного насіння конюшини, трав, буряків, льону та інших ярих культур. Крім того, як свідчить повідомлення на сторінках "Калуського листка", спілка має на складі і суперфосфат.

Лютий,                       Відбулися загальні збори крайової філії

1912 рік                    "Сільського господаря" та загальні збори Войнилівської філії "Просвіта". На заході пояснено

статут, вибрано відділ, записано нових членів. На   збори   були   запрошені   представники

учительства і духовенства.

20 лютого,               Аматори сцени з Хотіня виступили в Народно-

1912 рік                    му домі міста з п'єсою "Підгоряни". Цей гурток, як засвідчує тогочасна преса, відзначався доброю грою.

25 лютого,               Відбулися загальні збори в читальні "Просвіта"

1912 рік                    в Мостищах. Вибрано відділ на чолі з головою Стефаном Пукішем. Його заступником став Гринь Пастернак, за бібліотеку відповідав Кузь Пукіш, а секретарем був Андрій Сеник. Чи­тальня числить 35 дійсних членів, має бібліотеку на 215 книжок, передплачує "Свободу", "Калуський листок", "Письмо з "Просвіти" і т.д. Головна перешкода у роз­витку читальні - місцеве москвофільство.

1912 рік                    На видобутку і переробці калійних солей у Калуші було зайнято 415     робітників.

1 лютого,                 У Народному домі відбулися місячні сходини

1912 рік                    окружного відділу "Взаїмної помочи учительстіва". Тут розгорнулася дискусія на тему "Учительського віча" у Львові. На захід були запрошені люди з Войнилова, Рожнятова, Перегінська і Долини. Захід відбувався під орудою голови відділу Івана Сав'яка та члена відділу Михайла Тараньки.

6 березня              Староство в Калуші звернулося до громадсь­ких управ повіту з вимогою повести боротьбу з 1912 рік                  роїнням травневих хрущів, що дуже нищать ліси і сади. Постерунки жандармерії мають пильнувати виконання цього розпорядження. Найбільш активних учасників цієї акції нагороджували кіньми, вуликами, господарсь­кими книгами і т.д., що були виділені галицьким господарським товариством у Львові. Розпорядження (або обіжчик) підпи­сав староста Вайдановський.

21 березня              Часопис "Діло" вмістив оголошення про ливар­ню дзвонів Антонія Серафина в Калуші. Роботи 1912 рік                  ливарників теж відзначені почесними дип­ломами на виставці в Кракові, золотими медалями на виставках у Львові та Стрию, а також чотирма срібними.

 

28 березня              У Богородчанах народився український гро­мадсько-культурний діяч, член "Пласту" і моло­- 1912 рік                  діжної організації ОУН Олекса Гірник. 11 листопада 1939 року він був заарештований енкаведистами і засуджений на 8 років концтаборів та 5 років позбавлення прав. У 1948 році повернувся з Норільських та Магаданських концтаборів до Калуша. 22 січня 1978 року на могилі Тараса Шевченка в Каневі спалив себе на знак протесту проти московсько-більшовицької окупації України. Похований цього ж року в Калуші. У 1993 році його ім'ям названо вулицю у місті і на одному з будинків відкрито меморіальну дошку.

Кінець березня         Повітове кредитне товариство "Хлопський союз" засвідчило свій надзвичайний розвій.

1912 рік                  Маєток товариства склав 96351   корону 93 сотики.   Виплачено  позичок  на  векселі   на 5І4420   корон.   Товариство   в   тяжкім   році порятувало дуже багато селян Калущини.

4 квітня       Громада села Бабин, що потерпіла в мину-

1912 рік         лому році від повені та дощів, з допомогою посла Івана Куровця отримала 600 корон з державного скарбу на закупівлю ґрису для худоби.

13  квітня,                  Дорогами Калуського повіту переїздив архи-

1912 рік                     князь король Франц Фердинанд, майбутній престолонаслідник і цісар Австро-Угорщини. Його супроводжував ескадрон драгунів. У Голині, Пійлі, Калуші високого гостя, незва­жаючи на снігову хурделицю та сльоту, святково вітали бандеріями та процесіями. Калуш був прибраний зеленню, численними хоругвами (державними українськими та польськими). Цього разу маг'ісграт прикра­сив головні вулиці міста ними рівномірно. Лише секретар повітового нідділу Зборовський, головний представник польської хрис­тиянсько-суспільної партії, для якого нема русинів у повіті, повісив на будинку повітового відділу польські і папські (біло-жовті) хоругви. У місті численно зібралися селяни з повіту на конях (в основному представники "Січі" та "Сокола"), щоб з національними хоругвами привітати майбутнього цісаря і заявити, що тут не поляки й жиди живуть, але й русини, котрим теж належаться рівні права. Погода, на жаль, зашкодила привітати архикнязя на площі. Тому його вітали на квартирі, в будинку нотаря Ґроблєвського. Тут були представники всіх властей, духовенство. Від імені русинів повіту і товариств архикнязя короткою промовою привітав посол Іван Куровець, який підкреслив руський (себто український) ха­рактер повіту і висловив надію на сповнення народних мрій під опікою Габсбурґської династії. Архикнязь від імені цісарського дому щиро дякував за такі привітання.

14  квітня,                  Цього дня вранці архикнязь відбув до Станіс-

1912 рік                   лава. Переїжджаючи через Підгірки і Вістову він зауважив, що місцеві москвофільські організації прикрасили брами і вулиці в біло-червоно-сині російські державні барви. їх провідникам, напевно, приснилося, що вже сповнилося їх бажання жити під російським царем і що вже вони вітали царського престолонаслідника. Громаді Підгірок, як зауважив часопис "Калуський листок", приз­начено з державної допомоги кілька десятків мішків ґрису. Староста, дізнавшись про таку демонстрацію в Підгірках з приводу приїзду архикнязя, скасував її, але завдяки втручанню посла Куровця ґрис був виданий, бо гріх було карати бідних людей, що повірили платним провідникам Бендасюкам.

 

 

15 квітня

1912 рік      У Калуші відсвятковано 51-і роковини з дня смерті Тараса Шевченка. У залі Народного дому зібралося дуже багато людей. Гарну святочну промову виголосив Михайло Козоріс, адвокатський кандидат, що в непогоду приїхав з Делятина до рідного міста. Задля гарного та величного свята вложили свою працю повітовий суддя Файґель, старший учитель Юрчик і хор читальні "Просвіта". На святі була присутня і польська громада міста. Серед учасників заходу числилися і староста Вай-дановський зі всіма урядниками. Вечір, крім піднесення духу, приніс ще й близько 330 корон доходу. Гроші розділено на Народний дім (20 корон), для читальні "Просвіта" (36 корон), а решта пішло на сплату фортепіана.

 Травень 1912 рік   Павлина Борович із Загір'я, що була служни­цею в Яблуниці, прислала на рахунок "Хлопсь кого союзу" в Калуші зі своєї місячної зарплати 1 корону на потреби "Рідної школи".

Травень 1912 рік    Дирекція повітової торгівельної спілки повідо­мила крамарів про те, що має на складі цукор, борошно, керосин, добірну кукурудзу, сало, смалець, багатий запас літурґійних вин, кіс, серпів, бабок, молотків (знаряддя для клепання та гостріння кіс) та інших знарядь на жнива. Одинока і найдешевша гуртівня в

повіті приймала, як засвідчують  повідомлення цього часу, замовлення на косарки, плуги, січкарні, млинки для очистки збіжжя.

19 травня,                У Томашівцях відбулися збори товариства

1912 рік                    "Сокіл", статут якого був затверджений ще у 1906 році. Але товариство не діяло, бо не було бажаючих вступити до нього. Цього разу до членів "Сокола" вписалося 50 осіб.

Травень,                    Представники одного з осередків польської

1912 рік                    партії дали Паньку Іванкові із Сівки Войнилівської 1 корону за виборний голос. Але він цю корону пропив публічно, а голос віддав за руського кандидата. За ці дії меш­канця села оскаржили стражники до староства за те, що він нібито наніс шкоду шкарпу. Староство наложило кару, що визначалася 96 коронами.

Травень,                    Директором спілки торговельної в Калуші

1912 рік                    є Осип Ткачук. Тут діє окружний союз кооператорів,  який  очолює  Генрик  Коваль,  а до дирекції   входять   Ярослав   Рубчак,   Петро Мигович, Іван Ступницький, Іван Сохацький, Осип Микула та інші.

9 червня,                   На зборах товариства "Сокіл" у Негівцях в

1912 рік                    присутності Генрика Коваля записалося 42  члени. На довірчому віче вимагали виборчої реформи та заснування Українського універ­ситету у Львові. Того ж дня в присутності Осипа Ткачука було засновано товариство "Сокіл" в Копанках. До нього записалося 29 членів. Але гурт під проводом Йосифа Матійчука, Йосифа Скидановича, Івана Бойка хотів побити представника громадської організації з повіту, але той вернув додому іншою дорогою. У Довгій Войнилівській на зборах по заснуванню сокільського товариства були присутні Козоріс та Коган. Тут записа­лося 16 членів. До Мостища та Верхні приїхали Коритовський і Сімків.

23 червня 1912 рік    Відбулося велике народне свято в Боднарові. Того дня було освячено змурований дім "Єдність"  імені Маркіяна Шашкевича. У новозбу-дованій споруді примістилися "Сільський господар", товариство "Просвіта", "Сокіл", "Райфайзенка". На заході були присутні хотінська "Січ" з музикою та калуський "Сокіл", які взяли участь у посвяченні хати та прапора. На цьому святі зібралося кілька тисяч люду.

Послом до парламенту у Відні було обрано Ю. Романчука.

У Калуші відбувся окружний сокільсько-січо-вий здвиг. Відбувся маніфестаційний похід учасників з торговиці міста до місця здвигу, що знаходилося на леваді за Хотінським двором над Лімницею. Того дня було розі­грано 500 фантів. Зокрема розігрувалися "Колесо щастя", нагорода на стовпі, біг у наввипередки в мішках, змагалися з стрільби тощо.

Звільнено зі служби секретаря ради повітової Зборівського. Того ж дня він відбув до Кра­кова, залишивши по собі недобру згадку у мешканців'міста, адже справи у відділі, яким він керував, довго не розглядалися.

Добре і знаменито розвивається у місті торговельно-промислова спілка, якій вдалося згуртувати всіх склепарів повіту.

При крайовому відділі організовано курси громадських писарів. Той, хто бажав їх відві­дувати, мусив представити метрику, свідоцтво зі школи, свідоцтво про моральність (себто характеристику), довідку про стан здоров'я та власноручно написаний опис життя. До­кументи мали подати бажаючі до 25 серпня у відділ повітовий.

Серпень,                    Іван Франко востаннє побував у Підгірках,

1912 рік                    де відбувся похорон його брата Онуфрія.

З листопада,           Відбулися річні збори філії товариства "Русь-

1912  рік                    кого педагогічного". Звіт зложив Генрик Коваль, а звіт з бібліотеки та каси – Михайло Таранька.

Січень,                        Публікацією в часописі "Калуський листок"

1913  рік                    засвідчено негативне ставлення до стародавнього звичаю обходити весілля тижнями. То є, як зазначено, "шкідливим звичаєм у ни­нішні часи". Молодь та гостей закликали прийти на вінчання без горілки. Вінець на голову молодій, як свідчить публікація, мають накласти родичі з барвінку чи мірти, а не "новомодний з пір'я та різних платків крамничних, що коштує чималі гроші". До церкви, до вінця, треба йти без музик і галасів. Мати має привітати молодих не горілкою, а хлібом-сіллю. І гостити гостей  рекомендується не горілкою, а пивом і чаєм. Старосвітський звичай "обходити весілля тижнями": значив 6 обідів у молодого і 6 - у молодої. Автори публікації радили дати гроші: молодому подружжю в готівці на початок ґаздівства. Видатки на весілля, як засвідчено цією публікацією, становили 200-400 короні (річний заробіток повітового управителя лісів, для порівняння, складав 4000 корон), христини обходилися калушанам (а на них належало мати 30 кумів) - 80-100 корон.

Січень,                        Господарі Калущини за минулий рік мали

1913 рік                    205 тисяч корон доходу від господарки, а 250 тисяч - розтрат, 15 тисяч корон мусили позичати, здебільшого на тютюн та горілку. А без цього, як свідчить тогочасна публі­кація, можна й обійтися. Повітова ґазета "Калуський листок" з цього приводу розповсю­дила анкету, в якій запитували про те, "які речі в господарстві найперше оплачуються, який зиск дає щорічно корова (молоко і гній), який дохід має господар від курки, безрогої, поля, на що господар найбільше видає, яка річ в господарстві не виплачується і чому".

 

Відбулися збори філії "Руського товариства-педагогічного", на яких вирішено переімену-вати філію на кружок "Українського товариства педагогічного ім. Івана Франка". Філію очолив Онуфрій Курдидик, його заступником став Степан Загаєвич, секретарем Ярослав Рубчак, скарбником Стефанія Чорпіта.

Відбулося повне засідання Ради повітової (останнє було 15 грудня 1911 року). На ньому були присутні всі 26 радників. Ухвалено бюджет повітовий. При розгляді адмініст­ративних та дорожніх питань українські радники здобували голоси майже при кожній позиції, аби бюджет знизити, бо податки великі і господарі, купці, ремісники мусять еміґрувати. Але польська більшість у раді ухвалила зовсім непотрібну посаду люстратора громадських лісів, яких уже майже нема у повіті, з платою 4 тисячі корон річно. Громада Бані (присілок міста) має право побирати оплату від напоїв.

Відбулися квартальні сходини Калуського окружного відділу "Взаїмна поміч учительству", де обговорено справу з бібліотекою, яка занепадає через байдужість членів і непра­вильної сплати внесків. Головою окружного відділу на цей час був Михайло Таранько, секретарем - Іван Матвійків.

У місті відбулося багатолюдне віче мешканців-українців у справі виборчої реформи та зас­нування Українського університету у Львові.

Зачинено останню корчму в Хотіні.

Калушани урочисто відзначали річницю з дня народження Тараса Шевченка. Хор

калуського Сокола під орудою пана Юрчика відспівав "Кавказ", "Гей, гук, мати, гук", "За світ встали козаченьки" та "Фінал" Ярос-лавенка. Дириґент хору сам чудово відіграв скрипкове соло, що мало назву "Думи лір­ника". Кінцеву промову на заході мав місцевий учитель пан Стебельський.

Березень,                 У сусідстві салін, при бурінні нафтової сверд-

1913 рік                    ловини, вибухнули з   великою силою ріпні

гази. Вони вже третій тиждень б'ють з такою силою, що буріння взагалі неможливе.

9 березня,                Сумно скінчилося "лущення" у Вістові. Тут

1913 рік                    згоріло 2 хати Миколи Шарамайлюка та Івана

Івасишина. Хтось навмисно підпалив хату, де мешкала комірниця з Бережниці Юстина Мацелко. Нещасна жінка, рятуючи добро, загинула.

25 березня,             Відбулися загальні збори Народного дому в

1913 рік                    Калуші, де вибрано голову, десятьох членів

відділу, трьох заступників, трьох членів надзірної ради і контрольної комісії.

Квітень,                      Філією "Сільського господаря" в Калуші

1913 рік                    керує голова Мар'ян Козакевич, секретарем

є Василь Веселовський.

Квітень,                      Громади сіл Добрівляни і Підмихайля зверну-

1913 рік                    лися з петицією до краєвого відділу, щоб

допомогли збудувати міст через Лімницю, бо через брак комунікації не можна добратися на ярмарок (чи до урядників) до міста. Відділ краєвий виділив 20 тисяч корон, а відділ повітовий - 10 тисяч корон, виготовив план та кошторис.

12 травня,                За участі 60 членів відбулися загальні збори

1913 рік                    філії товариства "Просвіта".  їх відкрив голова

філії доктор Андрій Кос. Філія має, як свідчив звіт, на рахунку 183 корони. До складу ново­го   відділу  обрано  доктора   Андрія   Коса,

доктора Івана Куровця, професора Михайла Тараньку, академіка Леся Ягенчука, директора Осипа Ткачука, доктора Олександра Чорнень­ка, Юрка Посацького з Хотіня. Заступниками голови філії стали Стефан Загаєвич, Тарас Коритовський та Кузьма Пукіш з Мостище.

На цей час у місті була одна ливарня дзвонів, що належала братам Фельчинським, 2 млини, броварня (власність Мільнштайна, Шпінделя та Вайсмана), 3 цегольні, 2 пекарні, слюсарня Майєрів, кузня, де працював 1 коваль.

Помер від серцевої недуги у Відні Григорій Цеглинський, що був послом Державної Ради, засновником, а відтак і директором гімназії в Перемишлі. Від 1907 року був послом від Перемишльської округи, належав до най­кращих послів парламенту у Відні. Завжди цікавився життям Калущини, жертвував кошти на будову Калуського Народного дому, був передплатником "Калуського листка" і навіть обіцяв дописувати до нього на парламентські теми. Але тяжка хвороба, смерть не дозволили йому цього зробити. На місце Григорія Цег-линського парламентарієм став його заступник доктор Володимир Загайкевич, адвокат крає-вий з Перемишля. Його добре знали і в Калуші від перших зборів філії "Просвіти", як делеґата головного відділу "Просвіти" у Львові.

Створено повітову молочарню, яку від початку провадять Сохацький та Гаврилюк.

Делеґати повітової філії товариства "Просвіта" Тарас Коритовський і Лесь Ягенчук ревізували хотінську "Просвіту", яка на той час числила 82 члени. При читальні "Просвіти" є чоловічий і мішаний хори, аматорський гурток, що кілька разів давав вистави у Калуші. Бібліотека налічує 210 томів. Книжки позичають на тиждень і при поверненні їх назад обов'язково треба переказати зміст прочитаного. Читальня

проводила Шевченкові вечори, відзначала роковини уродин Шашкевича, влаштовувала демонстрації з музикою в селі, бойкотувала корчму. Читальня мала власну хату та позичкову касу.

1913  рік                    На цей час у Калуському повіті діяло 30 чита

лень "Просвіти", в яких налічувалося майже 2500 членів.

14 лютого,               У Галичині запроваджено виборчу реформу,

1914  рік                    згідно з якою українці отримали третину місць

у Львівському крайовому сеймі.

1914 рік                    У місті організовано "Товариство експлуа-

таційне соди поташової" (ТЕСП). Товариство проводило ґеолоґо-розвідувальні роботи і здій нювало видобуток калійних солей на рудниках Калуша і Голиня Калуського повіту Станіс-лавського воєводства і Стебника Дрого­бицького повіту Львівського воєводства. 95 відсотків акцій цього товариства належали державі, а 5 - окремим власникам.

1914 рік                    У місті існує шестикласна чоловіча школа, де було 7 вчителів і навчалося 435 учнів. У шес­тикласній жіночій школі було 8 вчителів і навчалось 388 учениць.

Серпень,                    Під час першої світової війни точаться

1914 рік                    жорстокі бої між австро-угорськими та російськими військами. Вони відбувалися і в місті, внаслідок чого значна його частина була зруйнована. Калійний комбінат не працював, а населення скоротилося до 5 тисяч чоловік, У результаті більшовицької пропаґанди поси­лились активні виступи солдатських мас. і щоб навести порядок у війську та змусити солдатів воювати, інспектуючу поїздку на пів­денно-західний фронт мусив здійснити голова Тимчасового уряду О.Керенський.

1914 рік                    Перед початком першої світової війни повітова філія "Просвіти" налічувала 40 чита-

лень.  У той  час у  Галичині  було  77  філій "Просвіти" і 2944 читальні.

2 серпня 1914 рік      Українські політичні партії Галичини об'єд­налися в Головну Українську Раду.

10-13 серпня 1914 рік      Відбулася Галицька битва, в якій австро-угорські війська зазнали поразки. 21 серпня російські  війська  зайняли  Львів,  а  відтак  і всю Галичину.

Вересень 1914 - травень 1915      Окупація Калуша російськими військами. За цей час з Калущини вивезено до Сибіру чимало активних громадсько-політич­них діячів.

3 вересня 1914 рік  Австро-угорське військове командування створило в Стрию леґіон Українських Січових Стрільців із 2500 чоловік. Добровольців, як відомо, було значно більше. У першому коші УСС від Калущини були: стрілець Федір Папіжевський (1892 р.н., Тужилів, булавний відділ), підхорунжий Володимир Лісковецький (1896 р.н., Калуш, перша сотня), старший стрілець Василь Сопель (1896 р.н., Болохів, стрілець), Федь Васильків (1896 р.н., Болохів, стрілець), Василь Когут (1897 р.н., Болохів, друга сотня), вістун Петро Белей (1894 р.н., Войнилів), стрілець Михайло Блискун (1897 р.н., Калуш), стрілець Іван Мандрик (1895 р.н., Калуш), стрілець Іван Суслик (1895 р.н., Бережниця, друга сотня), стрілець Панько Швікун (1897 р.н., Лука, четверта сотня), стрілець Дмитро Максим'як (1897 р.н., Калуш, п'ята сотня), старший стрілець Михайло Хом'як (1894 р.н., Верхня), стрілець Василь Хом'як (1898 р.н., Верхня, шоста сотня), старший стрілець Михайло Любка (1897 р.н., Пійло, восьма сотня), старший стрілець Гриць Богусевич (1889 р.н., Підмихайля, технічна сотня). Окрім цих людей, у лавах УСС були й такі  уродженці  Калущини:  стрілець Дмитро Андрухів (Мислів), стрільці ІІімро і Юрко Белеї (Войнилів), підстаршина Валігун (Станькова), стрілець Юрій Гаджаровський (Войнилів), стрілець Михайло Куцела (Боднарів), чотар Михайло Дибуляк (Збора), підстаршина Василь Дідошак, чотар Василь Коритовський, поручник Василь Коритовський (Калуш), чотар Василь Паліїв, поручник Омелян Паліїв, під­хорунжий Дмитро Паліїв (Перевозець), під­хорунжий Василь Решетилович, стрілець Андрій Рубчак, Іван Рубчак (Калуш), чотар Василь Рудавський (Завадка), підхорунжий Михайло Дуда (Верхня), стрілець Василь Когут (Болохів), чотар Михайло Коник (Тужилів), отець-капелян Михайло Кравчук (Довга Войнилівська), стрілець Богдан Лучаківський (Збора), підхорунжий Осип Сорохтей (Мостище), підхорунжий Володимир Стефа-нишин (Боднарів), отець-капелян Юліан Фацієвич (Пійло) та ін.

1914 рік                    На цей час у повіті налічувалося 97 тисяч 427 мешканців. Повіт був поділений на 70 політичних та 62 кадастральних ґмін. Було 9 лікарів, 25 акушерок, 15 окружних та 10 вільна практикуючих лікарів.

 

 

У місті збудовано Народний дім, що до 1939 року був центром культурно-просвітницької діяльності в повіті. У перші місяці більшо­вицької окупації його було перетворено в районний будинок культури. Аж у 1990 році цій будівлі повернуто попередній статус.

 

15 жовтня 1914 рік   Народився в Голині, на Калущині, Степан Стебельський. Після закінчення гімназії вчи­телював. Член ОУН з 1932 року. В'язень польських тюрм та концтабору в Березі Картузькій. Член окружної екзекутиви ОУН на Стрийщині. Під час німецької окупації -організатор Української Народної Само­оборони й УПА. Мав псевдо "Хрін". Один з провідних бойових командирів УПА, провів понад сто боїв. З 1944 року - командир сотні УПА на Львівщині. Саме в бою із сотнею "Хріна" 28 березня 1947 року загинув польський ґенерал Сверчевський. У серпні 1946 року відзначений Срібним Хрестом Бойової Заслуги 1-ої кляси. У вересні 1947 року Степан Стебельський став командувачем тактичного відтинку "Маківка". Написав спо­мини, що вийшли друком на чужині під на­звами "Зимою в бункері УПА" та "Крізь сміх заліза".За героїзм, проявлений в боях проти німецьких, польських та московських окупантів, нагороджений Золотим Хрестом Заслуги 1-ої кляси. У вересні 1949 року, здемобілізувавши останню сотню, очолює кур'єрську групу УГВР, відходить на Захід, але гине у сутичці з чеськими жандармами 9 листопада 1949 року в лісах коло Погорілище, що в Чехо-Словаччині.

 

31 січня 1915 рік     Народилася у Довпотові, що на Калущині, член ОУН з 1932 року Юлія Ганущак (псевдо "Галичанка"). Під час визвольних змагань 40-х-50-х років очолювала референтуру крайового Червоного Хреста УПА, леґально працювала вчителькою. Наказом головного Військового штабу  у   1945   році   відзначена   Бронзовим Хрестом Заслуги. У 1935-1938 рр. навчалася в Дрогобицькій гімназії, закінчила одноріч­ний курс торговельної школи у Львові. Заарештована у травні 1946 року і засуджена військовим трибуналом на 15 літ ув'язнення, яке відбувала у Мордовських таборах. У 1956 році повернулася до Довпотова, де проживає до цього часу.

Лютий-                       Масові арешти російськими окупантами

березень,                  українських політичних, громадських,

1915 рік                    культурних діячів східної Галичини.

Квітень-                     Бої січових стрільців з царськими військами

травень,                     на Маківці. 42 стрільці загинуло, 76-поранено.

1915 рік                    Серед них, напевно, був хтось із уродженців

Калущини.

Червень,                    Відступ російських військ з Галичини.

1915 рік

1915-1946рр.          Роки життя Василя Андрусяка ("Грегіт","Різун"),

полковника УПА, командира тактичного відтинку УПА "Чорний ліс". (Об'єднував І бойових куренів УПА). Нагороджений Золотим* Хрестом Бойової Заслуги І і II класів (1947 рік). Автор праці "Як перемагати" Організував один з перших відділів УПД (Українську Народну Самооборону).

1915  рік                    Австро-угорське військо вигнало росіян з Калуша.

1916  рік                    У Калуші засновано товариство "Жіноча громада" (3 1917 року - "Союз українок").

6 листопада,           У Відні проголошений указ імператора Авст-

1916  рік                    ро-Угорщини Франца-Йосифа про автономію Галичини.

Весна,                        Російські війська прорвали лінію фронту,

1917  рік                    захопили у Калуші великі склади харчів, вина

та горілки. Командування дало дозвіл "погулять"  10 днів.  Перед тим три дні в місті лютували бої. Російські вояки спалили понад 200 будівель у центрі міста, грабували людей, ґвалтували жінок, хотіли навіть запровадити коней до церкви Святого Архистратига Михаїла. Але це не дав їм вчинити насто­ятель храму отець Петрушевич. Загарбники побили його так, що через кілька днів священика не стало.

1917 рік     Місто знову пограбували і спалили татари, які входили до складу російської армії. Цей епізод описав у своєму  вірші  Ерней-Теодор Брейсер.

1917 рік     Під час першої світової війни в Калуському повіті   було  знищено   1414  будинків  та  976 господарств.

1917 рік     У місті засновано філію "Союзу українок", "яку очолювали Марія Тисовська та Стефанія Чорпіта.

18 жовтня 1918 рік     Створено Українську Національну Раду, до складу якої ввійшли депутати австро-угорського парламенту, крайових сеймів Галичини та  Буковини,  представники українських  по­літичних партій.

28 жовтня   1918 рік     У Калуші доктор Желіхівський скликав повітову нараду, на якій обговорено питання упадку Австро-Угорської монархії. Того дня у Калуші постав повітовий народний комітет, до складу якого ввійшли адвокат доктор Микола Желіхівський, священик Павло Джулинський, начальник повітової торговельної спілки Осип Ткачук, міщанин Семен Захней, суддя Юліан Білинський, міщанин Добрянський, учитель Попович, священики Микола Янович, Андрій Бандера, Наконечний (парохи із Хотіня, Угринова Старого та Рівні), Глодзінський -управитель школи з Підмихайля.

Кінець жовтня  1918 рік     Українська Національна Рада у Львові взяла на себе обов'язки проголосити Українську

державу.

листопада,           До Калуша прибув кур'єр зі Львова, студент

1918 рік                   богослов'я Яців (родом з Тужилова) з наказом Дмитра Вітовського перейняти адміністративні та військові установи міста в українські руки.

1-2 листопада,      Вночі були роззброєні станиці жандармерії у

1918 рік                    Войнилові, Голині та інших селах повіту. Відтак

було роззброєно станицю державної жан­дармерії у Калуші, захоплено пошту, телеґраф, заарештовано у своєму помешканні старосту Струсінського, який на вимогу священика Джулинського склав і підписав документ про передачу уряду в руки місцевої української влади. Залізницю та її станцію, що мала військову охорону з мадярів, захопив відділ міщан та селян з Підмихайля, яких привів учитель Глодзінський. Зненацька було захоплено й копальню. До обіду українці зайняли суд, маґістрат, інші установи. На вулицях, що вели до міста, було розставлено варту.

2  листопада,    1918 рік     Біля будинку староства відбулось віче, на якому доктор Осип Дудикевич оголосив,що влада у місті належить українцям.

Листопад,                 Калуське староство відтепер стало  називати-

1918 рік                    ся повітовим державним комісаріатом. Його чолив доктор Микола Желіхівський. Начальником пошти і телеґрафу призначено Теодозія Левицького, головним суддею Юліаи Білинського, службовця місцевого суду. Управуі державних лісів покладено на О. Бобикевича,) який з часом передав посаду лісовому інженеру Мирону Крижановському. Народна шкільництво в повіті очолив Петро Юрчик. Управу повітового шпиталю і здоров'я перебрав на себе доктор Юрій Рожанковськийі Посадником міста вибрано міщанина Михайла] Дідошака, комендантом повітової військової управи   став   хорунжий   Осип  Дудикевич, секретарем - підстаршина Українських Січових Стрільців Антін Бойкович.

Листопад 1918 рік                   Виходить у місті тижневий часопис "Голос Калуша", орган повітового державного комісаріату під редакцією Михайла Стру-тинського, уродженця Підмихайля.

1918 рік                   У місті організовано єврейську міліцію.

Листопад 1918 рік   У Калуші засновано українську ґімназію, яку провадила "Рідна школа". Вона існувала аж до 1922 року.

13 Листопада 1918 рік   Українська Національна Рада ухвалила тим­часовий основний закон, згідно якого визна­чалися кордони, герб і прапор ЗУНР, ухвалено закон про   обов'язкову військову службу.

21 листопада 1918 рік   Поляки взяли Львів, війська УГА залишили місто, відбувся переїзд уряду ЗУНР до Тер­нополя, а відтак - до Станіслава.

3 січня 1919 рік    Українська Національна Рада на урочистому засіданні в Станіславі вирішила з'єднати ЗУНР з  УНР  в  єдину суверенну Українську державу.

9 січня 1919 рік    Велика маніфестація калушан на майдані біля церкви Святого Архистратига Михаїла  з нагоди Акту злуки українських земель в єдину суверенну державу Україна.

 

 

22 січня,                    У Києві проголошено Акт злуки ЗУНР з УНР.

1919 рік                    Свято Злуки всіх українських земель.

Кінець січня,            До Галичини прибула повноважна комісія Ан-

1919 рік                    танти на чолі з французьким генералом Бартолемі з місією припинення польсько-української війни. Комісія сприяла початку переговорів та досягненню перемир'я.

24 лютого,                Підписано угоду про перемир'я між Україною

1919 рік                    та Польщею.

28 лютого,               Українська сторона відновила воєнні дії на

1919 рік                    польсько-українському фронті.

19 березня,             "Рада чотирьох" (Вільсон, Клемансо, Лойд-

1919 рік                    Джордж та Орландо) звернулися до коман-

дування української та польської армій припинити війну і укласти перемир'я за посередництвом Антанти.

Квітень-травень,    Початок наступу 80- тисячної армії Генерала

1919 рік                    Ґаллера на УГА. Відхід УГА за Збруч. Кінець

ЗУНР.

15 травня,                Посилення польського фронту армією Ґаллера,

1919 рік                    яка виступила проти УГА та армії УНР.

17 травня,                Період польської окупації Калуша.

1919 рік -                 Посилення полонізації українців.

15  вересня, 1939 рік

28  червня,                Початок відступу УГА на польсько-українсь-1919 рік                    кому фронті.

16  липня,                  Перехід УГА за Збруч, окупація краю війська 1919 рік                    ми Польщі.

1919 рік                    На Калущині організовано постерунки (низова ланка держполіції, що охоплювала одне або кілька сіл).

29  липня,  1919 рік          Рапорт старшого   державного гірничого радника Швабовича про страйк робітників солеварні в Калуші.

10  вересня,  1919 рік          У Сен-Жермені зафіксовано розпад Австро-Угорської імперії.

20  січня,  1920 рік          Постанова польського уряду про скасування Галицького крайового сейму та крайового відділу, поділ Галичини на три воєводства.

1920-19460рр.    Роки життя одного з провідних діячів ОУН Ярослава Мельника ("Роберта"). Народився на Калущині, в селі Бережниця, 1937-1939 р.р. - навчається в Рогатинській гімназії. Восени 1939 року вчителює в рідному селі, де керує юнацтвом ОУН. У 1941 році -організаційний референт Калуської округи, а відтак - окружний провідник ОУН в Коломиї, очолює обласний провід ОУН, члеїн крайового проводу ОУН на західноукраїнських землях. Протягом 1945-1946 р.р. очолював крайовий провід ОУН Карпатського краю. ЗО жовтня 1946 року загинув разом з дружиною, оборо­няючись до останнього набою, на схилах гори Яворина Долинського району. У 1945 році відзначений Головним Командиром УПА Бронзовим Хрестом Заслуги, а із 1947 році УГВР нагородила його Золотим Хрестом Заслуги (посмертно).

3 травня 1920 рік      У Калуші знову святкують річинець польської Конституції. Грає духовий оркестр в чорних одностроях з перами на шапках, відзнаками гірників.

20-ті роки ХХ століття      Філію "Просвіти" у Калуші очолював суддя В. Микласевич.

17 січня  1921 рік    Урочисте відкриття Українського Вільного університету у Відні, в якому навчались й уродженці Калущини.    Восени 1921 року він перебрався до Праги.

Липень 1921 рік  У відповідь на польський терор створено Українську Військову Організацію  яку очолив

полковник Євген Коновалець.

28 жовтня,                Вжито заходи для припинення страйку

1921  рік                робітників ТЕСП в Калуші.

1921 рік                    Територія повіту складає 1183 квадратних кілометри.

1921  рік                     Вояки з УСС і УГА заснували у Львові кооперативне видавництво "Червона калина", що видавало літературу про визвольні змагання 1917-1920 р.р.

1921  рік                    У місті налічується 986 будинків та 6619 жителів (2175 греко-католиків, 1311 римо-католиків, 3131 євреїв, 12 євангелістів, 4 православні, 3057 осіб чоловічої статі, 3562 особи - жіночої. 2013 осіб вважали рідною мовою русинську (тобто українську), 2954 - єврейську, 1688 - польську, 63 особи - німецьку.

20 жовтня,                Помер у Львові журналіст, перекладач і

1921 рік                    критик Іван Белей. Народився 1856 року у

Войнилові.

1921   рік                     На цей час на калійному комбінаті працювало 310 робітників, 3 інженери, 7 дміністративних працівників. Комбінат давав щорічно 3,4 тисячі тонн каїніту і 15,3 тисячі тонн сільвініту.

1922  рік                    У місті розгорнув свою діяльність господарсько-споживчий   кооператив   "Самопоміч";

активно працює повітовий союз кооператорів"Кредитний союз".

22 квітня,                  У Подєбрадах (Чехо-Словаччина) відкрито

1922 рік                    Українську Господарську Академію, в якій навчалися і калушани.

1 травня1922 рік    У місті відбулася першотравнева демонстрація.

1922 рік                     Польська кураторія наказала закрити українську ґімназію. Після цього в місті була лише

польська гїмназія.

5 листопада 1922 рік Перші вибори до польського сейму. Українці східної Галичини їх бойкуотували.

1922-1923 рр.  У повіті налічувалося 83 початкові школи, 34 - однокласні школи, 31 - двокласна, 7 -трикласних, 2 - п'ятикласні, 2 - семикласні. У 17 школах навчання велося польською мовою, у 65 - українською, в одній - німець­кою. Було 11 512 учнів і 170 вчителів.

 

1923 рік    Уродженець Перєвозця Дмитро Паліїв став співробітником   "Заграви",   двотижневого органу Української партії Національної Роботи, що виходив у    Львові під редакцією Дмитра Донцова.

1923 рік    У Калуші започатковано видання  військово-наукового щоквартальника   "Табір".

24 березня 1924 рік   Засновано повітовий союз (спілку) кооператив з центром у Калуші, що мав філії у Рожнятові, Долині, Войнилові.

1924 рік   Як засвідчує перший том Української Загальної Енциклопедії,   у   цегольні   с.Голинь  відкрито добре заховану гончарську піч з IV століття по Христу та багато череп'я, орнаментованого вже  типовим   слов'янським  орнаментом  • многократним вужиком.

1924 рік     Народився у Калуші відомий в Німеччині та поза її межами доктор медичних наук Михайло Дем'янів. Закінчив ґімназію у Львові. Ще дванадцятирічним школярем брав активну участь як кур'єр у діяльності підпільної організації ОУН, пішки ходив по 60 кілометрів] переносячи з одного місця до іншого штафетиі (повідомлення). 1944 року змушений буві полишити рідні терени і виїхати спочатку до' Відня, а потім - до Німеччини. Після закінчення університету та захисту дисертації Михайло Дем'янів як лікар-стоматолоґ, доктор медичних наук почав працювати у місті Пфарцґаймі, Через деякий час побудував і відкрив приватну клініку, що обіймала практично всі галузі стоматології і мала власну технічну лабо­раторію. Штат клініки складав 20 квалі'] фікованих спеціалістів. Сам Дем'янів опанував усі фахи стоматолоґії. До нього приїздили лікуватись люди не лише з усієї Німеччини, з й пацієнти зі Швеції, Італії, Франції та інши> країн світу. Дем'янів Михайло відомий і я] громадський діяч: брав участь у робо-» третього з'їзду Руху, Міжнародного Конгресі світової спілки лікарських товариств у Києві започаткував фундацію "Свобода і мир длі України". Помер у травні 1993 року на 6Я ому році життя.

Червень,   1925 рік       Засновано Войнилівський кружок "Рідної школи" ім. Івана Франка під орудою отця

Софрона Івантишина. Секретарем бул Петронеля Паневнич. Кружок налічував 7 членів.

24 лютого,               Коедуційна ґімназія в Калуші одержала непов-

1926 рік                    не право державної гімназії.

12 травня 1926 рік   Державний переворот у Польщі. Прихід до влади військової диктатури на чолі з

Ю. Пілсудським. Проголошення політики "санації" - оздоровлення держави.

30 червня 1926 рік  Калуська філія "Просвіти" (голова філії суддя В.Микласевич) мала 14 відновлених читалень із трьома Народними домами та дванадцятьма бібліотеками (376 книжок), 10 аматорських гуртків, 1 хор. Налічувала 79 членів матірного товариства, 847 членів читалень.

1926 рік.    У Калуші теж існував кружок "Рідної школи ім. Івана Франка", який налічував 158 членів, в тому числі 44 міщан, 40 учителів, 15 приватних урядовців, 11 - державних, 10 священиків, 8 селян. Головою був директор школи Онуфрій Курдидик, секретарем -директор повітового союзу кооператив Ярослав Рубчак. На власності кружка була частина реальності, дарована паном Теплицьким.

На цей час у Калуші було 4 лікарі, 5 акушерок, З стоматолоґи, 2 техніки-стоматолоґи, 1 аптека, 2 ветлікарі, 1         нотаріус,    14   адвокатів; повітовий суд, бровар, цегольня, гарбарня, 4 млини,             2   тартаки,   9   пе-

карень,  1  бойня, ТЕСП.

1927 рік.    Введено в дію водозабірні споруди "Хотінь".

 

 

1927  рік                    На світовій виставці в Парижі дзвони, що були виготовлені в ливарні братів Фельчинських (Калуш, вул. Сівецька, 6), здобули Ґран прі.

25 червня,                Народився у Войнилові на Калущині український

1928  рік                    письменник Онуфрій Дуркало. Учасник боротьби проти національно-визвольни змагань українського народу. У 1945-1949 р( - перший секретар Войнилівського райком . комсомолу. Автор повістей "Привиди Чорног лісу" (1979), "Материнська, вірність ("Жовтень",1974.Ч.ч. 7-9) і "Постріли серед ночі" ("Жовтень", 1976.Ч.ч. 1-2), написаних прорадянському дусі та спрямованих прот боротьби УПА. Помер 2 грудня 1984 року Івано-Франківську.

1928 рік                    На світовій виставці у Льєжі (Бельгія) дзвони, що були вилиті в ливарні братів Фельчинських теж здобули Ґран-прі. І це була не останн нагорода знаменитої на всю округу фірми Тепер в її історії не було років, коли діяльність не визнавали призами, золотим медалями, різноманітними дипломами тощо. Скажімо, калуські виробники дзвонів отримували золоті медалі та дипломи на Українські виставці в Стрию, крайовій виставці у Львові т.д.

1928 рік                    У Калуші спалено солеварню. А причиною було те, що сіль солеварні поляка Велічки не могла конкурувати на ринку з калуською.

1928  рік                    Калуський повітовий суд перетворено в ґродський.

28 січня,                   У Відні створено Організацію Українських

1929  рік                    Націоналістів, провідником якої став Євген Коновалець.

Весна,                        Розпочато будівництво нової копальні

1929 рік                    «Голинь». її введено в дію в 1931  році.

Кінець                        Філією "Просвіти" в Калуші керує адвокат доктор Іван Сохацький.

20-х років     ХХ століття

Січень 1930 рік     Польські війська і поліція провели в Галичині пацифікацію.

1930 рік                  Від цього року аж до 1943 у Калуші діяло спортивне товариство "Чайка", що існувало при місцевій "Рідній школі". Його орга­нізатором і керівником був Ярослав Бойчук. Товариство, яке, з однієї сторони, не нале­жало до польського футбольного союзу, а з другої сторони, не мало належної конкуренції на національному рівні, - мало незавидну долю. Йому замало було змагатися в товариських зустрічах з футбольними дружинами ТЕСП, "ҐАКОАХ" , "ҐАШОМЕР", "СТРШЕЛЄЦ", "ТУР"... Футбольна дружина "Чайка" виступала у такому складі: Мирон Семик, Юліан Мацега, Осип Кушлик, Осип Микитка, "Дзюнко" Мандрик-Косян, Машталер, Підлисецький (молодший), Роман Возняк, Дуда, Гродецький.

 

1930 рік                  На цей час у Калуші працювали суддями Михайло  Стронціцький,   Іван  Дольний,   Іван Винницький, Кадуб'янський, Соботар, Цьонка.

Адвокати: доктор Михайло Воробець, доктор Тарас Коритовський, доктор Іван Сохацький, маґістр Іван Аронець. Нотарі: Олександер Дідицький, Олексій Мельникович, Дмитро Байрак.

30-ті роки                 У селі Грабівка, на Калущині,померла українсь-

XX століття              ка поетка Меланія Була (Булівна). В редакції Івана Франка в "Літературно-науковом віснику" (1909 рік) з'явилися її поезії під назвою "Із теки сільської вчительки", звідки вони були передруковані до збірки "Тридцять українських поетес", що вийшла у Києві 1968 року.

16 вересня-             Урядом Польщі проведено акції пацифікації

30 листопада,        проти українського населення Галичини.

1930  рік

 

1931   рік             -      Страйк робітників Калуського рудника калійних солей.

 

Початок                     Студентську громаду у Калуші очолює Микола

30-их років              Климишин, уродженець Калущини.

XX століття

 

1931  рік                    На цей час у Калуші існує дві семикласні школи та приватна Гімназія. У семикласнії жіночій школі навчається 221 єврейка, 21( греко-католичок, 192 римо-католички. У чоловічій - 208 греко-католиків. В приватній ґімназії навчалися 68 євреїв, 52 латиняни, 21 греко католик.

1931-1932 рр. У Калуші проживало 3200 осіб греко-католицького віросповідання, 1250 - римо-католицького, 6000 - іншого віросповідання.

30 вересня,              В Сівці Войнилівській народився Михайло

1931  рік                    Бродин, український фізик, член-кореспондент АН УРСР (1972), академік АН УРСР (1983). 1964 року завідує лабораторією Інституу] фізики АН УРСР. Автор багатьох праць із проблем твердого тіла.

Листопад 1931 рік,     Збудовано залізничну вітку "Калуш-Голинь".

1931 рік,          На цей час у повіті мешкало 102165 жителів (80706 - греко-католиків, 6249 - євреїв, 792 особи іншого віросповідання).

23 січня1932 рік,     Засновано повітову молочарню.

1932 рік,     Польський уряд оголосив мораторій і видав заборону на ритуальне різництво. Початок занепаду єврейської торгівлі в Калуші.

1932-1933 р.р.,     У повіті було 79 початкових шкіл, у яких навчався   14921   учень,  існувало  2  приватні школи, де навчалося 108 учнів.

1930-1934 р.р.,     Вийшло у світ 3 томи Української Загальної Енциклопедії,  в яких є чимало біографічних даних про уродженців Калущини.

11 травня 1933 рік       Відбулася демонстрація працівників ТЕСПу в зв'язку з масовим звільненням робітників. січень1934 рік       До Калуша приїхав театр "Руська бесіда". На сцені Народного дому калушани тепло вітали свого знаменитого земляка, артиста цього ж театру Івана Рубчака, який блискуче зіграв роль мандрівного дяка у п'єсі "Чумаки" Івана Карпенка-Карого. Через 5 днів шанувальники театру з Калуша стали свідками вистави "Ельга" Ґ.Ґауптмана у постановці Ми­коли Бенцаля.

1934 рік        Засновано повітову бібліотеку "Рідної школи". У першому півріччі 1936 року тут було 2250 томів, 355 читачів.

1934 рік       У місті було організовано ще одну першотравневу демонстрацію.

15 червня  1934 рік Член ОУН Г.Мацейко вчинив замах на мініст­ра внутрішніх справ Польщі Броніслава

Пєрацького.

Червень,                    Український жіночий конґрес з нагоди 50-

1934 рік                    річчя створення першої жіночої організації у Станіславі. Його делегатами були й жінки уродженці Калущини, зокрема Марія та Ольга Левицькі, Йосифа Раковська, з Боднарова Амалія Бобикевич із Студійки, уродженки Кропивника, "духовна дочка" Наталі Кобринської - Костянтина Малицька, яка виступила тут з рефератом під назвою "Про жіночий рух".

9 червня,                  Декретом президента Польщі створено

1934 рік                    концтабір "Береза Картузька", який заповнювали українцями, членами різних політичних партій. Чимало уродженців Калущини перенесли муки тут за свої переконання.

1934 рік                    Калуш мав на цей час 50 дрібних підприємств 15 кузень, 2 млини, невеличкі електростанції З олійні тощо. На калійному комбінаті, найбільшому підприємстві міста, працювало 901 робітників, на пивзаводі - понад 100 робітників. А всього у місті на той час було 1200 робітників.

1934 рік                    На цей час місто мало: 15 кузень, де працювало 54 робітники, 1 майстерню виливання дзвонів, де працювало 7 робітників, 2 млини (4 робітники), 2 тартаки (45 робітників), 2 електростанції (20 робітників) 11 пекарень (25 робітників), 4 цегельні (15 робітників), 3 фабрики газ-води (6 робітників) 1 бойня (4 робітники), 2 шкірзаводи чи гарбарні (8 робітників), 3 олійні (6 робітників) 1 пивоварня (110 робітників), 1 фабрика свічок (З робітники), молоко завод (6 робітників) гірниче підпри ємство (870 робітників). Окрім того, у місті було 6 боднарів, 5 бляхарів, закрійник, 1 тесляр, 4 кондитери, 2 кравці що шили шапки, 1 покрівельник, 2 фотоґрафи, 9 перукарів, 2 шкіряники, 1 палітурник, 1 каплюшник, 13 ковалів, 25 кравців, 2 хутровики, 1 лакувальник, 11 ковбасників, 2 маляри, 5 мулярів, 1 млинар, 9 булочників, 8 лимарів, 17 м'ясників, 14 столярів, 10 шевців, 1 скляр, 5 слюсарів, 1 оббивальник меблів, 1 токар, З годинникарі.

1935 рік             Під час селянських страйків у Калуському повіті було роззброєно поліцейських.

1935 рік             У Калуші відбулася конференція робітничих організацій.

1935 рік             Калушани бойкотували вибори до польського сейму.

6 березня 1935 рік             У Калуші в сім'ї кооператора Ярослава Рубчака народився український поет і літе­ратурознавець Богдан Рубчак. Разом з матір'ю у 1948 році він переїжджає до США. Жили спочатку  в   Нью-Йорку,   відтак  -  в  Чикаґо. Служив в американському війську, вчився в чотирьох американських університетах, доктор наук, професор Іллінойського університету в Чикаґо. Автор шести збірок поезій, понад 60 статей англійською та українською мовами. Перекладав на українську мову Ґессе, Рільке, Целана, Єйтса, Квазімодо, Монтальє та інші. На початку 90-х років Богдан Рубчак не раз бував   в   Україні,   зокрема   брав   участь  у поетичному святі "Золотий гомін".

1935 рік             Хорові змагання в Калуші, організовані філією "Просвіти". Хор з Підгірок здобуває тут перше місце.

1935 рік             На місці "Чайки" при товаристві "Зоря" була створена нова спортивна одиниця, що мала одноіменну назву. Нею опікувалися голова спортивного клубу Залеський, інженер Бариш, провідник футболістів Михайло Кушлик. "Зоря" вже належала до системи державного футбольного союзу, а тому не могла нарікати ні на брак змагань, ні партнерів. Футбольна дружина   змагалася   в   такому  складі:   К.Кватерберґ, А. Луців,  В.Дідошак, К. Тарановський, "Дзюнко" Мандрик, Косян, Стах Мандрик, Ст. Сімків, Р.Возняк, Коцюбинський, Гладенький, "Дзюнко" Кушлик, Павло Добрянський. Жвава чотирирічна діяльність "Зорі" мала за найуспішніший 1938 рік, коли відбулися її зустрічі із "Україною" зі Львова, незабутні дві зустрічі за чашу, тобто кубок Калуша. Львів'янам калушани програли  з рахунком 7:0. Команда ТЕСПу складалася з першорядних львівських змагунів, які грали тут за посади, тобто за гроші. Отже  поєдинок "Зоря" - ТЕСП закінчився з рахунком' 1:1. Продовження гри до пізньої ночі теж не дало результату. Так само внічию (0:0) завершилася і друга зустріч між цими командами. Лише в дограванні напівпрофесіоналам вдалося здобути ворота.

 

ФУТБОЛЬНА КОМАНДА «.ЗОРЯ»   

(стайни Калуш     1936/1937  рр.)

 

1. Луців Антон     (мій дід. Прим. Yurko)     7. Мандрик Євстахій

2. Кваганберг Кароль                                  8. Гладенький Дмитро

3. Дідошак Василь                                      9. Тарановський Кирило

4.  Возняк Роман                                        10 Кадоо'янський Микола

5. Мандрик Дмитро                                   11. Сімків Степан

6. Мельник                                    

 

1935 рік                    На цей час в Калуському повіті налічується 88 різних кооперативів, повітовий союз господарсько-споживчих кооперативів, повітові молочарня і торговельна спілка.

1936-1939 рік                    У Калуші діяла повітова кооперативна каса.

3 травня 1936 рік             У Калуші відбулася партійно-комсомольська конференція.

Літо, 1936 рік                    Приїзд до Калуша митрополита Андрея Шептицького. Калушанин Василь Нечай зробив напис "Вітай нам, наш Архірею!" Перед митрополитом виступали хори із сіл Калущини, а після їх виступів відбулися фестини.

26 липня-22 серпня 1936 рік   У повіті виявлено 65 випадків дизентерії (один хворий помер), 4 випадки захворювання черевним тифом, 2 - кором, 1 - туберкульозом.

1936 рік      Розпочато розпис церкви Святого Архистратига Михаїла групою художників під орудою Павла Ковжуна та Миколи Осінчука.

1937 рік                    Страйкують робітники цегельного заводу в Підгірках.

Березень 1937 рік  Народився на Рожнятівщині знаний в усьому світі формаколоґ, лікар, хемік Ярослав-Василь   Новицький, котрий близько 30 років свого життя віддав пошукам протиракового препа­рату, що має назву "Україн". Його основою є чистотіл. Нині він успішно використовується  клініками багатьох країн світу для подолання ракової хвороби шкіри і внутрішніх органів.  Статистика свідчить, що 77,7 відсотка хворих на рак залишаються жити завдяки цьому препарату. Середню освіту здобув на Калущині, звідки поступив до Київської політех­ніки. У 1974 році емігрував до Франції, потім переїхав до Відня, де згодом відкрив свою клініку. Досягнення вченого високо оцінено урядами і медичними академіями Австрії, Бельгії, Іспанії, Нідерландів, які нагородили його почесними званнями і нагородами.

27 травня 1937 рік             Група жителів Боднарова із організації "Ґняздо шляхти заґродовей" вчинила прово­каційний напад на читальню "Просвіти". Був тяжко побитий Михайло Дяченко.

8 серпня,                  Читальня "Просвіти" села Підмихайля прове-

1937 рік                    ла святкування 950- річчя хрещення України-Руси. Святкове богослужіння відправив отець Базюк зі Львова. Потім над річкою відбувся мітинґ, а після нього - концерт хорових колективів Студійки, Підгірок, духової оркестри з Хотіня.

1937  рік                    На цей час у місті є вулиці ім. Словацького, Пілсудського, Орішкової, Водотягова, Стражацька, Ринок тощо.

1938  рік                    У місті була на цей час повітова ґімназія, семирічна та 2 початкові школи, де навчалося 390 учнів, Народний будинок, приватний кінотеатр, бібліотека з фондом, що налічує понад 2000 книг. У міській лікарні було 60 ліжок

червня, 1938 рік

У Калуші народилася українська драматичні актриса, співачка (сопрано), народна артистка України (1984) Христина Фіцалович. У 1960 році закінчила музичне училище, 1974 педінститут в Івано-Франківську. У 1960-1962 роках - солістка Івано-Франківської обласної філармонії, а з 1963 року - актриса Івана Франківського українського музично-драматичного театру.Виконувала ролі: Наталки у п'єсі "Наталка Полтавка" Котляревського, Оксани ("Гайдамаки" за Шевченком), Ази ("Циганка Аза" Старицького) та ін.

20 липня,                  "У найближчім часі, як повідомляє часопис

1938 рік                    "Діло", закінчиться малювання церкви Святого Архистратига Михаїла в Калуші. Його здійснюють знамениті художники Павло Ковжун та Михайло Осінчук. Крім того, на храмі буде відновлено головну баню та бічі куполи. Пожертву на окрасу та віднову церкви зложило виключно все місцеве громадянства.

Серпень 1938 рік,                    Був заснований повітовий союз кружків (гуртків) "Рідної школи". Він об'єднував 34 гуртки, що мали 1631 члена.   Головою союзу був директор Степан Загаєвич. Найстарішим вважався гурток з Калуша. Він мав бібліотеку, що нараховувала 2440 книжок для старших і 903 - для молодших читачів. Бібліотека працювала 3 рази на тиждень. У той час нею скористалися 423 читачі, що прочитали 5437 книжок.

1938 рік                    Оголошено розпуск КПЗУ.

1938 рік                    Міська лікарня вже могла прийняти водночас 100 хворих.

Березень 1939 рік         Захищаючи Карпатську Україну, загинув уро­дженець Підгірок, хорунжий Іван Хандрицький.

1 вересня 1939 рік                    Німеччина напала на Польщу.

1 вересня 1939 рік                    Вступ Червоної армії на терени Західної України. Початок московсько-комуністичного панування на західно-українських  землях,   в тому числі й на Калущині.

19 вересня 1939 рік                    У Калуш зайшли радянські танки.

1939-1941 р.р.             Совіти розігнали у Калуші єврейську раду Кехіллах, заборонили всі політичні партії, молодіжні спілки та установи, єврейська торгівля руйнувалася автоматично, совітські солдати, які не бачили нічого схожого в Росії, оголювали полиці єврейських крамниць у Калуші.

Жовтень  1939 рік      У місті створено Тимчасове повітове управлі­ння. Зі східних областей сюди прибуло понад 30 вчителів.

5 жовтня 1939 рік     Вийшов у світ перший номер "Червоної зір­ки", органу Тимчасового повітового управління.

6 жовтня,                  У приміщенні Народного будинку відбувся ве-

1939 року                 чір молоді. Калушани переглянули концерт художньої  самодіяльності   червоноармійців прослухали їх розповідь про життя в СРСР.

9 жовтня,                  Перед жителями міста і прилеглих сіл висту-

1939 рік                    пили з концертом артисти Кам'янець-Подільського пересувного театру.

11 жовтня,                Міське управління охорони здоров'я через

1939 рік                    Газету звернулося до населення Калуського повіту   з проханням           інформувати   його

про виникнення захворювань.

13 жовтня,                Рішенням Калуської тимчасової управи в по-

1939 рік                    віті було утворено 54 виборчі дільниці по виборах депутатів    (делегатів) до Українських

Народних Зборів.

Жовтень,                   Робітники заводу "Бровар" (пивзаводу) зобо-

1939 рік                    в'язалися до 22-х роковин Жовтня виробити 135 гекталітрів пива додатково. З цією метою колектив   перейшов на позмінну роботу.

22 жовтня,                Відбулися вибори до Народних Зборів За-

1939 рік                    хідної України. Від Калущини депутатами обрані: Григорій Білан, 1905 року народження українець, освіта середня, вчитель Сівкі Войнилівської; Володимир Білецький, 183 року народження, українець, освіта вища, лікар з Калуша; Явдоха Глушко, 1905 рік народження, українка, освіта нижча, селянка із Небилова; Микола Данів, 1907 ром народження, українець, освіта нижча, селянин бідняк із Угринова Середнього; Степан Залєвський, 1902 року народження, українець освіта нижча, селянин-бідняк з Довпотова; Микола Ільків, 1913 року народження, українець, освіта нижча, столяр із Завою; Микола Ковалишин, 1910 року народження, українець освіта нижча, робітник із Калуша; Омелян Козак, 1880 року народження, українець освіта середня, вчитель із Підмихайля; Василь Кохан, 1908 року народження, українець освіта нижча, селянин рільник із Сівки Калуської; Ярослав Кушлик, 1912 року народження, українець, освіта нижча, голова робітничого комітету заводу ТЕСП; Теодор Мельничук, 1903 року народження, українець, освіта нижча, селянин із Томашівців; Степан Одливаний, 1909 року народження, українець, освіта середня, робітник з Калуша; Іван Павлишин, 1915 року народження, українець, освіта нижча, селянин-бідняк із Копанок; Микола Семанишин, 1909 року народження, українець, освіта нижча, селянин бідняк із Пійла; Настя Семаньків, 1899 року наро­дження, українка, освіта нижча, жителька села Підмихайля; Федір Стрільців, 1890 року народження, українець, освіта нижча, від Новиці; Марія Ступницька, 1903 року наро­дження, українка, освіта середня, вчителька з Калуша; Ганна Тимків, 1916 року народження, українка, освіта нижча, робітниця, депутат від жителів села Камінь; Анастасія Хитровська, 1898 року народження, українка, освіта нижча, селянка-біднячка із села Довга Войнилівська; Олекса Шевчук, 1898 року народження, українець, освіта нижча, селянин із Гуменова; Марія Шейнер, 1920 року народження, єврейка, освіта нижча, жителька Войнилова.

24 жовтня 1939 рік У приміщенні тимчасової міської управи від­булася нарада депутатів до Українських На­родних Зборів, яка завершилася концертом хорової капели Кам'янець-Подільської обласної філармонії.

Народні збори схвалили включити Західну Україну до складу УРСР. Початок русифікації західноукраїнських земель.

жовтень 1939 рік Прибуття до Калуша багатьох сімей партій­них активістів для встановлення тут радянсь­кої влади.

5 листопада 1939 рік З Калуша до Києва виїхала делеґація на святкування 22-х роковин Жовтня у складі

Т.М. Палюка (відділ народної освіти), Мар'яна Курташина (жителя села Томашівці) та Ганни Тимків (село Лдзяне).

Листопад,                 У селах Калуського повіту відкрито 77 шкіл,

1939 рік                    з яких 62 українські, 11 польських, 3 німецьких,1 єврейська.

Листопад,                 На заводах ТЕСП і "Бровар"створено 150 нових

1939 рік                     робочих місць.

Листопад,                 При семирічній школі м.Калуша та Гімназії

1939 рік                    організовані вечірні курси для неписьменних.

21-23 листопа-      В кінотеатрах міста демонструвався фільм

да, 1939 рік            "Наталка Полтавка". У цьому приміщенні проводять  всю   культурно-виховну  роботу.   Тут

почалися заняття симфонічного оркестру, яким керує Я. Дозорський. (брат моєї бабусі. Пропав безвісти у 1941, на війні. Прим yurko)

Грудень,                    На теренах Західної України встановлено

1939 рік                    новий адміністративний поділ, утворено 6 областей, зокрема Станіславську, яку поділена

на райони.

6-16 грудня,            У робітничих колективах міста проводяться

1939 рік                    збори по організації профспілки. Донедавна робітники і службовці заводу чи фабрики, як

свідчить тогочасна преса, належали до кількох профспілок. Залізничники, наприклад, входили до 19, а будівельники - до 15 профспілок.

10 грудня,                У Підгірках силами місцевого активу дано 

1939 рік                    концерт. Перед односельчанами виступили співочі   та   музичні   гуртки.   Драмгуртківці

показали сцену з вистави "Жених з міста".

12 грудня,                У Калуші відкрито дитячий садок.Його завідую

1939 рік                    чою призначено товаришку Шлемкову. Новий дошкільний дитячий заклад прийняв 97 дітей

бідняків.

Грудень,                    При заводі ТЕСП під керівництвом робітничого комітету організовано фабрично-заводсь­ке        1939 рік                    училище.  Для  кращого  обслуговування робітників  збудовано  свою  пекарню,  ор­ганізовано амбулаторію.

17 грудня 

1939 року     Відбулася перша профспілкова конференція Калуського повіту. В її роботі взяли участь 68 делеґатів та 20 гостей. З доповіддю на ній виступив товариш Орленський. З її обговоренням виступило 14 чоловік. 9 чоловік таємним голосуванням обрано на обласну профспілкову конференцію.

21 грудня    1939 рік      На теренах Західної України запроваджено в обіг радянську валюту.

22 грудня    1939 рік      Відбулися перші збори первинної   комсо­мольської організації при повітовому комітеті комсомолу. На них до комуністичної спілки молоді прийнято 8 чоловік.

27 грудня    На сторінках "Червоної зірки" опубліковано склад бюро Калуського повітового комітету КП(б) У та 1939 рік      повітового виконавчого комітету. Першим секретарем повітового комітету затверджено Ф.М. Ольховського, другим -IX, Кучеренка, третім - П.К. Войтенка. До бюро увійшли також П.Ю. Стиценко (голова повітового виконкому), В.С. Радченко (начальник повітового відділу НКВС), П.С.Ки-риленко (редактор Газети), А.К. Кукало (заввідділом пропаґанди та агітації), В. Коверда (секретар повітового комітету ЛКСМУ) та Г.І. Каришев. До складу повітового виконкому увійшли: П.Ю. Стиценко (голова), М.О. Семанишин (заступник голови), Г.Г. Петренко (секретар), Ф.М. Ольховський, А.Я. Виправців, Т.М. Палюк, М.А. Банах, С.А. Сенемак, В.І. Григорович, Я.М. Дозорський, П.П. Коцан.

Січень             До Калуського району належали села: Бабин Зарічний, Бережниця, Вістова, Добрівляни,

1940 рік           Довга Калуська, Котятичі-Голинь, Кропивник, Мислів, Підгірки, Підмихайля, Пійло, Ріп'янка Сівка Калуська та Уґершталь, Студійка Тужилів, Хотінь, Яворівка.

січня,                      У приміщенні кінотеатру відбулась перша учи-

1940 рік                    тельська конференція Калуського повіту. В роботі взяли участь 306 педагогів. Конференція заслухала доповідь завідуючого повітовим відділом народної освіти тов. Палюка про систему народної освіти в СРСР і реорганізацію шкіл в західних областях України.

Січень,                        3 перших днів 1940 року запрацювали

1940 рік                    гарбарні, що довший час знаходилися на консервації. Тут виробляли юхтову сировину для взуття, підошви, хром.

1-7 січня,                  У кінотеатрі міста демонструється звуковий

1940 рік                    революційно-історичний фільм "Ленін у Жовтні".

7 січня,                      Рішення облвиконкому про переведення

1940 рік                    годинників в усіх установах та підприємствах

області на московський час. 31 січня (субота) оголошено днем відпочинку.

15 січня,                    У приміщенні кінотеатру відкрито бібліоте-

1940 рік                    ку.

Лютий,                       Войнилів став районним центром. Йому було

1940 рік                    підпорядковані такі села: Верхня, Станькова, Збора, Копанки, Довпотів, Сівка Войнилівську,

Дорогів, Негівці, Гуменів, Довга Войнилівську, Лука, Цвітова та інші села, які входять зараз до складу Калуського району.

лютого,                  У Підгірках створено первинну комсомольсь-

1940 рік                    ку організацію, до складу якої ввійшло 8 чоловік. Секретарем вибрано Микиту Псюка.

10 лютого,                Перший етап депортацій із західних областей

1940 рік                    України, що охопив 220 тисяч чоловік. З Калуша депортовано 40 родин. Зазнало депортацій (людей відправили в Кіровську область) село Стефанівка. Надзвичайна кон­ференція ОУН. Розкол в ОУН і утворення революційної фракції (ОУН - Б) та пара­лельного Проводу на чолі із Степаном Бандерою.

13 лютого            Відбулася перша міжрайонна олімпіада само­діяльного мистецтва, в якій взяли участь 40 гуртків. 1940 рік           Калущину на обласній олімпіаді представляли: Підгорецький мішаний співочий гурток, драмгуртківці та симфонічний оркестр з Калуша.

23 лютого            Відбулися загальноміські змагання лижників. Із 25 учасників десятикілометрову дистанцію

 1940 рік              найшвидше подолав учень 4 класу Олександр Тимцюрак - 58 хвилин 52 секунди.

29 лютого            У колишньому приміщенні Українського бан­ку (вул. Міцкевича) відкрито Калуську районну

 1940 рік                ощадну касу.

24 березня           Вибори до Верховної та місцевих Рад. Де­путатом Верховної Ради СРСР від Калущини обрано 1940 рік                 М.О Семанишина. Головою виконкому районної ради - О. Кушлика.

31 березня            У новостворену МТС надійшли перші 4 трактори.

1940  рік              

4 квітня                 Трудящі міста і району одержали 2187 Газет та 645 журналів.

7 квітня                  Редакція Газети "Червона зірка" провела першу районну нараду редакторів стінних ґазет.

1940 рік                Другий етап депортацій із західних областей областей України, що охопив 320 тисяч чо­ловік.

15 квітня,                  Відбулися перші районні звітно-виборні пар-

1940 рік                    тійні збори. У звітній доповіді райкому партії, з якою виступив його перший секретар Ф.М. Ольховський, зазначалося, що під керів­ництвом районної парторганізації у районі створено 12 комсомольських та 12 проф­спілкових організацій. Біднякам наділено 6013 гектарів землі. До складу новообраного] бюро райкому КП (б)У ввійшли: А.І. Машкін (перший секретар), І.Г. Кучеренко, О.М.Чу-гунов, Г.І. Каришев, В.С. Радченко, П.Ю. Стиценко, П.С. Кириленко.

Квітень,                      У районі працювало 17 сільських будинків 

1940 рік                    культури та клубів. У них функціонувало 23 драматичні,   23   хорові,   8   музичних   та   26

фізкультурних гуртків.

5 травня,                   Відбувся районний зліт сількорів та редакто-

1940 рік                    рів стінних ґазет.

1940 рік                    У центрі тогочасного Калуша знаходився кагал (молитовний дім євреїв). Польська школа була в Банянському передмісті (вул.Малецького), а школа загальна - на вул. Святої Анни. На Сівецькій вулиці міста знаходилася читальня "Просвіти".

25 травня,                На пивоварному заводі обрано оргбюро

1940 рік                    МОПРу (міжнародна організація помочі революції), до складу якого увійшли Г. Флис; В. Штогрин, В. Височан, Л. Гофман та К. Кріпаль.

2 червня,                   На стадіоні Калуша футболісти калійного

1940 рік                    комбінату прийняли "Блискавку" (Львів). Зустріч закінчилася з рахунком 2:2.

7 червня,                  У робітничому клубі калійного заводу відбула-

1940 рік                    ся вистава "Весілля в Малинівці", яку презентував   Коломийський  державний  обласний

український драматичний театр.

10 червня,                Став до ладу новий бродильний цех пивоварного заводу потужністю 2000 гектолітрів пива за 1940 рік                    місяць. Річний випуск пива доведено до 35000 гектолітрів.

11 червня,               

1940 рік                    У Калуші (вул. Під валом, 14) відкрито кравець­ку майстерню артілі "Робота вперед".

Червень-липень Третій етап депортацій із західних областей України, що охопив 240 тисяч чоловік.

1940 рік                   

1940 рік                    Організовано Калуську райспоживспілку.

22 червня             Народний суд Калуського району на відкрито­му судовому засіданні оголосив вирок куркулю 1940 рік                 Павлу Бреславському з Кропивника. Він мав, як зазначено у вироку, до 50 морґів землі, 2-3 коней, воли, 5-6 корів та різного молодняка - 10-15 штук. В його господарстві завжди працювало 3-4 постійних наймити та 10-15 сезонних робітників. Бреславського засудили «на 5 років позбавлення волі в далеких місцевостях з обмеженням у правах на 3 роки та конфіскацією всього майна».

6 серпня        У Калуші, на вул. Леніна, у колишньому готелі Лейдмана, відкрито ресторан.

1940 рік          

6-10 серпня    1940 рік  Калушани в кінотеатрі "Комсомолець" перегля­нули звуковий кінофільм "Лінія Менерґейма".

9-10 серпня    1940 рік    Ґазета "Червона зірка" почала виходити на 4 сторінках.

1 вересня      1940 рік     У Студійці на загальних сільських зборах 43 господарства об'єдналися в колгосп. До його правління обрано Г. Бедрія (голова), М. Овчара, А. Луцишина.

3 жовтня         У районному будинку культури відбувся вечір єврейської творчості. Доповідь на ньому зробив

 1940 рік             драматург Л.Я. Гохман.

23 жовтня          На пивоварному заводі паровий двигун замінено на електричний.

1940 рік                   

Грудень,                    Розпочали свою діяльність сільські Ради. До

1940 рік                    виборів існували сільські комітети.

Зима,                          Почалися масові вивезення західноукраїнсь-

1940  рік                    кого населення до Сибіру.

Весна,                        У Галичині починають масово "зав'язувати"

1941   рік                    колгоспи.

 

16 березня, 1941  рік

У селі Довжка Калуського району народився український гуморист і сатирик, пародист, члені Спілки письменників України Ігор Гаврилюк. Був головою міськрайонного товариства української мови ім. Тараса Шевченка "Просвіта", депутатом обласної Ради першого демократичного скликання, однією зі довірених осіб Дмитра Павличка. Автор збірок прозових і віршованих гуморесок: "Вчений нянь" (1983), "Пунктуація кохання" (1989), "Великі діти - малий клопіт" (1991), "Загадки (1994), численних пародій і публікацій у періодиці.

Квітень,                    Обмеження розмірів землекористування так

1941 рік                    званих куркулів. У Кракові відбувся другий загальний збір ОУН, на якому прибічник Степана Бандери намагалися унедійснити постанови другого (Римського) Великого Збору   ОУН.

1941 рік                    Четвертий етап депортацій із Західних областей України, що охопив близько 300 тисяч чоловік.

7 червня,                  У місті створено парникове господарство.

1941 рік

7 червня,                   Радіофіковано центр міста, міський парк,

1941 рік                    клуби, житлові будинки. Тепер калушани мають

можливість слухати передачі з Москви, Києва, Львова українською та російською мовами.

17 червня,                31 учень міста здобув десятирічну освіту.

1941 рік                    Серед них є 8 відмінників, що виявили бажання навчатися у вищих навчальних закладах.

22 червня               Напад Німеччини на СРСР. Період німецько-фашистської окупації.

22-29 червня    1941р.    НКВС провів масове винищення в'язнів у тюрмах Західної України. Районний відділ НКВС у Калуші очолював тов. Попов.

22 червня – осінь 1941 р.     Слідом за німецькою армією в Україну виру­шили і Похідні групи ОУН-"Б" (по 7-12 осіб у кожній, загалом 2 тисячі чоловік) з метою організації українського самоврядування на місцях. Ідея похідних груп зродилася в ОУН ще наприкінці 1940 року. Одну з трьох -Північну - очолював уродженець Калущини, соратник Степана Бандери Микола Климишин, а в Південній - був ще один калушанин Василь Регей, який аж до 16 вересня 1941 року обіймав посаду заступника голови Дніпропетровського обласного державного правління.

22-23 червня 1941 р.    У Калуші заарештовано членів оунівського підпілля.

23 червня            Калуш бомбардовано німецькими літаками. На вул. Калініна (тепер Грушевського) вбито 10  чоловік,  поранено  близько 80  осіб,  по­шкоджено лінію зв'язку і телеґрафу.

29 червня            Влада у місті перейшла до Українського по­вітового уряду, який очолив директор школи Омелян Сливка(згодом був розстріляний німцями). Командування української міліції пе­ребрав на себе Мирон Сілінський, син священика з Вістови. Посадником міста став Тарас Банах.

30 червня         ОУН під проводом Степана Бандери проголо­сила у Львові Акт відновлення Української держави і 1941 р.               сформувала Українське державне правління на чолі з Ярославом Стецьком. Заступниками голови уряду були М. Панчишин,   Л.   Ребет;   членами  уряду   -   В. Петрів, В. Лисий, М. Лебідь, В. Стахів,

І. Федорович, Ю. Павликовський, І. Ольховий А. П'ясецький, В. Радзикевич, О. Гай-Головко І. Климів-Легенда,

Н. Мороз.

1-2 липня,                У Калуші та селах Калущини було проголошене

1941 рік                    Акт відновлення Україської держави, відбулись віча, вибрано війтів. У Калуші, скажімо, текст Акту зачитував перед громадою Тарас Банах На мітинґу виступали Ярослав Мельник ("Роберт") і Богдан Бандера. У церкві Святого Архистратига Михаїла священики В. Тисовський, М. Майорчик, О. Монцібович відправили молебень та молитву. Був створений Український комітет на чолі з Ковалем. У Народному домі знаходилися його відділи - пропаганди, виховання молоді, якиі очолювала Ольга Коваль, спортовий – Роман Дзундза, взаємодопомоги   - пані Шлемкова

Початок                      Німецькі війська захопили терени Галичини.

липня,                         А 2 липня ц.р. німецько-угорські війська ввійш -

1941 рік                    ли і до Калуша, де господарювали 3 роки.

Липень,                      У місті по-звірячому побито 300 калуських

1941 рік                    євреїв. Їх вивезли в пійлівський ліс. Там їх кинуто в могили. Нацисти розігнали юден рат, збезечестили єврейський цвинтар.

5 липня,                    Арешт у Кракові та інтернування до табору

1941 рік                    Захґсенхауз (з 15 вересня 1941 року) Степана Бандери. Після арешту Головний Провід ОУН очолив М. Лебідь.

10 липня,                  У Києві після страшних катувань розстріляні

1941 рік                    батька Степана Бандери, священика УГКЦ, культурно-громадського діяча, отця Андрії Бандеру. Після закінчення богословськоп факультету Львівського університету він працював помічником свого тестя о. В Глодзінського у Старому Угринові. У 1919 році - член Української Національної Ради ЗУНР у Станіславі  від  Калуського  повіту.

 

У 1920-1930 р.р. - парох Угринова Старого. Працював також у філії "Сільського господаря". Перед смертю написав повість "Мої особисті зізнання" (сповідь про себе, свою родину і суспільно-політичне життя в Західній Україні 40-х років XX століття). Кримінальна справа отця Андрія Бандери має номер 61112. Реабілітований 8 лютого 1992 року.

І серпня,                  Німецько-фашистські окупаційні власті офі-

1941 рік                    ційно повідомили про створення на території Львівської, Дрогобицької, Станіславської і Тернопільської областей дистрикту "Галичина" з центром у Львові та включення його до складу ґенерального Губернаторства.

10 серпня,                Вийшло перше число тижневика "Калуський

1941 рік                    голос" під редакцією професора Юрія Тоцького. Відтак видавцем і редактором цього часопису, що друкувався в державній друкарні міста і виходив накладом 2000 примірників, був о. Роман Монцібович. Редакція газети знаходилася на першому поверсі будинку № 4, що на вулиці Ожешкової.

20 серпня,               Декрет рейхсканцлера Німеччини про утворен-

1941 рік                    ня рейхскомісаріату "Україна" з центром у Рівному.

23 серпня,                Рейхсміністр окупованих східних областей

1441 рік                    видав директиву про вжиття надзвичайних каральних заходів щодо населення захоплених

територій СРСР.

Літо,                            У дистрикті "Галичина" Генеральне ґуберна-

1941 рік                    торство створило "Допоміжну українську  поліцію".

31 серпня,                У фільмотеатрі "Гльорія", як повідомляє зга-

1941 рік                    даний часопис, відбулася надзвичайно цікава двогодинна   програма.     Виступав   Омелян

Сливка   і   закликав   калушан   вертати  до народної ноші.

5 вересня,                Гестапівці, заарештувавши С. Бандеру та

1941 рік                    Я. Стецька, схопили близько трьохсот членів ОУН.   15   керівних  діячів   цієї   організації

розстріляно.

15 вересня,             До цього дня у місті урядує повітова управа.

1941 рік                    На її плечі ліг тягар забезпечення міста і сіл Калущини харчами. Зробити це було нелегко, особливо в той час, коли населені пункти потерпіли від повені. Але черг за продуктами харчування не було.

19 вересня,             Німецька армія здобула Київ. У Калуші з цієї

1941 рік                    нагоди відбулася велика маніфестація.

5 жовтня,                  Калушанин Василь Будяк поділився з читачами

1941 рік                    "Калуського голосу" своїми враженнями про перебування у совітській тюрмі.

Листопад,                 Нацисти розігнали юденрат (єврейську

1941 рік                    громадську організацію). 7 тисяч євреїв з Калуша та його передмістя, Войнилова, Рожнятова, Брошнева, Перегінська загнали у гетто, що знаходилося на вулицях Надвальній, Підвальній і Сівецькій. Нацистський комісар міста і керівник поліції Меммеліс (австрійський єврей) на той час правив дуже деспотично.

21 листопада,        Наказ німецької поліції, СД про страту без

1941   рік                    суду членів ОУН-Б. "Незаперечно встановлено, рух Бандери готує повстання у рейхскомісаріаті "Україна", мета якого  створення незалежної України, - казалося в ньому.- Всіх активістів руху Бандери треба негайно арештувати і після ґрунтовного допиту таємно знищити, як грабіжників".

Лютий,                       У місті засновано торговельну школу, що нара-

1942  рік                    ховувала близько 150 учнів (хлопців та дівчат).

Спочатку директором буї доктор Михайла Гуцуляк, а пізнішіе професор Михайло Король.   У  школі  працювали  викладачами Ганна Рудик-Бурачинська, що вчила книговодство, Михайло Дуда, професор Я. Лазарук (вчив товарознавство), Матківський (машинопис). Учителем-катихитом релігії був о.Монцібович.

Березень 1942 рік      Калуш відвідав німецький губернатор Гали­чини.

1942 рік   Розстріляно надрайонного провідника ОУН Володимира Шлемка. Його заступив Ярослав Мельник ("Роберт"), уродженець Бережниці.

6 березня – 24 липня    Перша широкомасштабна депортація робочої сили до Німеччини з Калущини. Загалом з 1942 рік                            Калущини до Німеччини було вивезено близь­ко 12 тисяч чоловік.

березень – квітень,     Мають місце ще кілька акцій винищення євреїв. Юденрат оплачуває вартість набоїв,

1942 рік                          витрачених на розстріл євреїв.

Червень,                      У Рівному надруковано оголошення рейхкомісаріату України Б. Коха про смертну кару за 1942 рік                допомогу партизанам.

Вересень,             У німецькому концтаборі Аушвіц закатовано на смерть поляками (так званими капо) братів 1942 рік                Степана Бандери - Олексу та Василя.

6 вересня,          У селі Середнє на Калущині народився укра­їнський режисер Ярослав Бабій. Закінчив Київський

1942 рік               інститут театрального мистецтва (1972). У 1972-1973 р.р. - режисер Тер­нопільського обласного театру.  У 1973-1986р.р. - Рівненського обласного драматичного театру. 1979-1984 р.р. - головний режисер Українського музичного драматичного театру. З 1986 року - головний режисер Львівського обласного музично-драматичного театру (Дрогобич). Поставив п'єси багатьох українських класиків.

15-17 вересня,      Найбільша і остання акція винищення євре-

1942 рік                    їв у Калуші. Зігнано близько 3 тисячі осіб єврейської національності, які були вивезені у вагонах у табори смерті. Після цього німці проголосили, що Калуш „юденфрай" і звільнений від євреїв. Вижило лише 17 калуських євреїв. Каральні операції на Калущині проводив головний екзекутор Ассман. За свідченням доктора Яшана, автора книги "Під брунатим чоботом", то була "хитра і підступна потвора". Він наказував жидівській поліції приводити на цвинтар по 100 осіб кожного дня. їх клали в ряд біля викопаний могил, зачитували наказ. Але, якщо хтось дасть півфунта золота за голову, того звільняли. Між тим, єврейки готували ґестапівцям їжу, чистили зброю. Слово Ассман дотримував. Але звільнені знову були арештовані КРІПо (кримінальна поліція) - І вони пропадали безслідно. В ґестапо посилали по кілька гарних єврейських дівчат які робили там порядки. їх там плюндрували всю ніч, хто хотів, а вранці стріляли на цвинтарі.

2 листопада,         Із Калуша вивозять до Німеччини на роботи

1942  рік                    ще одну партію людей. Але вивозять, як правило, парубків і дівчат, родини без дітей; батьків, котрі є тягарем для родини. Дівчат здебільшого тих, що ведуть себе аморально, трутнів, що ховаються від роботи, осіб в селі не бажаних, тобто таких, що дають поганий приклад. Не можна брати людей з поліційної служби і юнаків, покликаних до будівельної служби, а також працівників залізниці і пошти.

17-23 лютого,        На другій конференції ОУН затверджено

1943  рік                    створення УПА.

28 квітня,                  У Львові проголошено формування дивізії

1943 рік                    СС "Галичина". Зголосилося 62 тисячі добровольців, відібрано 12 тисяч чоловік. Голова військової управи у Калуші Ізидор Пігуляк, уродженець Буковини, дуже серйозно займався вербуванням добровольців до дивізії з Калущини. На початок травня до неї записалося 1500 наших земликів. Серед них

були: Казимир Синчина, Василь Смольський, Тарас і Теодозій Загаєвичі, Дмитро Паліїв з Перевозця, Ярослав Полатайко, Йосип Микитка, Євген Дзундза, Роман Візнюра, Степан Дідошак, Богдан Тріщук, Йосип Гудзоватий, Мечислав Критський, Мар'ян Сімків, Ярослав і Богдан Матійціви, Ілько Василів, Микола Болеський, Микола Сухий та інші.

Травень-жовтень        Через терени Галичини тривав Карпатський рейд партизанського з'єднання, яким керував 1943 рік                     Сидор Ковпак. Його підрозділи ступили на терени Калущини в районі Сівки Войнилівської. Крім певних диверсійних акцій, червоні партизани Ковпака мали завдання паралізувати національно-визвольну боротьбу в Галичині.

Червень, 1943 рік         Розпочато формування загонів УПА під наз­вою Українська Народна Самооборона.

2 серпня,             У Калуші відбулася вступна конференція щодо поділу майна і господарства союзу громад міст 1943 рік               Калуша і Стрия. Всі надходження з прибутків, починаючи з 1 серпня, мали бути переказані відповідно до того, з яких волостей чи міст походять. Калуський союз громад має ще 150 тисяч злотих на рахунку в банку. З цієї суми мають бути покриті видатки до 31 липня 1943 року. Решта, що залишиться, має бути поділене між Станіславом і Стриєм у відношенні до числа населення. Поділені кошти на потреби здоровпунктів, ветеринарних служб, обслугу шляхів, деяких притулків та шпиталів.

26 серпня,              Ще одна конференція в Калуші, де йшлося про підписання звіту у справі поділу майна союзу 1946 рік                  громад. Після короткої дискусії   його підписали.

7 вересня,              Наказ фашистського командування про повне зруйнування господарських споруд і знищення 1943 рік                  народного майна при відступі.

4 листопада,           Розстріл 13 учнів торговельної школи у Калуші.

1943 рік

21-22 листо-           Конференція поневолених народів Східної

пада,                           Європи та Азії, скликана під проводом

1943 рік                    ОУН-р і УПА.

Листопад-                 Головний провід ОУН-УПА очолив

грудень,  1943 рік    Роман Шухевич (псевдо "Тарас Чупринка").

7 грудня,                   Ґестапо арештувало в Калуші 150 осіб.

1943 рік

1943 рік                    Каральна експедиція німців на село Стефанівку.Тут спалено 31 двір, знищено 23 жителі, 69 юнаків та дівчат відправлено на роботу до Німеччини.

27 листопада,        Бій курсантів вишкільних таборів УНСО (Укра-

1943  року                 їнської Народної Самооборони) з великими силами німців у Чорному лісі біля села Завій, що на Калущині. У важких умовах, замкнені, тісним кільцем повстанці, переходячи часто до запеклих рукопашних сутичок, завдали ворогові значних втрат і примусили його до відступу.

12 лютого,                Президія Верховної Ради УРСР і РНК УРСР

1944  рік                    ухвалили "Звернення до учасників банд буржуазних націоналістів" із закликом припинити боротьбу проти українського народу.

Березень,                  У результаті каральної акції німців повністю

1944 рік                    спалено Бабин Зарічний. 40 жителів цього  села розстріляно.

15 квітня,                  Карна експедиція мадярів на Копанки. Був

1944 рік                    обстріляний механізований відділ противни-

(дата неточна)          ка повстанцями УПА. Помста не забарилася. В результаті спалено село і церкву, а кілька десятків жителів розсгріляно та поранено.

19 квітня,                  Відділ УПА спалив горішню частину села Го-

1944 рік                    линь разом з костьолом, де мешкали поляки. Калуський ляндкомісар поїхав поглянути на

наслідки і був обстріляний. Німецька відплата

настала на другий день вранці.

20 квітня,                  Ґестапо з Калуша під проводом Ассмана

1944 рік                    залишило Голинь і обступило Кропивник.

Майже половина села було спалено. Тут стріляли, били і грабували в селян майно. Забрали війта. На ринку в Калуші було влаштовано віче, де Ассман показував арештованих громаді і погрожував усім українцям.

 22 квітня,                  Німецька репресія в Бабині Зарічному. Відділ

1944 рік                     з німців спалив село, згоріла церква, 60 осіб вбито, 60 - забрано невідомо куди. І слід по них пропав.

23 квітня,                  У провідну неділю у Калуші на цвинтарі бу-

1943 рік                    ло розстріляно 10 в'язнів.

13-25 квітня,           Найбільша битва між формуваннями УПА (5

1944 рік                    тисяч повстанців груп "Південь" та "Північ") з

військами НКВС (ЗО тисяч солдатів, при під­тримці танків та артилерії) в районі Кременця Тернопільської області.

29 квітня,                  Неподалік Грабівки з'явилися 2 червоні пар-

1943  рік                    тизани на конях, щоб вияснити обстановку.

Як в'їхали в село, то були обстріляні. Незабаром сюди прибув відділ червоних на конях і всіх чоловіків з приходства (23 особи) розстріляли на місцевому цвинтарі. Загинули місцеві священики о.Скрутень і о.Володимир Микитюк.

Квітень-поча-          Курень УПА зліквідував у Мислові сотню ні-

юк травня,               мецької шутц-поліції.

1944  рік

18 травня,                Німецька облава на село Довжку, що на Калу-

1944 рік                    щині.

19  травня,                Облава німців на село Перекоси.

1944 рік

Червень,                    Відділ УПА взяв у полон трьох німецьких

1944 рік                     вояків, що возили вугілля, і повели їх до лісу, що в околиці Каменя. Другого дня ґестапівц арештували 12 свідомих українців цього села, привезли їх до Новиці, прив'язали до дерев і в неділю, як люди вийшли із церкви, всіх нещасних постріляно.

6 червня,                   Відкриття другого фронту в Західній Європі.

1944 рік

11-15 червня,         На Самбірщині (Львівщина) утворено УГВР

1944 рік                     (Українську Головну Визвольну Раду).

20  червня,                Відділ УПА напав на польську колонію в Калу-

1944 рік                    ші, щоб вигнати звідти поляків, робітників ТЕСПу. Було підпалено кілька будинків, люди втекли в поле. А вдосвіта, коли повстанці відступили, мадяри, що наступали, постріляли декого з тих поляків, сприйнявши їх за партизанів.

Кінець черв-            Відділами УПА проведено чистку в Підмихай-

ня, 1944 рік            лі, щоб вигнати звідти поляків. 28 чоловік було розстріляно, а решта втекли. Повстанці хотіли спалити костьол. Згоріло 3 снопи соломи, але костьол не зайнявся.      і

Липень,                      Сильні відділи УПА вчинили напад на українсь-

1944 рік                    кий двір-ліґеншафт у Бабині Середньому. Загинули 6 осіб (5 чоловіків та 1 жінка).

2 липня,                     Калійний комбінат дав місту світло.

1944 рік

5 липня,                    Солеварний цех калійного комбінату видав

1944 рік                    40 тонн кухонної солі.

11 липня,                  У Карпатах розпочав роботу новий Українсь-

1944 рік                    кий парламент - УГВР.

18-22 липня,           Розгром дивізії "Галичина" під Бродами. У

1944 рік                   боях загинув сотник дивізії Дмитро Паліїв, уродженець Перевозця, що на Калущині.

Липень,                      Калуш звільнено радянськими військами.

1944 рік

Липень,                      За три роки окупації фашисти знищили 7431

1944 рік                    жителя Калуша, 4756 чоловік з міста відправлено на каторжні роботи до Німеччини. Спалили 482 житлові будинки. Німецько-угорські окупанти за період окупації знищили та спалили: у Кропивнику - 388 дворів та 24 мешканців, 65 жителів вивезено на каторжні роботи до Німеччини; в Копанках - 122 двори та 36 мешканців, 112 - вивезено на роботи; у Голині спалено 39 хат, знищено 106 жителів, 332 - відправлено на роботи до Німеччини; у Підгірках спалено 12 будинків, 14 жителів знищено, 147 - відправлено на роботи до Німеччини;у Підмихайлі спалено 26 хат, 23 жителі знищено, в рабство вивезено 184 особи;у Завадці спалено 57 хат, 57 жителів знищено, 181 відправлено на роботи до Німеччини;у Пійлі відправлено до Німеччини 110 осіб;у Зборі - 276 осіб;у Негівцях - 132 особи;у Перекосах та Станьковій - по 200 осіб з кожного села вивезено на каторжні роботи до Німеччини.

4 серпня,                  Відступаючи, німці вивезли з калійного ком-

1944 рік                    бінату, на якому працювало до війни 3,5 тисячі

люду, все обладнання. Залишилися 2 динамомашини (1200 квт, 3200 квт). На комбінаті працює 200 чоловік. Є до 40 тонн кухонної солі. На пивзаводі все обладнання уціліло, лише вивезено паси, працює до 40 чоловік. Залишилося майже 240 тисяч літрів пива. У місті працює 3 лотки з продажу цього напою. З цегельні заводи знищені повністю. Маслозавод і м'ясокомбінат - частково. Мармеладну фабрику вже відбудовано, можна пускати в роботу, але бракує цукру. На лісо-промкомбінаті є до 3000 кубометрів деревини, яку можна розпилювати на 3 рамах, що уціліли. Можна пускати в роботу ковбасню. У промисловій артілі працює до 40 робітників. На цей час в місті є шевська та кравецька майстерні, в районі- 4 млини. На 90 відсотків вивезено обладнання з МТС. Тут є 3 трактори, працює 10 чоловік. У місті уціліла друкарня, що має 4 друкарські машини, однак нема паперу та редактора.

Серпень,                    У місті заледве налічується 4000 жителів. Йо-

1944 рік                    го покинули німці, поляки, а євреї знищені фашистами. 1 січня 1939 року у Калуші налічувалося близько 14 тисяч жителів.

Серпень,                    У черговий раз переіменовано вулиці міста.

1944 рік                    їм присвоєно імена діячів КПРС, російських і радянських письменників, воєначальників. Вулиця Фабрична відтепер називається вулицею Гастелло, Одверта - Руднєва, Мостиська - Інтернаціональна, Гірнича -Піонерська, Вузька - Люби Шевцової, Робітнича - Радянська, Височанка - Садовникова, Сонячна - Черемшини, Цвинтарна - Ольги Кобилянської, Проста - Міцкевича, З Вересня - 17 Вересня, Броварська -А.Капусти, Дуброва - П.Каракая, Безіменна -Філатова, Гольдмана - Артема.

29 серпня,                Повстанці під проводом Івана Ґонти (псевдо

1944 рік                    "Гамалія") вчинили напад на потяг "Станіслав-Калуш". Керівник повстанців загинув 1 листопада 1944 року в Чорному лісі.

Перша поло-           Пущено в роботу пивоварний завод.

вина жовтня, 1944 рік

Жовтень,                   Народився у Калуші співак, заслужений пра-

1944 рік                    цівник культури України, викладач музичного

 

факультету Прикартського університету Михайло Сливоцький. Виступав з концертами в Україні та діаспорі. Автор багатьох публікацій в періодичній пресі.

Листопад, 1944 рік

Під час боїв біля села Красне загинув курін­ний командир, сотник "Ярема" (Остап Линда, викладач старшинської школи УПА та член штабу ВО).

Грудень,                    Організовано Калуську державну мармеладну

1944  рік                    фабрику (тепер харчосмакова фабрика).

6 січня,                      Курінь "Різуна" зліквідував так званий вилазний

1945  рік                    пункт більшовиків у Ріп'янці, що біля Калуша. При тому загинуло 120 енкаведистів.

Лютий,                       Виходить у світ районна ґазета "Вперед",

1945 рік                    орган Войнилівського райкому партії.

22 березня,             У селі Голинь сапери повстанської сотні

1945 рік                    "Летуни" замінували залізничну колію і виса-

дили в повітря великий поїзд з 1500 біль­шовиками, яких командування НКВД стягувало для підкріплення великих облав проти УПА.

11 квітня,                  Органами НКДБ заарештовано най-

1945 рік                    вище керівництво УГКЦ.

19 квітня,                  У лісах Калуського району загинув Дмитро

1945 рік                    Грицай, учасник національно-визвольних

змагань, шеф головного військового штабу УПА, ґенерал, учасник проголошення Акту від­новлення Української держави ЗО червня 1941 року у Львові. У 1944-1945 р.р. керував боротьбою українських повстанців проти більшовиків у Калуському районі.

15 травня,                Нарада секретарів обкомів КП (б) У і началь-

1945 рік                    ників обласних управлінь НКВС і НКДБ

західних областей України у Львові за участю першого секретаря ЦК КП(б) У М.С. Хрущова, І що була присвячена боротьбі з оунівським підпіллям.

1945-                          Період репатріації польського населення

липень,                      з Калущини.

1946 р.р.

З серпня,                  Відділ УПА зробив засідку між Верхнею та

1945  рік                    Гуменовим на відділ НКВД,   що їхав з Войнилова. При цьому вбито 10 більшовиків.

б січня,                      У селі Грабівка розгромлено загін прикордон-

1946  рік                    ників НКВД. Вбито 12 осіб, 7 важко поранено.

10  січня,                   Відбулася районна конференція вчителів.

 1946 рік                  3 доповіддю на ній виступив завідуючий районним відділом народної освіти тов. Лилай.

11  січня,                   У Калуші були такі медичні заклади.райлікарня,

 1946 рік                    тублікарня, вендиспансер, тубдиспансер,

районна санстанція, пологовий будинок, дитяча і жіноча консультації, лікувально-медичний пункт калійного комбінату.

Початок                     Оунівське підпілля поставило перед собою

1946 року                завдання зірвати так звані вибори до Верховної Ради СРСР, що були призначені

на 10 лютого 1946 року.

1946 рік                    Проведено реорганізацію підпілля ОУН. На теренах області діяв крайовий провід УПА "Захід-Карпати". Він включав у себе Коломийський, Городенківський, Косівський, Калуський, Долинський і Рогатинський надрайонні проводи. Кожен надрайонний провід включав у себе 4-5 районних проводів. Крайовий провід УПА "Захід-Карпати" був зв'язаний із закордонним бюро Центрального

Проводу ОУН.

31 січня,                    Налагоджено телефонний зв'язок із селами

1946 рік                    Вістова, Хотінь, Добрівляни, Підгірки, Пійло.

Завершується прокладка телефонних ліній до Підмихайля та Сівки Калуської.

22 березня,             Ґазета "Червона зірка" повідомила, що до

1946 рік                    війни існували колгоспи в Кропивнику (ім. XVII

партз'їзду), Підмихайлі (ім. Молотова), Голині (ім. 8 Березня), Студійці (ім. Сталіна), Тужилові (ім. Шевченка) та Підгірках.

І квітня,                    У районі було 20 шкіл, де навчалося

1946 рік                    4235 учнів.

І травня,                   Станом на цей час райвузол зв'язку

1946 рік                    обслуговував 245 радіоточок в Калуші та 15

- у навколишніх селах.

І травня,                   Відновлена робота районної бібліотеки. її

1946 рік                    книжковий фонд складає 2,5 тисячі

примірників.

30 травня,                Калуська школа фабрично-заводського

1946 рік                    навчання урочисто відзначила перший випуск своїх вихованців. У їх числі були: Л.Камінський,

І.   Магасович,   Ф.   Дедур,   В.   Головко,   Я. Гульчишин, А. Тимків, І. Яцущик, П. Федуняк, М. Драган.

15 серпня,                Ґазета "Червона зірка" відвела одну сторінку

1946 рік                    на розповідь про калійний комбінат.

19 вересня,             Почалося спорудження газопроводу

1946 рік                    Калуш-Станіслав. Паливо із Калуського газопроводу планувалося подати в обласний центр у 1947 році. У 1948 році газопровід мав дістати Дубовиці.

21-22 вересня,      Проходили партійні звітно-виборні збори

1946 рік                    району. До складу районного бюро обрано:

П.С.Кириленка   (перший   секретар),   П.А. Завалішина (другий секретар), Г.М. Криволапу (секретар), М.А Мойсеєнка, М.П. Лобача, М.Г. Павлюченка та Г.М. Яковлєва.

31 жовтня,               У криївці біля села Липа Долинського

1946 рік                    району покінчив з життям Ярослав Мельник ("Роберт"),   крайовий  провідник  ОУН-УПА,

визначний   діяч   національно-визвольних змагань українського народу 40-х - 50-х років.

27 червня,                У приміщенні районного кінотеатру ім. Шев-

1947 рік                    ченка відбувся районний зліт піонерів.

12-13-14                   Збірна футбольна команда міста під назвою

вересня,                    "Нафтовик" брала участь у змаганнях на пер-

1947 рік                    шість області. Обігравши богородчанців (5:2), збірну обласного центру (1:0) та коломиян (2:1), стала їх переможцем. Збірна Калуша виступала в такому складі: Луців (капітан), Гучак, Карп'як, Василів, Відоняк, Келебай, Когут, Пархоняк, Поважняк, Мандрик, Зайдельман.

1947 рік                    Робітниці мармеладної фабрики А.Г.Гуліні

випав виграш облігації 25-карбованцевої державної позики. Виграла 1250 карбованців.

5 лютого, 1948 рік

 

У Сівці Калуській народився український поет, член Спілки письменників України Василь Олій­ник. Автор кількох поетичних книжок. У 1981 році ужгородське видавництво "Карпати" видало його першу поетичну книжку "Стремено". Відтак у 1992 році трьохтисячним накладом вийшла його друга поетична книжка "Гармонія площин". Закінчив факультет жур­налістики Львівського університету, сьогодні] працює заступником редактора волинської ґазети "Свіча".

9 лютого,                  У Калуші народився триразовий чемпіон Євро-

1948 рік                    пи, срібний призер Олімпійських ігор у Мюнхені,  один  з  найсильніших  бігунів  світу на 800-метрову дистанцію (поч. 70-х - 80-х років) ;

 

Євген Аржанов. Легкою атлетикою почав займатися в 1965 році під керівництвом викладача хіміко-технологічного технікуму Романа Степановича Козія, заслуженого тренера України, старшого викладача Львівського державного інституту фізкультури (1988 р.). У 1970 році виграв перший зимовий чемпіонат Європи для закритих приміщень у Відні, влітку цього ж року фінал Кубка Європи в Стокгольмі. У 1971- чемпіон Європи в Ґельсінкі. У 1972 році на Олімпійських іграх у Мюнхені Євген Аржанов завоював срібну медаль, показавши однаковий з перемож­цем час - 1. 45, 9 хвилини.

30 червня,                Відкрито пункт по боротьбі з раковими захво-

1948 рік                    рюваннями.

1948 рік                    Створено колгосп у Войнилові.

8 липня,                    У будинку, що належав калійному комбінату,

1948 рік                    відкрито дитячі ясла на 17 дітей.

1948  рік                    Калушани знову здобули кубок області з

футболу, перемігши у фіналі з рахунком 2:1 долинян. Володарі кубка виступали у такому складі: воротар С. Келебай, А. Луців, В. Лужний, І. Кушлик, І. та К. Парохоняки, Я. Зайдельман, Я. Кебус.

Січень-                       У Калуському та Перегінському районах повс-

березень,                  танці та члени оунівського підпілля постійно

1949  рік                    нищили телефонні лінії, сільради, молочарні,

клуби.

21 січня,                    За дорученням оунівського підпілля у Калуш»

1949 рік                    застрелено "стребка" Павла Кучера.

25 січня,                    У селі Микитинцях Косівського району наро-

1949 рік                    дився український поет, журналіст, перекла-

дач,   літературознавець,   член   Спілки письменників  України  Василь  Ганущак.   Під

 

 

10 лютого, 1949 рік

час наступу Маланчука на українську культуру у 1973 році був виключений з Львівського університету. У 1974-1985 рр. - апаратник Калуського виробничого об'єднання "Хлорвініл". З 1978-1984 рр. навчався заочно в літературному інституті ім. М. Горького (Москва). З 1985-1990 рр. - працює кореспондентом газети "Комсомольський прапор", а з липня 1990 року - заступник редактора "Нового часу". Досліджує творчість українських письменників Румунії, Словаччини, Польщі. Переклав з білоруської поему Ніни Мацяш "Олекса Довбуш". Автор поетичної збірки "Відрух", що вийшла в Івано-Франківську у 1991 році (фактично 1993р.), віршів, скоромовок для дітей.У 1989 році -довірена особа Дмитра Павличка, депутат обласної Ради першого демократичного скликання від Калуша.

10 лютого,     У Чорному лісі біля села Завій повстанці застрелили із засідки лейтенанта та сержанта обласного 1949 рік          МГБ.

 

16 лютого,               В Угринові Середньому тривала перестрілка

1949 рік                    між групою підпільників та групою МВД.

Березень, 1949 рік

Відбулася районна олімпіада дитячої самоді­яльності.

Травень, 1949 рік

На комені калійного комбінату було вивішено синьо-жовтий прапор. Аж до 1952 року на теренах Калущини діяли дві повстанські боївки ("Забіяки" та "Олега"). Підпільники захищали місцевих мешканців від окупантів, не ви­конувалися норми держпоставок, не сплачувалися податки, не виконувались п'ятирічки, були зірвані вибори до Верховної Ради СРСР у 1946-1948 р.р.

2 червня,

1949 рік,

Відбулося відкриття піонерського клубу, на якому було до 500 дітей з міста та навколишніх сіл Калуського району.

1949 рік,            "Хімік" (Калуш) став бронзовим призером чем­піонату області, а у фіналі на кубок посту­пився з рахунком 4:1 "Спартаку" зі Станіслава.

 

22 січня,      Відбулися районні партійні збори. З допові­ддю на них виступив перший секретар райко­му партії' Л.С. 1950 рік        Кириленко. На пленумі обрано бюро РК КП (б)У, до складу якого ввійшли: К.М. Дика, Л.С. Кириленко, М.М Кондратович, М.А. Мойсеєнко, О.Н. Нєвєров, І.Ф. Овчинніков та М.І. Романов. Першим секретарем райкому обрано Л.С. Кириленка.

Зима,           56 родин (четверту частину жителів Угрино-

1950 рік       ва Старого) відправлено на спецпоселення в Хабаровський край.

Початок травня,     У Калуші відкрито міський парк. На відкритті

1950 рік                    було до 2 тисяч люду, особливо багато молоді.

Літо,    1950 рік        Мешканців Болохова та Яворівки вислано на південь України.

 

17 червня,        Тогочасний голова Станіславського облвиконкому

1950 рік            Ю. Кобзін звернувся до Голови Президії Морховної Ради УРСР М.С. Гречухи з пропозицією змінити назву Калуша на Хрущово.

Жовтень,                   Відбулась перша конференція добровільного

1950 рік                    спортивного товариства "Колгоспник". Прибули делегати від 18 колгоспів району. Головою районного спортивного товариства обрано О.В. Федика.

20-28 жовтня,        Війська МГБ провели на Прикарпатті широ-

1950 рік                    комасштабні акції проти оунівського підпілля, використовуючи місцевих "стребків" із значною кількістю собак. У ході операції було зліквідовано 24 підпільні проводи з Калущини. Вислано 252 сім'ї так званих "посібників" оунівців.

18 листопада,        Неподалік села Бережниця було проведено

1950 рік                    операцію з участю трьохсот солдатів по ліквідації бункера керівника нового складу крайового проводу УПА "Захід-Карпати". Схрон було виявлено під час бою з підпільниками. Загинуло 8 осіб - керівників проводу УПА "Захід-Карпати".

26 листопада,        Районна нарада робсількорів. З доповіддю

1950 рік                    на ній виступив редактор райґазети "Червона зірка" тов. Овчинніков.

5-6 грудня,              Перша конференція більшовиків Калуського

1950  рік                    району. Першим секретарем РК КП (б)У обрано 0.0. Цуцуянова.

1951   рік                    Створення колгоспів на теренах Західної України командно-адміністративним методом.

28 серпня,                Селянські господарства і колгоспи району

1951 рік                    виконали річний план хлібозаготівель на 100,6

1951 рік                    Колектив шахти "Калуш" налічував у своїх рядах 16 "почесних гірників".

1951 рік                    Руйнування та виселення в чужі краї зазнали

мешканці сіл Зелений Яр, Довгої Калуської, обох Угринових, Кадобна.

23 грудня,                У Калуші відкрито юнацьку спортивну школу.

1951  рік                    До неї прийнято понад 100 школярів віком від 14 до 17 років (легкоатлетична, футбольна секції, гімнастика, акробатика, секція боксу).

1952  рік                    Біля села Дзвиняч Богородчанського району

загинув повстанський поет, публіцист Марко Боєслав (Михайло Дяченко, уродженець Боднарова).

1952 рік                    Три бібліотеки створено при сільських клубах

Мислова, Бабина Зарічного та Сівки Калуської. У книгозбірнях налічувалося понад 3 тисячі книг.

1952  рік                    "Хімік" (Калуш) - чемпіон області.

11 жовтня,               Гастролі Коломийського та Стрийського драм-

1953  рік                    театрів до Калуша. Коломияни показали калушанам сатиричну комедію Василя Минка "Не називаючи прізвищ". Стрийський театр презентував "Лісову пісню" Лесі Українки.

1953 рік                    На цей рік було заплановано руйнування

Завою. Його жителі теж мали бути виселені на південь України. Але з невідомих причин цього не сталося. Цю акцію хотіли здійснити під приводом вилучення землі під "спецпризначення" (для військової частини та полігону).

4 червня,                  Норильське повстання політв'язнів. Серед його

1953 рік                    учасників були і калушани: Василь Бобик, Павло Терпак, Іван Кульчицький, Павло Вагилевич, Роман Рудий та інші.

1954 рік                     Орденами Леніна нагороджено вчительку СШ№ 1   Т.С. Сорокату, вчительку Кропивницької иосл.мирічки Г.І. Мартинович та вчителя Підмихайлівської СШ Г.В. Гриньова.

Березень,                  Започаткувало свою діяльність Калуське

1954 рік                    автотранспортне підприємство, що мало два

структурні підрозділи для перевезення вантажів і пасажирів. Згодом з нього в окремі структури виокремилися АТП 12662 та АТП 12630. Тоді на рахунку АТП було лише 42 автомобілі.

Березень,                  У Калуші урочисто відкрито пам'ятник Тарасу

1954 рік                    Шевченкові.

1954 рік                    Розпочалося будівництво нового приміщення вокзалу.

1954 рік                    Одержали струм Мостище, Копанки та Новиця.

16 травня,                Кінґірське повстання політв'язнів. Серед його

1953  рік                    учасників була мешканка Калуша Ольга Безрука.

1954  рік                    У клубі села Голинь встановлено другу в районі стаціонарну кіноустановку.

1954 рік                    В Калуському районні 6 ощадкас (3 в місті, З- в селах району).

1954 рік                    20 комсомольців району виявили бажання

освоювати цілину. В Казахстан та Алтайський край виїхали брати Василь та Петро Кучери з Мислова, В. Яковишин з Ріп'янки, механік Ю. Букач. Семеро подалися в райони Поволжя.

1954 рік                    34 трудівники Калуського калійного комбінату

нагороджені медалями "За трудову доблесть" та "За трудову відзнаку".

і жовтня,                  Започаткував свою діяльність на калійному

1954 рік                    комбінаті заочний відділ Московського хіміко-технолоґічного технікуму. На чотирьох відділах - енерґомеханічному, планово-економічному, хіміко-технолоґічному і будівельному -навчалося 50 осіб.

1954 рік                    На калійному комбінаті завершено спорудження дитячих ясел на 44 місця.

22 грудня,                На Середнянській горі (село Середнє тодіш-

1954 рік                    нього Войнилівського району), за переказами, з'явилася Божа Матір. Відтоді гору стали

називати Святою.

1954  рік                    На кінець року в районі було 5 середніх, 17 семирічних та 6 початкових шкіл, де працювало понад 390 вчителів і навчалося 6488 учнів.

2 лютого,                  Молоді калійники відреагували на зверенння

1955  рік                    москвичів і знову вирішили підсобити в освоєнні цілини.

ІЗ лютого,                Станіславський театр ляльок показав у Калуші

1955 рік                    виставу.

1955 рік                    Завершено електрифікацію колгоспного виробництва.

1955 рік                    3 радянських ґулаґів починають повертатися на Калущину політв'язні.

1955 рік                    Здано в експлуатацію виробниче приміщення

нової МТС.

1955 рік                    Понад 600 висококваліфікованих спеціалістів

для промисловості і сільського господарства випустили в цьому році спеціальні учбові заклади міста. Понад 100 чоловік закінчили Калуське ремісниче училище.

1955 рік                    Добре потрудилися в цьому році робітники

калуських центральних ремонтно-механічних майстерень. Понад річне завдання тут відремонтовано 27 тракторів, дано 18 тонн чавунного та кольорового литва.

1956 рік                    "Хімік" (Калуш) - знову чемпіон області. На

цей час команду тренує Михайло Скурчинський.

Грудень,                    Введено в дію 12-квартирний житловий буди-

1955 рік                    нок для робітників калійного комбінату. Робітниче селище калійників отримало газ.

1955 рік                    Повністю радіофіковано район. На   тисячу

одиниць у ньому збільшилась кількість радіо-точок.

Грудень,                    Редакція Газети "Червона зірка" отримала від

1955  рік                    читачів району 2366 листів.

1941 з них опубліковано.

1 січня,                      Статистичні дані на цей час засвідчують таку

1956  рік                    кількість навчальних закладів у місті: СШ №1 (42 вчителі і 833 учні), СШ № 2 (20 вчителів, 307 учнів), СШ № 3 (23 вчителі, 408 учнів) початкова школа №1 (4 вчителі, 82 учні), початкова школа № 2 (4 вчителі, 100 учнів) початкова школа № 3 (2 вчителі, 56 учні).

13 березня,             На Рогатинщині народилась українська пись-

1956 рік                    менниця і педагог Марія Вайно. З 1957 року-

в Калуші. У 1973 році закінчила СШ № 1, у 1980 році - філологічний факультет Чер­нівецького університету (українське відділення). Авторка збірок "Паводок" (1992), поезій "Терпкість" (1992), статей у періодиці.

1 травня,                  У клубі калійного комбінату гастролює Калінін-

1956 рік                    градський драматичний театр. Поставлено п'єсу Шкваркіна "Чужа дитина" та "З любов'ю

не жартують" Кальдерона.

1956 рік                    У Калуші відкрито музичну школу. У ній по класу баяна, фортепіано, скрипки, домри навчалося 110 учнів.

Липень,                      У Підгірках встановлено пам'ятник Івану Фран-

1956 рік                    кові. Скульптор бюста - Й.Николишин.

Грудень,                    На цей час у місті функціонують такі заклади

1956 рік                    культури: Будинок культури на 360 місць ,кінотеатр ім.   Шевченка  -  300  місць,  міська

масова бібліотека, міська дитяча бібліотека,районна дитяча бібліотека та музична школа.

1956 рік                    "Хімік" (Калуш) - володар кубка області. У фіналі

калуські  футболісти  подолали  опір   "Кол­госпника" з Ямниці.

 

4 січня,                      У Перевозці на Калущині народився українсь-

1957 рік                    кий історик Ігор Андрухів. Один з організаторів

культурно-наукового товариства "Рух", автор статей про Дем'янів Лаз. Надрукував низку праць з історії' України, видав працю В. Будзиновського "Гадяцька угода" між Польщею і Україною 1658 року" (1990 рік).

1957 рік                    За відмінну якість на всесоюзному конкурсі

підприємств м'ясної та молочної промис­ловості СРСР нагороджено дипломом II ступеня Войнилівський сирзавод.

1957 рік                    На цей час у місті функціонувала лікарня на

100   ліжко-місць,   пологовий   будинок, тубдиспансер. У цих закладах працювало 26 лікарів, 178 фельдшерів та медсестер.

Листопад,     «Хімік»  (Калуш) - чемпіон і володар кубка області. У цей рік за команду грав теперішній тренер київського "Динамо" і збірної України з футболу, заслужений майстер спорту Йожеф Сабо.

Квітень,                      Початок діяльності Войнилівської міжколгосп-

1958 рік                    ної будівельної організації, що на початку своєї

діяльності обслуговувала 22 колгоспи району.

1 листопада,           Засновано Калуську нафтогазорозві-дувальну

1958 рік                    експедицію глибокого буріння.

12 листопада,        У Калуші виступив Поліський ансамбль пісні

1958 рік                    і танцю.

1958 рік                    У Калуші став до ладу перший в Україні

дослідно-експериментальний цех по вироб­ництву сульфату амонію - цінного мінерального добрива.

1958 рік                    "Хімік" (Калуш) - чемпіон області, здобув чет-

верте місце на спартакіаді профспілок. Гра­ючий тренер калушан Золтан Дьорфі у поєдинку з рівненським "Колгоспником" у стилі Пеле забив м'яч з центра поля.

 

 

15 січня,                    На цей час у місті проживало 12873 жителів ,

1959 рік                    на тисячу менше, ніж їх було в 1939 році.

Січень,                        Організовано БМУ-1, що веде в місті будівницт-

1959 рік                    во житла і об'єктів соціально-культурного призначення.

15 січня,                    Калуський район налічував загалом 52367 жи-

1959 рік                    телів, серед яких 39494 були мешканцями сільських населених пунктів.

1959 рік                     Розпочато будівництво Калуського хіміко-

металурґійного комбінату.

Січень,                        У місті функціонують такі лікувальні заклади:

1959 рік                     райлікарня, пологовий будинок, вендиспансер,

тубдиспансер, дитяча лікарня, стомат-поліклініка, станція швидкої допомоги, мед­пункт калійного комбінату.

Травень,                    Із Нового Роздолу до Калуша було переве-

1959 рік                    дено будівельно-монтажний трест "Хімме-талурґбуд". Першим його будівельним об'єктом у місті стала так звана піонербаза, що складалася з бетонорозчинного вузла, вузла на 2 бетонозмішувачі. За цей рік трестом виконано робіт на 6 мільйонів карбованців. До його складу входили З будівельні управління.

Вересень,                 У Калуші відкрито будівельне училище на

1959 рік                    275 учнів.

Листопад,                 На цей час у місті функціонують такі промисло-

1959 рік                    ві підприємства: калійний комбінат, хімічна фабрика,   трест  "Хімметалурґбуд",   ЦРММ,

цегельний   завод  раднаргоспу,   цегельний завод  управління   будівельних   матеріалів,

пивзавод, маслозавод, сушзавод, райпром-комбінат, артілі ім.Шевченка та "Перемога", райспоживспілка та друкарня № 4.

14 січня                   Цей день названо днем великого новосілля:

1960 рік                     84 сім'ї з тресту "Хімметалурґбуд" отримали

квартири в новому селищі. Калуські будівельники і далі розгортають фронт будівельних робіт. Тільки житла треба збудувати цього року 15000 квадратних метрів. Це втроє більше, ніж торік.

1 серпня,                  З'явився документ, в якому йшлося про від-

1960 рік                     криття Калуського хіміко-технолоґічного тех-

нікуму. У ньому сказано про те,що на цей рік слід встановити прийом 90 чоловік.

1960 рік                     У школах області запроваджено обов'язкове восьмирічне навчання.

13 листопада, 1960 рік

 

У селі Кадобна Калуського району народилась українська поетеса Галина Пухта (Сухарник). У1977 році поступила на заочне відділення філологічного факультету Одеського держуніверситету. Навчання поєднувала з працею в Калуській школі № 8, відтак у Голинській середній та Кадобнянській восьмирічці. Нині виховує учнів у Брошнівській ЗОНІ І-ІІІ ступенів. Друкувалася в періодиці України. Авторка збірки "Поезія" (1995).

 

1960 рік                     Цього сезону "Хімік" виступав у такому складі:

Макаровський, Богатирьов, Зеленко, Грацлі,

Римчук, Юрченко, Довжанський, Когут, Мандрик, Дьорфі, Мовчій. "Хімік" і цього року став чемпіоном та володарем кубка області. У фіналі калушани обіграли "Авангард" з Коломиї з рахунком 6:0.

1960  рік                    У Войнилові побудовано раймаг, культмаг, ресторан, 3 їдальні, гастроном та ще кілька крамниць.

1 січня,                      Загальна житлова площа у Калуші складає

1961   рік                     158494 квадратних метри. У місті 2154 дер-

жавні будинки, 1481 будинок складає приватновласницький фонд.

1961 рік                    Велика хіміндустрія стукає в двері. Будівель,

ники забудовують перший житловий мікро­район і дбають про надійні тили будіндустрії. Будується Чечвинське водосховище, яке спочатку називали Рожнятівським морем. Поряд з хімфабрикою виростає і ТЕЦ. Калуш оголошено місцем всесоюзної ударної ком­сомольської будови. Тут проведено республіканську нараду-семінар з питань будівництва.

1961 рік                    Редакція ґазети "Червона зірка" використовує

привозні кліше. У ґазеті з'являються перші фотосвітлини місцевих об'єктів. Так, скажімо, І. Булига зафіксував кінотеатр ім. Т. Шевченка (нині концертний зал училища культури). Це й було перше кліше у місцевій періодиці.

1961 рік                    У Підгірках Володимир Зварун зорганізував

чоловічу хорову капелу, якій було присуджено почесне звання    "народна".

Червень,                    У Калуші побували гості з Румунії.

1961 рік

27 червня,                В інтерв'ю "Весь Калуш у риштуваннях ново-

1961 рік                    будов" хтось заявив кореспондентам, що до кінця семирічки населення міста виросте до 80000 жителів, але цей прогноз, як бачимо сьогодні, був невдалим.

8 липня, 1961 рік      У калуші побували артисти Малого театру з Москви.

1961 рік           У калуші гастролювала знатна ланкова Марія Загладь з Житомирщини, яка найперше поспішила до калуських калійників.  

18-10 серпня, 1961 рік У Калуші створено базу будіндустрії: пущено в дію завод-автомат та лінію стінових панелей. Трестом керує Б.П. Биков.

1961 рік    28 тонн прикарпатського волокна з Калущині' відправлено до Англії.

1961 рік    "Хімік" (Калуш) - чемпіон та володар кубка області. У фінальному поєдинку команда пе­ремогла   "Авангард"  з  Коломиї з  рахунком 2:1.

1961 рік   

 

У Калуші народився український поет Іван Козаченко. Закінчив Київський держунівер­ситет. Філолог, вчителював і працював у Музеї книги та в товаристві книголюбів, працював у журналі "Піонерія". Публікував вірші у періодиці. Учасник 9 всесоюзної наради молодих письменників. Нині живе в Києві. Автор збірки "Згорання - наша суть".

 

9 лютого,

1962 рік          База будіндустрії тресту "Хімметалурґбуд" дала перші кубометри збірного залізобетону.

Лютий, 1962 рік         Пущено в роботу хлібозавод.

Червень, 1962 рік     Створено завод "Рембуддормаш" (було роз­ділено управління механізації, що належало тресту "Хімметалурґбуд"). Спочатку на заводі працювало 88 чоловік.

 

 

 

 

 

 

18 серпня, 1962 рік

 

Народився у Калуші український драматург", художник, музикант і журналіст Юрій Іздрик. У 1984 році закінчив Львівську політехніку і здобув спеціальність інженера-механіка. У 1989 році заснував та редаґував "Часопис тексту і візії "Четвер". Твори надруковані в журналах "Четвер", "Перевал" (19.92,1995), "Сучасність" (1995), варшавському "Відрижка" (1990), "Мистецькі студії" (1995), "Література на свьєцє" (1995), альманасі "Шедевра" (1995). Автор інсценізацій "Цвіркун на запічку" за Чарльзом Діккенсом і "Над прірвою в житті" за Джоном Селінджером (поставлені на сцені Чернігівського молодіжного театру), і власної п'єси "Чернь". Учасник багатьох художніх виставок в Івано-Франківську та Львові.

1962  рік                    Споруджено будинок культури на 500 місць в Новиці.

Січень,                        Ґазету "Червона зірка" переіменовують в між-

1963  рік                    районну "Зорю Прикарпаття"- орган Івано-Франківського обкому компартії України і облвиконкому при Калуському виробничому колгоспно-радгоспному управлінні. Рік вона висвітлює життя Калуського, Долинського, Рожнятівського, Войнилівського і Болехівського районів. Тут працює майбутній письменник Микола Яновський.

1963 рік                    Калушанка Лідія Человань бере участь в республіканському семінарі молодих літераторів, який відкривав Павло Тичина.

1963 рік                    У Києві в збірнику "Українські народні пісні і календарна обрядова лірика" вміщено записи народної творчості Миколи Федюшки-Євшана, зроблені ним у Войнилові.

1963 рік                    У місті закладено основні маґістралі водопро-

відної мережі.

1963 рік                    У Калуші побували чемпіонка XVII Олімпійських ігор Віра Крепкіна. Цього ж року тут знову були артисти Державного Академічного Малого театру з Москви.

1963 рік                    Став до ладу завод комунального устаткування.

Серпень,                    Колектив БМУ-1 тресту "Хімметалурґбуд" за

1963 рік                    півроку ввів у дію 8 об'єктів. У першому мікрорайоні міста здано в експлуатацію школу на 960 місць. При школі є майстерня, під­собні приміщення, спортивні майданчики.

1963  рік                    "Хімік"(Калуш)- володар кубка області. У фіналі

він обіграв "Нафтовик" з Долини у другому поєдинку з рахунком 1:0. Перший завершився нічийним результатом - 4:4.

1 січня,                      Розпочато будівництво теплоелектроцентра-

1964  рік                    лі.

25 червня,                Видав свою першу продукцію Калуський за-

1964 рік                    вод залізобетонних виробів і конструкцій. На всесвітній  виставці  за  будівництво  заводу

"Автомат" калушани отримали диплом другого ступеня.

19 серпня,                Затвердження редакційної колегії багатоти-

1964 рік                    ражної ґазети "Калуський хімік", органу парт-

кому, профкому та адміністрації Калуського хіміко-металургїйного комбінату.

Листопад,                 У Войнилові започаткувало свою навчальну

1964 рік                    діяльність СПТУ № 34.

1964 рік

 

У цьому році калуський "Хімік" очолив колиш­ній його гравець Юрій Грацлі, який тренує команду аж до 1970 року. Тоді за команду виступають Р. Шпитальний, М. Гнатишин, В. Лабик, Я. Площанський, М. Цап, М. Зеленко, В. Голей, Т. Мельник, М. Костанкевич.

Січень-                       Обласне книжково-журнальне видавництво

лютий,                        випустило у світ першу поетичну книжку калу-

1965 рік                    шанина Йосипа Попадюка, що мала назву "Сузір'я над Карпатами".

1965 рік                    На заводі "Рембуддормаш" розпочався

серійний випуск кранів КГС-5Е. Чисельність працюючих на заводі зросла до 221 чоловіка.

31 серпня, 1965 рік

 

Стало до ладу виробництво аеросилу на хіміко-металурґійноіч/ комбінаті. На Домб-ровському кар'єрі розпочали видобуток калійних руд відкритим способом.

Жовтень,                   Відкрито Войнилівську районну лікарню на

1965 рік                     100 ліжко-місць.

1965 рік                    Калуський "Хімік" виборов перше місце в

чемпіонаті області, а у фіналі кубка з рахунком 3:2 поступився "Карпатам" з Брошнева.

1965 рік                    Райспоживспілку очолює В. Харченко, змішторг - Л. Грицюк, ВРП КХМК - М. Даниленко. У місті є вже автобаза "Головльвівбуду", яку очолює Л. Мар'єнко, автопідприємство (І. Горбик), автоколона № З (Г. Куркоєдов), гараж № З (І. Манжелей). Трест "Хімметалурґбуд" очолює В. Федорович, а керуючим тресту "Західхімпроммонтаж" є Г. Осадчий. До "Хімметалурґбуду" належать БМУ-1, БМУ-2, БМУ-3, БМУ-4, БУ-5, БУ-6, БМУ-"Промхімбуд", БМУ-8. Серед організацій тресту "Західхім­проммонтаж" значиться СУ-37, СУ-532, СУ-53, СУ-244, СУ-612. Окрім того, у місті є кущ млинів, друкарня, побуткомбінат, контора глибокого буріння, калійний комбінат, хіміко-металурґійний комбінат, ЗКУ, монтажно-заготівельний завод, "Рембуддормаш", завод залізобетонних виробів і конструкцій, завод будматеріалів, харчокомбінат, пивзавод, сирзавод, овочесушильний завод, ЦРММ.

29 січня,      20- річний ювілей відзначила Калуська се­редня школа робітничої молоді № 1 (директор Феофан Кирилишин).

Кінець січня    1966 рік      У Калуші налічувалося 25 тисяч жителів.

1966 рік                    Дириґент Володимир Зварун, уродженець села Красне Рожнятівського району зорганізував у Калуші хор "Чорногора", який згодом був удостоєний звання "народний".

1966 рік                    На базі центральних ремонтних механічних майстерень виник завод "Нафтобурмаш-ремонт".

1966 рік                    Будівельники здають в експлуатацію об'єкти

шахти ім. 50-річчя Жовтня.

 

1966  рік                    Калуський "Хімік" - чемпіон області з футболу.

У фіналі кубка області поступився "Карпатам" з Коломиї по сумі двох зустрічей (перша -0:0, друга- 2:0).

1 січня,                      У Калуші на цей час мешкає 34 тисячі жи-

1967  рік                    телів.

1967 рік                    На "Рембуддормаші" розпочато випуск баш-

тових кранів КБ-100-ОМ вантажопідйомністю 5 тонн, а також універсальних бульдозерів на базі трактора МТЗ-5-5 ЛС. На підприєм­стві створено два основні цехи - механічний та ремонтний.

1967 рік                    Пущено в дію комплекс хімфабрик хіміко-

металурґійного  комбінату.  Для  робітників,

 

інженерно-технічних працівників цього підпри­ємства побудовано 4 мікрорайони з повним комплексом об'єктів соцкультпобуту.

1967 рік                    Освоєно виробництво поліакриламіду-надзвичайно ефективного коаґулянту, що широко використовується в харчовій, хімічній, нафтогазовій промисловості.

1967 рік                    Перші кіловати та гігакалорії електричної та теплової енергії видала Калуська ТЕЦ.

15 серпня,                Міськвиконком Калуської районної Ради ухва-

1967 рік                    лив рішення про створення лісопаркової зони навколо Калуша. Для неї виділено площу, що

становить 1626 гектарів.

1967 рік                    Встановлено пам'ятник Герою Радянського Союзу молодшому лейтенанту Олександру Корякову у Боднарові.

27 жовтня,               "Робітнича ґазета" надрукувала допис І. Бойко-

1967 рік                    вича "Місто випростовує плечі" (про калуські новобудови).

Листопад,                 У журналі "Дніпро" поет Степан Пушик надру-

1967 рік                    кував вірш "Новокалуська ніч".

Грудень,                    "Хімік" (Калуш)- чемпіон області. У фіналі ко-

1967 рік                    манда поступилася "Нафтовику" з Надвірної за сумою двох матчів (1:1 і 3:1).

Грудень,                    Стала до ладу перша черга Калуського хімі-

1967 рік                    ко-металурґійного комбінату.

1967 рік                    У книзі "На землі Прикарпатській" (у нарисі "Промінь кристалу") є розповідь про нашого земляка, уродженця Сівки Войнилівської Калуського району, лауреата Ленінської премії, доктора фізико-математичних наук Михайла Бродина.

1 січня,                      У Калуші налічується 37 тисяч жителів.

1968 рік

20 січня,                    У ґазеті "Комсомольський прапор" з'явилася

1968 рік                    пісня "Моя калушанка". (Слова С. Пушика, муз. Ю. Канаки)

7 березня,                Муляру тресту "Хімметалурґбуд"   М. Гребін-

1968 рік                    чаку присвоєно почесне звання "Заслужений будівельник Української РСР".

17 червня,                Вчительці Г.Г. Потравній присвоєно почесне

1968 рік                    звання "Заслужений вчитель школи Української РСР".

1968 рік                    Хоровій капелі "Чорногора", що була при районному Будинку культури, присвоєно звання "народний", а її дириґент В.І. Мельник удостоєний звання "Заслужений працівник культури УРСР". Такого ж звання удостоїлась і директор Палацу культури "Мінерал" В.П. Сєрова.

Листопад,                 У журналі "Людина і світ" Є. Прищепа розпо-

1968 рік                    вів про організатора "середнянського чуда" Антона  Поточняка.  Допис  мав  назву  "Лик

уніатського душпастиря".

1968-1969 рр. Мережу навчальних закладів Калуша скла­дали: Калуські початкові школи №№ 1, 2, З, 4 (16 класів), восьмирічні школи (20 класів), СШ № 1 (32 класи), СШ № 2 (18 класів), СШ № 4 (24 класи), СШ № 5 (ЗО класів), СШ № 6 (27 класів).

1968 рік                    "Хімік" (Калуш) -другий призер чемпіонату об-

ласті, а друга міська команда "Будівельник" у фіналі кубка області поступилася з рахунком 0:4 "Нафтовику" з Долини.

15 лютого,               20 тонн жирного сиру, замість 15 запланова-

1969 рік                    них, відправлено із Калуського сирзаводу на Кубу. На експорт іде також деяка продукція хіміко - металургійного комбінату, пароводяні крани заводу комунального устаткування (Болгарія, Іран, Чехословаччина, Угорщина, Польща, Монголія, НДР, Пакистан, Куба).

9 березня,                У селі Перевозець Калуського району відкри-

1969 рік                    то пам'ятник Тарасу Шевченкові.

24 березня,             Відкрито універмаг "Україна". Першого дня

1969 рік                    за 3 години роботи тут виторг склав 11 тисяч 500 карбованців. А вже наступного дня було продано різних товарів на 16 тисяч кар­бованців.

1969 рік                    Представники сільського господарства району придбали понад 20 тракторів, 3 зернові і 2 силосні комбайни, 10 автомашин, майже 50 сівалок, плугів-культиваторів та інших причепних механізмів. Це вдвічі більше, ніж минулого року.

1969 рік

 

 

 

 

1969 рік                   "Хімік" (Калуш) -   чемпіон області і володар кубка, а "Будівельник" (Калуш) - бронзовий призер. У фіналі кубка "Хімік" здолав опір "Нафтовика" з Долини з рахунком 4:1.

29 Листопада,        Електролізники зміни майстра Олександра

1969 рік                  Ошлакова отримали перший ківш магнію, а

Михайло Любовиков  із Солікамська  відлив першу сувенірну чушку сріблястого металу.

Так розпочиналась історія виробництва магнію на Прикарпатті.

Осінь,                       Будівельники БМУ-1 тресту "Хімметалурґбуд"

1969  рік                  під орудою майстра Яреми Матвійка про-

довжили розпочате будівництво першого дев'ятиповерхового будинку, що на вул. Богдана Хмельницького.

Січень,                     Калуський "Рембуддормаш"приступив до виго-

1970  рік                  товлення бетоноукладачів УБ-132 та бітумних

установок.

1970 рік                  На Калуському хіміко-металурґійному комбінаті задіяно виробництво карбомідних смол.

9 травня, 1970 рік

 

Прах полеглих у другій світовій війні був перезахоронений в братську могилу на погорбі Слави. Тут створено меморіально-скульп­турний комплекс, що складається з титанового обеліска (був титановий, але покрали на нижні секції обеліску і мусіли замінити на стальні пофарбовані. прим yurko), який нагадує штик гвинтівки, і викладеного з каменю прапора. На перед­ньому плані - прямокутна стела, на якій зображені мати, двоє бійців, трембітар, робітник і селянка. Біля підніжжя стели 9 надмогильних плит, на яких викарбувані імена загиблих воїнів. Автори комплексу - скульптор Ф. Коцюбинський, архітектори - М.Фащенко та Ф.Пилипенко.

1970 рік                  При редакції ґазети "Зоря Прикарпаття" діє літературна студія "Карпатські акорди". її засідання відвідують робітник ремонтно-механічного  заводу КХМК  Василь  Олійник,

вчитель Йосип Кащишин, гірничий інженер Юрій Курилко, Йосип Попадюк, учениця СШ № 1 Марія Вайно, журналіст Іван Тимцюрак та ін.

1970 рік                     Нововведені в дію промислові виробництва дають більше як 60 відсотків загальної кількості продукції, що її випускається в районі.

1970 рік                    У Калуші і селах району збудовано і відкрито 10 нових магазинів і 7 підприємств громадсь­кого харчування.

1970 рік                    У школах району навчається  19560 учнів.

1970 рік                    "Будівельник" (Калуш) - чемпіон області з фут-

болу, а "Хімік" цього року здобув лише третє місце.

Грудень,                    У районі Височанки став до ладу телерет-

1970 рік                    ранслятор. З цього часу мешканці міста й району приймали першу програму телеба­чення по 4-ому метровому каналу.

1970 рік                    Ужгородське видавництво "Карпати" видало книжку "Калуш - місто хіміків" (Наклад 1800 примірників). "В книзі коротко висвітлена історія міста Калуша з найдавніших часів і до сьогодні. Зібрано багатющий документальний матеріал, який розповідає про історію міста, про те, як за роки радянської влади колись провінціальне містечко Калуш стало одним з індустріальних центрів Прикарпаття, містом великої хімії. Книга,- зауважують автори цього видання,- може бути використана широким колом науковців, пропаґандистів, краєзнавців та вчителів, на яких вона і розрахована". У редакційну колеґію входили: Н.М. Владико, Л.А. Кирилюк, А.Б. Кондратенко, Д.М. Мессінг, І.Г. Посторонко, доцент М.П. Хвостін (відповідальний редактор).

1970 рік                     Введено в дію Палац спорту "Будівельник", що має 4 спортивних зали з усіма підсобни-

ми приміщеннями.

1970  рік                    У Хотінській церкві відкрито атеїстичний музей. За два роки його відвідало 138 тисяч чоловік. Проведено понад 200 груповиі екскурсій робітників, колгоспників, учнів а також відвідувачів з навколишніх районів. Гостями музею були секретар ПрезидІ Верховної Ради УРСР Я.Я. Колотуха, заступник міністра культури УРСР І.Т. Буляний представники Львова, Києва, Москви, Молдавії і навіть студенти Уральського політехнічногі інституту.

1 січня,                      У місті налічувалося 84 партійних та 57 ком-

1971   рік                    сомольських організацій (3316 комуністів і 8700 комсомольців).

1971 рік                    У місті будується широекранний та широкоформатний кінотеатр, будинок побуту.

1971 рік                    Завершено реконструкцію "Рембуддормашу"

тут споруджено цех металоконструкцій.

1971 рік                    На виборах до Верховної Ради УРСР по Калуському виборчому округу № 176 обрано секретаря Президії Верховної Ради УРСР Я.Я Колотуху.

1971 рік                    Вийшов у світ 26 том "Історії міст і сіл Української РСР. Івано-Франківська область" де є деякі матеріали до історії Калуша і населених пунктів району.

1971 рік                    У місті створено туристичну секцію, якою ні перших порах керував Юрій Тютін.

1971 рік                    Героєм Соціалістичної Праці став бригадир монтажників тресту "Хімметалургбуд" заслужений будівельник УРСР Володимиї Мартинюк.

1971-1975 р.р.      Роки активних виступів калушанина Романа Бревка  у   відомому  львівському   вокально-інструментальному ансамблі "Ватра". Творчий гурт   отримав   цю   назву   завдяки   нашому земляку.

1971  рік                    "Будівельник" (Калуш) здобув друге місце в чемпіонаті області з футболу, "Хімік" (Калуш) - третє місце і став володарем кубка області, перемігши у двох поєдинках "Прилад" з обласного центру (0:0,  1:0).

1971  рік

Стало до ладу виробництво отрутохімікату цинеб.

 

1 лютого, 1972 рік

Новосілля справили учні Калуського хіміко-технолоґічного технікуму. Будівельники Калуша збудували для студентів прекрасні навчальні корпуси.

 

1972 рік                    Стала до ладу перша черга виробництва хлору

і каустичної соди на Калуському хіміко-металурґійному комбінаті. Тривають роботи над здачею в експлуатацію цеху чотирихлористого водню. Стали до ладу новозбудовані приміщення молокозаводу і хлібокомбінату.

20 березня,             Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР,

1972 рік                    Калуш віднесено до категорії міст обласного підпорядкування. До нього прилучені Підгірки

та Хотінь.

1972 рік                    Хор "Прикарпаття" удостоєний звання "народний", а його художній керівник і дириґент Михайло Сондей став " Заслуженим працівником культури УРСР»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропущено сотінку 152-153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завод, завод комунального устаткування мюькхарчпромкомбінат, хлібокомбінат пивзавод, молокозавод, трест "Хімметалурґбуд", РМБМ-10 (згодом трес "Калушхімремонт"), об'єднання "Сільгосп техніки" у Калуші та "Сільгоспхімії"  у  Войнилові.

1974 рік                    Будівельники Калуша ввели в дію гуртожиток на 216 місць, дитсадок на 280 місць, звіроферму в радгоспі "Калуський" на 5000 норок. За рахунок коштів держави, колгоспів, населення введено в дію 51980 метрів квадратних житла.

1974 рік                    Трудівники сільського господарства району

зібрали 12154 тонни пшениці. Проведено меліорацію земель на площі 708 гектарів. На це було затрачено 119 000 карбованців. Площа посіву озимих зернових культур склала в районі 9000 гектарів.

ЗО липня,                  Здано будівельниками основний 901  корпус

1974 рік                    виробництва   хлорвінілу.

Поблизу угорського села Береґдарон відбулася зварка останнього шва на етиленопроводі,

 

 

5 листопада,           Будівельники тресту "Хімметалурґбуд" рапор-

1974 рік                    тували радянському уряду: "Комплекс вінілхлориду збудовано!"

1074 рік                     При редакції ґазети "Калуський хімік" створено

літературну студію "Едельвейс". Біля її витоків стояли: Василь Ганущак, Богдан Рокетський, Володимир Гінодман (Сивобровенко), Василь Попович, Ярослав Олійник, Ярослав Магаль та ін.

Грудень,                    Туристична секція офіційно оформилася в

1974 рік                    туристичний клуб "Ґорґан".

1974  рік                     "Хімік" (Калуш) здобув друге місце в чемпіонаті

області з футболу, а "Колос" (Хотінь) у фіналі кубка області з футболу за сумою двох матчів поступився "Електрону" з обласного центру (1:1,  1:0).

Січень,                        Здано в експлуатацію споруджений комплекс

1975  рік                     вінілхлориду потужністю 250 тисяч тонн в рік

і етиленпровід "Ленінварош (УНР) - Калуш (Україна)".

2 лютого,                  На приймальну станцію виробництва вінілхло-

1975 рік                    риду по трубопроводу з угорського міста Ле-

нінварош надійшов етилен.

20 лютого,                У виробничих умовах на сульфатній збагачу-

1975 рік                     вальній фабриці одержано перші тонни вітчизняного сульфату калію.

22 лютого,                Одержано першу тонну прикарпатського хлор-

1975 рік                    вінілу.

25 лютого,                Цех спецмашин заводу комунального устатку-

1975 рік                     вання почав випускати теплоґенератори для обігріву двигунів автомобілів взимку.

5 березня,                Розпочато будівництво другої черги вироб-

1975 рік                     ництва хлору і каустичної соди.

1975 рік                     Калуський хіміко-металурґійний комбінат переіменовано у виробниче об'єднання "Хлор­вініл".

14 березня,             У 43-ому мікрорайоні міста розпочато будів-

1975 рік                     ництво школи на 1568 учнів.

5 квітня,                    Розпочато будівництво льонозаводу в Бодна-

1975 рік                    рові Калуського району.

9 квітня,                     Розпочато будівництво комбінату напівфаб-

1975 рік                     рикатів для підприємств громадського харчування міста.

Травень,                    Атестати зрілості отримали 1258 юнаків і дівчат

1975 рік                     району.

15 червня,                Головою міськвиконкому обрано С.Д. Іванишин-

1975 рік                    на, а головою райвиконкому І.Г. Олефіренка

1975 рік                     На виставці живопису в Японії високу оцінку заслужив етюд "Надвечір'я Прикарпаття» калуського художника Василя Голуб'єва. Ді речі, ще 15 картин цього мистця придбалі мешканці "країни Сонця".

1975 рік

Міськвиконком затвердив соціалістичний гері Калуша. Його автор - Михайло Ходан головний архітектор міста (згодом заслужениі архітектор УРСР).

 

1975 рік                    Завершено будівництво спецшколи для глухих дітей.

15 липня,                  Робітники БМУ-1 тресту "Хімметалурґбуд"

1975 рік                     розпочали    в районі Підгірок розбудову   лікарняного містечка.

5 серпня,                  У колгоспі "Україна" почав працювати перший

1975 рік                     в районі механізований тік.

9 серпня,                  Введено в дію школу на 1016 учнів   в селі

1975 рік                    Голинь.

Серпень,                    Літературну студію "Карпатські акорди", що

1975 рік                    існувала при редакції ґазети "Зоря Прикарпаття", очолив Іван Павліха. Керував нею до 1981 року.

1975 рік                     Виробниче об'єднання "Хлорвініл" експортує продукцію чотирьох найменувань у 6 зарубіжних країн світу. Вінілхлорид, магній, поліхлорвінілова смола відправлялися до ФРН, Франції та Японії.

30 вересня,             У гості до хорової капели "Берегиня" завітали

1975 рік                     мистці з Естонії.

1975  рік                    "Хімік" (Калуш) став чемпіоном та володарем кубка області з футболу. Фінальний поєдинок "Хімік"-"Електрон" (Івано-Франківськ) завер­шився з рахунком 2:1. Калуська команда завоювала право виступати на першості України серед колективів фізкультури.

Січень,                        Ужгородське видавництво "Карпати" випустило

1976  рік                    в світ книжку калушанина Омеляна Гавриліва "Горизонти нового Калуша".

1976 рік                 Науковці Калуського філіалу Всесоюзного науково-дослідного інституту галурґії подали протягом минулого року 32 заявки на можливі винаходи і отримали 20 позитивних рішень та авторських свідоцтв.

1976 рік                    При Палаці культури "Мінерал" створено музей виробничого об'єднання "Хлорвініл". У 1978 році музею присвоєно звання "народний".

1976 рік                    Літературну студію "Карпатські акорди", що існувала при редакції ґазети "Зоря Прикарпаття" переіменовано на "Підгір'я". її знову очолив Іван Павліха. Заняття студії майже щонеділі відвідували Ігор Гаврилюк, Василь Ганущак, Богдан Корвач, Володимир Підручний, Марія Козаченко, Людмила Брокс,

Галина  Сухарник та ін.

Березень                Відбулося роз'єднання Калуського авто-підприємства. З нього, як окрема струк­турна  

1976 рік                   одиниця,   виокремилося   АТП   12630 (автобусний парк). АТП 12662 перетворилося на підприємство по перевезенню народно­господарських вантажів.

1976 рік                    Успішно діє у місті клуб туристів "Ґорґан". Калуські туристи не раз бували в Карпатах, Прибайкаллі, Тянь-Шані, Саянах. Керівник клубу Олександр Підліснюк став чемпіоном України з туризму.

1976-1988 р.р.      Роки діяльності УҐС (Української Ґельсінської Спілки). На Калущині група налічувала 15 осіб.

1976 рік                    Завершено доведення до проектної потужності

хімфабрики виробничого об'єднання "Хлорвініл".

Серпень,                    Освоєно випуск пастоутворюючої поліхлорві-

1976 рік                    нілової смоли, що має широке застосування в промисловості та побутовій хімії.

Серпень,                    Введено в дію навчальні корпуси середньої

1976 рік                    школи на 1368 учнів (СШ № 2) та спецшколи для глухих дітей на 200 учнів.

11 жовтня,                Рішенням облвиконкому село Добрівляни

1976 рік                    Підмихайлівської сільської Ради підпорядко-

вано Новицькій сільраді.

Грудень,                    Здано в експлуатацію приміщення райвузла

1976 рік                    зв'язку на 7 тисяч номерів. Здано 624 квартири або 31067 квадратних метрів корисної житлової площі. Понад завдання колективи промислових підприємств Калущини реалі­зували продукції більш як на 2 мільйони карбованців. Приріст промислового вироб­ництва отримано за рахунок росту продук­тивності праці. 9 калуським виробам при­своєно державний "Знак якості".

1976 рік                    Освоєно 3-ій і 4-ий горизонти шахти імені 50-річчя Жовтня виробничого об'єднання "Хлорвініл".

Грудень  1976 рік      На теплоелектроцентралі стали до ладу 2 водогрійні котли.

1976 рік                    У Довпотові Калуського району розпочато будівництво Будинку культури.

1976 рік                    Футбольна команда "Колос" (Хотінь) виборола  3   місце  в  чемпіонаті  області  з футболу. "Хімік" (Калуш) у фіналі кубка області поступився "Електрону" з обласного центру з рахунком 1:2.

1976 рік                    Триває розширення заводу комунального устаткування і "Нафтобурмашремонт".

Січень,                   Два дні в Палаці культури "Мінерал" тривала робота Ради директорів підприємств все­союзного 1977 рік                    об'єднання "Союзхлор". Три роки тому тут була перша така нарада.

1977 рік                    На першому Всесоюзному конкурсі хорових колективів калуська капела "Чорногора" стала дипломантом.

30 листопада           Рішенням облвиконкому центр Староугринівської сільської Ради перенесено в село Угринів 1977 рік                    Середній.

1977 рік                    На цей час у місті є 7 середніх, 2 восьмирічні школи, 4 профтехучилища, хіміко-техно-лоґічний технікум та культосвітнє училище.

1977 рік                    Будівельники Калуша ввели в дію 2 дитячі садки  на 325  місць.  Здано  в  експлуатацію котельню   на   заводі   комунального   устат­кування. У місті цього року збудовано 33 тисячі квадратних метрів житла.

Листопад-                Державна комісія прийняла від будівель»

грудень,                     фабрику грануляції калійних добрив на 21

1977 рік                    тисяч тонн в рік на виробничому об'єднанні "Хлорвініл".

1977  рік                    "Колос" (Хотінь) у фіналі кубка області  з футболу програв "Електрону" з обласного центру з рахунком 0:2.

22 січня,                    У Каневі біля могили Тараса Шевченка

1978  рік                    на знак протесту проти більшовицької окупації України спалив себе Олекса Гірник  з Калуша.

30 січня,                    Рішенням облвиконкому утворено Перевозецьку

1978 рік                     сільську Раду, до складу якої входили села Перевозець, Кудлатівка, Павликівка і Слобідка. Ліквідовано Середнянську сільську Раду.  Села Дубовиця і Середнє підпорядкові Войнилівській селищній Раді.

1978 рік                    Виповнилося 600 років з часу першої згадки про село Бережниця.

1978 рік                    Став до ладу комбінат напівфабрикатів  на 10 тонн сировини за зміну відділу робітник постачання виробничого об'єднання "Хлорвініл".

1978 рік                    Головою міськвиконкому обрано Олега Сирового.

1978 рік                    У місті здано в експлуатацію універсам площею 1653 квадратних метри на 30 робочих

місць.

1978 рік                    Збудовано приміщення автошколи ДТСААФ

1978 рік                    На заводі комунального устаткування почав

діяти механічно-складальний цех.

1978 рік                    Став до ладу гравійний кар'єр комбінату виробничих підприємств тресту "Хімметалургбуд".

1978 рік             Калуський "Хімік" - чемпіон області з футболу. А взагалі це був рік найбільшого злету калуських футболістів, які стали переможцями першості на призи "Спортивної газети" та "Робітничої Газети". Фактично "Хімік" виграв міжвідомчу першість України. За команду виступали: М. Костанкевич, І. Дідошак, С. Головінський, І. Пронь, Б. Борисевич, М. Сидор та ін.

23 грудня     На сторінках Газети "Зоря Прикарпаття" ви­друкувано доробок літературного об'єднання "Коломийка" 1978 рік        з Коломиї.

17-24 січня  1979 рік Тривав всесоюзний перепис населення.

Березень,            Ужгородське видавництво "Карпати" випустили в світ книжку уродженця Войнилова Онуфрія 1979 рік                Дуркала "Привиди Чорного лісу" з передмо­вою Романа Федоріва. її наклад-65 тисяч примірників.

1979 рік              Розпочато будівництво нової шахти "Пійло".

6 червня ,          Рішенням облвиконкому за № 184 затвер­джено новий Генеральний план розвитку і забудови 1979 рік               міста Калуша.

1979 рік            Калуська ДЮСШ № 1 започаткувала турнір з легкої атлетики на приз заслуженого майстра спорту, срібного призера XX Олімпійських ігор у Мюнхені з бігу на 800 метрів Євгена Аржанова.

1979 рік            У другому кварталі цього року державна ко­місія прийняла в експлуатацію виробництво полікарбацину на виробничому об'єднанні "Хлорвініл".

1979 рік             Замінено старий пам'ятник Іванові Франку в Підгірках на новий. Автор погруддя-скульптор

Яків Чайка.

1979 рік                    Введено в дію Калуський льонозавод та і

комплекс радгоспу-комбінату "Прикарпаті кий" на 290 свиней.

1979 рік                    В районі осушено 600 гектарів земель,   і

1979 рік                    У Калуському СПТУ-7 засновано туристичи

клуб Теліос", що має відділи пішохідного гірського туризму. Керівник клубу-Орест Ги

1979 рік                     На вулицях Калуша з'явилася перша іномарі

Це був "Форд". На жаль, попри всі спра автора роздобути інформацію про кількі приватного легкового транспорту у міс працівники МРЕВу на неї поскупилися.

Серпень,                    Трудівники села зібрали 9815 тонн озима

1979 рік                    пшениці, 619 тонн ярого ячменю,  143 той

озимого ячменю.

Державі продано 2020 тонн зерна.  Засіі

9305 гектарів площі.

1979 рік                     Велетень хімічної промисловості Прикарпаі

виробниче об'єднання "Хлорвініл" на цей і включає 6 крупних комплексів, 62 це) випускає продукції понад ЗО найменув^ Вироби калуських хіміків надходять в республіки Радянського Союзу та зарубіжних країн.

 

 

Листопад,                 Головою Калуського міськвиконкому обрано

1979 рік                     Р.П. Кондратюка.

1979 рік                    Введено в дію 29347 квадратних метрів житла.

1979 рік                     Калуський "Хімік" здобув третє місце в чемпіо-

наті області.

9 грудня,                   Зміна І.Кулика випустила мільйонну тонну ка-

1979 рік                    луського хлорвінілу. На цей час це вироб-

ництво дає 45 відсотків продукції об'єднання, 90 відсотків якої йде на експорт.

Кінець                         Введено радянські війська до Афганістану.

грудня,                       І це було нещастям для багатьох уроджен-

1979  рік                    ців Калущини.

24  лютого,               Депутатом до Верховної Ради УРСР від Ка-

1980  рік                    луського виборчого округу №284 обрано

ґенерального   директора   виробничого а                    об'єднання "Хлорвініл", Героя Соціалістичної

Праці А.Б. Кондратенка.

25  лютого,                У Томашівцях Калуського району разом з дру-1980 рік                    жиною спалений отець Анатолій Гургула (1905

р.н.), священик УГКЦ (з 1939 року), парох села Томашівці. У 1946 році за відмову пе­рейти на російське православ'я був заарештований і засланий до Сибіру.

1980 рік

 

Виробниче об'єднання "Хлорвініл" здобуло свою першу міжнародну нагороду "Золотий Меркурій" за успішне виконання експортних поставок.

6 березня, 1980 рік

Головою райвиконкому обрано І.Г.Олефіренка. До районної Ради народних депутатів обрано 80 депутатів (38 жінок,  42 чоловіки.  Серед

них 41 особа - член і кандидат в члени КПРС).

7 березня,                На першій сесії міської Ради 17 скликання

1980 рік                    головою виконкому обрано Р.П. Кондратюка.

До міської Ради обрано  200_ депутатів  (97 жінок,   103   чоловіки,   92   особи   -   члени   і кандидати в члени КПРС). Травень,                    Кілька років тому на виробничому об'єднанні

1980 рік                    "Хлорвініл" був організований туристичний клуб

"Ґорґан", який від самого початку очолив Олександр Підліснюк. За період з 1978-1979 р.р. в ньому підготовлено 166 спортсменів розрядників з туризму, 56 - зі спортивного орієнтування. На цей час активними членами клубу "Ґорґан" є В. Мойсеєв, М. Біляк, Ю. Тютін, Н. Михайлова, В. Кузьмич, О. Павлюк, О. Гармаш, М. Довбенчук, В. Кідонь, С. Кривенко, А. Дутчак та ін.

1980 рік                    Стала до ладу друга черга радгоспу-комбінату

"Прикарпатський".

1980 рік                    За 4 останні роки понад півтори тисячі

мешканців Калущини нагороджено орденами і медалями.

1980 рік                    Виповнилося 5 років Палацу спорту "Будівель-

ник". За цей час тут підготовлено 8 майстрів спорту, 17 кандидатів у майстри спорту та 52 першорозрядники.

Жовтень-                   У Палаці спорту "Будівельник" відбувся чем-

листопад,                  піонат України з важкої атлетики. На поміст

1980 рік                    виходили Султан Рахманов, Юрій Зайцев

(Дніпропетровськ), Олександр Первій (Воро-шиловград), Василь Самборський з Калуша та ін.

1980 рік                    Введено в дію Калуський комбікормовий за-

вод.

1980 рік                    У 4-ому кварталі введено в дію   вироб-

ництво етиленполіаміну виробничого об'єд­нання "Хлорвініл".

1980  рік                    Цей рік був восьмим для футболістів калусь-

кого "Хіміка", що 12 останніх сезонів брав участь у розиграші першості України серед колективів фізкультури. У травні цього року команду очолив колишній гравець Івано-Франківського "Спартака", калушанин Петро Кушлик. За команду виступали В. Сидор, В. Романів, В. Мандрик, В. Зауличний, Б. Оршуляк, Л. Яросевич, В. Гребінчак та вихованці місцевої ДЮСШ. Цього року "Хімік" здобув друге місце в чемпіонаті області та боровся за першість України у підгрупі, до якої входили ще 11 команд з Тернопільської, Львівської, Закарпатської, Рівненської, Вінницької та Хмельницької оластей.

1981   рік                     3 виробничим об'єднанням "Хлорвініл" на цей

час плідно співпрацює більш як 50 науково-дослідних інститутів.

1981 рік                    Літературну студію "Підгір'я" очолив письме-

нник Ігор Гаврилюк. Керував нею до 1987 року.

1981  рік                     За добу гірники шахти ім. 50-річчя Жовтня

видають "на-гора" майже 7 000 тонн каїніту.

12 серпня,                Напередодні 125-річчя з дня народження Іва-

1981  рік                     на Франка у місті відбувся мітинґ з нагоди

відкриття меморіальної дошки Каменяру на приміщенні районного Будинку культури. На мітинг^ були присутні і виступили письменники Павло Добрянський, Галина Турелик, Степан Пушик, племінник Івана Франка, житель Підгірок О.О. Франко, член літературного об'єднання "Підгір'я" Іван Павліха.

14 серпня,                На 65-ому році життя помер Герой Радянсько-

1981 рік                    го Союзу, персональний пенсіонер союзного

значення Б.П. Сапунков. З 1959 по 1977 рік

трудився в управлінні тресту "Хімметалурґбуд".

1981  рік                     На цей час виробниче об'єднання

"Хлорвініл"   випускає   40   видів   промислової

продукції. 16 з них, або 55 відсотків від загального обсягу виробництва, атестовано державним "Знаком якості". Технологічну сировину для об'єднання постачають 32 під­приємства. Більш як із 1200 підприємств Радянського Союзу надходить сюди обладнання і допоміжні матеріали. Щодня звідси відправляють споживачам по 70 і більше цистерн хімічної продукції.

1981   рік                     "Хімік" (Калуш) виборов друге місце в

чемпіонаті області з футболу.

1982  рік                     Начальник виробництва магнію виробничого

об'єднання "Хлорвініл" В.О. Рудаков з групою товаришів за розробку і впровадження у виробництво установки гранульованого магнію удостоєний Державної премії УРСР.

1982 рік                    Автобусами загального користування пере-

везено 40,4 мільйона пасажирів.

1982 рік                     Населення міста і району обслуговують 65

масових та профспілкових бібліотек з книжковим фондом 772,5 мільйона при­мірників. У місті і районі функціонує 61 станціонарна кіноустановка. За рік 1,8 мільйона глядачів відвідало кіносеанси. У місті та районі розгорнуто 970 лікарняних ліжок. У школах міста та району-21,8 тисячі чоловік, 2,2 тисячі - у ПТУ, 1,4 тисячі у середніх професійних училищах, 2 тисячі у середніх спеціальних навчальних закладах. Середню освіту цього року здобули 2,5 тисячі осіб.

1982 рік                      До середніх спеціальних навчальних

закладів міста прийнято 780 учнів (445 - на денне відділення). У народне господарство відправлено понад 400 спеціалістів із середньою спеціальною освітою. ПТУ міста випустили понад 1000 кваліфікованих робітників, прийняли на завчання 1277 учнів.

22 квітня,                  Аварія в новозбудованому цеху етиленполіамі-

1982 рік                    ну виробничого об'єднання "Хлорвініл", внас-

лідок якої загинуло 16 осіб.

1982 рік                    У дошкільних закладах міста і району вихо-

вується майже 5 тисяч дітей.

1982 рік                    У місті збудовано 466 нових квартир загальною

площею 32,6 метрів квадратних. Житлові умови поліпшили більше як 2000 чоловік.

1982  рік                    "Хімік" (Калуш) здобув друге місце в чемпіонаті

області з футболу та зустрівся в фіналі кубка області з "Нафтовиком" (Долина). ■ Січень,                        У в/о „Хлорвініл" стала до ладу дру-

1983  рік                    га черга виробництва каустичної соди і хлору.

Лютий,                       Ужгородське видавництво "Карпати" випусти-

1983 рік                    ло в світ книжку калушанина Ігоря Гаврилюка

"Вчений   нянь".   Наклад   видання    15000 '                                       примірників.

1983 рік                    Рішення виконкому Калуської міської Ради про

створення   історико-краєзнавчого   музею  у церкві Підгірок. Там планувалося розмістити музей   Григорія   Смольського.   Вже   було закуплено 100 картин автора. Березень,                  Майже 60 тисяч глядачів Калущини переглянули

1983 рік                    кінофільм "Високий перевал", в якому у ви-

кривленому світлі трактувалися події на­ціонально-визвольних змагань 40-х-50-х років.

Червень,                    На Калущині виступив фольклорний ансамбль

1983 рік                    "Марамуреш" з міста Вішеу де Сус Мараму

реського повіту (Румунія). Його виступи побачили мешканці Збори та учні культ­освітнього училища.

Листопад,                 За три роки 11 п'ятирічки осушено 3,2 тисячі

1983 рік                    гектарів перезволожених земель району.

Грудень,                    У фойє кінотеатру імені Ленінського комсомолу

1983 рік                    (нині кінотеатр "Відродження") розгорнуто вис-

тавку калуського художника, учасника двох всесоюзних, багатьох республіканських та обласних виставок Йосипа Кравця.

1983 рік                    Будівельниками міста здійснено перехід у ве-

ликопанельному будівництві із серії 494 А на нову, 96 серію.

Грудень,                    Цього року будівельники Калуша збудували

1983 рік                    4 школи, 2 дитячі садки, розширили навчальну

базу культосвітнього училища.

1983 рік                    У чемпіонаті області з футболу "Хімік"(Калуш)

виборов третє місце, а у фіналі кубка поступився івано-франківському "Електрону" з рахунком 1:3.

4 березня, 1984 рік

 

На 44 році життя в обласній лікарні помер поет Богдан Корвач. Він навіть не встиг видати своєї поетичної збірки. Кілька літ тому по його смерті редакція часопису "Дзвони Підгір'я" випустила в світ 5-тисячним накла­дом його творчий доробок.

1984 рік                    На заводі "Рембуддормаш" освоєно випускно-

вого козлового крана ККС-12,5-32.

Травень,                    До 40-річчя визволення міста від німецько-

1984 рік                    фашистських загарбників у Калуші постала

площа Перемоги, де було встановлено пам'ятник танку Т-34, встановлено мемо­ріальну дошку на будинку, в якому жив Герой Радянського Союзу Б.П Сапунков.

Травень,                    Відзначив 25-річчя своєї діяльності трест "Хім-

1984 рік                    металурґбуд". Завдяки цій організації місто

виросло за чверть віку в кілька разів. Будівельниками введено в дію 893,3 тисячі квадратних метрів житла. Більше як 17 тисяч калушан отримали нові помешкання і покра-

щили свої житлові умови. За цей поріод трест спорудив 19 шкіл на 18764 учнів, дошкільних закладів на 5180 місць, 3 табори відпочинку на 700 місць, будинок культури, 4 кінотеатри, 4 клуби, 2 будинки побуту, споруди хіміко-технолоґічного технікуму, культосвітнього училища, житлові містечка для робітників радгоспу-комбінату "Прикарпатський" та Калуського льонозаводу, Долинської бавовно­прядильної фабрики. 215 робітників тресту за свою роботу заслужили урядові нагороди.

Вересень,                 До традиційного міського свята квітів у парку

1984 рік                     Калуша встановлено комплекс малих архіт-

ектурних форм, фігури казкових героїв тощо.

1984 рік

 

Введено в дію лікарню МСЧ в/о "Хлорвініл" на 516 ліжок в районі Підгірок. На цей час у місті   розгорнуто   975   лікарняних   ліжок,   а кількість лікарів усіх спеціальностей складає 380 осіб.

■#984 рік                     У школах і групах продовженого дня перебу-

ває на вихованні 10,5 тисячі дітей. Медичним сестрам, вихователям дитячих садків, що опікуються дітьми віком до 3-х років, встановлено шестигодинний робочий день і щорічну відпустку тривалістю 36 днів.

Листопад,                 По району цього року зібрано 19,4 тисячі

1984 рік                    тисячі тонн зерна, 4,9 тисячі тонн

картоплі, 5,8 тисячі тонн овочів.

1984 рік                    У місті триває реконструкція заводу "Нафто-

бурмашремонт", а будівничі здали в експлуатацію хвостосховище потужністю 65 мільйонів кубометрів у виробничому об'єднанні "Хлорвініл". Загалом будівничі тресту "Хімметалурґбуд" спорудили за цей рік 31,1 тисячі метрів квадратних житла, що становить 405 впорядкованих квартир. Житлові умови поліпшили 1,4 тисячі калушан.

Січень,                        За 5 останніх років у місті збудовано понад

1985 рік                    60 тисяч квадратних метрів житла. Цього року

у місті збудовано 185 індивідуальних житлових будинків загальною площею 18500 квадратних метрів, 4 автогаражні комплекси на 2200 автомобілів.

24 лютого,                Вибори до міської та районної Рад народних

1985 рік                    депутатів. На початку березня головою

райвиконкому обрано І.Г. Олефіренка, а головою міськвиконкому - І.К. Мінькова.

1 березня,                Вручено посвідчення депутата Верховної Ради

1985 рік                    Української РСР   по Калуському виборчому

округу № 286 апаратниці сульфатної збагачувальної фабрики виробничого об'єднання "Хлорвініл" О.Ю. Рудельовій.

1985 рік                    На Калуському заводоуправлінні буд-

матеріалів випущено 25 мільйонів штук цегли.

1985 рік                    3 метою ліквідації дефіциту питної води в

місті введено в дію дослідно-промислову дрену, проектна потужність якої 1200 кубометрів за годину.

27 червня,                Найтрагічніший день для жителів Підгірок.

1985 рік                    і ;і        Міськком    партії, місцева влада

при допомозі активу провела операцію "Освоєння культового приміщення під історико-краєзнавчий музей". Були знищені церковні цінності, вилучено все майно, яке передано на склад культового інвентаря в Волохові.

Червень,                    У Калуші на запрошення народного самоді-

1985 рік                    яльного хору "Прикарпаття" побував народний

самодіяльний  хор   "Поляни"   з   Черкаської

області.   У   міському   парку   відпочинку   ім.

Комарова  вони  спільними  зусиллями  дали

концерт.

Жовтень,                   При Палаці культури "Мінерал" створено клуб

1985 рік                    рено клуб вихідного дня „Для тих, кому за

ЗО, 40, 50 років."

Жовтень,                   6 днів на стадіоні "Хімік" тривала республі-

1985 рік                    канська першість з хокею на траві серед

юнацьких команд (учасники 1970-1971 р.н.) До Калуша з'їхалися команди із Жданова, Чернівців, Кривого Рога, Мелітополя, Шостки, Василькова та ін. У цих змаганнях взяла участь і команда спортклубу "Кристал", що посіла 7 місце.

21-27 жовтня,        На дні літератури до Калуша завітали ужго-1985 рік                    родські літератори Христина Керита, Василь

Вароді, Василь Кохан, Павло Добрянський, Ярослав Дорошенко, Микола Яновський, Ярослав Ярош, гуморист із Києва Кость Дяченко. Активним учасником цього заходу був і калуський письменник Ігор Гаврилюк.

Листопад,                 Міська партійна організація налічує в своїх

1#85 рік                    рядах 4800 членів і кандидатів у члени КПРС.

83,3 відсотка всіх комуністів працює у сфері

матеріального виробництва.

Листопад,                 Твори 7 членів літературної студії "Підгір'я"

1985  рік                    надруковано в колективному збірнику "Від-

луння", що побачив' світ у видавництві "Карпати". Надруковано 2 вірші інженера відділу виробничого об'єднання "Хлорвініл" Галини Бутковської, добірки поезій Василя Ганущака, вчительки Пійлівської восьмирічної школи Валентини Корнійчук, викладача СПТУ-7 Івана Павліхи, вчительки Галини Сухарник, оповідання бібліотекаря СШ № 4 Людмили Брокс, вірші художника-декоратора універмагу "Україна" Марії Козаченко.

1986  рік                     На заводі "Будмаш" (колишній "Рембуддор-

машремонт") освоєно капітальний ремонт баштового крана КБ-160. На той час тут працювало 320 чоловік, 73 з них - жінки. Випускалося понад 20 видів продукції. У роз-

порядженні   цього   підприємства   ба:иі відпочинку   "Горянка"   в   селі   Мислівка  До-линського  району,   Євпаторії,   де   щорічної оздоровлюється понад 100 чоловік.

Березень,                  На виробничому об'єднанні "Хлорвініл"

1986 рік                    запрацював зданий в експлуатацію олефіновий І

завод.

 

Червень,                    Шахтні виробітки колишннього    калійного

1986 рік                    виробництва спричинили частковий провал

будинків на вулиці Пархоменка.

1986 рік                    Будівельниками міста введено в експлуатацію

16,3   тисячі   метрів   квадратних   житла   (387 квартир).

1986  рік                    Чемпіоном і володарем кубка Івано-Франків-

щини став "Колос" з Голиня. У фінальному поєдинку він переміг "Нафтовик" з Долини з рахунком 5:2.

Січень,                        Населення міста на цей час становить по-

1987  рік                    над 70 тисяч. Щорічно у Калуші народжується

більше 1200 дітей, створюється 600 нових сімей.

1987 рік                    Розпочалося коректування генерального плану]

розвитку і забудови міста.  Ним передбача-І лося довести чисельність населення міста до 150 тисяч люду.

1987 рік                    Виповнилося 620 років Новиці. Ймовірна

перша письмова згадка про село належить до 1367 року.

1987 рік                    Циркову студію при Палаці культури "Юність"

очолив Мирослав Казіцький. Почалося відродження занедбаного гурту, до якого були причетні брати Казіцькі, Ярослав Медвідь, Михайло Вагіль, Юлія Лаврій, Інна Фефилова, Роман Голіяд та ін.

1987 рік                    Накладом української друкарні у Детройті

(США) вийшов перший і ом спогадів Миколи Климишина "В поході до волі". Вступне сло­во до неї написав наш земляк Богдан Сте-бельський.

1987 рік                    Через систему громадського харчування реа-

лізовано   2104  тонни   м'ясних   і   ковбасних виробів, 3900 тонн цукру. Травень,                     У Києві відбувся V з'їзд учу, елів України. В

1987рік                       його роботі взяли участь делеґати від

^                                     Калущини:   директор  ДЮСШ   №1   Омелян

Куцук, вчитель фізики СШ №7 Дмитро Бахматюк, вчитель-методист Голинської СШ Оксана Тебешевська, вчителька Пійлівської ВШ Любов Ковальська та ін.

Червень,                    Зліквідовано трест "Хімметалурґбуд", а його

1987 рік                    будівельні управління перейшли в підпорядку-

вання тресту "Івано-Франківськбуд".

1987-1988 р.р. У цьому навчальному році за програмою 11-річної школи навчається 1,7 тисяч дітей шес­тирічного віку. В цьому році середню освіту здобуло близько 2,1 тисячі юнаків і дівчат. У дошкільних закладах міста і району виховується понад 4,5 тисячі дітей. Населення міста і району обслуговують 66 масових бібліотек з книжковим фондом 90,3 тисячі примірників, 58 клубних закладів на 11,9 тисячі посадкових місць, 60 кіноустановок на 10,7 тисячі місць. Кількість відвідувань кіносеансів за цей рік становила близько  1,7 мільйона

або в середньому 13 сеансів на 1 жителя.

1987 рік                     Медичну допомогу населенню міста та району

надавали більше 400 лікарів усіх спеці­альностей, та близько 1,2 тисячі осіб середнього медичного персоналу. На 1 лікаря припадало близько 292 особи, на 1 працюючого середнього медичного персоналу -  108.

1987 рік                     Роздрібний товарооборот державної і коопера-

тивної торгівлі виконано на 97,3 відсотка, реалізацію алкогольних напоїв скорочено на 2,1  %.

1987 рік                     Щорічно Калуське СПТУ-7 випускає до 300

робітників будівельних професій.

1987 рік                    За рахунок всіх джерел фінансування   побудо-

вано 709 нових упорядкованих квартир загальною площею 42,9 тисячі квадратних метрів. Житлові умови поліпшили більше 3,3 тисячі чоловік.

1987 рік                     Введено в дію навчальні корпуси школи на

1568 місць (нині це ЗОШ МИ ступенів № 10).

1987 рік                     Чемпіоном області з футболу знову став

"Колос" з Голиня.

17 грудня,                Вже третій рік у Калуші працює товариство

1987  рік                     ветеранів Великої Вітчизняної війни. Воно

об'єднує в своїх рядах 570 чоловік.

Січень,                        Половина промислових підприємств міста

1988  рік                    перейшла на повний госпрозрахунок і фінан-

сування.

16 січня,                    Методист міського відділу народної освіти

1988 рік                     Василь Слезінський на сторінках ґазети "Зоря

Прикарпаття" опублікував допис "Скільки років Калушу?", поставивши під сумнів першу письмову згадку про місто 12^1  року.

1988 рік                    Змінено структуру управління у виробничому

об'єднанні "Хлорвініл". Замість виробництв тут створено заводи.

13 квітня,                  У Москві в/о "Хлорвініл" підписало контракт

1988 рік                    на створення спільного підприємства з аме-

риканською компанією "Оксидентал Петролеум Корпорейшн" (голова правління Арманд Хаммер). Цим контрактом передбачалося випускати в рік 50 тисяч тонн плівки для шпалер, упаковки харчових продуктів, 40 тисяч тонн смол для покриття підлоги тощо.

23-24 квітня,           На стадіоні "Хімік" відбулися традиційні змага-

1988 рік                    ння школярів з легкої атлетики на приз Євгена

Аржанова.

Травень,                     Відзначив 20-річчя творчої діяльності народний

1988 рік                    самодіяльний хор "Прикарпаття". На цей час

у ньому співають: С.С. Синишин, М.С. Жовнір,

З.Й.   Струтинська,   М.Д.   Катола,   Д.П.

Кириленко, М.М. Вітковська, Б.І. Проців, І.В.

Самочко, О.В. Уценик, Я.О. Маслікевич, Я.М.

 

Корвач, М.М. Левицький, М.М. Стасів, М.Г. Козоровська, Л.В. Кіндзерська, Т.П. Левенець, М. та В. Буграки, В. Юрців. В. Ільїн, Л. Паньків, І. Переверза, В. та 3. Федоришини, Л. Передерко, Г. Волощук, В. Андріїв, Г. Федун, М. Браташ, Г. Федорів, М. Капущак, Д.фіцик,

М. Кизимишин, Г. Биговська та ін. У 1976 році солісти хору Ганна Биговська та Марія Жовнір були лауреатами міжнародного фестивалю в польському місті Закопане і здобули там з долинянами    "Золотий топірець".

Травень,                    У Калуші створено осередок української

1988 рік                     екологічної асоціації "Зелений світ".

Травень,                    Організовано міськрайонне відділення дитячо-

1988 рік                     го фонду. Його правління нараховувало 31

члена.

1988 рік                    У книзі "Монументальний живопис на Україні

ХУІІ-ХУІІІ століття", що вийшла в Києві цього

року,   український   мистецтвознавець   Павло

Жолтовський зробив опис живопису церкви

села Пійла.

1988 рік                    За останні 2 роки у місті телефонізовано 3560

квартир.

1988 рік                     Цього року Івано-Франківський домобудівний

комбінат здав в експлуатацію 214 квартир у місті Калуші.

1988 рік                    За рахунок реконструкції і капітального ре-

монту Калуського заводоуправління будма­теріалів отримано приріст випуску цегли. Він збільшився на 2 мільйони штук і становить 32 мільйони штук цегли за рік.

1988 рік                    У медустановах Калуша і району розгорнуто

1450 ліжок: центральна райлікарня (440 ліжок), МСЧ в/о "Хлорвініл" (600 ліжок), дитяча лікарня (100 ліжок), пологовий будинок (100 ліжок), Войнилівська райлікарня (100 ліжок), проти-туберкольозний диспансер (60 ліжок), шкірвендиспансер (50 ліжок). В медустановах міста і району працює 3252 чоловіки.

1988 рік                    На цей час у районі налічується 18308 інди-

відуальних господарств. В їх користуванні 5894

гектари присадибних земель, утримується 22897 голів великої рогатої худоби. 1556 дворів не утримують жодної голови великої рогатої худоби.

1988 рік                    У місті та районі 25462 особи одержують пенсії

та допомоги. Колгоспні пенсії отримують 7,9 тисяч чоловік, державні - 16,2 тисячі чоловік. У числі пенсіонерів - 861 учасник Великої Вітчизняної війни, 399 сімей війсь­ковослужбовців, які загинули, 4 інваліди з числа тих, що брали участь у бойових діях в Афганістані, 10 сімей загиблих.

Липень,                      Міськвиконком зареєстрував перший коопера-

1988 рік                    тив у Калуші. Ним був "Либідь", що спеціалі-

зувався на виготовленні ковбасних виробів і надавав послуги громадського харчування.

15 жовтня,                Команда "Хімік" (Калуш) відзначила 40-річний

198£ рік                    ювілей. З цієї нагоди до Калуша з'їхалися

футболісти-ветерани з багатьох райцентрів області, а також побували ветерани київського "Динамо" на чолі з капітаном Йожефом Сабо. У поєдинку з командою "Хімік" вони здобули перемогу з рахунком 2:0.

 

27 жовтня,                У кінотеатрі ім. Ленінського комсомолу відбув-

1988 рік                    ся день пам'яті Івана Миколайчука. Відбувся

він завдяки старанням письменника Ярослава Яроша.

Листопад,                 "Колос" (Голинь) здобув друге місце в чемпіо-

1988 рік                    наті області з футболу.

Грудень,                     Редакція ґазети "Зоря Прикарпаття" взялася

1988 рік                    визначити лідера року на Калущині. Кан-

дидатури  на  це  звання  могли  висувати  як колективи, так і окремі громадяни.

1988 рік

 

У канадському місті Вінніпезі демонструється виставка вишивок учителя ґеоґрафії Калуської СШ № 5 Михайла Покиданця. Це була перша виставка самодіяльного мистця народної творчості за кордоном.

1989 рік                     Будівельники міста ввели в дію цього року

39,1 тисячі метрів квадратних житла (646 квартир).

Грудень,                    У місті та районі створено 48 кооперативів

1988  рік                    та малих підприємств. 23 з них працює. У

них зайнято 235 чоловік. Індивідуальною трудовою діяльністю на Калущині займається 325 чоловік.

1 січня,                      У місті налічується 3500 індивідуальних та

1989  рік                    581 державний будинків. Тут живе 67 691

житель (62059 українців, 4709 росіян, 278 білорусів, 203 поляки, 85 євреїв, 357 -представники інших національностей).

Січень,                        У місті відкрито кафе "Промінь".

1989 рік

січень,                        Вчитель ґеоґрафії середньої школи №5 міста

1989 рік                     Калуша М.Г. Покиданець взяв участь у роботі

Всесоюзної педагогічної конференції "Нове мислення і педагогіка світу", що відбулася в Москві.

Січень-                        У Калуші зорганізовано товариство українсь-

лютий,                        кої мови ім. Тараса Шевченка "Відродження",

1989 рік                    яке, прикрившись статутом товариства, прак-

тично виконувало роль і функції Руху на Калущині.

січень,                        ЗО років БМУ-1. За цей час воно збудувало

1989 рік                     18 шкіл на 14324 учнів, 20 дитячих садків

на 4990 місць, 3 профтехучилища на 2200 учнівських місць, технікум, лікарні на 240 та 516 ліжок, поліклініку, 2 будинки культури, 2 кінотеатри, будинок зв'язку на 7 тисяч номерів, автошколу, інженерний корпус на 600 місць та багато інших об'єктів соцкультпобуту. Лютий,                        Зі звітом, що був присвячений 50-річчю

1989 рік                     возз'єднання західноукраїнських земель з

Радянською   Україною,   у   Калуші   виступили аматори   художньої   самодіяльності   Бого-родчанського району. Березень,                  У трудових колективах міста і району створю-

1989 рік                    ються осередки Товариства української мови

ім. Тараса Шевченка.

Березень,                  У місті та районі урочисто відзначено 175-рі-

1989 рік                    ччя з дня народження Тараса Шевченка.

Березень,                  На установчій конференції створено ТУМ ім.

1989 рік                     Шевченка "Просвіта". Міськрайонну організа-

цію ТУМ очолив письменник Ігор Гаврилюк.

Травень,                    У результаті акції "Милосердя", яку здійснило

1989 рік                    міськрайонне відділення дитячого фонду,

виявлено   177   багатодітних  сімей,   де   було 597 хлопчиків та дівчаток. Місячний дохід на одного   члена   сім'ї   складав   менше   50 карбованців. Травень,                    Вихованці місцевої ДЮСШ № 1 стали перемож-

1989 рік                    цями всесоюзного турніру з футболу на

приз "Олімпійські надії", що відбувся у Калуші і був приурочений пам'яті воїна-інтерна-ціоналіста І. Семанишина.

Травень,                     На заводі ЗБВіК введено в дію цех  по вироб-

1989 рік                     ництву пінопласту полістерольного.

Травень,                     У навчальних закладах міста і району навчало-

1989 рік                     ся 23,5 тисячі дітей. У першому класі -  1,6

тисячі дітей шестирічного віку, третина з яких - у спеціальних класах, організованих у дошкільних закладах. У двох середніх спеціальних навчальних закладах навчалося 2,3 тисячі чоловік. До середніх спеціальних навчальних закладів прийнято 730 чоловік, чисельність учнів профтехучилищ становила 0,8 тисячі чоловік. Червень,                    Учениця 10 класу середньої школи № 6 Інна

1989 рік                     Пухта стала переможцем конкурсу кмітливості

і краси, що відбувся в Палаці культури "Юність".

Червень,                    Відкрито рух транспортних засобів по новоз-

1989 рік                     будованому мосту на Лімниці в районі Доб-

рівлян.

1989 рік                     Видавництво "Карпати" видало (наклад 3000

примірників) книжку гумору і сатири "Пункту­ація кохання" Ігоря Гаврилюка.

Липень,                      Опубліковано список загиблих, учасників бойо-

1989 рік                     вих дій в Афганістані з Калущини. Отже, там

загинули: капітан Мирослав Бурак (1955-1987) з Калуша, рядовий Ярослав Василишин (1965-1984) з Добрівлян, старший лейтенант Андрій Васильєв (1960-1986) з Калуша, рядовий Володимир Васічко (1964-1984) з Калуша, старший лейтенант Володимир Мельнишин (1958-1985) з Калуша, рядовий Любомир Петрів (1960-1981) з Калуша, рядовий Ігор Семанишин (1964-1985) з Хотіня, рядовий Ярема Ткачук (1968-1989) з Томашівців, рядовий Петро Хабібулін (1965-1984) з Луки, рядовий Ярослав Шкутяк (1965-1984) з

Грабівки.

На Калущині працювало 66 масових бібліотек з книжковим фондом 908,9 тисячі примірників, 58 клубних закладів на 11,4 тисячі місць, 60 кіноустановок на 10,7 тисячі місць.

Багаточисельний мітинґ калуської громади під синьо-жовтими прапорами на майдані пе-

Іред кінотеатром ім. Ленінського комсомолу. Несанкціонований захід тривав 6 годин.

 

По Калущині здійснювався хресний хід з іко­ною Божої Матері до Гошівського монастиря.

Еколоґічний мітинґ на стадіоні „Хімік", в якому брали участь делегації з Одеси, Львова, Чернівців.

В/о "Хлорвініл" на цей період виробляє понад 40 видів хімічної продукції, поставляє її в Хабаровськ, Барнаул, Куйбишев, Цілиноград, Кострому,   Мінськ,   Челябінськ,   Ленінград, Волгоград,  Ташкент,   Москву  та  інші   міста

радянської' імперії.

8-10 вересня,         У Києві проходив установчий з'їзд НРУ

1989 рік                    Делеґатами від Калущини були: Василь

Строчук, Юрій Дутка, Василь Уштан, В| Івасюк, Роман Шмігельський та ін.

19-24 вересня,      У Чернівцях відбувся фестиваль сучасні 1989 рік                    української пісні та популярної музики (

вона рута". Серед його учасників був І "Акценти" з районного будинку культу однією із ведучих фестивалю - Свн Ярембецька, вчителька іноземної мови

1989 рік                    Виробниче об'єднання "Хлорвініл" уклаі

понад 17 контрактів з фірмами Югоо Угорщини та ФРН.

7 жовтня,                  Газета "Зоря Прикарпаття" відзначила 50'

1989 рік                    з дня виходу першого номера. Того дня І

ставники   новостворених   громадо

організацій міста пікетували її редакцік

Жовтень,                   Солістка народного хору "Прикарпаття"

1989 рік                    Кіндзерська, уродженка Верхні, стала с<

кою Державного Кубанського козачого Перед тим працювала в Житомирськом самблі пісні і танцю „Льонок".

14  жовтня,               Установча конференція товариства"Мемо 1989 рік                      У Калуші товариство очолив Олекса Грг

Серед активістів "Меморіалу" у Калуші Ольга Руда, Василь Наконечний, Т< Загаєвич, Федір Бандура, Михайло /І Василь Кава, Василь Турин, Богдан № Любомир Брусак, Ірина Сохацька, Зс Атлантова та ін.

15  жовтня,               Відомий український письменник Д. Пав 1989 рік                   здобув мандат народного депутата СРС

Калуського територіального виборчого с № 461. Його перемога була переконлі бо суперник І.Ф. Калуцький набрав ли

відсотків голосів.

Листопад,                 Виповнилося 20 років магнієвому заводу

1989 рік                     виробничого об'єднання "Хлорвініл".

4 листопада,           У Калуші на площі Героїв відбулася громадсь-

1989 рік                     ка панихида пам'яті про розстріляних учнів

торговельної школи.

19 листопада,        У Палаці культури "Юність" відбулася територі-1989 рік                    альна установча конференція НРУ. На неї

зібралося понад 450 делегатів з Калуського, Долинського і Рожнятівського районів. У її роботі взяв участь відомий український поет, народний депутат СРСР від Калуського територіального виборчого округу №461 Дмитро Павличко. >

19 листопада,        Група калушан взяла участь у перепохованні 1989 рік                    останків Василя Стуса, Юрія Литвина та

Олекси Тихого на Байковому цвинтарі в Києві.

22 листопада,        Перепоховання жертв сталінських репресій 1989 рік                    в Дем'яновому Лазу, в якому взяли участь і

калушани. 1989 рік                    Більше 100 калуських спеціалістів надавали

технічну   допомогу   в   пошуках   і   розвідці

нафтогазових родовищ    в НДР,   ПНР,  НРБ,

Кубі, СРВ, Йемені, Ефіопії.

Грудень,                    Спеціалісти БУ-"Хімбуд-2" збудували у Славу-

1989 рік                    тичі харчоблок, станцію швидкої медичної до-

помоги, трансформаторну підстанцію і комплекс споруд санепідстанції.

1989 рік                    У Калуському районі налічується 31 тисяча

дітей.

1989 рік                    Загальна площа введеного в дію житла

становила 51,9 тисячі квадратних метрів. Збудовано 813 квартир. Однак виділені на рік ліміти не були використані в повному обсязі. В експлуатацію здано жилих будинків

площею на 4365 квадратних метрів менше, ніж в попередньому році. Житловий фонд міста на початок 1990 року перевищив 2,4 мільйона квадратних метрів загальної площі.В середньому на одного жителя міста припадало 18,5 квадратних метра, в тому числі 11,1 квадратного метра житлової площі. У той же час кожна шоста сім'я, що проживає в місті, стоїть на обліку для поліпшення житлових умов. Понад третину молодих сімей не мають окремих квартир, кожна сьома -наймає житло у громадян, кожна п'ята-проживає в гуртожитку.

1989 рік                     Загальна чисельність населення, що зайнята

в кооперативах по виробництву товарів народного споживання і наданню послуг, включаючи суміжників, склала у місті 770 чоловік.

1989 рік                    Міська водопровідна мережа складає 147

кілометрів. 40 відсотків її потребує нагальної заміни. Основні магістралі водопровідної мережі були закладені в місті ще в 1963 році.

1989 рік                    На цей час у місті були такі вулиці: Галана,

Коцюбинського, Мічуріна, Філатова, Міцкевича, Артема, Гагаріна, Рибакова, Гуцуляка, Шевченка, Терешкової, Чехова, Ковпака, Ломоносова, Коперника, Гайдара, Поповича, Маяковського, Свердлова, Некрасова, Папанівців, Шота Руставелі, Мануїльського, Лисенка, Коротка, Ціолковського, Невського, Тобілевича, Яцишина, Щорса, Чапаєва, Федьковича, Мирного, Зарічна, Вигнута, Чудова, 17 Вересня, Островського, Котля­ревського, Кармелюка, Дружби, Єсеніна, Довженка, Миру, 9 Травня, 1 Травня, Ушакова, Котовського, Могильницького, Франка, Карла Маркса, Орджонікідзе, Тімірязєва, Чкалова, Київська, Плеханова, Фучика, Львівська, Пугачова, Колгоспна, Димитрова, Декаб­ристів,   Залізнична,   Гірнича,   ім.   "Правди"

(ґазети), Довбуша, Добролюбова, Челюскінців, Рильського, Желєзнякова, Ванди Васи-левської, Корнійчука, Гуцульська, Спортивна, Надії Курченко, Медична, Івано-Франківська, Ілліча, Мєчнікова, Садова, Провіденцева, Саксаганського, Уляни Громової, Тичини, Сосюри, Вірла, Проектна, Волкова, Мартовича, Старицького, Зелена, Тиха, Добровольського, Заньковецької, Піонерська, Люби Шевцової, Радянська, Черняховського, Шолохова, Сєченова, Радіщева, Чернишевського, Залісся, Садовнікова, Кобилянської, Копальняна, Героїв-панфіловців, Польова, Шопена, Черемшини, Енгельса, Окружна, Боткіна, Кузнєцова, Павлова, Гаврилюка, Гірська, ^                      Артемовського,   Марка   Вовчка,   Тургенєва,

Серафимовича, Трублаїні, Пришвіна, Грибоєдова, Ватутіна, Підвальна, Масловської, Лєрмонтова, Калініна, Рубчака, Шахтарська, Суворова, Крупської, Глінки, Толстого, Чай-ковського, Зої Космодем'янської, Гастелло, Кутузова, Баумана, Блюхера, Павлика Морозова, Стефаника, 8 Березня, Матросова, Олега Кошового, проспект Леніна, Сема-нишина, Ворошилова, Тимошенка, Каракая, Пушкіна, Куйбишева, Дзержинського, Сапункова, Горького, Лесі Українки, Паризької Комуни, Сергія Лазо, Гоголя, Глібова, Нахімова, Менжинського, Інтернаціональна, Пархоменка, 40-річчя Жовтня, Руднєва, Хмельницького, 50 років ВЛКСМ, Капусти, Молодіжна, Корякова, Будівельників, Кулагіна, Семирічки, Космонавтів, Хіміків, 23 з'їзду КПРС та ін.

1989 рік                    "Колос" (Голинь) здобув друге місце в

чемпіонаті області з футболу.

Грудень,                     Відбувся перший районний конкурс вертепної

1989  рік                    драми.

21 січня,                    3 нагоди Дня Соборності України

1990  рік                    (71-ої річниці проголошення злуки УНР і ЗУНР)

тисячі мешканців міста і району брали участь у творенні живого ланцюга, що починався від Івано-Франківська і завершувався у Києві.Ця акція отримала назву "Українська хвиля". Вона тривала годину на маршрут "Івано-Франківськ-Калуш-Долина-Болехів-Моршин-Стрий-Львів-Тернопіль-Рівне-Житомио-Київ".

 

1 лютого,                  В обласному центрі створено перший осере-

1990 рік                    док "Союзу українок". Через якийсь час він

був створений і в Калуші.

Лютий,                       Храм Святого Архистратига Михаїла повернута

1990 рік                    громаді УГКЦ.

27 лютого,                Винесено вердикт на будівництво "Арніки"  1

1990 рік                     (спільного українсько-американського хімічного

виробництва) в Калуші.

Лютий,                       Обласний науково-методичний центр народноГ

1990 рік                    творчості і культосвітньої роботи випустив   і

буклет, в якому є розповідь про носія фольк­лорних скарбів Параску Палагній з Цвітової.

4 березня,                Вибори до Рад різних рівнів. У Галичині пере-

1990 рік                    могу здобули представники демократичного

блоку. Калушани вибрали своїм обранцем до парламенту України директора Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, відомого вченого в галузі ботаніки, еколоґії та охорони природи, лісознавця, доктора біологічних наук, професора Михайла Голубця. Майбутній академік і дуже активний парламентарій народився 1930 року у селі Великий Любінь, що на Львівщині.

Березень,                  В актовому залі СПТУ-7 відбувся громадський

1990 рік                    захист проекту трикотажної фабрики.

2 квітня,                    Сесії міської та районної Рад народних де-

199в рік                    путатів нового скликання. Головою міської

«                             Ради обрано Романа Сушка, а районної Ради

- Василя Прокопіва. В депутатському корпусі міської Ради серед ста депутатів 15 жінок, 20 членів і кандидатів у члени КПРС, 76 безпартійних, 1 член ВЛКСМ. 91 депутат обраний до Ради вперше. 63 мають вищу освіту, 3 - наукові ступені кандидатів наук.

12 квітня,                  Сесія Калуської міської Ради проголосила дек-

1990 рік                    рет про владу, де було зазначено, що віднині

повнота влади у місті переходить до міської Ради народних депутатів і "всяке втручання в її роботу будь-яких партій і громадсько-по­літичних організацій та їх керівних органів недопустиме".

21 квітня,                  Виповнився рік з часу створення на Калущині

1990 рік                    ТУМ ім. Шевченка "Просвіта". 64 осередки

об'єднали в своїх лавах півтори тисячі шанувальників рідного слова. Товариство зробило у місті великий обсяг громадської роботи.

26 квітня,                  В Україні вперше відзначено День Чорно-

1990 рік                    бильської трагедії. У Калуші, як і по всій

Україні, відбувся мітинґ-реквієм, молебень у пам'ять жертв аварії на ЧАЕС.

29-30 квітня,           В Україні створено УРП. Головою партії обра-

1990 рік                     но Левка Лук'яненка.

Травень,                    Повернуто перші історичні назви вулицям та

1990 рік                    площам, майданам міста.

15 травня,                Розпочала роботу перша сесія Верховної Ра-

1990 рік                    ди УРСР 12 скликання.

Травень,                     Почався масовий вихід членів з рядів КПРС. 1990 рік

Травень,                    У Калуші створено міськрайонний осередок

1990 рік                    УРП. Його очолив Мирослав Данилюк.

Травень,                    У місті розпочато відновлення філії "Союзу

1990 рік                    українок".    Під егідою гурту активного

місцевого жіноцтва   відбулось   відродження

Свята   Матері.

26 травня,                Вийшло у світ перше число ґазети Калуської

1990 рік                    міської та районної Рад народних депутатів

"Дзвони Підгір'я". "Чуємо "Дзвони Підгір'я" над Славутою-Дніпром! Хай їхні звуки віщують краще майбуття нашому народові", - написали у своєму привітанні Дмитро Павличко та Михайло Голубець - народні обранці від Калущини до парламентів. Цьогорічний наклад "Дзвонів "Підгір'я"- 21000 примірників.

Червень,                    Вчитель фізкультури Калуської США №3 Рос-

1990 рік                    тислав Микитюк заснував пробний юнацький

пластовий табір, в якому зібрав понад 60 осіб. 22- витримали випробування. Вони і склали основу пластових гуртків. На цей час у місті було 4 такі формування. У районі таку роботу провів Іван Живачівський,депутат райРади І демократичного скликання.

Червень,                    На засіданні президії міської Ради розглянуто

1990 рік                     проект ґенплану розвитку міста.

На Зелені свята відбулося освячення символіч­них стрілецьких могил, що були насипані заново майже в кожному селі Калущини.

У Верховній Раді постала Народна Рада, її головою обрано І.Р. Юхновського, заступ­никами Л. Лук'яненка, Д. Павличка та О. Ємця.

На Калущині, батьківщині своєї матері, по­бувала Марія Чигрин, радіожурналіст з Австралії.

Освячено місце під будівництво церкви Св. Григорія Богослова, що належатиме громаді УПЦ   КП.   Восени   цього   року  розпочато  її будівництво.

У місті та районі створено державні податко­ві інспекції.

Група калушан побувала на першому Всесвіт­ньому Соборі Духовної України, що відбувся в Коломиї.

Команда шахістів ДЮСШ № 2 у складі Лесі Шевчук, Олександра Семанишина, Романа Белея, Сергія Печонкіна вперше взяла участь у міжнародних змаганнях. Це був шаховий турнір на кубок "Перемишлянський ведмедик", в якому змагались 80 школярів віком до 14 років з Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини, Одеси, Ковеля та ін. Дебют калушан був вдалим.

Створено комітет солдатських матерів. На Калущині його очолила лікар Лідія Булавчук.

Верховна Рада УРСР ухвалила "Декларацію про державний суверенітет Ук-раїни".

О 7 годині ЗО хвилин сотня калушан у складі народної самодіяльної капели "Прометей", народного вокального ансамблю "Молодість"

(згодом "Намисто"), народного танцювальне ансамблю "Пролісок" та депутатів міської РІ вирушила на святкування 500-ліття Защ різького козацтва.

 

1 серпня,                  Демонтаж пам'ятника В.І. Леніну в Черв(

1990 рік                    граді Львівської області. У подальшому і

явище набуло масового характеру.

Серпень, 1990 рік

 

Виповнилося 50 років перекладачу та п<3| Анатолію Онишку. В його доробку чудові реклади 6 оповідань Айзека Азімова, І вийшли в книжці видавництва "Дніп добірка віршів Ґ. Ґайне та блиск інтерпретація "Ворона" ("Крука") Едґара якій дали високу оцінку корифеї переклад кої справи Г. Кочур та М. Зісман, пере) "Поеми про старого мореплавця" С. Колрі) "Так сказав Заратустра" німецького філоо Ф. Ніцше.

22 серпня,                6 сесія міської Ради розглянула питання і

1990 рік                    деполітизацію школи та шляхи її національї

відродження". Понад 150 освітян мі( прибули на цей важливий захід. На пі заявлено, що в місті є 206 вулиць. ДекоЯ них переіменовано на цій же сесії. (Інтвв

ціональна - Мостиська, Карла Маркса -Долинська, Чапаєва - Церковна, Матросова

-  Руська, Садовнікова - Височанка, Калініна -Грушевського, Ворошилова - Українська, 40-річчя Жовтня - Січових Стрільців, парк ім. Комарова - парк ім. Івана Франка, площа Перемоги- майдан Андрея Шелтицького, 50-річчя ВЛКСМ - Василя Стуса, 23 з'їзду КПРС

-   Олекси Тихого, Капусти - Юрія Литвина). На вимогу громадськості сесія ухвалила рішення про демонтаж у Калуші пам'ятників Леніну і знаку "Танк", що був на колишній площі Перемоги. За демонтаж пам'ятників Леніна голосували: З.С. Атлантова, М.Л. Библів, В.М. Бреславський, В.М. Бонтей, В.А. Вайтекаускас, В.В. Василів, Б.М. Возняк, Д.І. Врещ, Є.О. Гірник, З.П. Гречух, А. Т. Горбатий, М.І.

 

Гривнак, М.Д. Гриців, В.Я. Гордій, П.В Дрогомерецький, Г.С. Дутка, Ю.М. Дутка, М.М Зеленко, С.М. Зінько, В.П. Івасюк, Л.В Касьмін, М.С. Качанюк, В.М. Квасній, В.І Ковальчук, М.І. Коломиєць, В.С. Корнас, І.П Короташ, М.С. Костюк, М.М. Кравчук, Є.М Левицький, С.Є. Левицький, М.В. Магас, Б.І Мазур, Л.Д. Маланій, Р.В. Матковський, Л.П Мельничук, О.Й. Мартинів, С.Й. Мартинів, Б.В Мазур,   С.Д.   Микитюк,   М.М.   Нетяга,   В.І

Опальченко, І.В. Павліха, Г.Д. Павлишин, Р.В. Перемийбіда, Б.М. Петрина, О.А. Підліснюк, БО. Плескун, П.В. Погинайко, В.А. Попович, Д.М. П'юрко, І.Д. Рим, Н.М. Рим, О.Ю. Рібун, С.М. Сакала,, А.П. Свириденко, В.В. Семків, Р.М. Сербін, У.О. Сливка, Л.Т. Стефанівська, В.С. Строчук, Р.В. Сушко, В.Р. Тимків, І.П. Ткачик, Г.С. Томащук, В.С. Тур, Н.М. Уштан, В.І. Уштан, В.Ф. Федоляк, К.М. Хобзей, В.А. Цапів, Б.В. Чолій, Б.Б. Чолій, В.В. Шалапська, Р.О. Шмігельський, Б.М. Яковина. Проти голосували: В.Д. Кузьмич, В.Є. Люлін, І.С. Мелешко, В.М. Накорнєєв, Я.М. Олійник, Б.М. Романюк. Протягом п'яти днів був проведений демонтаж пам'ятників В.І. Леніну, що знахо­дилися на площі Героїв та на вул. Гагаріна.

Серпень,                   СПТУ-7 отримало статус вищого професійного

1990 рік                    училища.

1 вересня,                Розпочато розбудову української національ-

1990 рік                    ної школи. В урочистостях з нагоди початку

нового   навчального   року   взяли   участь

священики.

8-9 вересня,            У Запоріжжі відбувся установчий з'їзд Укра-

1990 рік                    їнського комітету солдатських матерів. На ньо-

му була присутня Лідія Булавчук з Калуша.

Вересень,                 У рамках традиційного свята міста на стадіо-

1990 рік                    ні "Хімік" з концертом виступив гурт "Соколи"

з Дрогобича. У Палаці культури "Мінерал" громада зустрілася з учасниками свята козацької слави. У святкуваннях взяло участь багато гостей з теренів східної України та представників діаспори.

15 вересня,             Створено спілку політв'язнів України. Філію у

1990 рік                    Калуші очолив кандидат медичних наук Іван

Семаньків.

2-17 жовтня,           Голодування студентів у Києві, що вимагали

1990 рік                    відставки Голови Ради Міністрів УРСР, відмови

уряду республіки від підписання союзного договору, передачі місцевим органам влади майна КПРС та ВЛКСМ, відбування юнаками України служби за межами республіки на доб­ровільних  засадах,   перевибори   Верховної

Ради  УРСР.  У  голодуванні  взяли  участь  і студенти з Калущини.

Створено Братство УПА Карпатського краю. До Верховної Ради УРСР було відправлено телеграму з вимогою повної реабілітації ОУН-УПА. 27 жовтня 1990 року у Калуші створено станицю Братства вояків УПА, в яку тоді входили 68 колишніх вояків УПА. Міськрайонну станицю Братства УПА очолив Іван Кульчицький.

З ініціативи СНУМу в Угринові Старому при великому здвигу народу відкрито перший в Україні пам'ятник Степану Бандері.

У Калуші відбулася спільна сесія міської та

районної Рад народних депутатів, що ухвалила

програму покращення екологічної ситуації на

Калущині.

У Підгірках урочисто відкрито та освячено

символічну могилу борцям за волю України.

 

По всій Україні, і в Калуші зокрема, відзначе­но день пам'яті  жертв голодомору.

Виповнилося 560 років Хотіню.Ймовірна перша письмова згадка -1430р. "Галичина" (Голинь), виборола третє місце в чемпіонаті області з футболу, а "Хімік" Калуш поступився у фіналі кубка "Машинобудівнику" з обласного центру (0:0, пенальті 3:5).

Листопад,                 Перезахоронення на рідній землі (в УгриИ

1990 рік                    Старому) праху сестри Степана БандерИИ

Марти.

Листопад,                 У місті створено координаційну раду

1990 рік                    громадсько-політичних організацій, куди І

ввійшли представники місцевої влади.

ЗО грудня,                О 5 годині ранку знищено пам'ятник ПровШ

1990  рік                     ку ОУН Степану Бандері в його рідному сі

На засіданні крайової Ради Руху в Одесі Щ зібрано 500 радянських карбованців! будівництво нового пам'ятника видатнД виходцю з нашого краю.

7 січня,                      На Різдво Христове вперше прозвучали г

1991   рік                    зивні демократичного радіомовлення Кал

щини.

15  січня,                    На площі біля кінотеатру "Відродження" відб 1991 рік                   ся багатолюдний мітинґ жителів міста та

йону під гаслом "Геть руки від литовськ народу!".

Січень,                        Калушани отримали гуманітарну допомог

1991 рік                    (пакунки з продуктами, товарами та меди

ментами),   яку  зібрали   мешканці  Авсбур

(Німеччина).

Січень,                        На сцені Палацу культури "Юність" виступи

1991 рік                    артисти обласного театру фольклору, нарс

них свят і  видовищ з  виставою  "Іконост

України" за мотивами української поетеси Ві

Вовк з Бразилії.

21 січня,                    Спільна сесія міської та районної Рад народи

1991 рік                    депутатів першого демократичного скликан

ухвалила  рішення   про  будівництво   мем

ріального   комплексу  Степану  Бандері

Угринові Старому Калуського району.

16  лютого,               У Львові відбулася Галицька асамблея, в яі 1991 рік                    брали участь депутати обласної Ради від

Калущини Іван Костів, Роман Шмігельський, Василь Уштан, Євген Гірник, Ігор Гаврилюк, Ігор Сімків, Василь Ганущак, Олег Кушлик, Юрій Дуриба, Василь Івасюк, Роман Захарія, Мирослав Матіяш.

Лютий,                       "Союз українок" міста Калуша організував

1991 рік                    виставку старовинної фотоґрафії.

Лютий,                       Виповнилося ЗО років з часу присвоє-

1991 рік                    ння хоровій капелі "Прометей" звання

"народної". Лютий,                       20-річний ювілей відзначив плавальний ба-

1991  рік                    сейн "Посейдон".

« 1991 рік                    Виповнилося 560 років Негівцям. Перша

письмова згадка належить до 1431 року.

 

Відкрито пам'ятники Тарасу Шевченкові у Войнилові (на заході був присутній письменник Роман Іваничук) та у Боднарові (був присутній і відправив панахиду отець Ярослав Лесів).

Березень,                  Шанувальники красного письменства відзна-

1991  рік                    чили 50-річчя письменника Ігоря Гаврилюка.

31  березня,             У Палаці культури "Юність" відбулася прем'єра

1991 рік                    вистави Миколи Куліша "Народний Малахій"

у постановці акторів місцевого незалежного театру (режисер Ніна Романів). Ролі у ній виконували Олександр Новосад, Зеновій Сокульський, Надія Кривцун, Василь Федо­ришин та ін.

Квітень,                      Народній хоровій капелі "Берегиня"виповнило-

1991  рік                    ся 20 років.

16-19 квітня,           X (перший незалежний) з'їзд письменників

1991  рік                    України. В його роботі взяв участь письменник

Ігор Гаврилюк.

Квітень,                      На Калущині проживає 70 ліквідаторів аварії

1991 рік                    на ЧАЕС і переселенців із так званої зони

жорсткого радіаційного контролю.

5 травня,                   Зареєстровано Всеукраїнське товариство

1991 рік                    політв'язнів і репресованих.

13 травня,                На Калущину завітав глава УГКЦ Блаженніший

1991 рік                    Мирослав-Іван кардинал Любачівський.

 

Травень,                    У місті створено центр зайнятості, так звану

1991  рік                    біржу праці. Першим безробітним у Калуші

зареєстровано   інженера-метролоґа   В.П.

Зенкова.   На   початку  червня   ц.р.   тут   було

зареєстровано вже 1542 непрацюючі особи.

Травень,                    У місті запроваджено лімітований розподіл

1991 рік                    промислових товарів підвищеного попиту за

так званими "картками споживача".Калушанину дозволялося купити на рік 1 костюм, 1 светр, 1 сорочку, 1 пальто (плащ або куртку), 1 пару шкарпеток, 1 труси, 1 пару зимового взуття. Жінка-калушанка могла купити: 1 пальто, 1 костюм (сукенку, блузку чи спідницю), 1 простиню, 1 труси (панталони), 1 підодіяльник, 2 наволочки, 1 бюстгальтер, 1 светр, 1 нічну сорочку, 1 пару зимового взуття, 3 колготок, 1 комбінацію.

Травень,                    Пивоварний завод відкрив у місті свою першу

1991 рік                    фірмову крамницю.

Травень,                    На стадіоні "Хімік" відбулося свято козацької

1991 рік                    слави.

Травень,                    Футбольний клуб "Хімік" (Калуш) виступає у

1991 рік                    першій зоні першості України серед команд

колективів фізкультури. Його суперниками по зоні є "Андезит" (Хуст), "Газовик" (Комарно), "Колос" (Зборів), "Галичина" (Брошнів), "Збруч" (Борщів), "Іскра" (Теофіполь Хмель­ницької області), "Іква" (Млинів Рівненської області), "Гранат" (Шаргород Вінницької А              області),   "Легмаш"   (Чернівці),   "Папірник"

(Малин   Житомирської   області),   "Маши-•                нобудівник"   (Бородянка)   та   "Блискавка"

(Баришів Київської області), "Будівельник" (Іванків, Київщина), "Хімік" (Житомир) та "Кристал" (Чортків Тернопільської області).

Червень,                    Група калушан взяла участь у святкуванні

1991 рік                    340-річчя битви під Берестечком.

2 червня,                   П'ятирічний ювілей із часу своєї діяльності

1991 рік                    відзначив вокальний ансамбль "Намисто" учи-

лища культури (художній керівник Галина Мар-тиненко).

 

ЗО червня,                3 нагоди 50-ліття проголошення Акту віднов-

1991 рік                    лення Української держави у Львові відкрито

ще один монумент Степану Бандері в його

рідному селі.

6 липня,                    В училищі культури відбувся захід на відзначе-

1991 рік                    ння сотих роковин еміґрації українців до Ка*

нади. У заході взяли участь учні Небилівської школи на чолі із вчителем Степаном Осадчуком. Був присутній і гість з далекої Австралії Петро Гузій.

10 липня,                  О 3 годині 20 хвилин ночі знищено щойно

1991 рік                    відкритий пам'ятник Степану Бандері . "Опе-

рацію" здійснили 6 військових у маскувальних халатах. При цьому важко поранено 21-річного члена СНУМу Василя Максимчука, що вартував пам'ятник. Травму ніг отримав ще один охоронець пам'ятника, житель села Угринів Старий.

Липень,                      На 10-их міжнародних змаганнях зі спортивного

1991 рік                    орієнтування, які відбулися в Польщі, спорт-

смени ДЮСШ № 1 здобули "Кубок Вавеля".

12 липня,                  Голови Калуської міської та районної Рад на-

1991  рік                    родних депутатів Р. Сушко і В.Прокопів зу-

стрілися з головою Президії Верховної Ради України Л.М. Кравчуком у Києві.

Липень-                     3 республіканського конкурсу "Таланти твої,

серпень,                    Україно", що відбувся в Одесі, дует калуських

1991   пік                                                                                    ^

 

"соловейків" у складі Оксани Любинецької та Катрусі Лісовської привіз додому медалі і дипломи переможців.

19-21 серпня,        Спроба антиконституційного державного пе-

1991 рік                    ревороту в СРСР. Калуська міська, районна

Ради розцінили це у зверненнях як переворот.

24 серпня,                Верховна Рада УСРС ухвалила Акт про дер-

1991  рік                    жавну незалежність України. Сотні калушан

на площі перед парламентом спричинилися до того, що був піднятий синьо-жовтий прапор.

27 серпня,                У місті урочисто відзначено 135-річчя з дня

1991 рік                    уродин Івана Франка.

3-4 вересня,            Відбулася виїзна сесія міської Ради народних

1991  рік                    депутатів у Києві. 200 калушан спричинилися

до того, що над парламентом замайорів синьо-жовтий державний прапор.

Вересень,                  Калуська середня школа №5 відзначила 25-

1991  рік                     річчя з початку своєї діяльності.

Вересень,                 У Калуші відновлено українську ґімназію. У

1991  рік          *        перший рік в 11  класах цього закладу

•               навчалося 278 ґімназистів.

25-29 вересня,      5 днів тривало свято міста. 27 вересня був 1991  рік                     відкритий постійно діючий виставковий зал.

26 вересня цього року відкрито меморіальну дошку Михайлу Грушевському, а в Палаці культури "Мінерал" відбулася науково-теоретична конференція "Михайло Гру-шевський - вчений і політичний діяч". 27 вересня в Палаці культури "Юність" відбулася демонстрація кращих моделей одягу, підготовлена філією "Союзу українок", перед калушанами в парку культури і відпочинку ім. Івана Франка виступила група "Бункер Йо".

Жовтень,                   Урочисто закладено перший камінь у фунда-

1991 рік                     мент реконструкції виробництва хлорвінілу.

Жовтень,                   Засновано незалежну народну газету "Калусь-

1991  рік                    ке віче".

Жовтень-                   Калуські аматори сцени у складі агітаційних

листопад,                  бригад провели велику роботу на

1991  рік                    теренах Дніпропетровщини в зв'язку з прове-

денням в Україні референдуму 1 грудня. Ви­пущено 50 000 плакатів, аґітаційні плакати для жителів південих областей України.

Листопад,                 У Калуші побували народні депутати України,

1991 рік                    кандидати у Президенти України Ігор Юхновсь-

кий, Левко Лук'яненко та Вячеслав Чорновіл.

Листопад,                 Януш Фельчинський з Польщі, приїхавши до

1991 рік                    Хотіня, передав у дар місцевій церкві Святого

Миколая великий дзвін.

1991 рік                    Івано-Франківський облполіґрафвидав випус-

тив у світ книжку Ігоря Гаврилюка "Маги діти - великий клопіт" (наклад 5000 примірників). Видання здійснено на кошти автора.

Листопад,                 Калуський "Хімік" - володар кубка області.

1991 рік                    У фіналі переміг "Покуття" з    Коломиї (2:0).

За команду виступали М. Фідик, Я. Коник (воротарі), В. Лоза, Ю. Маляр, Е. Геренда, Я. Матіїв (захисники), І. Бенець, Т. Мельник, В.Гарматій, І. Бойван, В. Головатий, Я Голубчак, Т. Яців, О. Хухра, В.Федорів, М. Король, В. Дімітров (півзахисники і нападники). Тренер команди- Володимир Мандрик. Голова ФК "Хімік"- Василь Лабик.

1 грудня,                   Всеукраїнський референдум і вибори Прези-

1991  рік                    дента України. 98,15 відсотка виборців-ка-

лушан сказали "так" незалежності України. Проти висловилося 603 із 45599 виборців.

грудня,                   В установчій конференції "Союзу українок" 1991 рік                    Придністров'я (Тирасполь) взяв участь

калушанин, майстер народної вишивки Михайло Покиданець. Там було відкрито націо­нальний дім "Червона калина".

грудня,                   Президенти України та Росії Леонід Кравчук, 1991 рік                   Борис Єльцин, голова Верховної Ради Білорусі

Станіслав Шушкевич заявили, що СРСР, як суб'єкт міжнародного права, припиняє існування і підписали угоду про створення СНД.

мітинґ-віче з нагоди проголошення незалеж­ності України. Тут встановлено наріжний камінь, що символізує контури майбутнього пам'ятника вільній Українській державі. На торжествах з цієї нагоди у Калуші побував народний депутат України Степан Волко-вецький, артисти, уродженці Калуша, Христина Фіцалович та Любов Клопотовська.

Першу партію продукції випустила фабрика вінілових шпалер концерну "Хлорвініл".

Калушани відзначили 122-у річницю з дня створення "Просвіти". Своїми спогадами пе­ред присутніми на вечорі, що відбувся в Палаці культури "Мінерал^ поділилися колишні просвітяни Степан Котоус, Осипа Лучко, Дарія Пітулей, Василь Попадюк, Ірина Сахацька-Онищенко.

64 вірші калуського поета Івана Павліхи вміщено у колективному збірнику "Посміймося разом", що вийшла у київському видавництві "Радянський   письменик"   накладом  8  тис. примірників.

Введено в обіг на теренах України купони багаторазового використання. На квартирному обліку на отримання житла налічувалося 5680 сімей міста. У минулому році житлові умови поліпшили 467 сімей.

Президія Верховної Ради України ухвалила указ про Державний Гімн України (затверджено музичну   редакцію,   автором   якої  є   М.М. Вербицький).

За ініціативою УРП та Руху відбулося урочис­те прийняття військової присяги офіцерами запасу.  У Калуші цей акт було здійснено публічно на майдані Незалежності.

 

 

 

22 січня,                    У Києві відбувся Конґрес українців східної

1992 рік                    діаспори. Делегати від калуських товариств

ТУМ "Просвіта" та "Відродження" звернулисі до Конґресу з листом, в якому сказано, щ Калущина може прийняти на терени Зеленоп Яру тих людей, які були репресовані звідси Треба лише подавати пропозиції.

Січень,    ЯВНІ        Завершено будівництво другої черги очисни 1992 Рік ^а»рИ         споруд концерну "Хлорвініл". Тут же створені

шнн^В        управління "Промбуд", "Житлобуд", управлінні "Будмеханізація".

28 січня,                    Верховна Рада України затвердила синьо-;

1992 рік                    жовтий прапор Державним прапором Україні

Січень,                        Мінімальна заробітна плата становила у

1992 рік                    Калуші 400 карбованців.

Лютий,                       Ґазета "Галичина" повідомила, що івано-

1992 рік                    франківці з тривогою чекають неділі, 16 лютого

оскільки ширяться чутки, що в цей день 0 одними даними - о 6 годині ранку, за іншимі - о 7) ймовірний землетрус на Прикарпаті Одні   подейкували,   що   його   епіцен; знаходиться   в   районі   гори  Сивулі,   ініш прив'язували його до Калуша. Отже, часопи порадив: слідкувати за поведінкою домаш^ звірів.   Якщо  вони  не тривожаться  і  спляї спокійно,  то треба  брати  з  них  приклад 1 землетрусу не буде.

Лютий,                       У місті телефонізовано близько 10000 квар|

1992 рік                    тир. На підприємствах, в організаціях та устя

новах  встановлено   майже   2000  телефоні^

На черзі для встановлення телефону в мИ

налічується близько 5,5 тисячі громадян.

19 лютого,                Верховна Рада України затвердила тризуо 1

1992 рік                    як малий герб України, вважаючи його

головним  елементом  великого  Державної

герба України.

Лютий,                       У концерні "Хлорвініл" стали до ладу дерево-

1992 рік                    обробний цех, бетонний вузол "Штеттер".

Лютий,                       Понад 700 мешканців Калуша хочуть отримати

1992 рік                    ділянки для ведення городництва.

Лютий,                       У місті налічується 13 тисяч пенсіонерів.

1992 рік                    Серед них 4 тисячі - інваліди війни і праці,

А                            402 - інваліди з дитинства. Майже 4 тисячі

пенсіонерів працює.

Лютий,                       У місті 60 колективів художньої самодіяльності.

1992 рік                     14 з них має звання "народний".

Лютий,                       У міській варті, що була створена за рішен-

1992 рік                    ням сесії міської Ради народних депутатів,

налічується 25 хлопців.

4 березня,                На вулиці Підвальній з ініціативи ТУМ "Просві-

1992 рік                    та" тривали заходи по відзначенню 110-ої рі-

чниці з дня народження письменника Михайла Козоріса, уродженця Калуша. На будинку читального залу центральної районної бібліотеки відкрито меморіальну дошку землякові.

березня,                25-річний ювілей від початку своєї діяльності 1992 рік                    відзначило СПТУ-6. Лише для концерну "Хлор­вініл" воно підготувало 12,5 тисяч спеціалістів.

березня,                На підприємствах Калуша (зокрема концерні 1992 рік                    "Хлорвініл") реалізують населенню холодиль­ники,  пилососи,  швейні  машинки,  телевізо­ри.

12 березня,             Газета "Галичина" опублікувала повідомлення

1992 рік                    про те, що 8 лютого 1992 року реабілітовано

Андрія Бандеру.

14 березня,             Відбувся фестиваль дитячої творчості "Калино-

1992 рік                     ве гроно".

Березень,                  Представником Президента України в Івано-

1992 рік                    Франківській області призначено Василя Пав-

лика,   а  трохи   пізніше  в  районі   -   Василя

Прокопіва.

25-26 березня,      У Палаці культури "Юність" відбулася дитяча 1992 рік                    Галицька еколоґічна асамблея "Земля нам і

нащадкам". Тривала робота секції "Еколоґія і людина", "Еколоґія флори і фауни", "Еколоґія і світ". Вписався в цей захід еколоґічний бумеранґ і гра-конкурс, відбулися вибори дитячого екологічного парламенту.

Березень,                  Народний театр палацу культури "Юність" під

1992 рік                    керівнцтвом режисера Ніни Романів здійснив

прем'єрну   постановку   п'єси   драматурга-

киянина Ярослава Верещака "Проба: Степан

Бандера".

Квітень,                      На заводі калійних добрив концерну "Хлорві-

1992 рік                    ніл" введено в дію вакуум-випарну установку,

що зменшила кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Квітень,                      У місті діяло 2 перші комерціалізовані

1992 рік                    магазини "Електрон" і "Взуття"..

2 квітня,                    Відновлено рух робітничого поїзда "Вокзал-

1992 рік                    "Хлорвініл".

Квітень,                      У Калуші побували гості з Чеського Крумлова]

1992 рік                    на чолі з мером міста Ярославом Влахом.  і

Квітень,                      Тиждень на базі училища культури працювала І

1992 рік                    Всеукраїнська творча лабораторія керівників!

оркестрів народних інструментів, орга­нізатором якої став центр народної творчості Міністерства культури України.

ЗО квітня,                  Калуське АТП 12630 відкрило перший міжна-'

1992 рік                    родний маршрут "Калуш-Кросно".

Травень,                    Вироблено перший мільйон рулонів шпалер

1992 рік                    на одноіменній фабриці концерну "Хлорвініл".

Травень,                    Президент України Леонід Кравчук та Прези-

1992 рік                    дент США Джордж Буш підписали угоду, згідно

з якою американський Корпус Миру розпочинає реалізацію проекту програми розвитку малих підприємств в Україні. Згідно з угодою, до нас прибуло 47 волонтерів. Радником з питань економіки, приватизації при міській Раді народних депутатів працює Джонн Барнетт.

2 травня,                   Освячено новозбудовану церкву в селі Сівка

1992 рік                    Войнилівська.

7 травня,                Установча конференція громадсько-політич-

І992 рік                    ного об'єднання "Нова Україна" в Калуші.

Міськрайонну філію очолив Микола Шинкар.

На Калущині побував уродженець села Збора, а нині мешканець США Теодор Тринзелюк. Він   привіз   до   Калуша   3   валізи   цінних медикаментів, які були передані на потреби лікарняних закладів міста. З депутатським корпусом міста та району зустрівся Микола Климишин, уродженець Калущини, соратник Степана Бандери, автор книги-споминів "У поході до волі".

Концерт танцювального ансамблю "Сизокрилі" з Нью-Йорка (США) у Калуші.

Калуш відвідав прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

При міськвиконкомі створено відділ земель­них ресурсів та природокористування. Ним проведена робота по відведенню 147 гектарів землі для потреб індивідуального будівництва

і городництва. На облік взято 3500 заяі громадян, що бажають мати земельні ділянкі для городництва.

Липень,                      Тренер-калушанин Петро Кушлик очолив

1992 рік                    "Ґранат" з польського міста Скаржиско-Каме

нна, який згодом став лідером у третьом дивізіоні польського футболу. У команді граї 19-річний уродженець Калущини Васил Федорів, що був лідером серед бомбардирії ліги.

8 липня,                    У Калуші побували з концертом гурт "Соколи"

1992 рік                    Іво Бобул, Лілія Сандулеса, що були учасни

ками концертного турне "Захід-Схід", присвя

ченого 50-річчю УПА.

Серпень,                    Самодіяльна чоловіча хорова капела "Прома

1992 рік                    тей" (керівник Іван Кримський, керівник орі

кестру Люба Курник) побували на святкуванм

50-річчя УПА в Києві.

17-19 серпня, 1992 рік

 

На Калущині тривають святкування з нагоЗ 50-річчя УПА. В урочистостях беруть учасі представники багатьох областей Україн делегації з діаспори. На Калущині відбуваєть всеукраїнське свято "Гомін Чорного лісу"., присутності людей зі всього світу урочисі відкрито бронзовий пам'ятник Провіднику 01 Степану Бандері в Угринові Старому. Йа автори - архітектор Зіновій Давидю скульптори Микола Пасікірі та Любом| Яремчук.

18 серпня,                Відбулося освячення меморіальної   дошки

1992 рік                    Степану Бандері на одному з будинків вули

що носить його  ім'я  в Калуші.  її створи

скульптори   Володимир   Довбенюк'І

архітектор Петро Пострильоний.

18 серпня,                У рамках всеукраїнського свята "Гомін Чорно-

1992 рік                    го лісу" відбулася в Палаці культури "Юність"

науково-теоретична конференція, присвячена 50-річчю УПА. З доповідями перед присутніми виступили народний депутат України Михайло Голубець, голова обласної Ради народних депутатів Микола Яковина, Петро Арсенич, Іван Семаньків, Галина Синюк, Микола Христонько та ін.

21-244серпня,         Всесвітній форум українців у Києві.

1992 рік

Серпень,                    У народній самодіяльній капелі "Чорногора"

1992 рік                    на цей час співають: В.Яцишин, М. Кодо-

б'янська, В. Тимчишин, І. Мучинський, М. Рига, Г. Вороняк, П. Коцан, М.Кравців, М. Мар'янич, Н.   Сєрова,   М.   Самусіва,   Т.   Мельник,   Н. п                 Машталір та ін.

ЗО серпня,                У Підгірках відкрито музей-оселю родини

1992 рік                    Франків.

1 вересня,                Калуські ґімназисти сіли за парти в окремому

1992 рік                    приміщенні (дитячий садок). Тут почав діяти

комп'ютерний клас.

1 вересня,                Родинне місце Провідника ОУН відвідав

1992 рік                    онук Степана Бандери - Степан Бандера з

Канади. Він - єдиний син єдиного сина Степана Бандери. Навчався на факультеті журналістики в університеті Торонто, студіював право, видавав на той час газету "Студенець", був членом СУМу.

Вересень,                 Розпочато будівництво середньої школи на

1992 рік                     1200 учнівських місць у 42-ому мікрорайоні

міста.   Тим   часом   2100   учнів   з   Калуша

навчається у другу зміну.

17 вересня,              Калуська міська Рада народних депутатів

1992 рік                    разом з науковцями Львівського державного

університету провели в Палаці культури "Мінерал" реґіональну науково-теоретичну конференцію "Правові, політичні і соціальні аспекти проекту нової Конституції України". Доповідь на цій конференції* про політико-правові проблеми розподілу влад за проектом Конституції зробив декан юридичного факультету Львівського держуніверситету, академік Академії правових наук України, професор Михайло Костицький.

Вересень,                 У міському центрі зайнятості зареєстровано

1992 рік                    більше тисячі безробітних.

Вересень,                 Понад 50 відсотків комунального житлового

1992 рік                    фонду у місті належить концерну "Хлорвініл",

значна частина - фірмі "Івано-Франківськбуд" і близько четвертини - виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному підпри­ємству міськвиконкому.

Вересень,                 Завершено прокладку 1000-міліметрового

1992 рік                    водогону довжиною 5 кілометрів від Лімниці

до насосної другого підйому, розпочато будівництво на березі Лімниці, реґуляційних та берегоукріплюючих споруд, резервуара на 1000 кубометрів. Проведена значна робота по ліквідації поривів і заміні окремих частин водогону і каналізаційних колекторів у місті.

Жовтень,                   Народному вокально-інструментальному

1992 рік                    ансамблю "Голубі кристали" виповнилося 20

років.

Жовтень,                   Зупинено цех по виробництву ЧХВ і перх-

1992 рік                    лоретилену концерну "Хлорвініл". Працівники

через відсутність збуту виготовленої продукції змушені перебувати у вимушених відпустках.

Жовтень,                   Завдяки вчителю М.П. Покиданцю в середній

1992 рік                    школі № 5 відкрито музей "Вишивка і одяг

Західної України". Жовтень,                   Калушанин Андрій Валага став переможцем

1992 рік                    конкурсу серед розповідачів анекдотів "Вивих

-92", що проходив у Львові.

16 жовтня,                Колектив найбільшого калуського підприєм-

1992 рік                    ства вперше відзначив своє професійне свято

"День працівника концерну "Хлорвініл". Підприємство, на якому працюють хіміки, металурґи, шахтарі, енерґетики, будівельники, працівники культури і дошкільних закладів, на цей час налічує 13 самостійних заводів, які випускають 70 видів промислової продукції. Тут працює 16872 чоловіки. Кожен хімік одержує на місяць 5 кілограмів м'яса по ціні у 4-5 разів нижчій, ніж на ринку. Медсан-частина концерну має комп'ютерний томоґраф, ехокардіоґраф для дослідження роботи серця, штучну нирку, санаторій в Моршині тощо.

На споруді старого калійного комбінату знову запрацював годинник, що був встановлений в 1908 році.

Виповнилося 25-річчя заводу калійних добрив концерну "Хлорвініл".

Театральний вечір з нагоди ювілею народного театру в Палаці культури "Юність". На цей час на сцені виступають Григорій Власов, Василь Федоришин, Марта Пазюк, Зіновій Сокульський, Оксана Пірус, Сергій Пліщ, Олександр Ріжко, Надія Кривцун, Василь Митничук, Любов Зелінська, Микола Тимофійчук, Михайло Шумко, Оксана Брузів, Петро Довжинський. Театром у різний час керували О.Шерстюк, Р.Груздева, В.Гур'єв, О.Сенів, Н. Романів.

19 грудня,                Перша передача калуської міської студії

1992 рік                    телебачення.

Грудень,                    Пляшка горілки в місті коштує 400 карбо-

1992 рік                    ванців, а шампанського - більше тисячі.

Грудень,                    У місті нараховується 12748 пенсіонерів,

1992 рік                    серед них-2252 інваліди,  1262 особи отри

мують соціальну допомогу. 20 відсотків жита міста потребує соціального захисту.

Грудень,                    У культурний комплекс міста входять:

1992 рік                    5 будинків культури, з них 3 - відомчі,2 музи1

школи, училище культури,  парк культури

відпочинку.

Грудень,                    На цей час у Калуші працювало 452 лікар

1992 рік                    які надавали допомогу жителям міста та р

йону   в   10   медичних   установах.   Ведеть

робота   по   створенню   територіально

медичного об'єднання.

Грудень,                    У місті обліковано 367 підприємств та органі

1992 рік                    цій. 120 з них - підприємства державної форі

власності, 105 - приватної, 28 - кооперативи 5   -   з   іноземними   інвестиціями,    2а комерціалізовані   структури.   У   місті громадських організацій. 285 громадян на і час зайняті підприємницькою діяльністю, -   здають  в  найм   приміщення.   86  відсо обсягу промислової продукції міста випу{ концерн "Хлорвініл". Грудень,                    Силами будівельно-монтажних управлінь м

1992 рік                    введено в дію 57 будинків (6358 квадрат

метрів житла) та ряд допоміжних об'єкі Житомирській області. Грудень,                    608 сімей міста поліпшили свої житлові ум

1992 рік                    Серед них-15 сімей інвалідів війни та заги(

7 - воїнів-афганців, 59 - багатодітних сіл З - одинокі матері, 17 - тих, що брали учЯ у ліквідації аварії на ЧАЕС. Крім того, у Ш

велося будівництво рудника "Пійло", хвос-тосховищ № 1 і № 2, здійснювалася реконструкція виробництва хлорвінілу, місцевої ТЕЦ, ЗКУ, продовжувалось будівництво корпусів заводу "Будмаш". Грудень,                    Розроблено проект індивідуальної забудови

1992  рік                    в районах медсанчастини концерну "Хлорвініл",

вокзалу та Височанки. Видано 356 дозволів на індивідуальне будівництво.

січня,                      На квартирному обліку при міськвиконкомі

19%3 рік                    перебувало 1152 сім'ї. 444 з них користу-

валися першочерговим правом на отримання «                                  житла.

Січень,                        Вперше в історії міста видано ілюстрований

1993  рік                    календар "Калуш-93".

Січень,                        Група науковців з Калуша (а серед них були

1993 рік                    Роман Сушко, Іван Миронюк, Михайло Хома),

згідно указу Президента від  19 грудня 1992

року, стали  лауреатами  Державної   премії

України в галузі науки і техніки.

Січень,                        Концерт дружби аматорів сцени міста та

1993 рік                    представників Обухова Київської області.

10 січня,                    Перші збори кредитної спілки в Підгірках,

1993 рік                    створеної з ініціативи Івана Когута з Канади.

52 мешканці цього населеного пункту побажали стати її членами. У 1944 році вона об'єднувала вже 215 підгірчан, 17 з них скористалися позикою.

Січень,                        512 громадян міста бажають одержати земель-

1993 рік                    ну ділянку під забудову, 372-під будівництво

власних гаражів. Але обмеженість території Калуша підземними та наземними гірничими розробками не дозволяє забезпечити усіх бажаючих ділянками в існуючих межах.

Січень,                        Торговельна мережа міста нараховує 259

1993 рік                    крамниць та підприємств громадського хар-

чування. Вона має таку структуру: державна торгівля (46 продовольчих, 37 промислових магазинів, 123 підприємства громадського харчування); споживча кооперація (14 продовольчих, 11 промислових магазинів, 4 підприємства громадського харчування); кооперативи і малі підприємства (2 продуктові, 7 промислових крамниць, 3 підприємства громадського харчування); приватні фірми (5 промислових крамниць); приватні особи (2 промислові крамниці, 1 підприємство громадського харчування); промислові підпри­ємства (3 продовольчі, 1 промислова крамниці). 9 крамниць і 3 підприємства гро­мадського харчування у місті комерціалізовано.

22 січня,                    У Калуші, на вулиці Олекси Гірника, урочисто

1993 рік                    відкрито меморіальну дошку. Цього ж дня у

Войнилові   на   фасаді   школи   відкрито

меморіальну дошку Миколі Федюшці (Євшану).

24 лютого,                Рішенням сесії міської Ради створено комі-

1993 рік                    сію по збиранню документів та свідчень про

злочинну діяльність КПРС та КПУ на теренах Калущини.Головою комісії призначено депутата міської та обласної Рад Василя Уштана.

24 лютого,                Калуська районна Рада народних депутатів

1993 рік                    прийняла рішення про заснування премії

ім.Костянтини Малицької.

26 лютого,               Урочисто відкрито і освячено новозбудоване

1993 рік                    приміщення стоматполіклініки.

Березень,                  На Калущині створено Антибільшовицький,

1993 рік                    антиімперський фронт (ААФ).

Березень,                  Відбулася зустріч Національного хору ім. Гри-

1993 рік                    горія Верьовки з народним самодіяльним хо-

ром "Прикарпаття". Представники всесвіт-ньовідомого хору дали концерт для трудівників заводу ЗБВІК.

Березень,                  На Калущині розгорнуто кампанію збору

1993 рік                    підписів проти відновлення КПРС-КПУ.

24-27 березня,      У місті відбувся обласний фестиваль'Театраль-1993»рік                    на весна-93". У ньому взяло участь 6 дра-

матичних колективів  Калущини,  самодіяльні «                             аматори   сцени   з   Долинщини,   Галича,

Богородчан, обласного центру, Рогатинщини.

Квітень,                      Кілька днів у місті страйкують адвокати

1993 рік

Квітень,                      Депутати міської Ради і працівники міськви-

1993 рік                    конкому засадили алею дерев, що стане

зеленою захисною зоною  міста зі  сторони

концерну "Хлорвініл".

Квітень,                      Ярослава Гринів, вчителька світової літерату-

1993 рік                    ри із Завою, здобула звання "Вчитель року-

93" Калуського району.

Квітень,                      25-річчя з часу започаткування своєї діяльності

1993 рік                    відзначило ВПУ-7 (колишнє СПТУ-7).

Квітень,                      Відібрано твори калуських художників для

1993 рік                    виставки в Чеському Крумлові (Чехія). Згодом

сюди були направлені роботи Марії Жовнірович, Богдана Коваля, Зоряни Атлантової, Богдана Шляхтича, Йосипа Кравця та ін.

23 квітня,                  Розпорядженням міськвиконкому залучено

1993 рік                    відомчий транспорт підприємств та організацій

міста для перевезення населення на садово-городні ділянки.

Квітень,                      Завершено реконструкцію готелю "Хімік"

1993 рік                    (тепер готель "Меркурій").

Травень,                    Науковий співробітник Інституту української

1993 рік                    археоґрафії АН України, голова українського

ґеральдичного товариства Андрій Гречило виніс на суд калушан матеріали про символіку (герб та хоругву) міста.

Травень,                    На стадіоні "Хімік" пройшла перша реґіональна

1993 рік                    виставка собак, що була організована кіноло-

ґічною   спілкою   міста   (керівник   Ярослав

Хоміцький).

Травень,                    Відбувся творчий вечір студентки-випускниці

1993 рік                    Івано-Франківського музичного училища ім.

Січинського калушанки Тетяни Мартиненко.

Травень,                    Виповнилося ЗО років духовому оркестру

1993 рік                    училища культури.

Травень,                    Калуський "Хімік" виступає в такому складі:

1993 рік                    Михайло Фідик, Михайло Піщак, Юрій Маляр,

Василь Лоза, Тарас Мельник, Володимир Хома, Володимир Гарматій, Володимир Манд-рик,Ярослав Голубчак, Тарас Яців, Андрій Констанкевич, Анатолій Редушко, Ярослав Чечель, Ігор Бенець, Іван Гузоватий. Тренує команду Микола Констанкевич. 18 травня,                Колишні дивізійники "Галичини" з Калуша

1993 рік                    відбули до австрійського міста Фельдбаха на

традиційні святкування, що проводяться тут з 1972 року.

23 травня,                На майдані біля кінотеатру "Відродження"

1993 рік                    відбувся мітинг, організований депутатською

групою "Опозиція", до складу якої входили депутати міської та обласної Рад.

1 червня,                  Фабрика "Лілея", що спеціалізується на пошит-

1993 рік                    ті одягу, була приватизована своїми ж пра-

цівниками першою серед калуських підпри-

ємств.

У фінальному поєдинку на кубок області "Хімік"(Калуш) поступився у серії одинад-цятиметрових коломийському "Покуттю".

На сесії міської Ради затверджено герб міста (на півкруглому щиті з декоративним картушем З соляні токи в один ряд, літера "К" і пів­місяць ріжками вгору (означає те, що місто було оборонним укріпленням проти татарських нападів) і хоругву міста Калуша (прямокутне полотнище на синьому тлі подано з елементами гербового малюнка. З трьох сторін хоругва обрамлена жовтою лиштвою).

На лікування та оздоровлення до табору "Будівельник" прибуло 340 дітей з Іванківс-кого та Поліського районів Київської області.

Неподалік площі Героїв встановили намет євангелистські християни-баптисти і 2 дні проводили там богослужіння.

За перше півріччя ц.р. у місті скоєно 80 квартирних крадіжок.

У місті зареєстровано представництво АТ "Омета-інстер", молодої в Україні страхової компанії.

Ґран-прі конкурсу "Червона рута-93" в Донець­ку здобула група "Брати блюзу" (керівник Мирослав   Левицький)   за   композицію "Правдиве життя". Стався нещасний випадок із солістом цього гурту Андрієм Валагою.

Співак з Калуша Іван Мармуш здобув третє місце у фестивалі ім. Володимира Івасюка, що відбувався в Чернівцях.

Червень,                    На обласному конкурсі "Юний віртуоз"

1993 рік                    калушани здобули 2 перших, 2 других та

треті премії.

Червень,                    18 мистців міста, представників образотв<

1993 рік                    чого та декоративно-прикладного мистецп

об'єдналися в творче братство "Берегиня

25-26-27                   У кінотеатрі "Аврора" тривав перший місь»

червня,                      фестиваль молодіжної музики "Шанс-93".

1993 рік

Липень,                      Спортсмени міста посіли 2 загальнокомані

1993 рік                    місце в обласних юнацьких спортивних іга

1993 рік                    Чотири групи калушан побували на фестиі

лемківської культури "Ватра-93".

13 липня,                  Група калуських депутатів, представників

1993 рік                    політичних партій пікетувала посольство Р

в Києві. 9 липня ц.р., як відомо, парлам

Росії прийняв постанову про статус Сеа

тополя.

Липень,                      Створено опікунську раду сприяння в лікув

1993 рік                    Андрія Валаги, члена гурту "Брати блюзу

що  став  переможцем фестивалю  "Черв

рута-93" в Донецьку.

16-18 липня,           Калушани здійснили масове сходження и

1993 рік                    Сивулю та Ґрофу. Воно було присвячене

третій річниці проголошення Декларації І державний суверенітет України.

Липень,                      У Палаці культури "Юність" відбувся благоі

1993 рік                    ний концерт колективів художньої самодії

яльності лемківського клубу "Студенька", існує при Палаці культури "Мінерал".

Липень,                      Мешканців міста прикріплено до магазин

1993 рік                                    в яких можна купити за відповідні

талонами цукор та горілку.

Дано перелік житлових будинків, що можуть бути повернуті в особисту власність громадян України. В списку значиться 164 споруди.

Калуська харчосмакова фабрика на цей час випускає понад 25 видів продукції.

Уродженець Калуша, а теперішній житель Філадельфії (США) пан Одежинський подару­вав   центральній   районній  бібліотеці  два десятки книг, що вийшли в діаспорі.

З членами активу ТУМ ім. Тараса Шевченка "Просвіта" зустрівся уродженець Калущини, а нині мешканець Англії Ярослав Смольський.

Група калуських дітей відбула на оздоровлення до Бельгії.

Голова міськрайонної Ради "Союзу українок" Ірина Сохацька була учасником міжнародної конференції, що тривала 5 днів у Києві.

У медсанчастині концерну "Хлорвініл" за допомогою американських спеціалістів змон­товано і введено в дію томоґраф - апарат для  рентгенівського дослідження  організму людини.

На копрі шахти "Ново-Голинь" з'явився герб, тризуб.

За півроку в районі обстежено 6020 громадян з метою виявлення СНІДу. Позитивних резуль­татів не виявлено. У минулому році таким дослідженням було піддано 12000 мешканців Калущини.

Біля прохідної шахти "Ново-Голинь" освячено капличку, збудовану місцевими шахтарями в честь Успення Пречистої Богородиці та в пам'ять загиблих гірників.

Вересень,                 Введено в дію спортивний комплекс (легке

1993 рік                    атлетичний манеж) ДЮСШ №1.

Вересень,                 Німці з провінції Ґануфа з гуманітарною

1993 рік                    допомогою відвідали колишню колонію "Уґе

шталь" у Сівці Калуській, де колись прожива

їх родичі.

Початок                     Урочисто відкрито та освячено ново-

вересня,                    збудоване приміщення центру естетичноп

1993 рік                    виховання школярів, що на перетині проспеї

Лесі Українки та вул. Сівецької.

5 вересня,                На стадіоні "Хімік" відбулися II Галицькі

1993 рік                    спортивні ігри . На цей раз у них брали учас

команди обкомів профспілок Івано-Фр; ківщини, спортсмени з Луганської, Кірова радської, Тернопільської, Вінницькі Львівської та Чернівецької областей. Топя дня відбувся футбольний матч між команда! міської та районної Рад народних депутаЯ який завершився з рахунком 1:1.

Вересень,                 У рідному місті побував поет, кіносценари

1993 рік                    з Києва Павло Федюрко, який народивсяш

Калуші.

Вересень,                 У концерні "Хлорвініл" побувала група

1993 рік                 »спеціалістів німецької фірми "Дегуса" із і

Франкфурта-на-Майні, за участю якої в 1Щ році  у  Калуші   було  введено   виробниЛ аеросилу. Вересень-                 Тримісячне турне гурту "Гомін Карпат"

грудень.                     (керівник Петро Куфлюк) в діаспорі (США

1993 рік                    та Канада).

Вересень,                 У загальноосвітніх школах міста та ґімнаЯ

1993 рік                    навчається 9272 учні.

Вересень,                 Учителем англійської мови в середній ШН

1993 рік                     № 3 міста працює громадянка США, р,оЩ

волець Корпусу Миру Мері Мезарос.

Жовтень,                   Наша краянка, випускниця Калуської СШ №

1993 рік                    3, солістка обласної філармонії Любов Клопо-

товська удостоєна звання "Заслужена артистка

України".

Жовтень,                   Рішенням XXVII сесії Калуської міської Ради

1993 рік                    народних депутатів вирішено спорудити па-

м'ятник Тарасу Шевченкові в одноіменному сквері міста.

Жовтень,                   Вихователька дитячих ясел-садка "Золотий

1993 рік                    ключик", відмінник народної освіти України

Валентина Гальчик була делеґатом другого з'їзду творчої спілки вчителів України.

Жовтень,                   Аматори сцени міста здійснили поїздку на

1993 рік                    прикордонну заставу, що у Верховинському

районі.

8-9 жовтня,              Під егідою Інституту екології Карпат (Львів),

1993 рік                    міської Ради народних депутатів, філій Партії

зелених України, "Союзу українок" в Палаці культури "Мінерал" відбувся міжнародний семінар "Екологічна освіта та виховання". На ній виступили науковці-еколоґи Львівщини та Івано-Франківщини, а також бакалавр економічних наук Джонн Барнетт, представник Корпусу Миру із США.

16 жовтня,                Палац культури "Мінерал" відзначив своє

1993 рік                    40-річчя.

Жовтень,                   30-річний ювілей від початку своєї діяльності

1993 рік                    відзначило Войнилівське СПТУ-34. За цей час

воно підготувало понад 9 тисяч спеціалістів.

Жовтень,                   Творчий вечір гумориста,уродженця міста

1993 рік                    Володимира Чибаря в Палаці культури

"Мінерал."

Жовтень,                   3 ініціативи проводу міськрайонної організації

1993 рік                    Руху створено кредитну спілку "Діло". її очолив

член проводу Роман Данів.

21 жовтня-               В районі Солянки працював Черкась-

7 листопада,           кий пересувний зоопарк.

1993 рік

1 листопада,           У Томашівцях Калуського району 12 священи-

1993 рік                    ків пом'янули   родину Горгулів, що загинула

під час пожежі будинку. Отець Анатолій -останній греко-католицький священик Галичини, що був висвячений митрополитом Андреєм Шептицьким.

Листопад,                 Почалося почергове вимкнення мікрорайонів

1993 рік                    Калуша та сіл Калуського району в години

дефіциту електроенергії.

4 листопада,           На площі Героїв, на місці привселюдного

1993 рік                     розстрілу учнів торговельної школи у 1943

році,   відбулося   відкриття   та   освячення

пам'ятника.

5-7 листопада,      У Києві відбувалися міжнародні громадські 1993 рік                    слухання про злочинну суть комунізму, які

мали назву "Комунізм - глухий кут цивілізації". Калущину на них представляв депутат міської Ради народних депутатів   Михайло Кравчук.

13 листопада,        На Личаківському цвинтарі у Львові було 1993 рік                    освячено пам'ятник на могилі художника

Григорія Смольського. Відтак у Національному музеї Львова було урочисто розгорнуто виставку його творів.

Листопад,                 Виповнилося 25 років поліклініці медсанчасти-

1993 рік                     ни концерну "Хлорвініл".

Листопад,                 Фермери Калущини, що мали в користуванні

1993 рік                    231 гектар землі, продали державі 71 тонну

зерна.

Листопад,                 На калуському концерні "Хлорвініл" у фун-

дамент будівлі закладено капсулу з посланням до нащадків.

Поетичний театр "Істина" з училища культури під орудою Надії Грицан здійснив постановку художньо-публіцистичної вистави "Сумний Христос" за творами Ольги Дучимінської.

У місті жорстоко побито депутата обласної Ради народних депутатів Романа Захарію.

Тривають роботи по відновленню монастиря Пресвятого Серця Ісуса у Войнилові. Він мислився як центр катихизації дітей Калущини.

Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Віктор Лизень на чемпіонаті світу з вільної боротьби у Греції здобув 4 місце.

Чемпіонами України із спортивного орієнтува­ння стали калушани Ніна Вінницька, Роман Слободянюк, Микола Якимечко.

Вихованець ДЮСШ №1, уродженець Станько-вої Калуського району Сергій Романишин у складі збірної молодіжної команди України з футболу став майстром спорту.

У школах міста введено посади психологів.

АТП 12630 здійснило за цей рік 186,8 тисячі рейсів. 958 рейсів було зірвано, виявлено 48 фінансових порушень. Цього року авто­транспортне підприємство придбало 5 нових автобусів.

У місті нараховується 14800 пенсіонерів, інвалідів та одержувачів різного роду допомог.

3367 осіб отримували пенсії в розмірах, щі були нижчі межі малозабезпеченості. ■ інвалідів міста отримали безкоштовні путіви на санітарно-курортне лікування, 9 - стаА власниками спецтранспорту.

Грудень,                    883 громадян міста звернулося в комісію!

1993 рік                    міської Ради народних депутатів із заявами

на  реабілітацію.   410   колишніх  політв'язА

реабілітовано.

18 грудня,                У місті відбувся перший приватизаційний 1

1993 рік                    аукціон з продажу об'єктів комунальної влші

ності.   Бажаючим  пропонувалося   3  об'ємі

комунальної власності, серед яких було каф<

"Молочне", ательє індпошиву одягу тошоД

Грудень,                    За проїзд в автобусах загального користуванні-

1993 рік                    калушани платили 100 карбованців.

Грудень,                    На Калущині побували аматори сцени з  І

1993 рік                    Миронівського району, що на Київщині. У

Палаці культури "Юність" перед калушанЯ виступив народний самодіяльний ансами "Чорнобривець".

Грудень,                    Хлібокомбінат міста випікає щодоби 32 тав

1993 рік                    хлібобулочних виробів. Торік тут випікали н

15 тонн виробів більше.

Грудень,                    Творча група калушан, до складу якої вхои

1993 рік                    народний самодіяльний хор "Прикарпаття" |

святкувала 2 річницю ВсеукраїнсмЯ референдуму в полку Національної гва(Я що дислокується в Симферополі.

Грудень,                    Калушани урочисто відзначили 125-річчя

1993 рік                    створення "Просвіти", а мешканці Підгірш

100-річчя з дня народження свого зем/И>

Григорія Смольського.

Грудень,                    Введено в дію новозбудовану поліклініку

1993 рік                    Войнилівської райлікарні.

Грудень,                    Поставлено питання про потребу будівельної

1993 рік                    асоціації калуських будівельників.

Грудень,                    У районі перебували представники українсь-

1993 рік                    кої громади з міста Бая-Маре (Румунія).

Грудень,                    На дорогах міста трапилося 37 дорожно-

1993 рік                    транспортних пригод, загинуло 6 чоловік, 40

людей травмовано.

Грудень,                    Спеціалістами Луцького мостобудівного

1993 рік                    загону збудовано новий міст через Лімницю

в районі Вістови.

Грудень,                    Із 16417 квартир, що підлягають приватизації,

1993 рік                    3075 приватизовано. Це становить 18,7 від-

сотка наявного житлового фонду в місті, тобто приватизована майже кожна 5 квартира.

Грудень,                    Ріст злочинності по лінії карного розшуку

1993 рік                    за цей рік склав 59,4 відсотка. Міська варта,

що була створена за рішенням міської Ради народних депутатів, затримала за цей рік за різні правопорушення 5 тисяч осіб. Цей громадський підрозділ за 2 останні роки дав 5 працівників до штату міськвідділу внутрішніх справ. За цей рік адмінкомісія міськвиконкому розглянула 314 справ, було оштрафовано 1771 особу.

Грудень,                    Проведено капітальний ремонт кількох

1993 рік                    вулиць міста, завершено будівництво магіст-

рального водогону на вулиці Пушкіна, замінено та відремонтовано мережі водопостачання та каналізації у новій частині міста, здійснено ремонт фасадів будинків, що знаходяться в центральній частині міста.

Грудень,                    Міськвиконком протягом року виділив 67

1993 рік                    земельних ділянок під індивідуальне будівницт-

во. Однак черга на індивідуальне будівництво зросла із 512 до 1205 чоловік. Виділено 183 ділянки під гаражі, дано дозвіл на будівництво 27 надвірних споруд, прийнято в експлуатацію 18 житлових будинків, 114 гаражів. 2229 громадян отримали за 2 роки городні ділянки.

Грудень,                    Розроблено проектну документацію на будів-

1993 рік                    ництво школи на 620 учнівських місць в Під-

гірках та гімназії в районі Загір'я.

Грудень,                    Суб'єктами підприємницької діяльності

1993 рік                    міста вироблено продукції і надано послуг на

7,9 мільярда карбованців. Калуські підприєм­ці здебільшого ведуть торговельну та посередницьку діяльність, але є серед них і такі, що надають побутові та юридичні по­слуги, виготовляють пам'ятники, шиють взуття, здійснюють зубопротезування.

Грудень,                    У місті 15 колективів, що мають звання

1993 рік                    "народний", 3 - звання "зразковий". А загалом

у Калуші на цей час є 7 хорових, 7 танцювальних, 8 вокальних, 6 музичних ансамблів та оркестрів, 2 народних театри.

Грудень,                    У переддень Нового року 3 малі підприємст-

1993  рік                    ва- "Темп", "Марія", "Фантазія"- підписали

договори купівлі-продажу засобів виробництва з міською Радою. Вперше за 54 роки у місті з'явилася приватна власність.

Січень,                        Як вдалося з'ясувати, з першими двома

1994  рік                    пам'ятниками Степану Бандері в Угринові

Старому воював підрозділ ГРУ (Главное разведовательное управление), що був створений при колишньому Прикарпатському окрузі міністром оборони' Радянського Союзу, маршалом Язовим.

1 січня,                      У Калуському Народному домі "Просвіта"

1994 рік                    відбулася святкова академія з нагоди 75-х

роковин з дня уродин Провідника ОУН Степана Бандери.   її   підготувало   і   провело   Всеу­країнське об'єднання "Державна Самостійність України". Січень,                        На квартирному обліку у місті перебуває

1994 рік                    5387 сімей (4097 сімей за місцем роботи,

1290 - за місцем проживання). На коопе­ративному обліку налічується 350 сімей.

Січень,                       Тижневик концерну "Хлорвініл"- "Калуський

1994 рік                    хімік" - має близько 10 тисяч передплатни-

ків. Це 4-й показник серед часописів області.

Січень,                        Калуське АТП 12630 станом на цей період

1994 рік                    нараховує 184 автобуси. 55 з них курсувало

по місту.

ічень,                        Методкабінетом відділу освіти Калуської

1994 рік                    держадміністрації проведено для вчителів

української мови та літератури тематичний захід, що мав назву "Літературна Калущина". Гостями педагогів району були калуські літератори Анатолій Онишко та Василь Ганущак.

Січень,                       Аварія на новозбудованому резервуарі

1994 рік                    питтєвої води місткістю 10000 кубометрів.

42 січня,                    На місці самоспалення Олекси Гірника (на

1994 рік                    Чернечій горі, біля пам'ятника Тарасу Шев-

ченкові в Каневі) в присутності делеґації представників громадських організацій та по­літичних партій Калуша й Богородчан було відкрито пам'ятний знак, а місце самоспа­лення було освячене.

Мротий,                        У Калуші відбулась науково-теоретична

1994 рік                    конференція "Проблеми, стан і попередження

підліткової злочинності", в якій взяли участь науковці, юристи, освітяни, працівники пра-

воохоронних органів. Захід відбувся в Па/ культури "Мінерал" і зібрав представні Галицького, Долинського, Рожнятівськс Тисменицького та Рогатинського райо Перед ними виступили юристи, вчен Львівського та Чернівецького де( університетів.

Лютий,                       Концерн "Хлорвініл" вперше відвідав геть

1994 рік                    українського козацтва, Генерал-майор Воле

мир Мулява.

Лютий,                       Представники загону "Беркут" в Калуші

1994 рік                    перевірили притони, підвали, місця скупч^

кримінально-злочинних елементів (баї ресторани). У результаті проведеного рщ затримано 2 злочинців, що перебувалі розшуку, зареєстровано понад 100 аЯ ністративних порушень. В одному з приЛ міста виявлено 2,5 кілограма наркотиі сировини.

10 лютого,               Відділ молоді, фізкультури, спорту і турі

1994 рік                    міськвиконкому визначив 10 кращих трен

і спортсменів міста. Серед кращих треї Ігор  Стечак  (важка  атлетика),   Ігор  Ба заслужений тренер України, та Юрій Кир (вільна боротьба), Омелян Куцук (спорт орієнтування), Ярослав Коник (футбол), Заремба (легка атлетика), Тетяна Пшеї (кульова стрільба),  Ярослав  Книщук (< тивна Гімнастика), Петро Кучера (бокс), Тропезоян   (плавання).   Кращими   с спортсменів  визнано  бронзового   при першості Європи з вільної боротьби, маї спорту  Віктора  Лизеня,   майстрів  із  0 тивного орієнтування Ніну Вінницьку та Р< Слободянюка, члена юнацької збірної ком України  з футболу Ігоря Лагойду,  срі(

призера першості України з вільної боротьби Ігоря Шатурму, призера першості України з легкої атлетики серед юнаків Валерія Чумакова, чемпіонку України з легкої атлетики Тетяну Власко(товариство „Гарт"), майстра спорту з важкої атлетики Василя Палія, кандидата в майстри спорту з боксу Олександра Соколовського, кандидата в майстри спорту з кульової стрільби Аллу Винар.

Лютий,                     На заводі хімічних засобів захисту рослин

1994 рік                  концерну "Хлорвініл" введено в дію установку

з виробництва "Водоаміну - 115" - продукції, що має широке застосування в целюлозно-паперовій промисловості при виготовленні високоякісних сортів паперу. її потужність 6 тисяч тонн в рік.

Лютий,                     У легкоатлетичному манежі ДЮСШ №1

1994 рік                  відбувся перший турнір пам'яті майстра спорту

з легкої атлетики калушанина Олексія Коб-

рина.

15 лютого,              Жительці Калуша Марії Дмитрівні Наявко

1994 рік                  виповнилося 100 років. Ювілярка проживала

із сином-пенсіонером в будинку, що знахо­дився на вул. Зеленій.

17 лютого,              У Палаці культури "Мінерал" відбувся творчий

1994 рік                  вечір, присвячений 100-річчю з дня наро-

дження дириґента і композитора Івана Відоняка.

Лютий,                     Училище культури відвідав єпископ УГКЦ з

1994 рік                  Канади Роман Даниляк.

19 лютого,              Окружна виборча комісія оприлюднила

1994 рік                  список кандидатів на народного депутата

України по Калуському виборчому округу № 197. Балотувалося аж 18 осіб.

6 березня,                На Калущині побувала голова Проводу Конґре-

1994 рік                    су Українських Націоналістів Слава Стецько

та професор Омелян Кушпета з Голландії.

Березень,                  Виповнилося 40 років з часу діяльності

1994 рік                    Калуського АТП 12662.

Березень,                  У Калуші перебував та зустрічався з виборця-

1994 рік                    ми голова НРУ В'ячеслав Чорновіл.

Березень,                 Дослідно-виробниче об'єднання "Карпатнаф-

1994 рік                    томаш" стало відкритим акціонерним това-

риством.

Березень,                 Часопис "Дзвони Підгір'я" розповів калуша-

1994 рік                    нам про    життя сім'ї Вивалів, в котрої 14

дітей.

Березень, 1994 рік

 

Учениця 3 класу Калуської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 3 Ольга Грицан, лауреат обласної премії ім. Марійки Підгірянки, стала переможцем Всеукраїнського конкурсу читців, що відбувся в Музеї української літератури в Києві. її нагороджено дипломом лауреата і почесним призом "Мистецька надія".

Березень,                  Відзначено 55-у річницю Карпатської України.

1994 рік                    У Карпатській Січі (так називалося військо,

що стало в обороні Карпатської України і два тижні стримувало натиск угорських гон-ведів) були сотні юнаків з Галичини. Серед них - 2 уродженці Калущини - Іван Хандрицький з Підгірок та Федір Марич з Калуша.

27 березня,             Калушани вибрали депутатом до українського

1994 рік                    парламенту Володимира Муляву. За нього

проголосувало 55273 виборці, що становить

63,48 відсотка.

29 березня,             Розпочався рух автобуса за маршрутом "Івано-

1994 рік                    Франківськ-Калуш-Дебрецен" (Угорщина).

Його обслуговують калуські водії.

?аоВІТНЯ'                    На МІТИНГУ- ЩО відбувся на площі біля

1994 р,к                    кінотеатру "Відродження-.виступив народний

обранець до парламенту україни Калущини, помічник Міністра оборони України Володимир Мулява.Йому на вишитому рушникові було вручено пишний коровай.

1994 "пік                    Завершено складання списків гр0мадян мі

1994 р.к                    на вщкриття депозитних приватизаційних

рахунків.

їооІНЬ-'                      Виповнилося 25 років профілакт0пію 'Хклі*«

1994 рік                    концерну "Хлорвініл".                        Р       Х'М'К

ідіТоік                   3 АНІ В К«ЛУШІ ТрИВав Республіканський

1994 р.к                    турнір з боксу, присвячений пам'яті майстпа

спорту з Калуша А.К. Тропезояна.

ЇХП*                 І1°^а "Та КЗЛуШан (танцювальний ан-

1УУ4 рік                    самбль "Пролісок", вокальний ансамбль "На

мисто", інструментальний гурт під орудою Остапа Поташника, оркестр народних інструментів "Трембіта" училища культуРи дует Ганни Биговської-Заник та Марії Жовніо) повернулася з Німеччини. Трьома солідними концертами наші земляки відповіли на гостинне запрошення Баварського Червоного Хреста.

1994ВоГкЯ'                  Калуська міськрайонна спілка "Чорнобиль"

1994 рік                    нараховує на цей час 754 члени (з них 154 -

Діти).   559   чорнобильців  мають  хвороби шлунково-кишкового тракту, органів дихання нервової  та  ендокринної систем. Середній вік цих людей 35-45 років.

1М?2Г"'                МІТИНҐ 3/наго«и ПУСКУ Ф^рики тафтинґових

1994 рік                    покрить (спільне українсько-німецьке підпри

ємство "Вінісін"). Це калуське підприємство

 

збудовано в рекордно короткі терміни- за 12 місяців.

Травень,                    "День відкритих дверей" провела калуська

1994 рік                    ґімназія.

Травень,                    Виповнилося 10 років ансамблю народного

1994 рік                    танцю "Веселі гуцулята" із центру художньої

творчості учнівської молоді.

Травень,                    Сорок років з часу повстання політв'язнів в

1994 рік                    Кінґірі. Його свідком та учасником була

мешканка Калуша Ольга Безрука.

21 травня,                Громадськість міста відзначила 40-річчя

1994 рік                    училища культури. Створено у березні 1954

року у Снятині. У 1962 році було переімено-ване з технікуму в училище. За 40 років діяльності цей навчальний заклад випустив понад 5 тисяч працівників культури. Серед його випускників народна артистка України, лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка Марія Стеф'юк, народні артисти України Володимир Голуб, Петро Колесник, заслужені артисти України Роман Лапко, Ярослав Бабій, заслужені працівники культури Марія По-дорожнюк, Михайло Сондей, Михайло Паньків, Ганна Макось і т.д. На цей час тут працювало 130 викладачів, навчалося 500 студентів.

Травень,                    Водії Калуського АТП 12630, будівельники

1994 рік                    міста в пошуках роботи ідуть на заробітки до

Москви.

Травень,                    Калушани допомагають в розбудові Збройних

1994 рік                    сил України. На цей раз вони допомогли

будівельними матеріалами, меблями, тафтинґовими покриттями авіаполку у Саках та полку Національної гвардії, що дислокується у Симферополі.

?оо4ЄН-Ь'                    Першим лауреатом премії ім.Костянтини

1994 рік                    Малицької стзв  учитель фізкультури Голинсь-

кої загальноосвітньої школи Василь Михай­лович Гонський.

т'ооГ'"-1*'                    На Г0Л0ВУ міської Ради балотуються: Василь

іуу4 рік                   Уштан, завідуючий аптекою № 141, голова

міської Ради Роман Сушко, заступник голови міської Ради Богдан Романюк, головний архітектор концерну "Хлорвініл" Володимир Коржинський, заступник начальника проектно-конструкторського відділу концерну "Хлорвініл" Михайло Кравчук. На голову районної Ради балотуються: Федір Вовк, начальник управління сільського господарства і продовольства району, Микола Давидюк, заступник голови Калуського міськвиконкому з питань будівництва, архітектури та землеуст­рою та Василі? Івасюк, голова міськрайонної організації ДПУ.

?оо1ЄР°НЯ'                На Л'ТНІЙ естРаді ПаркУ культури і відпочинку

1УУ4 рік                    ,м. |вана франка виступали Любов Клопотовсь-

ка   і   Михайло   Сливоцький   з   квартетом "Усмішка".

?оо1ЄР°НЯ'                927 жителів ХоТІНЯ ВЗЯЛ0 Участь в опитуванні

ІУУ4 рік                    "Чи бажаєте ви, щоб Хотінь входив до складу

міста?" 730 чоловік відповіло "так", 175 - "ні" Недійсними виявлено 22 бюлетені. ?оо1ЄР°НЯ'                Головою Калуської районної Ради обрано

■ УУ4 рік                    М.Ф. Давидюка. За нього проголосувало

18979 виборців, що становить 45 відсотків.

?оо|НЬ-'                      У МІСТІ Р°зг|очалася робота з оформлення

іУУ4 рік                    документів на виплату компенсацій так званим

"остарбайтерам".

і'ооТ""*'                  На Калущину завітали учасники Світового

9У4 р,к                    Конгресу "Союзу українок". Вони відвідали

меморіальний музей Степана Бандери в Угринові Старому.

10 липня,                  Головою міської Ради народних депутатів

1994 рік                    обрано Романа Сушка. За нього проголосува-

ло 22076 виборців (43,8 відсотка). За його суперника Володимира Коржинського - 5524 особи, що становить 30,8 відсотка від спискової чисельності виборців.

Літо, 1994 рік        Створено митні пости "Калуш" і "Кропивник"

10 липня,                  Другий тур виборів Президента України.

1994 рік                    Президентом обрано Л.Д. Кучму.

Червень-                    У складі збірної команди України спортсмени

липень,                       Калуської ДЮСШ №1 брали участь у змаганнях

1994 рік                    на Кубок Європи зі спортивного орієнтування,

що відбулися в Швейцарії.

Липень,                      У Палаці культури "Мінерал" в один день

1994 рік                    відбулося аж 2 сесії міської Ради народних І

депутатів. Цією неординарною подією у місті] започатковано цивилізовану передачу влади і новообраному депутатському корпусу.

Липень,                      Виповнилося 15 років Калуському льонозаво-

1994 рік                    ду.

17 липня,                  Півстоліття йшли до своєї святині - церкви

1994 рік                    Введення в Храм Пресвятої Богородиці

мешканці села Боднарів. Цього днЯ здійснилася їх заповітна мрія. Було освячено' новозбудовану церкву.

24 липня,                  У Войнилові в присутності величезної кількості

1994 рік                    людей освячено стіни відреставрованого

монастиря.

Липень,                      У Палаці культури "Юність" з ініціативи міськ-

1994 рік                    районної філії "Союзу українок" відбувся показ,

моделей сучасного одягу під назвою "Чар вишиваної сукні".

Липень,                      "Вояж по Дністру" - так називалася програма

1994 рік                    другого етапу французько-польсько-укра-

їнського зльоту пластунів та скаутів, що пройшов теренами Калущини. Інтерна­ціональна делеґація зупинилася поблизу Цвітової Калуського району.

Серпень,                    Виповнилося ЗО років газеті "Калуський

1994 рік                    хімік".

Серпень,                    За перше півріччя поточного року у Калуші

1994 рік                     приватизовано 11 об'єктів комунальної влас-

ності.

21 серпня,                До третьої річниці Незалежності України

1994 рік                    при великому здвигу народу у Голині був відк-

ритий пам'ятний знак на честь 600-річчя села. На цьому урочистому зібранні присягнув своїм виборцям голова районної Ради Микола Давидюк.

Серпень,                    Перші представники Калущини з'являються у

1994 рік                    складі миротворчих сил ООН.

24 серпня,                На урочистому віче, що відбулося на площі

1994 рік                    Тараса Шевченка, присягнув своїм виборцям

голова Калуської міської Ради Роман Сушко.

26 серпня,                У місті створено управління житлово-комуналь-

1994 рік                    ного господарства. Його очолив Микола

Найда.

Серпень,                    Напередодні нового навчального року

1994 рік                    урочисто відкрито скарбницю народознавства

та етноґрафії в СПТУ-6. Чимало зусиль задля

того, аби так сталося, доклав викладач історії

цього навчального закладу   Валерій Сердюк.

31 серпня,                Згідно з наказом № 207 Міністерства промис-

1994 рік                    ловості України, державний концерн "Хлорвініл"

переіменовано в державний концерн "Оріана".

Вересень,                 У концерні "Оріана" отримано першу партію

1994 рік                    'Тіпану" - стабілізатора бурових розчинів.

Вересень,                 Успішно розпочав четвертий чемпіонат

1994 рік                    України серед команд колективів фізкультури

"Хімік" (Калуш). З рахунком 1:0 він переміг "Покуття" з Коломиї. Цього разу суперника­ми калуських футболістів є "Нафтовик'1 (Долина), "Лімниця" (Перегінськ), "Домон будівник" (Бурштин), "Локомотв" (Чоп): "Ялинка" (Великий Бичків), "Електрон" (Воло] вець), "Шахтар" (Червоноград), "Проміньї (Самбір), "Медик" (Моршин), "Бескиді (Надвірна) та "Сокіл" (Львів). Тренує команди Ігор Васильків.

Вересень,                 Головою Ради директорів міста обраний

1994 рік                    президент концерну "Оріана" Олег Романенка

Вересень,                 Створено координаційний комітет боротьбі*

1994 рік                    із злочинністю. Його очолив голова міської

Ради Роман Сушко.

Вересень,                 264 абітурієнти стали учнями хіміко-техноло-

1994 рік                    ґічного технікуму, 200 учнів прийняло в свої

ряди СПТУ-6, 106 новачків поповнили учнівську

сім'ю училища культури.

24 вересня,             Станичний міськрайонної станиці Братства

1994 рік                    вояків УПА Іван Кульчицький закликав калушаи

допомогти в будівництві будинку українського інваліда в Моршині. За подальші роки громади міста і району зібрала задля цього 1ш мільйонів карбованців пожертв. Асоціацій промисловців і підприємців міста надіслала на цей рахунок 400 мільйонів карбованців, 5 коштів, виділених нею, для будови придбай'

200 плит перекриття.

Вересень,                 Розпочалося гастрольне турне лауреата

1994 рік                    фестивалю "Червона рута-93" групи "Брати

блюзу" по Західній Європі.

Жовтень,                   У Калуші замість Ради директорів створено

1994 рік                    Асоціацію промисловців та підприємців.

Жовтень,                   Міськвиконком запросив підприємців міста

1994 рік                    до створення харчових і переробних підпри-

ємств, спорудження малоповерхових житлових будинків, ремонту лазні, влаштування зон відпочинку і купання на Лімниці.

15  жовтня,                На запрошення комітету солдатських матерів 1994 рік                    (голова Лідія Булавчук) до міста завітали воїни

військової частини, що дислокується в Ценжеві.

Жовтень,                   3 дні на базі державного науково-дослідного

1994 рік                    інституту галургії проходила науково-практична

конференція "Калійні добрива України, стан та перспективи", в якій взяли участь 94 спеціалісти з 22 установ, організацій та під­приємств України.

Жовтень,                   Міжнародна аудиторська фірма "Артур Андер-

1994 рік                    сен" провела експертизу діяльності концерну

"Оріана". Вона засвідчила високоефективну господарську діяльність калушан.

Жовтень,                   Журі конкурсу "Калуський первоцвіт-94"

1994 рік                    назвало переможцем Віру Мельник, студентку

хореоґрафічного  відділу  училища  культури.

Переможниця  отримала  в  нагороду  путівку

на базу відпочинку в Коблево,красиву блузку

і великий букет квітів.

Листопад,                 Молокозавод налагодив випуск молока в

1994 рік                    пакетах.

16  листопада,        Обласний семінар з вивчення досвіду концер-

1994 рік                    ну "Оріана" по структурній перебудові вироб-

ництва.

19 листопада,        Виповнилося 5 років з часу утворення 1994 рік                    міськрайонної організації НРУ. З нагоди цієї

події у Калуші побували В'ячеслав Чорновіл, Олесь Лавринович, Борис Кожин та ін.

Листопад,                 На запрошення Міністерства освіти Німеччини

1994 рік                    викладачі німецької мови Лідія Волос (ґімназія)

та Наталія Кацедан (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3)побували на стажуванні в шкільному центрі містечка Ютце (Нижня Саксонія поблизу Ґанновера).

26 листопада,        Виповнилося 40 років Миколі Пристаю, футбо-1994 рік                    лісту івано-франківського "Спартака" (тепер

"Прикарпаття"), уродженцю Студійки Калуського району. За 10 сезонів він забив у складі цієї команди 97 м'ячів у ворота команд-суперниць.

28 листопада,       У Мадриді, в готелі "Меліа Кастилла", концерну 1994 рік                    "Оріана" вручено міжнародну нагороду "Краще

торгове ім'я 1994 року". Цього ж року представники концерну у Копенґагені отримали "Золотий Глобус" та "Арку Європи - Золота Зірка" (Мадрид).

Листопад,                 Розпочато масову імунізацію населення

1994 рік                    Калущини проти дифтерії.

Листопад,                 У Палаці культури "Юність" відбувся бенефіс

1994 рік                    Василя Федоришина-актора народного театру,

що  діє   15   років   при   згаданому   Палаці.

Винуватець торжества- 15 років на сцені.

Грудень,                    Напередодні третьої річниці Всеукраїнського

1994 рік                    референдуму на бульварі Незалежності було

посаджено 3 алеї дерев - 63 каштани і 37

дубків.

Грудень,                    У концертному залі студенти та викладачі

1994 рік                    училища культури зустрілися з поетом і про-

заїком зі Львова Василем Щеглкжом.

Грудень,                    Калушани беруть активну участь в акції "По-

1994 рік                    силка - невідомому воякові", до якої закликала

УРП.

Грудень,                    У Палаці культури "Юність" Світлана Гурська,

1994 рік                    Наталія Довбенко, Іван Мармуш, Роман Брев-

ко, Ігор Дженджера, Григорій Левтюх, Юрій Шипов, народний ансамбль "Намисто", вокально-інструментальний ансамбль "Голубі кристали" дали благодійний концерт "Для тих, хто пам'ятає нас і любить".

18 грудня,                У Калуші відбувся мітинґ-протест під гаслом

1994 рік                    "Руки геть від Чечні!"

20 грудня,                Виповнилося 10 років з дня утворення БМУ

1994 рік                    "Житлобуд" концерну "Оріана". За цей період

будівельне формування здало в експлуатацію 10 житлових будинків (612 квартир), оздоровчий пансіонат на 400 місць в Коблево Миколаївської області, адміністративно-побутовий корпус "Вінісіну" та АКС.

Грудень, 1994 рік

 

Виповнилося ЗО років Калуському заводу залізобетонних виробів і конструкцій. За цей період він  випустив 3  мільйони  кубометрів збірного залізобетону, більше півтори мільйона кубометрів бетону товарного.

Грудень, 1994 рік

У Народному домі "Просвіта" відбулася конференція багатодітних сімей району. На Калущині 1050 таких сімей. Найбільше їх в Голині, Войнилові, Підмихайлі, Новиці, Томашівцях. Ухвалили обрати координаційну раду для створення організаційної структури багатодітних сімей району.

Грудень,                    У Палаці культури "Мінерал" з ініціативи

1994 рік                    міськрайонної організації КУН відбулася

науково-практична конференція "Український націоналізм - ідеолоґія побудови незалежної держави".

28 грудня,                Вперше у місті відбувся благодійний концерт-

1994  рік                    шоу "Новорічні зустрічі" за участю зірок

української естради.  В ньому взяли участь і гурти "Анна-Марія" з Тернополя, "Турбо-техно-саунд" з Івано-Франківська, "Брати блюзу" з] Калуша, Ані Лорак, Іван Красовський, Левко Боднар,  Алла  Попова,  Оксана  Мочерад таї модерн-балет "Акверіас" зі Львова.

1 січня,                      Біля пам'ятника Степану Бандері в Угринові

1995  рік                    Старому 10 загонів ГПСО "Тризуб" з Івано-

Франківщини присягнули на вірність Укра­їнській державі.

Січень,                        ВАТ "Карпатнафтомаш" виготовило фільтри .

1995 рік                     горизонтальних свердловин для нафтовидо-І

бувників Росії. Росіянам так сподобався виріб] калушан, що ті відмовилися від амери-І канського.

Січень,                        У дитячому Будинку культури "Романтик" роз-

1995 рік                    горнуто вернісаж незалежного художника Юрія

Ковальського з обласного центру (певний час

жив і працював у Калуші).

Січень,                        Академік НАН України, директор Інституту

1995 рік                    фізики НАН, уродженець Сівки Войнилівської

Михайло Бродин удостоєний звання лауреата Державної премії в галузі науки і техніки за 1994 рік.

Січень,                        Кооператив "Керамік" (виготовляє цеглу) у

1995 рік                    цьому місяці не працював жодного дня.

Лютий,                       Минулого року у місті, як засвідчили на прес-

1995 рік                    конференції представники МВ УМВС України,

зареєстровано 518 злочинів (у 1993 їх було 611). Це свідчення того, що в місті зупинено ріст злочинності.

8 лютого,                  Клуб творчої інтелігенції та Калуська міська

1995 рік                    Рада спричинилися до того, що в Палаці

культури "Мінерал" лауреат Шевченківської премії поет Ігор Калинець та педагог Дарія Вергун-Саєнко презентували книгу поета-по-встанця Мирослава Кушніра.

Лютий,                        Головним тренером калуського "Хіміка" приз-

1995 рік                    начено Бориса Пазухіна, що працював до

цього в тисменицькому "Хутровику". Цей тренер працював з калуським "Хіміком" у 70-х роках.

Лютий,                       Вже вп'яте у Калуші проведено свято духової

1995 рік                    музики.

Лютий,                       Станом на цей місяць на обліку в Калуському

1995 рік                    МВ УМВС України знаходилося 54 наркомани

(з них 10 жінок і 3 неповнолітніх). Це на 15 осіб більше, ніж було на обліку у відповідний період минулого року. А взагалі протягом 1993-1994 р.р. у Калуші від вживання наркотиків померла 21 особа (серед них 4 жінки і 2 неповнолітніх). Березень,                  3 виробничого конвейєра концерну "Оріана"

1995 рік                    сходить 64 види народногосподарської про-

дукції. 12 найменувань виготовляє завод побутової хімії і товарів народного споживання (тепер завод "Технопласт").

Березень,                  1571 людина, як засвідчують дані Калуського

1995 рік                    міжрайонного центру зайнятості, шукала робо-

ти в минулому році. 1009 з них набула статусу безробітних. Майже 61 відсоток від загальної кількості безробітних у місті становлять жінки, 39,5 відсотка - молодь віком до 28 років.

Березень,                  Народні депутати Україні від Івано-Франківщи-

1995 рік                    ни звернулися в комісію з питань економічної

політики та управління з листом-клопотанням

про  економічне стимулювання  виробництва

тафтинґових покрить концерну "Оріана".

Березень,                  Працівники Калуської центральної районної

1995 рік                    бібліотеки провели конкурс "Краща бабуся

району". На ньому треба було проде­монструвати знання свого родоводу, колискових пісень, народних прикмет, приповідок, прислів'їв, загадок тощо. Бабусі-конкурсантки разом зі своїми онуками-помічниками мали проспівати родинну пісню, показати своє вміння в конкурсі художнього читання. Звання "Краща бабуся району" завоювала вчителька Зборянської школи Марія Лесів.

Березень,                  Виконком міської Ради народних депутатів

1995 рік                    призначив завідувачем відділу культури ко-

лишнього викладача училища культури Романа Бревка. У свій час він був солістом популярного львівського ВІА "Ватра".

Березень,                  У фешенебельному готелі "Плаза Кон-

1995 рік                    тіненталь" мексиканської столиці преставникам

концерну "Оріана" вручено 5-ий в історії під­приємства приз "Міжнародна діамантова зірка якості" за випуск конкурентоспроможної продукції.

Березень,                  Напередодні 85-річниці з дня уродин повс-

1995 рік                    танського поета Марка Боєслава вийшла у

світ книжка його вибраних поезій. Упоряд­ником її виступив вчитель Болехівської СШ № 1, родич поета по материній лінії Мирослав Ринзак. Згодом у Боднарові Калуського району, де народився поет, відбулися торжества з нагоди дня його уродин, в яких взяли  участь учасники  визвольних змагань

українського народу 40-х -50-х років, дослідники його творчості та люди, що знали його особисто.

Квітень,                      Народний поетичний театр "Істина" державно-

1995 рік                    го училища культури (режисер Надія Грицан)

презентував калушанам свою нову роботу -драму Івана Франка "Украдене щастя".

8 квітня,                    Ґазета "Калуський хімік" змінила свою назву.

1995 рік                    Відтепер це щотижневик "Оріана".

Квітень,                      Понад 100 живописних картин (а це своєрід-

1995 рік                    ний рекорд виставкового залу у Калуші) виніс

на суд глядачів місцевий художник, працівник концерну "Оріана" Михайло Гребень. Такий доробок склав його першу персональну виставку " Веселкова заграва", що була присвячена пам'яті великого Кобзаря.

Квітень,                      На Калущині тривала акція бельгійської асо-

1995 рік                    ціації "Дитина в потребі" за участю 60

туристів. її представники привезли до Войнилова Тетяну Соловйову, якій у Бельгії було зроблено складну операцію на ноги. Бельгійці відвідали ряд лікарняних закладів міста і району, здійснили екскурсію на концерн "Оріана".У Палаці культури "Мінерал" для них калушани влаштували прекрасний концерт, під час якого подякували за допомогу в лікуванні та оздоровленні дітей. Квітень,                      Калушанка, медстатист центральної районної

1995 рік                    лікарні Мирослава Ящук побувала на Святій

землі в Ізраїлі.

Квітень,                      Пенсіонери та малозабезпечені громадяни

1995 рік                    міста отримали безкоштовно суботні номери

місцевої Газети "Дзвони Підгір'я".

Квітень,                      Введено в дію нову телефонну станцію типу

1995 рік                    "Квант" на 2000 номерів. Набір цифр здійс-

нюється з "5". 50 телефонів встановлено на квартирах інвалідів та учасників другої світової війни.

Квітень,                     Триває будівництво заводу поліетилену кон-

1995 рік                    церну "Оріана". Вже завершилося будівництво

складу готової продукції, зведено корпуси лабораторії заводу, центрального пункту управління, побутовий та адміністративний корпуси.

Квітень,                      Команда юних геологів з Калуського центру

1995 рік                    технічної творчості учнівської молоді під ору-

дою Василя Худина, керівника гуртка, виборола перше місце в обласних змаганнях, що відбулись в Яремчі.

26 квітня,                  Концерн "Оріана" відвідали представники

1995 рік                    Європейського банку реконструкції та розвитку

на чолі з першим віце-президентом Ронапьдом

Фріменом.

Травень,                    Два дні в Грабівці Калуського району тривав

1995 рік                    турнір "Чорний ліс" з волейболу. Його ініціа-

тором виступила районна Рада народних депутатів і дирекція крайового музею "Чорний ліс".

З травня,                   Указ Президента України про заснування

1995 рік                    президентської відзнаки "Орден Богдана

Хмельницького І-ІІ-ІІІ ступенів". Травень,                    8 туристичних груп з Калущини побувало

1995 рік                    на теренах Лемківщини завдяки діяльності

Калуського малого підприємства "Краєзна­вець", якому цієї весни виповнилося 3 роки.

Травень,                    У першому кварталі ц.р. на обліку в інспекції

1995 рік                     неповнолітніх Калуського МВ УМВС перебу-

вало 202 особи (39 з них було взято на облік на три місяці). Кожен п'ятий підліток-право-порушник з Калуша не вчиться і не працює).

Травень,                    Аматори драматичного гуртка Вістівського

1995 рік                    Народного дому відзначили 35-річчя творчої

діяльності. На урочистому вечорі з нагоди ювілею представник обласного управління культури Людмила Батюженко вручила аматорам сцени диплом, в якому засвідчено, що колектив має звання "народний".

Травень,                    Відбулося перше засідання спостережної

1995 рік                     ради Асоціації промисловців і підприємців

Калуша. Йшлося про забезпечення розвитку соціальної сфери міста за кошти, що надходять від сплати членських внесків, заплановано допомогти в будівництві школи на 1200 місць, у встановленні пам'ятника Тарасові Шевченку, впорядкуванні цвинтаря та утриманні футбольного клубу "Хімік". На жаль, через невчасну сплату внесків членами асоціації (а їх майже сотня), заплановані кошти не надійшли.

Травень,                     Відзнаку третього ступеня з присвоєнням

1995 рік                     звання лауреата четвертого Всеукраїнського

фестивалю сучасної пісні та популярної музики "Червона рута" в Севастополі здобув гурт "Цвіт папороті" з Калуша. У його складі Володимир Садула, Іван Яцик та Сергій Лаврик. Продюсер гурту Костянтин Михай-лишин.

23 травня,                 Концерн "Оріана" відвідав голова Львівської

1995 рік                     обласної Ради Микола Горинь. Гість побував

на   будівельному   майданчику   заводу

поліетилену, де познайомився з ходом робіт,

які веде генпідрядник- фірма "Львівбуд".

Травень,                      Виповнилося 5 років часопису "Дзвони Під-

1995 рік                      гір'я". Це єдина газета в області з міськ-

районних, що регулярно виходить 3 рази на

тиждень.

Травень,                    Цьогорічні випускники міських шкіл здобули

1995 рік                    56 медалей (50 золотих, 6 срібних). Лідером

є ґімназія (7 медалей). 26 травня,                Створено Калуський держлісгосп, що об'єд-

1995 рік                    нав у своєму складі 40 лісництв. У його під-

порядкувані 12 641 гектар лісових насаджень.

Червень,                    400 дівчаток та хлопчиків з малозабезпече-

1995 рік                    них сімей, сиріт і напівсиріт міста відпочивають

в учнівскР^/іх оздоровчих таборах, що діють при школах міста. Вони мають дворазове безплатне харчування. На дитину виділяється щодня 140 тисяч карбованців.

Червень,                    Відбулася 3-я звітно-виборна конференція

1995 рік                     Калуської міськрайонної організації КУН. її

провід знову очолив Євген Гірник.

Червень,                    Калуський "Хімік", обігравши в останньому

1995 рік                    турі першості області з футболу старокриво-

тульську "Іскру" з рахунком 7:0, став чотирнад-цятиразовим чемпіоном області.

Червень,                    Освячено місце під новий пам'ятник Тарасу

1995 рік                     Шевченкові у Калуші. Авторами пам'ятника є

скульптор   Ярослав   Скакун   зі   Львівської

академії мистецтв, архітектори Петро Макогін

та Петро Пострильоний.

Червень,                    У поєдинку з великобичківською "Ялинкою"

1995 рік                    "Хімік" (Калуш) здобув путівку до ліги майстрів

українського футболу. У цьому сезоні "Хімік" виступав у такому складі: Хопта, Маляр, Ципердюк, Романчук, Філіпович, Гарматій, Гузоватий, Івахнюк, Голубчак, Фединяк, Головатий, Крижанівський, Бенець, Федорів.

 

Червень,                    Щоденно на калуському молокозаводі пере-

1995 рік                    робляють 46-50 тонн молока, що на 20 тонн

більше, ніж у відповідному періоді минулого

року.   Тут   щоденно   виробляють   тонну

морозива.

Червень,                    Вже на 92 відсотки здійснено реконструкцію

1995 рік                     цеху хлористого вінілу концерну "Оріана".

Залишилося виконати термоізоляційні, електротехнічні, монтажні та хімзахисні роботи.

Червень,                    Чергове підвищення в 1,5-2 рази цін на енер-

1995 рік                    ґоносії, житлово-комунальні послуги і транс-

порт.

Червень,                    Як засвідчив військовий комісар Калущини

1995 рік                    полковник Михайло Ларін, за ухилення від

служби в Українському війську в минулому році 6 молодих калуських хлопців були засудженні військовим судом на термін від 2 до 4 років.

Червень,                    За перше півріччя цього року в Калуші

1995 рік                    зареєстровано 455 народжень, 339 осіб

померло,   294   пари   побралися,   а   177 розлучилося.   Природній   приріст  населення зменшився на 64,4 відсотка.

Липень,                      Перші телепередачі студії "Альтернатива"

1995 рік                    Калуського районного телебачення. Технічне

забезпечення   студії   здійснювала   фірма "Електрон-сервіс", а готував передачі Ярослав Поташник. Липень,                      Виповнилося 80 років з дня уродин калушани-

1995 рік                    ну Василю Регею, члену ОУН з 1939 року,

учаснику похідної групи "Південь", що дійшла на терени Дніпропетровщини.

Липень,                      Група калуських бактеріолоґів з місцевої

1995 рік                    райсанепідстанції відбула до Миколаївської!

області, де панує вогнище холери. КалушаниІ працюють в одній з лабораторій по виявленню] холерного вибріона.

Липень,                      500 мільярдів карбованців заборгували сільсь-І

1995 рік                    когосподарські споживачі заводу калійних

добрив концерну "Оріана" за продукцію, що] була поставлена без передоплати.

Липень,                      Виповнилося ЗО років комплексу аеросилу   '

1995 рік                    концерну "Оріана" (нині завод "Діанат").

Липень,                      Концерн "Оріана" представив свою продукцію

1995 рік                    на міжнародній виставці "Хімія-універсал- 95",

що відбулася в столиці Білорусі. У ній взяли участь 60 фірм з 15 країн світу.

Липень,                      3 оцінкою "відмінно" пройшов дегустацію у

1995 рік                    виробничій фірмі "Карпатхарчпром" новий сорт

світлого пива "Прикарпатське", що розроблене на пивоварному підприємстві "Загір'я".

16 липня,                  На футбольному святі з нагоди виходу калусь»

1995 рік                    кого "Хіміка" до другої ліги вітчизняного

футболу був присутній головний тренер національної збірної України з футболу Анатолій Коньков.

Липень,                      Станція невідкладної допомоги справила

1995 рік                    новосілля.

31 липня,                  Згідно з розпорядженням Президента України,

1995 рік                    головою райдержадміністрації призначено

Миколу Федоровича Давидюка.

1 серпня,                  У райвузлі зв'язку відкрито пункт прийому

1995 рік                    приватизаційних майнових сертифікатів.

Серпень,                   68 дітей з Калущини відбули автобусами до

1995 рік                    Бельгії на відпочинок та лікування. Це вже

третя така добродійна акція бельгійської доброчинної організації "Дитина в потребі".

5 серпня,                 Дебют калуського "Хіміка" у другій лізі вітчиз-

1995 рік                    няного футболу. Калушани приймали на

своєму полі "Меліоратор" з Каховки і пере­могли його з рахунком 6:0. По два голи забили Роман Ципердюк та Володимир Крижа-нівський, Роман Бігун та Володимир Івахнюк - по одному. Команда дебютувала в такому складі: Хопта (Хомин), Маляр, Ципердюк, Романчук (Качур), Середюк, Гарматій, Голубчак, Фединяк, Бігун (Філіпович), Крижанівський (Івахнюк). За перемогу у цій зустрічі команда отримала від меценатів 290 мільйонів карбованців.

Серпень,                   В Україні діє 17 фірмових крамниць спільного

1995 рік                    підприємства "Вінісін" концерну "Оріана". Є

такі в Луцьку, Житомирі, Вінниці, Севастополі, Симферополі, Львові, Дніпропетровську, Черкасах, Харкові...

Початок                     Завершено реконструкцію стадіону "Хімік".

серпня,

1995 рік

Серпень,                   У концерні "Оріана" перебувала делеґація

1995 рік                    китайських промисловців з управління ядер-

ного палива, що існує при всекитайській компанії ядерної промисловості. Китайці докладно   познайомилися   з   роботою

магнієвого заводу.

Серпень,                    3 діловим візитом калуський концерн "Оріана"

1995 рік                    відвідали представники всесвітньовідомої

фірми "Дженерал моторе".

Серпень,                    У хірургічному відділі медсанчастини концерну

1995 рік                    "Оріана" хірурги Іван Приймак та Євген

Процюк здійснили неординарну операцію на серці, рятуючи життя 25-річного Ігоря Юрчука. Це вже друга така унікальна операція, здійснена тут за час існування медичного закладу.

Серпень,                    Трудівники БМУ-1 ввели в дію перший семи-

1995 рік                    квартирний житловий будинок для репре-

сованих (вул.Писарська,49) загальною площею 455 квадратних метрів.

Серпень,                    У селі Грабівка, що на Калущині, урочисто

1995 рік                    освячено вишкільний табір.

Серпень,                    Гостем концерну "Оріана" був народний

1995 рік                    депутат України Володимир Яворівський.

Серпень,                    У Словаччині біля міста Златі Муравці юні

1995 рік                    калушани (а вони складали ядро збірної

України) завоювали бронзові нагороди у змаганнях на Кубок Європи із спортивного орієнтування. Загалом збірна команда України завоювала тут 7 бронзових нагород і другий рік поспіль зайняла 4 командне місце, пере-мігши сильні досвідчені команди Австрії, Угор­щини, Росії, Франції та ін.

24 серпня,                На вул. Богдана Хмельницького відкрито

1995 рік                    пам'ятну дошку з нагоди 400-річчя з дня

народження славного гетьмана України. 1 вересня,                У Калуші приступив до роботи другий

1995 рік                    волонтер Корпусу Миру Василь Літкевич.

Вересень,                 За рахунок коштів "Оріани" впорядковано

1995 рік                    єврейський цвинтар. Тут споруджено пам'ят-

ний знак загиблим євреям Калущини (автори пам'ятника Петро Макогін та Петро Постри-льоний). На посвяченні пам'ятного знака були присутні представники Ізраїльського посольства та єврейської громадськості на чолі із секретарем посольства Максимом Гуром. Вересень,                 У першій декаді вересня відбулися збори

1995 рік                    уповноважених від трудових колективів

"Оріани", де були розглянуті питання прива­тизації потужного хімічного підприємства. Вирішено здійснити приватизацію концерну як єдиного майнового комплексу.

9 вересня,                На стадіоні "Хімік" відбулися IV Галицькі

1995 рік                    спортивні ігри, в яких взяли участь спортсмени

західного реґіону та багатьох східних областей

України.

Вересень,                 Понад 72 відсотки мешканців Вістови та Баби-

1995 рік                    на Зарічного на референдумі висловили не-

довір'я голові Вістівської сільради Ярославу Ліщииському, що самоусунувся від роботи і не дбав про своїх виборців.

Вересень,                 За шкільні парти сіло 9627 учнів, дещо менше,

1995 рік                    ніж в минулому році. У всіх школах працюють

їдальні, а дітям з найменшим матеріальним забезпеченням видають безплатні сніданки та обіди. Задля цього з бюджету міста виділено понад 8 мільярдів карбованців.

17 вересня,             Концернт "Оріана" відвідали голова Конгресу

1995 рік                    Українських Націоналістів-Слава Стецько та

народний депутат України Роман Круцик. 27 вересня-             Дні Калущини в Івано-Франківську.

1 жовтня, 1995 рік

Жовтень,                   Звання "Міс Калуша-95" у цьогорічному

1995 рік                    конкурсі "Калуський первоцвіт" виборола

 

 

встановлених апаратів обліку голубого палива склала 1,5 тисячі.

Жовтень,                   6 калуських учнів взяло участь у конкурсі

1995 рік                    творів на тему "Моя родина",   що проводився

під егідою "Союзу українок" з США.

Жовтень,                   35-річний ювілей відсвяткували викладачі та

1995 рік                    учні Калуського хіміко-технолоґічного технікуму.

За цей час дипломи спеціалістів тут отримали близько 14 тисяч випускників. Жовтень,                   Вдало виступив на спартакіаді України з

1995 рік                    з важкої атлетики майстер спорту Василь

Палій, що в загальному заліку посів 6 місце.

Листопад,                 У друкарні приватної фірми "Таля" вийшла

1995 рік                    в світ перша поетична книжка "Поезії" Галини

Пухти (Сухарник), уродженки села Кадобна

Калуського району.

Листопад,                 Звання "Заслужений вчитель України" прис-

1995 рік                    своєно вчительці історії ЗОШ І-ІІІ ступенів

№10 Леонії Кузишин.

Листопад,                 Вперше у Калуші відбувся конкурс "Міні-міс-

1995 рік                    95", в якому взяли участь 10 дівчаток віком

до 6 років. Переможців не було, але журі все

ж таки відзначило їх відповідними титулами.

Листопад,                 3 початку року на ділянці автотраси "Чернівці-

1995 рік                    Стрий", яку обслуговує калуський відділ до-

рожної міліції, зафіксовано ЗО аварій. Загинуло З людей, 26 - травмовано. Торік на ділянці від Вістови до Долини трапилося 19 ДТП, в яких загинуло 6 чоловік, а 20 - було травмовано.

Листопад,                 Калуська ТЕЦ за 11 місяців поточного року

1995 рік                    виробила 549972 тисячі кіловат-годин електро-

енергії. Споживачам відпущено 2367629 гігакалорій тепла. Робоча потужність станції

становить понад 90 мегават.

Листопад,                 На навчання до концерну "Оріана" прибула

1995 рік                    група ізраїльських спеціалістів, що пускатимуть

магнієвий завод на березі Мертвого моря в

Ізраїлі.

Листопад,                 У Калуші з трьохденною місією побували

1995 рік                    місіонери США і Канади на чолі з Джесі

Джейнсом.

21 листопада,        У кінотеатрі "Відродження" калушанам презен-1995 рік                    товано першу частину документального фільму

про   Степана   Бандеру.   Його   автори   -працівники   Української  студії  хронікально-документальних фільмів Михайло Саченко та Олександр Косинов. Листопад,                 Номінальна вартість однієї приватизаційної

1995 рік                    акції концерну "Оріана" складає 25 мільйонів

карбованців. Але кожен працівник цього під­приємства зможе придбати на пільгових умовах 3 акції. 2 - за приватизаційний сертифікат, одну - за готівку.

Листопад,                 Концерн "Оріана" здобув ще одну міжнародну

1995 рік                    нагороду- "Діамантову зірку якості" (Мехіко).

 

 

Листопад,                 Калуш відвідав Президент України Леонід

1995 рік                    Кучма. "Я не думав,- заявив він після того,

як побував на "Оріані",- що побачу щось подібне. Таким підприємствам, як "Оріана", просто не треба заважати працювати". Разом з Президентом на велетні прикарпатської хіміндустрії побували віце-прем'єр-міністри Василь Євтухов, Анатолій Кінах, народні депутати України Лілія Григорович, Степан Волковецький та інші офіційні особи.

Грудень,                    На черговому приватизаційному аукціоні із 5

1995 рік                    об'єктів продано лише торгово-виробничий

комплекс "Лісова пісня" за 9 мільярдів 330 мільйонів карбованців. Його викупило товариство покупців, що складалося з трудового колективу.

Грудень,                    За підсумком роботи в цьому році концерн

1995 рік                    "Оріана" ввійшов в десятку кращих підпри

ємств України. Його частка в загально-промисловому виробництві склала 1 відсоток, 30 відсотків - в області, 90 відсотків - у Калуші.

16 грудня,                Відбулась міськрайонна установча конференція

1995 рік                    Конгресу української інтелігенції Калущини.

Головою організації обрано Юрія Дутку.

28 грудня,                До федерації футболу України надійшов факс,

1995 рік                    в якому повідомлено про те, що футбольний

клуб "Хімік" переіменовано на ФК "Калуш".

Грудень,                    У Калуському районі приватизовано 7 об'єктів

1995 рік                    народного господарства. Серед них ВАТ

"Автомобіліст", підприємство по прийманню в держресурси худоби від населення, ВАТ "Калуський льонозавод", ВАТ "Сільгосп­техніка", ВАТ "Калуський райагропостач", ВАТ "Калушавтотранс". Населення Калуського району обслуговували   148 магазинів та 72

підприємства громадського харчування споживчої кооперації. Калуська централізована бібліотечна система складалася з 52 сільських бібліотек філіалів, 2 селищних та центральної масової і дитячої бібліотек. Обслужила 32342 читачі. За цей рік в районі розпочато будівництво церков у Довгій Войнилівській, Сівці Калуській. Продовжується будівництво храмів в Копанках, Перевозці, Зеленому Ярі та Пійлі.

Грудень,                    За цей рік у місті приватизовано 43 об'єкти

1995 рік                    народного господарства, з яких 6 - загально-

державної власності і 37 - комунальної. З 18 великих підприємств - 11 перетворено в акціонерні товариства (ВАТ "Карпат-нафтомаш", ВАТ "Завод будівельних машин", ВАТ "Завод комунального устаткування", ВАТ "Калушзалізобетон"), два транспортних під­приємства (ВАТ "Калуська автобаза" і ВАТ "Калуське автотранспортне підприємство"); З будівельні та ремонтні організації (ВАТ "Калуське будівельне управління механізації", ВАТ "Калушхімремонт", ВАТ "Карпат-.' нафтобуд"); 2 підприємства торговельно-виробничі (ВАТ "Радогост" і ВАТ "Калуш"). Повністю приватизовані будівельні організації, комбінат будівельної індустрії "Хоре", БМУ-1, БУ"Хімбуд-1", БУ"Хімбуд-2", БУ-6 та деякі під­приємства торгівлі і громадського харчування. У місті зареєстровано 289 приватних і колективних підприємств, 1515 підприємців. Переважна більшість підприємців (93,5 відсотка) займається торговельно-посеред­ницькою діяльністю, інші - надають транспортні, побутові, друкарські, комп'ютерні, послуги. На кінець року 32520 мешканців міста отримали приватизаційні майнові сертифікати, що  становить  42,2  відсотка  від  загальної

чисельності.

Грудень,                    Калуш - місто обласного підпорядкування.

1995 рік                    На цей час його площа займає 6452,5 гектара.

Тут   мешкає   73,1    тисячі   осіб.    У   місті функціонують:  дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні  НАН України, Державний науково-дослідний іститут Галургії та   відділ   Івано-Франківського   інституту "Діпроміст",   5   банків,   хіміко-технолоґічний технікум,   вище   професійне   та   середнє професійно-технічне   училища,   державне училище культури, ґімназія, 10 загальноосвітніх шкіл,   2   спецшколи-інтернати,   2   державні школи естетичного виховання дітей, 2 центри науково-технічної  та  художньої  творчості учнівської молоді, дитячий клуб "Романтик", 2 музичні школи, 2 Палаци культури, 2 дитячо-юнацькі   спортивні   школи,   2   плавальних басейни, 2 кінотеатри, 3 готелі, спорткомплекс "Будівельник". У Калуші добре розвинені, крім хімічної  промисловості,   машинобудівна  та будівельна індустрія, недостатньо розвинені легка,  харчова та  переробні  галузі.  Частка промисловості міста в обласному виробництві становить 32,9 відсотка.

Грудень,                    Калуське АТП 12630 придбало 4 нових автобу-

1995 рік                    си, на що з міського бюджету витрачено 52

мільярди карбованців. Міська АТС обслуговує 16703 абоненти, за 1995 рік встановлено 812 телефонів, в тому числі 248- пільговій категорії населення. У черзі для встановлення теле­фонів перебуває 5360 осіб, в тому числі 460 пільговиків. У місті споруджено 5 будинків і введено в експлуатацію 11211 квадратних метрів загальної площі житла проти 27521 квадратного метра в минулому році, що становить 40,5 відсотка. Прийнято в експлуа-

тацію 53 житлові індивідуальні будинки загальною площею 6198,05 квадратних метрів житлової площі. Дано дозвіл на розміщення 61 торгового кіоска. У відділ земельних ресурсів міськвиконкому надійшло 708 заяв про надання земельних ділянок під городництво, з них 245 заяв від громадян, що користуються пільгами. Всього на черзі на отримання городів зареєстровано 2500 громадян. Відремонтовано 78 вулиць, доріг і тротуарів на загальну суму 152 мільярди карбованців. За цей рік проліковано 13365 міських жителів, випущено 372 випускники з середньою освітою та 1047 - з неповною середньою освітою. В другу зміну навчалося 2525 учнів.У двох технічних училищах міста навчалося 1403 учні. їх навчання забез­печували 132 викладачі та майстри трудового навчання. Організовано спортивно-мистецьку групу "Опришки", що функціонує при спортшколі "Сокіл". Підготовлено 1 майстра спорту, 10 кандидатів у майстри спорту, 21 першорозрядника та 65 спортсменів 2 розряду. У місті 6 народних хорових колективів, 3 народних оркестри, 3 духових оркестри, 2 народних театри, 2 хореоґрафічні колективи, 2 циркові студії, народна капела бандуристів, тріо бандуристів, 2 вокально-інструментальних ансамблі. Протягом року у виставковому залі функціонувало 12 виставок, на яких виставляли свої роботи 25 авторів. У місті функціонують культосвітнє училище, 2 музичні школи, 6 бібліотек, виставковий зал, музей-садиба родини Івана Франка, З Народних доми (Хотінь, Підгірки, Загір'я), 2 Палаци культури. У музичних школах міста навчається 839 учнів, задіяно 153 викладачі. В училищі культури працює 140 викладачів і

навчається 509 студентів.

1 січня,                      На квартирному обліку нараховується

1996 рік                    5487 сімей (4087 сімей - за місцем

роботи, 1400 сімей - за місцем проживання); на кооперативному обліку 332 сім'ї. 1607 сімей користуються правом першочергового і 368 сімей - правом позачергового отримання житла.

Січень,                        ВАТ "Калуське автопідприємство" має 170

1996 рік                    автобусів (міських 58) і виконує перевезення

на міському, приміському, міжміському та міжнародному сполученнях. В робочі дні на маршрути виїжджають 42 автобуси, які виконують 628 рейсів (в тому числі 23 автобуси виконують 296 рейсів до заводів ВАТ "Оріана").

Січень,                        25 юних неповнолітніх калушан, що перебу-

1996 рік                    вають на обліку в інспекції в справах непов-

нолітніх МВ УМВС України при сприянні і допомозі мерії міста здійснили профілактичну екскурсію в Самбірську дитячу колонію.

Січень,                        За однокімнатну квартиру з урахуванням всіх

1996 рік                    видів послуг калушанин має заплатити щомі-

сяця 2700 тисяч карбованців; за двокімнатну - 4600 тисяч карбованців; трикімнатну - 6100 тисяч карбованців.

Січень,                        У Палаці культури "Мінерал" відбувся вечір

1996 рік                    хорової музики, присвячений 120-річчю з дня

народження Олександра Кошиця.

12 січня,                    Відзначила 100-річчя з дня народження

1996 рік                     калушанка Ольга Миколаївна Дідицька.

12 січня,                    Згідно наказу фонду держмайна України,

1996 рік                     концерн "Оріана" набув статусу відкритого

акціонерного товариства.

Січень,                        Понад 100 дітей з Кривого Рогу та Донецька

1996 рік                     перебували під час Різдвяних свят на

Калущині. Вони гостювали у сім'ях мешканців Голиня, Пійла, Вістови та Боднарова.

Січень,                        У Тужилові Калуського району на 98 році

1996 рік                    життя помер колишній січовий стрілець

Дмитро Яців.

13 січня,                    П'ятирічний конктракт з футбольним клубом

1996 рік                     "Львів" підписав 17-річний кропивничанин

Роман Пихней. На цей час у цьому клубі, як відомо, вже грали Олег та Любомир Тараси, Ігор Лагойда, теж уродженці Калущини.

Січень,                        Указом Президента України звання "Заслуже-

1996 рік                    ний працівник культури України" присвоєно

калушанину, начальнику управління культури облдержадміністрації Анатолію Грицану.

28 січня,                    Відбулося освячення казарми, де розташована

1996 рік                    рота Національної гвардії України.

Січень,                        Під час операції "Зброя" працівники МВ УМВС

1996 рік                    України вилучили в мешканців міста 11 оди-

ниць вогнепальної зброї.

Січень,                        Арбітром ФІФА (помічником головного судді

1996 рік                    у полі) на лінії став суддя національної кате-

горії з Калуша Михайло Овчар.

Лютий,                       Міськвиконком зобов'язав керівників управлі-

1996 рік                    ння газового господарства встановити в цьому

році 5 тисяч газових лічильників.

1 лютого,                  На вулиці Калуша для охорони громадського

1996 рік                    порядку вийшли воїни Національної гвардії.

Лютий,                        Калушанин Віктор Лизень, вихованець тренера

1996 рік                    Юрія   Кирилова,   виборов   кубок  України   з вільної

боротьби у ваговій категорії до 48 кілограмів. Тренери Ігор Барна та Юрій Кирилов увійшли до "двадцятки" кращих тренерів України.

Лютий,                       У шаховому залі спортклубу "Кристал" завер-

1996 рік                    шилася першість міста з шахів серед чоловіків.

6 кандидатів в майстри спорту і 7 першороз­рядників взяли участь у цьому турнірі. Але перше місце там впевнено виборола тренер з шахів ДЮСШ №2 Галина Шляхтич.

Лютий,                       Населення міста і сіл району заборгувало

1996 рік                    85 мільярдів карбоваців за природний газ.

11 лютого,                Відбувся ювілейний вечір з нагоди 25-річчя

1996 рік                    хорової капели "Берегиня" (художній керівник

Марія Оліхневич).

16 лютого,               Відбувся сьомий приватизаційний аукціон, на

1996 рік                    якому продано 6 із 10 виставлених об'єктів

комунальної власності міста та району.

19 лютого,               Ділова зустріч керівників концерну

1996 рік                    "Оріана" з представниками   відомої амери-

канської фірми "Дженерал моторе". Розмова йшла про створення спільного українсько-американського підприємства по виробництву магнієвих сплавів.

Лютий,                       3 робочим візитом на заводі "Фітон" концерну

1996 рік                    "Оріана" побували науковці з Держхарчпрому

України, які обговорили питання розробок і впровадження у виробництво на цьому заводі антисептиків - препаратів, що знешкоджують шкідливі мікроорганізми при виробництві цукру та спирту.

23 лютого,               У Палаці культури "Юність" відбулося шоу

1996 рік                    "Феєрія ночі" за участю відомої співачки Ірини

Білик. Лютий,                       За технологію магнієвого виробництва концер-

1996 рік                     ну "Оріана" та участю його спеціалістів буду-

ється  такий   завод  в   Ізраїлі   і   планується спорудження аналогічного в Китаї.

Березень,                  Накладом 1000 примірників вийшла в світ

1996 рік                     книжка богородчанина Василя Бабія "Вогонь

безсмертя",   присвячена   пам'яті   Олекси

Гірника.

Березень,                  Концерн "Оріана" відвідав президент фірми

1996 рік                     "Кемокомплекс" (Німеччина) Енвер Мораліч.

Ця німецька фірма допомагає "Оріані" збувати

продукцію в країнах Європи.

Березень,                  У районі Височанки триває будівництво полі-

1996 рік                     гону для захоронення твердих побутових

відходів  з  міста.   Сміття  тут  прийматимуть

впродовж 20 років.

Березень,                  У Богородчанах ФК "Калуш" здобув кубок

1996 рік                     федерації Івано-Франківщини з футболу,

подолавши у фіналі з рахунком 4:1 команду

"Кристал" з Чорткова.

Березень,                  Ще одну міжнародну нагороду "За якість

1996 рік                     продукції і охорону навколишнього середо-

вища" (Женева) отримав концерн "Оріана".

Березень, 1996 рік

 

Засновано відзнаку "За заслуги перед концерном "Оріана". Першими її володарями стали Владика Софрон Дмитерко ЧСВВ, єпископ-ординарій Івано-Франківської єпархії та отець доктор Софрон Мудрий ЧСВВ, єпископ-помічник з правом наслідства Івано-Франківської єпархії. Духовним отцям вручено нагрудні знаки і виплачено грошові вина­городи.

Березень,                  У приміщенні Народного дому "Просвіта" від

1996 рік                     булася зустріч громадськості Калущини з ліде-

ром   політичного   об'єднання   "Державна

Самостійність України" Романом Ковалем та відомим публіцистом, одним із ідеолоґів ДСУ Анатолієм Щербатюком.

23  березня,             Представникам ВАТ "Карпатнафтомаш" 1996 рік                   вручено в Мексиці "Діамантову зірку якості".

Березень,                 Громадськість Підгірок урочисто відзначила

1996 рік                    185-ту річницю з дня народження свого

земляка, письменника Антона Могильницького.

2 квітня,                    На запрошення міської та районної організації

1996 рік                    УРП в Калуші перебував почесний голова УРП

Михайло Горинь. Він виступив також і перед

хіміками.

Квітень,                      У місті нараховується 16 дошкільних закладів,

1996 рік                    в яких виховується 2320 дітей. 9 із них на-

лежали міськвідділу освіти (1102 дітей), 6 -концерну "Оріана" (1058 дітей), 1 - ТЕЦ (160 дітей). Для утримання 1 дитини виділяється 1,5 мільйона карбованців. Для всіх дітей на день потрібно 504 мільйони карбованців.

6 квітня,                    Станом на цей день калуським відділенням

1996 рік                    Ощадного банку України видано калушанам

14 798 компенсаційних сертифікатів на загальну суму 26 693 мільйони карбованців. З них 11895 сертифікатів вартістю 2 мільйони карбованців, 2903 - 1 мільйон карбованців. Право на їх отримання мали ті калушани, що станом на 2 січня 1992 року заощадили свої вклади.Вони сьогодні зросли у 2200 разів.

24  квітня,                  У Калуській гімназії відбувся обласний семінар 1996 рік                  директорів таких же закладів області.

26 квітня,                  Калуська міськрайонна організація спілки

1996 рік                    "Чорнобиль" за 10 літ втратила 16 своїх членів.

За минулий рік померли 4 чорнобильці.

26 квітня,                  На заводі "Фітон" концерну "Оріана'' введено

1996 рік                    в дію першу стадію установки по виробництву

нафтополімерної смоли - замінника рослинної

олії при виробництві оліфи.

Квітень,                      Представники Баварського Червоного Хреста

1996 рік                    з міста Авґсбурґа доставили до Калуша

гуманітарну допомогу - 162 коробки з одягом та білизною та 82 коробки з медикаментами.

28 квітня,                  10-річчя з дня створення відсвяткувала

1996 рік                    дитяча музична школа №2.

Квітень,                      У Палаці культури "Юність" відбулася

1996 рік                    презентація збірки "Невольницькі плачі" бага-

толітнього політв'язня таборів тоталітарного режиму Зеновія Красівського.

12 травня,                Недільного дня майже 200 калушан-хіміків

1996 рік                    на знак протесту проти введення ВАТ "Калусь-

ке автотранспортне підприємство" експресних рейсів до заводів концерну "Оріана" (проїзд на них коштував ЗО тисяч карбованців замість 15 тисяч на звичайних міських маршрутах) з 8 до 10 години перекрили рух транспортних засобів на вул. Богдана Хмельницького.

Травень,                    На цей час у місті проживає 274 учасники

1996 рік                    бойових дій (80 з них працювали в концерні

"Оріана"). 87 чоловік - інваліди війни. У Калуші проживають 324 учасники трудового фронту.

Травень,                    Голова облдержадміністрації Степан Волко-

1996 рік                    вецький видав розпорядження утворити в

Угринові Старому державний історико-меморіальний музей Степана Бандери.

Травень,                    Президент України Леонід Кучма підписав

1996 рік                    указ про склад делегації України для участі

в конґресі місцевих і регіональних влад Європи. Одним із заступників-представників

у палаті місцевих влад призначено голову Калуської міської Ради Романа Сушка.

11 травня,                Виповнилося 100 років калушанину Є.А. Чер-

1996 рік                    них. Він був направлений на роботу на Ка-

луський калійний комбінат ще в 1945 році.

Травень,                    Понад 20,5 тисячі мешканців Калущини своїми

1996 рік                    підписами засвідчили прагнення заборонити

компартію України.

Травень,                     147 гуртків центру художньої творчості учнівсь-

1996 рік                    кої молоді провели свій творчий звіт у Палаці

культури "Юність". Крім того, тут діють дитячі організації "Соколята" та "Пласт".

19 травня,                У Палаці культури "Мінерал" відбулася

1995  рік                    крайова наукова конференція, присвячена 140-

річчю від дня народження та 80-річчю з дня смерті Івана Франка. З доповіддями перед присутніми виступили франкознавці зі Львова, Дрогобича та обласного центру. Конференцію організувала і провела директор музею-оселі родини Івана Франка в Підгірках Лідія Іваницька.

19 травня,                У Палаці культури "Мінерал" з ініціативи

1996  рік                    місцевого художника Віктора Коніва відбулося

перше організаційне засідання клубу творчої інтеліґенції. Він має стати пристанищем для спілкування людей мистецтва. Президентом клубу обрано Віктора Коніва.

19 травня,                У Войнилівському Народному домі відбулася

1996 рік                    презентація книжки Дмитра Юсипа "Микола

Євшан. Нарис життя і творчості".

Травень,                     Із 93 учнів міста, що були учасниками обласних

1996 рік                    олімпіад, 44 представляли міську ґімназію.

Травень,                    Відділ освіти міськвиконкому вже вдруге

1996 рік                    організував і провів свято "Співуча родина".

Травень,                    Громадськість Калуша відзначила 70-річчя

1996 рік                    з дня народження калуського маляра Василя

Голубєва.

Травень,                    Трудівники пивзаводу випустили ще два нові

1996 рік                    сорти пива - "Янтарне" та "Броварське".

Травень,                    За 5 місяців поточного року працівниками

1996 рік                    міліції було затримано та оштрафовано за

появу в громадських місцях в нетверезому стані 1607 чоловік. 1113 було поміщено у медвитверезник.

25 травня,                У Женеві (Швейцарія) керівники компанії

1996 рік                    "Управління глобальною якістю" з Велико-

британії вручили представникам концерну "Оріана" шосту міжнародну нагороду-"Золотий кубок".

Травень,                    Дитячий духовий оркестр районного Народно-

1996 рік                    го дому під орудою Ярослава Гулимчука на  і

третьому   міжнародному   фестивалі   духової музики "Сурми-96", що проводився на Рівнен- ] щині, став лауреатом і отримав диплом тре­тього ступеня. Травень,                    Справжня ціна концерну "Оріана", як засвідчив

1996 рік                    президент цього підприємства, складає 255

трильйонів карбованців. А фонд державного майна України оцінив його у 80 трильйонів карбованців.

7 червня,                  Спеціалістами виробництва хлорвінілу і

1996 рік                    німецької фірми "Уде" були проведені випро-

бовування стадії "1500" (піроліз дихлоретану) та реконструкції цеху по виробництву хлористого вінілу.

Червень,                    Із 20400 сімей міста, що мають право на

1996 рік                    отримання субсидій, такі послуги надані   15822

сім'ям  на  суму 66  мільярдів  858  мільйонів

карбованців.

Червень,                    За особливий внесок у розвиток хімічної

1996 рік                    промисловості, організацію випуску конку-

рентоспроможної продукції указом Пре­зидента України нагороджено почесною відзнакою Президента України голову правління ВАТ "Оріана" О.М. Романенка та віце-президента цього ж підприємства СІ. Черника. Почесне звання "Заслужений працівник промисловості України" присвоєно операторові заводу "Діанат" Ф.М. Даньківу, випалювачеві магнієвого заводу О.А Хухрі та оператору заводу калійних добрив В.Є. Козіровському.

19 червня,                На цей час в місті зареєстровано 235

1996 рік                    одружень, 187 розлучень, 451 народження

дитини і 289 смертей. На цей час у місті проживає 73500 жителів, а в районі - 61600 мешканців.

Червень,                    ФК "Калуш" завершив сезон у другій лізі віт-

1996 рік                    чизняного футболу (група "А") на п'ятому місці.

26 червня,                Станом на цей час близько 7 тисяч калушан

1996 рік                    вже отримали паспорти нового зразка. Атес-

тати про середню освіту отримали 420 учнів шкіл та гімназії міста. 65 з них нагороджені медалями. В районі було цього року 20 медалістів.

Червень,                    Виповнилося ЗО років діяльності колишньому

1996 рік                    комбінату виробничих підприємств (нині фірма

"Хоре").

28 червня,                Верховна Рада ухвалила Конституцію України.

1996 рік                    3 цієї нагоди біля кінотеатру "Відродження"

відбулося багатолюдне віче калушан.Создан 01 сен 2011  Комментарии       
Всего 4, последний 2 года назад
Савчук Тарас 28 авг 2011 ответить
Гарна підбірка. Дякую. Це наче літопис. Жаль без малюнків і відео - булаб славна робота.
lk1966 05 июл 2013 ответить
1867 рік. Не Гнат Рожанський був фіктивним видавцем Поезій Шевченка, а вказаний у виданні Сушкевич.
gallinapovach 07 фев 2019 ответить
В 1965 році в кінотеатрі Шевченка відбулася прем"єра фільма "Сон" , був присутній весь склад знімальної групи. Був присутній І.Миколайчук і ін.
А успіхи Є.Аржанова?
gallinapovach 07 фев 2019 ответить
відкриття Мінералу було значною подією для Калуша
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником